Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Průzkum faktoringu

Průzkum faktoringu

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kamila Boukalová
Šetření:19. 09. 2008 - 03. 10. 2008
Počet respondentů:9
Počet otázek (max/průměr):6 / 6
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:55
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Ahoj všichni!

Žádám Vás o účast v průzkumu na téma "Faktoring", který bude jedním z podkladů pro moji bakalářskou práci na téma "Využití faktoringu při financování malého podniku". Tímto průzkumem chci zjistit :
- jaká je informovanost o faktoringu
- jak se lidé o tomto způsobu financování dozvěděli
- která finanční instituce Vám faktoring zajišťuje
- který druh faktoringu je u nás více využívaný

Pokud nevíte co to faktoring znamená, nemá význam tento dotazník vyplňovat.

Předem všem děkuji za spolupráci.

Kamila Boukalová

Odpovědi respondentů

1. Využíváte, nebo jste využívali, ve Vaší společnosti faktoring?(převzetí a odkup pohledávek specializovanou faktoringou společností)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano555,56 %55,56 %  
ne444,44 %44,44 %  

Graf

2. Jaká faktoringová společnost Vám tuto službu zajišťuje?(zajišťovala)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ČSOB Factoring a.s.444,44 %44,44 %  
nevím111,11 %11,11 %  
žádná, když toho nevyužíváme - máš blbě dotazník111,11 %11,11 %  
Transfinance a.s.111,11 %11,11 %  
Factoring České spořitelny a.s.111,11 %11,11 %  
žádná111,11 %11,11 %  

Graf

3. Jaký druh faktoringu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zahraniční importní333,33 %33,33 %  
Zahraniční exportní333,33 %33,33 %  
Tuzemský regresní (faktoringová společnost nepřebírá riziko nesplacení pohledávky)222,22 %22,22 %  
Tuzemský bezregresní (faktoringová společnost riziko přebírá) 111,11 %11,11 %  

Graf

4. Jak jste se o faktoringu dozvěděly?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
od finanční instituce333,33 %33,33 %  
z internetu222,22 %22,22 %  
neznám111,11 %11,11 %  
žádná, když toho nevyužíváme - máš blbě dotazník111,11 %11,11 %  
z tisku111,11 %11,11 %  
od jiné společnosti111,11 %11,11 %  

Graf

5. Byly jste se službami faktoringové společnosti spokojeni?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano666,67 %66,67 %  
ne333,33 %33,33 %  

Graf

6. Pomohl Vám faktoring změnit Vaší finanční situaci ve firmě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, trochu444,44 %44,44 %  
nevím111,11 %11,11 %  
žádná, když toho nevyužíváme - máš blbě dotazník111,11 %11,11 %  
Ne111,11 %11,11 %  
Ano, významně k lepšímu111,11 %11,11 %  
nemám osobní skušenost111,11 %11,11 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Boukalová, K.Průzkum faktoringu (výsledky průzkumu), 2008. Dostupné online na https://pruzkum-faktoringu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.