Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Průzkum destinace Hong Kong

Průzkum destinace Hong Kong

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Nicol Gottwald
Šetření:26. 07. 2016 - 12. 11. 2016
Počet respondentů:107
Počet otázek (max/průměr):26 / 19.66
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:61,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:59
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

prosím o maximálně 15 minut Vašeho času. Tento dotazník bude využit ke zpracování mé bakalářské práce na Vysoké škole v Jihlavě. 

Děkuji Vám za Váš čas.

 

Hello,

I would like to kindly ask you for 15 minuts of your time. This questionnaire will be used for the processing of my thesis at university.

Thank you for your time. 

Odpovědi respondentů

1. Jste muž nebo žena? - What gender are you?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena - woman7872,9 %72,9 %  
muž - man2927,1 %27,1 %  

Graf

2. Do jaké věkové kategorie patříte? - What age category do you belong to?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 - 30 let - 21 - 30 years5046,73 %46,73 %  
31 - 40 let - 31 - 40 years2927,1 %27,1 %  
41 - 50 let - 41 - 50 years1514,02 %14,02 %  
51 - 60 let - 51 - 60 years87,48 %7,48 %  
do 20 let - less than 20 years54,67 %4,67 %  

Graf

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? - What is the highest level of education you have achieved?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské - university5147,66 %47,66 %  
středoškolské s maturitou - higher secondary school4542,06 %42,06 %  
vyšší odborné - high school76,54 %6,54 %  
základní - primary school32,8 %2,8 %  
středoškolské bez maturity - lower secondary school10,93 %0,93 %  

Graf

4. Jaký je Váš průměrný měsíční příjem? - What is your average monthly income?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10 001 - 20 000 CZK (odpovídá cca od 370,01 € do 739 €) - 10 0001 - 20 000 CZK (approximately from 370,01 € to 739 €)3433,33 %31,78 %  
do 10 000 CZK (do 370 €) - less than 10 000 CZK (less than 370 €)2221,57 %20,56 %  
20 001 - 30 000 CZK (odpovídá cca od 739,01 € do 1 109 €) - 20 001 - 30 000 CZK (approximately from 739,01 € to 1 109 €)2019,61 %18,69 %  
více jak 40 001 CZK (více jak 1 478,01 €) - more than 40 001 CZK (more than 1 478,01 €)1615,69 %14,95 %  
30 001 - 40 000 CZK (odpovídá cca od 1 109,01 € do 1 478 €) - 30 001 - 40 000 CZK (approximately from 1 109,01 € to 1 478 €)109,8 %9,35 %  

Graf

5. Proč nejčastěji cestujete? - Why do you travel the most?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
odpočinek - relaxation7267,29 %67,29 %  
poznání - sightseeing7267,29 %67,29 %  
zábava - fun3431,78 %31,78 %  
turistika a sport - hiking and sport2725,23 %25,23 %  
návštěva příbuzných/kamarádů - visiting relatives/friends1614,95 %14,95 %  
obchodní cesty - business trips109,35 %9,35 %  
nákupy - shopping76,54 %6,54 %  

Graf

6. Na jak dlouho obvykle jezdíte na dovolenou? - How long do you usually stay on holiday?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
7 - 14 dní - 7 - 14 days6661,68 %61,68 %  
do 7 dní - less than 7 days3229,91 %29,91 %  
více jak 14 dní - more than 14 days98,41 %8,41 %  

Graf

7. S kým nejraději/nejčastěji cestujete? - With whoom do you like to travel the most/the most often?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
s rodinou - with family5046,73 %46,73 %  
s přítelem/s přítelkyní - with my boyfriend/girlfriend4743,93 %43,93 %  
v kolektivu - with friends2927,1 %27,1 %  
sám/a - alone1816,82 %16,82 %  

Graf

8. Jaký typ zájezdu byste preferovali? - What type of holiday would you prefer?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kombinace poznávacího a pobytového zájezdu - a combination of sightseeing tour and beach holiday4340,19 %40,19 %  
poznávací - sightseeing tour3028,04 %28,04 %  
pobytový - beach holiday2422,43 %22,43 %  
relaxace/wellness - relaxation and wellness65,61 %5,61 %  
sportovní - sports holiday43,74 %3,74 %  

Graf

9. Jakou formu organizace zájezdu byste volili? - How would you prefer to arrange your holiday?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
individuální forma organizace - arranged individually4340,19 %40,19 %  
je mi to jedno, záleží na nabídce - I do not care, depending on the offer2220,56 %20,56 %  
kombinace individuálního cestování a cestovní kanceláře - the combination of individual travel and travel agents1614,95 %14,95 %  
organizovaný zájezd českou cestovní kanceláří - arranged by Czech travel agency1413,08 %13,08 %  
s dětmi organizovaně, sama individuálně - with children arranged, by myself individually65,61 %5,61 %  
organizovaný zájezd se zahraniční cestovní kanceláří - arranged by foreign travel agency65,61 %5,61 %  

Graf

10. Kolik finančních prostředků přibližně utratíte za jednu dovolenou na osobu? - How much money do you approximately spend on holiday per person?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10 001 - 20 000 CZK (370,01 - 739 €)4441,12 %41,12 %  
5 001 - 10 000 CZK (185,01 - 370 €)2321,5 %21,5 %  
do 5 000 CZK (185 €) - less than 5 000 CZK (185 €)1614,95 %14,95 %  
20 001 - 30 000 CZK (739,01 - 1 109 €)1211,21 %11,21 %  
více jak 40 001 CZK (více jak 1 478,01 €) - more than 40 001 CZK (more than 1 478,01 €)87,48 %7,48 %  
30 001 - 40 000 CZK 1 109,01 - 1 478 €)43,74 %3,74 %  

Graf

11. Jak důležitou roli hrají následující kritéria při volbě destinace? (1 nejdůležitější, 7 nejméně důležité) - How important are the following criteria when you are selecting the destination? (1 - the most important, 7 - the least important)

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
vzdálenost - distance4.1964.102
dostupnost informací - accessibility of information3.9532.231
cena - price2.9072.795
služby a vybavení - services and facilities3.6542.133
bezpečnost - safety3.1783.697
image destinace - image of the destination4.2623.932
jiné - other reasons5.853.585

Graf

12. Navštívili jste někdy Hong Kong? - Have you ever visited Hong Kong?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano - yesotázka č. 13, ne - nootázka č. 17].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne - no9084,11 %84,11 %  
ano - yes1715,89 %15,89 %  

Graf

13. Za jakým účelem jste navštívili Hong Kong? - For what purpose have you visited Hong Kong?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
poznání - sightseeing952,94 %8,41 %  
obchodní jednání - business trip847,06 %7,48 %  
odpočinek a wellness - relaxation and wellness211,76 %1,87 %  
sport a turistika - sport and hiking211,76 %1,87 %  
zábava - fun211,76 %1,87 %  
přestup do jiné destinace - transfer to the other destination15,88 %0,93 %  

Graf

14. Byl jste spokojen s přístupem místních obyvatel k turistům? - Have you been satisfied with the attitude of local people to tourists?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano - yes1058,82 %9,35 %  
ano velmi, lidé jsou milý - yes, people are really nice317,65 %2,8 %  
ne - no211,76 %1,87 %  
nevím, neumím posoudit - I do not know, I can not judge211,76 %1,87 %  

Graf

15. Chtěl/a byste se do Hong Kongu podívat znovu? - Would you visit Hong Kong again?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano - yes1376,47 %12,15 %  
ne - no423,53 %3,74 %  

Graf

16. Doporučil/a byste Hong Kong jako zajímavou turistickou destinaci i ostatním? - Would you recommend Hong Kong as an attractive tourist destination to others?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano - yesotázka č. 22, ne - nootázka č. 22].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano - yes1482,35 %13,08 %  
ne - no317,65 %2,8 %  

Graf

17. Uvažovali jste o dovolené v Hong Kongu? - Have you considered a holiday in Hong Kong?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano - yesotázka č. 18, ne - nootázka č. 22].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne - no5763,33 %53,27 %  
ano - yes3336,67 %30,84 %  

Graf

18. Jaké počasí byste očekávali v Hong Kongu? - What kind of weather would you expect in Hong Kong?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
léto: teplé, vlhké, občasné bouřky, zima: kolem 10oC, pod mrakem, sucho - summer: hot, humid, cloudy, winter: around 10oC, overcast, dry1854,55 %16,82 %  
léto: teplé, suché, bez dešťů, zima: teplá, kolem 20oC, vlhko a deštivo - summer: warm, dry, no rain, winter: around 20oC, humid and rainy1030,3 %9,35 %  
nemám tušení - I have no idea39,09 %2,8 %  
mírné pásmo (asi jako v Evropě) - temperate climate (like in Europe)26,06 %1,87 %  

Graf

19. Co všechno si myslíte, že můžete nalézt v Hong Kongu? - What would you expect to be found in Hong Kong?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mrakodrapy a rušné ulice s restauracemi- skyscrapers and busy streets with restaurants3090,91 %28,04 %  
velké množství obchodních center - a large number of shopping centres2884,85 %26,17 %  
mnoho ostrovů s rybářskými vesničkami - many islands with fishing villages1545,45 %14,02 %  
zábavné parky (např. Disneyland) - amusement parks (i.e. Disneyland)1545,45 %14,02 %  
turistika po horách - hiking in the mountains1133,33 %10,28 %  
pláže s možností stanování a vodních sportů - beaches with posibility to camp and water sports1030,3 %9,35 %  
dešťový prales - rainforest515,15 %4,67 %  

Graf

20. Jakou částku byste byli ochotni zaplatit za dovolenou v Hong Kongu za osobu? - What amount would you be willing to pay for a holiday in Hong Kong per a person?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 001 - 30 000 CZK (odpovídá cca od 739,01 € do 1 109 €) - 20 001 - 30 000 CZK (approximately from 739,01 € to 1 109 €)1339,39 %12,15 %  
10 001 - 20 000 CZK (odpovídá cca od 370,01 € do 739 €) - 10 001 - 20 000 CZK (approximately from 370,01 € to 739 €)1236,36 %11,21 %  
30 001 - 40 000 CZK (odpovídá cca od 1 109,01 € do 1 478 €) - 30 001 - 40 000 CZK (approximately from 1 109,01 € to 1 478 €)515,15 %4,67 %  
více jak 40 001 CZK (více jak 1 478,01 €) - more than 40 001 CZK (more than 1 478,01 €)26,06 %1,87 %  
do 10 000 CZK (do 370 €) - less than 10 000 CZK (less than 370 €)13,03 %0,93 %  

Graf

21. Z jakých důvodů jste Hong Kong dosud nenavštívil/a? - For what reason have you not visited Hong Kong yet?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
finance - finance2266,67 %20,56 %  
vzdálenost - distance39,09 %2,8 %  
Many others countries on my list 13,03 %0,93 %  
nedostatek informací - lack of information13,03 %0,93 %  
nedostatek volného času13,03 %0,93 %  
atraktivita13,03 %0,93 %  
nevim13,03 %0,93 %  
není pro mě tolik zajímavé, jako jiné destinace13,03 %0,93 %  
i prefer nature over bricks and mortar13,03 %0,93 %  
Jsou místa, která mě zajímala více.13,03 %0,93 %  

Graf

22. Myslíte si, že je Hong Kong dostatečně propagován? - Do you think that Hong Kong is promoted sufficiently?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nedokážu posoudit - I can not judge6863,55 %63,55 %  
ne - no3431,78 %31,78 %  
ano - yes54,67 %4,67 %  

Graf

23. Pokud byste se rozhodli pro kombinovaný zájezd a neohlíželi se na cenu, jakou destinaci byste volili a proč? - If you have decided for a combined trip and you have unlimited amount of money what kind of destination would you choose and why?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Filipíny - Philippines5147,66 %47,66 %  
Čína - China2321,5 %21,5 %  
Jižní Korea - South Korea1110,28 %10,28 %  
Singapur - Singapore98,41 %8,41 %  
Hong Kong - Hong Kong76,54 %6,54 %  
Taiwain - Taiwan65,61 %5,61 %  

Graf

24. Dali byste přednost jiné asijské destinaci před Hong Kongem? Pokud ano, jaké? - Would you prefer another Asian destination rather than Hong Kong? If so, which one?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne - no2725,23 %25,23 %  
Japonsko65,61 %5,61 %  
Vietnam54,67 %4,67 %  
Srí Lanka32,8 %2,8 %  
Filipíny32,8 %2,8 %  
Indie32,8 %2,8 %  
Thajsko32,8 %2,8 %  
China21,87 %1,87 %  
Čína21,87 %1,87 %  
Singapur21,87 %1,87 %  
Hanoj21,87 %1,87 %  
Tokio21,87 %1,87 %  
Thajsko - levněji10,93 %0,93 %  
Filipíny, Thajsko10,93 %0,93 %  
Kuala lumpur 10,93 %0,93 %  
Japonsko, Jižní Korea10,93 %0,93 %  
Singapore10,93 %0,93 %  
Japonsko - Japan10,93 %0,93 %  
Japan10,93 %0,93 %  
v Asii kamkoliv, mimo Severní Koreje10,93 %0,93 %  
Peking10,93 %0,93 %  
Bali10,93 %0,93 %  
Malajsie10,93 %0,93 %  
Japonsko,, Thajsko10,93 %0,93 %  
moře a pláže10,93 %0,93 %  
Korea10,93 %0,93 %  
Kamčatka10,93 %0,93 %  
mimo Čínu10,93 %0,93 %  
Severní Korea10,93 %0,93 %  
Rusko 10,93 %0,93 %  
číně10,93 %0,93 %  
prednost davam ostrovum10,93 %0,93 %  
....10,93 %0,93 %  
Vladivostok 10,93 %0,93 %  
zajímavější destinace10,93 %0,93 %  
exotika10,93 %0,93 %  
Singapur, Thajsko10,93 %0,93 %  
ano spíše bych jel do Japonska ev. možná by stál za úvahu Taiwan10,93 %0,93 %  
Rio 10,93 %0,93 %  
nevím10,93 %0,93 %  
Rusko, KLDR. Bhútán, Nepál, Maledivy10,93 %0,93 %  
Více mě láká příroda než město10,93 %0,93 %  
čína-příroda10,93 %0,93 %  
Thailand10,93 %0,93 %  
nevím, záleželo by na konkrétní nabídce10,93 %0,93 %  
SG, mam tam zname10,93 %0,93 %  
Indonésie10,93 %0,93 %  
mainland China10,93 %0,93 %  
Thajsko, Vietnam10,93 %0,93 %  
Papua10,93 %0,93 %  
Japonsko a Jižní Korea10,93 %0,93 %  
Laos10,93 %0,93 %  
japonsko, Nepál, Indonézie...10,93 %0,93 %  
Japonsko, Čína10,93 %0,93 %  
West Asia10,93 %0,93 %  
Philippines, Vietnam, Sri Lanka, India10,93 %0,93 %  
Philipiness, Japan10,93 %0,93 %  
dala bych přednost jine oblasti než asii10,93 %0,93 %  
Korea (ziju v Japonsku)10,93 %0,93 %  

Graf

25. Dali byste přednost evropské destinaci před Hong Kongem? (pokud ano, jaké?) - Would you prefer European destination rather than Hong Kong? If so, which one?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne - no4037,38 %37,38 %  
Paříž32,8 %2,8 %  
Island32,8 %2,8 %  
Španělsko21,87 %1,87 %  
Paris21,87 %1,87 %  
Rusko 21,87 %1,87 %  
ano21,87 %1,87 %  
Řecko 21,87 %1,87 %  
hlavní města10,93 %0,93 %  
Skandinávské země, Irsko, Skotsko, Nizozemsko, Belgie10,93 %0,93 %  
Finsko10,93 %0,93 %  
Russia10,93 %0,93 %  
Francie, Slovinsko, Gruzie10,93 %0,93 %  
Dal bych přednost většině evropských států - I would prefer most of the european countries.10,93 %0,93 %  
Spain10,93 %0,93 %  
Švédsku nebo západoevropské zemi.10,93 %0,93 %  
Vietnam 10,93 %0,93 %  
Filipíny10,93 %0,93 %  
Nedokazu posoudit10,93 %0,93 %  
V podstatě jakékoliv10,93 %0,93 %  
komunikace10,93 %0,93 %  
Island... ale vlastně všechny, které jsou v létě chladnější než ČR10,93 %0,93 %  
mimo Čínu10,93 %0,93 %  
bulharsko10,93 %0,93 %  
Moskva10,93 %0,93 %  
dala bych prednost atraktivnejsi dovolene10,93 %0,93 %  
Budapešť10,93 %0,93 %  
Itálii10,93 %0,93 %  
Londýn10,93 %0,93 %  
nevím, záleželo by na politické situaci10,93 %0,93 %  
všechny ostatní, vzdálenost10,93 %0,93 %  
Irsko10,93 %0,93 %  
Severské zemé10,93 %0,93 %  
Thaiwan10,93 %0,93 %  
určitě ano - Madeiře, Azorským ostrovům10,93 %0,93 %  
Francie10,93 %0,93 %  
Irsko, Skotsko10,93 %0,93 %  
Moldávie, Bělorusko, Estonsko, Litva10,93 %0,93 %  
Řecko, Madeira, Menorca10,93 %0,93 %  
skotsko10,93 %0,93 %  
asi ano (je dostupnější a momentálně finančně dostupnější) - jakékoliv evropské město10,93 %0,93 %  
Portugalsko 10,93 %0,93 %  
vsechno je bliz10,93 %0,93 %  
ostrovy10,93 %0,93 %  
Norsko, Švédsko, Pobaltí...10,93 %0,93 %  
Norsko10,93 %0,93 %  
Brno10,93 %0,93 %  
je jich více10,93 %0,93 %  
Řecko, Island, severské země, Irsko10,93 %0,93 %  
Rusko, Bělorusko 10,93 %0,93 %  
Cheap and faster to get there10,93 %0,93 %  
Portugalsko, Sicílie10,93 %0,93 %  
Madeira10,93 %0,93 %  
Bukurešť10,93 %0,93 %  
UK10,93 %0,93 %  
jakékoliv hory10,93 %0,93 %  
Španělsko, Anglie, Irsko 10,93 %0,93 %  
Švédsko10,93 %0,93 %  
jakákoliv10,93 %0,93 %  

Graf

26. Jak všeobecně vnímáte destinaci Hong Kong? - How do you perceive Hong Kong as a touristic destination?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozmanitá destinace ale ne všem dostupná - diverse destination but not too available4642,99 %42,99 %  
země s dobrodružným potenciálem ale s nízkou dostupností - country with an adventurous potential but low availability2422,43 %22,43 %  
běžně dostupná destinace - common destination and accessible to most of the population1413,08 %13,08 %  
destinace mě nezajímá, není dostatečně propagována - uninteresting destination that is not sufficiently promoted1211,21 %11,21 %  
jinak - differently1110,28 %10,28 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Do jaké věkové kategorie patříte? - What age category do you belong to?

 • odpověď 21 - 30 let - 21 - 30 years:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi vzdálenost - distance=7 na otázku 11. Jak důležitou roli hrají následující kritéria při volbě destinace? (1 nejdůležitější, 7 nejméně důležité) - How important are the following criteria when you are selecting the destination? (1 - the most important, 7 - the least important)

17. Uvažovali jste o dovolené v Hong Kongu? - Have you considered a holiday in Hong Kong?

 • odpověď ano - yes:
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi léto: teplé, vlhké, občasné bouřky, zima: kolem 10oC, pod mrakem, sucho - summer: hot, humid, cloudy, winter: around 10oC, overcast, dry na otázku 18. Jaké počasí byste očekávali v Hong Kongu? - What kind of weather would you expect in Hong Kong?
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi mnoho ostrovů s rybářskými vesničkami - many islands with fishing villages na otázku 19. Co všechno si myslíte, že můžete nalézt v Hong Kongu? - What would you expect to be found in Hong Kong?
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi mrakodrapy a rušné ulice s restauracemi- skyscrapers and busy streets with restaurants na otázku 19. Co všechno si myslíte, že můžete nalézt v Hong Kongu? - What would you expect to be found in Hong Kong?
  • zobrazit další souvislosti
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi turistika po horách - hiking in the mountains na otázku 19. Co všechno si myslíte, že můžete nalézt v Hong Kongu? - What would you expect to be found in Hong Kong?
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi velké množství obchodních center - a large number of shopping centres na otázku 19. Co všechno si myslíte, že můžete nalézt v Hong Kongu? - What would you expect to be found in Hong Kong?
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi zábavné parky (např. Disneyland) - amusement parks (i.e. Disneyland) na otázku 19. Co všechno si myslíte, že můžete nalézt v Hong Kongu? - What would you expect to be found in Hong Kong?
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 10 001 - 20 000 CZK (odpovídá cca od 370,01 € do 739 €) - 10 001 - 20 000 CZK (approximately from 370,01 € to 739 €) na otázku 20. Jakou částku byste byli ochotni zaplatit za dovolenou v Hong Kongu za osobu? - What amount would you be willing to pay for a holiday in Hong Kong per a person?
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi finance - finance na otázku 21. Z jakých důvodů jste Hong Kong dosud nenavštívil/a? - For what reason have you not visited Hong Kong yet?
 • odpověď ne - no:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi destinace mě nezajímá, není dostatečně propagována - uninteresting destination that is not sufficiently promoted na otázku 26. Jak všeobecně vnímáte destinaci Hong Kong? - How do you perceive Hong Kong as a touristic destination?

19. Co všechno si myslíte, že můžete nalézt v Hong Kongu? - What would you expect to be found in Hong Kong?

 • odpověď mrakodrapy a rušné ulice s restauracemi- skyscrapers and busy streets with restaurants:
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi velké množství obchodních center - a large number of shopping centres na otázku 19. Co všechno si myslíte, že můžete nalézt v Hong Kongu? - What would you expect to be found in Hong Kong?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi zábavné parky (např. Disneyland) - amusement parks (i.e. Disneyland) na otázku 19. Co všechno si myslíte, že můžete nalézt v Hong Kongu? - What would you expect to be found in Hong Kong?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 10 001 - 20 000 CZK (odpovídá cca od 370,01 € do 739 €) - 10 001 - 20 000 CZK (approximately from 370,01 € to 739 €) na otázku 20. Jakou částku byste byli ochotni zaplatit za dovolenou v Hong Kongu za osobu? - What amount would you be willing to pay for a holiday in Hong Kong per a person?
  • zobrazit další souvislosti
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi léto: teplé, vlhké, občasné bouřky, zima: kolem 10oC, pod mrakem, sucho - summer: hot, humid, cloudy, winter: around 10oC, overcast, dry na otázku 18. Jaké počasí byste očekávali v Hong Kongu? - What kind of weather would you expect in Hong Kong?
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano - yes na otázku 17. Uvažovali jste o dovolené v Hong Kongu? - Have you considered a holiday in Hong Kong?
 • odpověď velké množství obchodních center - a large number of shopping centres:
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi zábavné parky (např. Disneyland) - amusement parks (i.e. Disneyland) na otázku 19. Co všechno si myslíte, že můžete nalézt v Hong Kongu? - What would you expect to be found in Hong Kong?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi mrakodrapy a rušné ulice s restauracemi- skyscrapers and busy streets with restaurants na otázku 19. Co všechno si myslíte, že můžete nalézt v Hong Kongu? - What would you expect to be found in Hong Kong?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi léto: teplé, vlhké, občasné bouřky, zima: kolem 10oC, pod mrakem, sucho - summer: hot, humid, cloudy, winter: around 10oC, overcast, dry na otázku 18. Jaké počasí byste očekávali v Hong Kongu? - What kind of weather would you expect in Hong Kong?
  • zobrazit další souvislosti
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 10 001 - 20 000 CZK (odpovídá cca od 370,01 € do 739 €) - 10 001 - 20 000 CZK (approximately from 370,01 € to 739 €) na otázku 20. Jakou částku byste byli ochotni zaplatit za dovolenou v Hong Kongu za osobu? - What amount would you be willing to pay for a holiday in Hong Kong per a person?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste muž nebo žena? - What gender are you?

2. Do jaké věkové kategorie patříte? - What age category do you belong to?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? - What is the highest level of education you have achieved?

4. Jaký je Váš průměrný měsíční příjem? - What is your average monthly income?

5. Proč nejčastěji cestujete? - Why do you travel the most?

6. Na jak dlouho obvykle jezdíte na dovolenou? - How long do you usually stay on holiday?

7. S kým nejraději/nejčastěji cestujete? - With whoom do you like to travel the most/the most often?

8. Jaký typ zájezdu byste preferovali? - What type of holiday would you prefer?

9. Jakou formu organizace zájezdu byste volili? - How would you prefer to arrange your holiday?

10. Kolik finančních prostředků přibližně utratíte za jednu dovolenou na osobu? - How much money do you approximately spend on holiday per person?

11. Jak důležitou roli hrají následující kritéria při volbě destinace? (1 nejdůležitější, 7 nejméně důležité) - How important are the following criteria when you are selecting the destination? (1 - the most important, 7 - the least important)

12. Navštívili jste někdy Hong Kong? - Have you ever visited Hong Kong?

17. Uvažovali jste o dovolené v Hong Kongu? - Have you considered a holiday in Hong Kong?

18. Jaké počasí byste očekávali v Hong Kongu? - What kind of weather would you expect in Hong Kong?

19. Co všechno si myslíte, že můžete nalézt v Hong Kongu? - What would you expect to be found in Hong Kong?

20. Jakou částku byste byli ochotni zaplatit za dovolenou v Hong Kongu za osobu? - What amount would you be willing to pay for a holiday in Hong Kong per a person?

21. Z jakých důvodů jste Hong Kong dosud nenavštívil/a? - For what reason have you not visited Hong Kong yet?

22. Myslíte si, že je Hong Kong dostatečně propagován? - Do you think that Hong Kong is promoted sufficiently?

23. Pokud byste se rozhodli pro kombinovaný zájezd a neohlíželi se na cenu, jakou destinaci byste volili a proč? - If you have decided for a combined trip and you have unlimited amount of money what kind of destination would you choose and why?

24. Dali byste přednost jiné asijské destinaci před Hong Kongem? Pokud ano, jaké? - Would you prefer another Asian destination rather than Hong Kong? If so, which one?

25. Dali byste přednost evropské destinaci před Hong Kongem? (pokud ano, jaké?) - Would you prefer European destination rather than Hong Kong? If so, which one?

26. Jak všeobecně vnímáte destinaci Hong Kong? - How do you perceive Hong Kong as a touristic destination?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste muž nebo žena? - What gender are you?

2. Do jaké věkové kategorie patříte? - What age category do you belong to?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? - What is the highest level of education you have achieved?

4. Jaký je Váš průměrný měsíční příjem? - What is your average monthly income?

5. Proč nejčastěji cestujete? - Why do you travel the most?

6. Na jak dlouho obvykle jezdíte na dovolenou? - How long do you usually stay on holiday?

7. S kým nejraději/nejčastěji cestujete? - With whoom do you like to travel the most/the most often?

8. Jaký typ zájezdu byste preferovali? - What type of holiday would you prefer?

9. Jakou formu organizace zájezdu byste volili? - How would you prefer to arrange your holiday?

10. Kolik finančních prostředků přibližně utratíte za jednu dovolenou na osobu? - How much money do you approximately spend on holiday per person?

11. Jak důležitou roli hrají následující kritéria při volbě destinace? (1 nejdůležitější, 7 nejméně důležité) - How important are the following criteria when you are selecting the destination? (1 - the most important, 7 - the least important)

12. Navštívili jste někdy Hong Kong? - Have you ever visited Hong Kong?

17. Uvažovali jste o dovolené v Hong Kongu? - Have you considered a holiday in Hong Kong?

18. Jaké počasí byste očekávali v Hong Kongu? - What kind of weather would you expect in Hong Kong?

19. Co všechno si myslíte, že můžete nalézt v Hong Kongu? - What would you expect to be found in Hong Kong?

20. Jakou částku byste byli ochotni zaplatit za dovolenou v Hong Kongu za osobu? - What amount would you be willing to pay for a holiday in Hong Kong per a person?

21. Z jakých důvodů jste Hong Kong dosud nenavštívil/a? - For what reason have you not visited Hong Kong yet?

22. Myslíte si, že je Hong Kong dostatečně propagován? - Do you think that Hong Kong is promoted sufficiently?

23. Pokud byste se rozhodli pro kombinovaný zájezd a neohlíželi se na cenu, jakou destinaci byste volili a proč? - If you have decided for a combined trip and you have unlimited amount of money what kind of destination would you choose and why?

24. Dali byste přednost jiné asijské destinaci před Hong Kongem? Pokud ano, jaké? - Would you prefer another Asian destination rather than Hong Kong? If so, which one?

25. Dali byste přednost evropské destinaci před Hong Kongem? (pokud ano, jaké?) - Would you prefer European destination rather than Hong Kong? If so, which one?

26. Jak všeobecně vnímáte destinaci Hong Kong? - How do you perceive Hong Kong as a touristic destination?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Gottwald, N.Průzkum destinace Hong Kong (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://pruzkum-destinace-hong-kong.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.