Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Průzkum jazykových znalostí ve Východních Čechách

Průzkum jazykových znalostí ve Východních Čechách

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Silvarová
Šetření:22. 04. 2010 - 09. 05. 2010
Počet respondentů:72
Počet otázek (max/průměr):12 / 12
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:67 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:16
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,
jsme studentkami Univerzity Pardubice oboru Německý jazyk pro hospodářskou praxi. Ve své semestrální práci se věnujeme úrovni znalosti jazyka ve Východních Čechách.

Rády bychom Vás požádaly o vyplnění tohoto krátkého dotazníku, který bude součástí našeho projektu. Dotazník je samozřejmě anonymní a výsledky budou po skončení tohoto průzkumu zveřejněny.

Děkujeme Vám za pomoc a čas strávený vyplněním tohoto dotazníku.
 

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4765,28 %65,28 %  
muž2534,72 %34,72 %  

Graf

2. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19-264663,89 %63,89 %  
27-40912,5 %12,5 %  
15-18811,11 %11,11 %  
41-6056,94 %6,94 %  
60 a více34,17 %4,17 %  
do 15 let11,39 %1,39 %  

Graf

3. Vyberte kraj, ve kterém bydlíte.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Královéhradecký3954,17 %54,17 %  
Pardubický3244,44 %44,44 %  
Hlavní město Praha11,39 %1,39 %  

Graf

4. Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední vzdělání s maturitní zkouškou4156,94 %56,94 %  
základní vzdělání1115,28 %15,28 %  
úplné vysokoškolské vzdělání - bakalářské79,72 %9,72 %  
úplné vysokoškolské vzdělání - magisterské56,94 %6,94 %  
vyšší odborné vzdělání45,56 %5,56 %  
střední vzdělání s výučním listem22,78 %2,78 %  
úplné vysokoškolské vzdělání - doktorské11,39 %1,39 %  
střední vzdělání11,39 %1,39 %  

Graf

5. Jaký cizí jazyk ovládáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Angličtina5779,17 %79,17 %  
Němčina4055,56 %55,56 %  
Slovenština1825 %25 %  
Ruština1318,06 %18,06 %  
Francouzština912,5 %12,5 %  
Polština79,72 %9,72 %  
Španělština68,33 %8,33 %  
Italština22,78 %2,78 %  
Maďarština22,78 %2,78 %  
Švédština11,39 %1,39 %  
neovládám žádný jazyk dobře11,39 %1,39 %  
jidiš11,39 %1,39 %  
ČEŠTINA11,39 %1,39 %  
Ukrajinština11,39 %1,39 %  
esperanto11,39 %1,39 %  

Graf

6. Jak hodnotíte úroveň znalosti jazyka? (1 - výborná znalost=stejně jako mateřský, 2 - velmi dobrá znalost=plynný hovor, samostatné vypracovávání referátů, zpráv, aktivní účast na jednáních a diskusích, 3 - dobrá znalost=schopnost sledovat diskusi a jednání, telefonovat, číst pracovní materiály, psát jednoduché dopisy, četba literatury, 4 - částečná/nízká znalost schopnost chápat jednoduché rozhovory a jednoduchý text, 5 - žádná znalost)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Angličtina3.2780.923
Francouzština4.6670.528
Italština4.8750.276
Maďarština4.9030.338
Němčina3.6671.528
Polština4.6810.44
Ruština4.5970.602
Slovenština3.2361.68
Španělština4.7920.304
Jiný(viz předchozí otázka)4.7360.861

Graf

7. Kde jste se učil/a cizí jazyk? (vyberte možnosti, které se Vás týkají)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na základní škole6793,06 %93,06 %  
na střední škole6387,5 %87,5 %  
na vysoké škole4055,56 %55,56 %  
kurz/pobyt v zahraničí2129,17 %29,17 %  
na internetu1318,06 %18,06 %  
dlouhodobý kurz (půl roku a více)1216,67 %16,67 %  
krátkodobý kurz (do půl roku)1013,89 %13,89 %  
Knihy11,39 %1,39 %  
VOŠ11,39 %1,39 %  
na vyšší odborné škole11,39 %1,39 %  
v televizi ze zpráv11,39 %1,39 %  
filmy11,39 %1,39 %  
jazykový kurz v zaměstnání11,39 %1,39 %  
konverzace s cizinci11,39 %1,39 %  
jazyková škola11,39 %1,39 %  

Graf

8. Podle čeho jste si studovaný/é jazyk/y vybíral/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vlastní zájem6286,11 %86,11 %  
Rodina (příbuzní v zahraničí apod.)1419,44 %19,44 %  
Doporučení přátel a známých68,33 %8,33 %  
nutnost22,78 %2,78 %  
nebyl možný výběr11,39 %1,39 %  
povinný jazyk ve škole11,39 %1,39 %  
uplatnění11,39 %1,39 %  
studium11,39 %1,39 %  
povinnost ve škole11,39 %1,39 %  

Graf

9. Proč se učíte cizí jazyk/y?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kvůli studiu 4562,5 %62,5 %  
Využití při cestování (dovolená)4055,56 %55,56 %  
Potřeba v zaměstnání3650 %50 %  
Je to Váš koníček2331,94 %31,94 %  

Graf

10. Jak se vám podle vašeho názoru daří studium cizího jazyka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Většina látky mi jde, občas mám problémy.3852,78 %52,78 %  
Studium cizích jazyků je pro mě velký problém, ale svým způsobem je zvládám.1318,06 %18,06 %  
Mám talent, učení cizích jazyků zvládám bez problémů.1115,28 %15,28 %  
Nedaří se mi.912,5 %12,5 %  
Nedaří se mi tak, jak bych si představovalvolnýčas11,39 %1,39 %  

Graf

11. Zvažujete studium dalšího cizího jazyka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 12, spíše anootázka č. 12, spíše neotázka č. 12, neotázka č. 12, nevímotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne1926,39 %26,39 %  
ano1825 %25 %  
spíše ano1825 %25 %  
ne1216,67 %16,67 %  
nevím56,94 %6,94 %  

Graf

12. Máte nějakou (mezinárodní) jazykovou zkoušku?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5677,78 %77,78 %  
ano1622,22 %22,22 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Jaký cizí jazyk ovládáte?

  • odpověď Němčina:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Němčina=3 na otázku 6. Jak hodnotíte úroveň znalosti jazyka? (1 - výborná znalost=stejně jako mateřský, 2 - velmi dobrá znalost=plynný hovor, samostatné vypracovávání referátů, zpráv, aktivní účast na jednáních a diskusích, 3 - dobrá znalost=schopnost sledovat diskusi a jednání, telefonovat, číst pracovní materiály, psát jednoduché dopisy, četba literatury, 4 - částečná/nízká znalost schopnost chápat jednoduché rozhovory a jednoduchý text, 5 - žádná znalost)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Jaký je Váš věk?

3. Vyberte kraj, ve kterém bydlíte.

4. Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání?

5. Jaký cizí jazyk ovládáte?

6. Jak hodnotíte úroveň znalosti jazyka? (1 - výborná znalost=stejně jako mateřský, 2 - velmi dobrá znalost=plynný hovor, samostatné vypracovávání referátů, zpráv, aktivní účast na jednáních a diskusích, 3 - dobrá znalost=schopnost sledovat diskusi a jednání, telefonovat, číst pracovní materiály, psát jednoduché dopisy, četba literatury, 4 - částečná/nízká znalost schopnost chápat jednoduché rozhovory a jednoduchý text, 5 - žádná znalost)

7. Kde jste se učil/a cizí jazyk? (vyberte možnosti, které se Vás týkají)

8. Podle čeho jste si studovaný/é jazyk/y vybíral/a?

9. Proč se učíte cizí jazyk/y?

10. Jak se vám podle vašeho názoru daří studium cizího jazyka?

11. Zvažujete studium dalšího cizího jazyka?

12. Máte nějakou (mezinárodní) jazykovou zkoušku?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Jaký je Váš věk?

3. Vyberte kraj, ve kterém bydlíte.

4. Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání?

5. Jaký cizí jazyk ovládáte?

6. Jak hodnotíte úroveň znalosti jazyka? (1 - výborná znalost=stejně jako mateřský, 2 - velmi dobrá znalost=plynný hovor, samostatné vypracovávání referátů, zpráv, aktivní účast na jednáních a diskusích, 3 - dobrá znalost=schopnost sledovat diskusi a jednání, telefonovat, číst pracovní materiály, psát jednoduché dopisy, četba literatury, 4 - částečná/nízká znalost schopnost chápat jednoduché rozhovory a jednoduchý text, 5 - žádná znalost)

7. Kde jste se učil/a cizí jazyk? (vyberte možnosti, které se Vás týkají)

8. Podle čeho jste si studovaný/é jazyk/y vybíral/a?

9. Proč se učíte cizí jazyk/y?

10. Jak se vám podle vašeho názoru daří studium cizího jazyka?

11. Zvažujete studium dalšího cizího jazyka?

12. Máte nějakou (mezinárodní) jazykovou zkoušku?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Silvarová, P.Průzkum jazykových znalostí ve Východních Čechách (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://pruzkum-jazykovych-znalosti-ve-vychodnich-cechach.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.