Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Průzkum efektivity vzdělávání zaměstnanců

Průzkum efektivity vzdělávání zaměstnanců

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Andrea Barboříková
Šetření:28. 01. 2011 - 15. 02. 2011
Počet respondentů:16
Počet otázek (max/průměr):12 / 12
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:21,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:47
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 

Cílem tohoto dotazníku je získání informací o efektivitě a kvalitě možného vzdělávání ve Vaší společnosti. Tento dotazník použiji ve své bakalářské práci, kterou vypracovávám. Důvodem tohoto tématu byla má zainteresovanost do této problematiky. Oblast vzdělávání pokládám za jednu z nejdůležitějších personálních činností a také jako jeden z nejefektivnějších motivačních nástrojů.  

 

Odpovědi respondentů

1. Máte dostatek informací o možnostech dalšího vzdělávání ve Vaší společnosti

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím637,5 %37,5 %  
spíše nesouhlasím531,25 %31,25 %  
souhlasím425 %25 %  
nevím16,25 %6,25 %  

Graf

2. Jsem motivován k dalšímu vzdělávání, vidím možnost kariérního postupu či lepšího postavení na trhu práce

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím743,75 %43,75 %  
souhlasím425 %25 %  
nevím212,5 %12,5 %  
nesouhlasím212,5 %12,5 %  
spíše nesouhlasím16,25 %6,25 %  

Graf

3. Jsem spokojený s množstvím nabízených vzdělávacích programů v naší společnosti

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím637,5 %37,5 %  
spíše souhlasím425 %25 %  
nesouhlasím318,75 %18,75 %  
souhlasím318,75 %18,75 %  

Graf

4. Využívám některých vzdělávacích programů

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím850 %50 %  
spíše nesouhlasím318,75 %18,75 %  
souhlasím212,5 %12,5 %  
nesouhlasím212,5 %12,5 %  
nevím16,25 %6,25 %  

Graf

5. Mám zájem o kariérní posun v této společnosti

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím850 %50 %  
spíše souhlasím531,25 %31,25 %  
nevím212,5 %12,5 %  
nesouhlasím16,25 %6,25 %  

Graf

6. Vzdělávací programy mi přijdou srozumitelné, užitečné a správně koncipované

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím637,5 %37,5 %  
souhlasím318,75 %18,75 %  
spíše nesouhlasím318,75 %18,75 %  
nevím212,5 %12,5 %  
nesouhlasím212,5 %12,5 %  

Graf

7. Mám zájem o další vzdělávání (snažím se absolvovat kurzy, aktivně vyhledávám možnosti dalšího rozvoje)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1062,5 %62,5 %  
souhlasím531,25 %31,25 %  
spíše nesouhlasím16,25 %6,25 %  

Graf

8. Jsem žena

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1062,5 %62,5 %  
ne637,5 %37,5 %  

Graf

9. Věk

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
35318,75 %18,75 %  
25212,5 %12,5 %  
31212,5 %12,5 %  
27212,5 %12,5 %  
2816,25 %6,25 %  
2316,25 %6,25 %  
2116,25 %6,25 %  
3316,25 %6,25 %  
2616,25 %6,25 %  
3216,25 %6,25 %  
čtyřicetdva16,25 %6,25 %  

Graf

10. Pozice

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
manager212,5 %12,5 %  
regionální manažerka prodeje16,25 %6,25 %  
Prodavačka16,25 %6,25 %  
obchodní expedient 16,25 %6,25 %  
asistent prodeje16,25 %6,25 %  
obchodní dispečer16,25 %6,25 %  
Monitor16,25 %6,25 %  
trenérka, školitelka16,25 %6,25 %  
nízká16,25 %6,25 %  
Sektor manažer16,25 %6,25 %  
manažer16,25 %6,25 %  
store manager16,25 %6,25 %  
administrátor16,25 %6,25 %  
xxx16,25 %6,25 %  
technik16,25 %6,25 %  

Graf

11. Doba zaměstnaneckého poměru

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2 roky212,5 %12,5 %  
8212,5 %12,5 %  
8 měsíců16,25 %6,25 %  
15 měsíců16,25 %6,25 %  
4 roky16,25 %6,25 %  
1 rok16,25 %6,25 %  
216,25 %6,25 %  
416,25 %6,25 %  
716,25 %6,25 %  
516,25 %6,25 %  
2,5 roku16,25 %6,25 %  
116,25 %6,25 %  
14 měsíců16,25 %6,25 %  
čtyři roky16,25 %6,25 %  

Graf

12. Spojuji svou budoucnost s touto společností

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím743,75 %43,75 %  
spíše souhlasím531,25 %31,25 %  
spíše nesouhlasím212,5 %12,5 %  
souhlasím212,5 %12,5 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Barboříková, A.Průzkum efektivity vzdělávání zaměstnanců (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://pruzkum-efektivity-vzdelavan.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.