Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Průzkum k ročníkové práci

Průzkum k ročníkové práci

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Daniel Vančura
Šetření:07. 05. 2009 - 14. 05. 2009
Počet respondentů:60
Počet otázek (max/průměr):11 / 10.78
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:37,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:27
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Odpovědi respondentů

1. Jsi žena?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4270 %70 %  
ne1830 %30 %  

Graf

2. Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
od 20 - 35 let4066,67 %66,67 %  
od 15 - 20 let1423,33 %23,33 %  
od 35 a více610 %10 %  

Graf

3. Jaká byla Vaše známka z Českého jazyka v posledním ročníku (nejvyššího dosaženého vzdělání)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výborný2440 %40 %  
chvalitebný1830 %30 %  
dobrý1321,67 %21,67 %  
dostatečný58,33 %8,33 %  

Graf

4. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SOŠ s maturitní zkouškou3253,33 %53,33 %  
1220 %20 %  
1118,33 %18,33 %  
SOU35 %5 %  
VOŠ23,33 %3,33 %  

Graf

5. Jste momentálně zaměstnaná/ý/?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3253,33 %53,33 %  
ne2643,33 %43,33 %  
jsem v důchodu23,33 %3,33 %  

Graf

6. Jaké je Vaše platové zařazení (v čistém)?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
12000 - 20000 Kč2143,75 %35 %  
do 8.000 Kč2143,75 %35 %  
více než 25000 Kč48,33 %6,67 %  
21000 -25000 Kč24,17 %3,33 %  

Graf

7. Jaký je Váš rodinný stav?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
svobodná/ý/4778,33 %78,33 %  
vdaná/ženatý915 %15 %  
rozvedná/ý/46,67 %6,67 %  

Graf

8. Jaké jsou podle Vás momentálně šance získat zaměstnání ve Vašem vystudovaném oboru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
malé3050,85 %50 %  
velké2542,37 %41,67 %  
žádné46,78 %6,67 %  

Graf

9. Používáte ke komunikaci mail?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5896,67 %96,67 %  
ne23,33 %3,33 %  

Graf

10. Zdá se Vám školský systém, který je nyní v ČR jako?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nedostačující3151,67 %51,67 %  
nevím2338,33 %38,33 %  
výborný610 %10 %  

Graf

11. Pokud byste měl/a/ vybrat, kterou školu půjde studovat Vaše dítě, tak to bude?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Gymnázium3151,67 %51,67 %  
SOŠ s maturitní zkouškou2033,33 %33,33 %  
SOU technického směru610 %10 %  
SOU poskytování služeb23,33 %3,33 %  
není nutné další vzdělávání11,67 %1,67 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Váš věk?

  • odpověď od 15 - 20 let:
    • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi na otázku 4. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

5. Jste momentálně zaměstnaná/ý/?

  • odpověď ano:
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 12000 - 20000 Kč na otázku 6. Jaké je Vaše platové zařazení (v čistém)?
  • odpověď ne:
    • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi na otázku 4. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jsi žena?

2. Váš věk?

3. Jaká byla Vaše známka z Českého jazyka v posledním ročníku (nejvyššího dosaženého vzdělání)?

4. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

5. Jste momentálně zaměstnaná/ý/?

6. Jaké je Vaše platové zařazení (v čistém)?

7. Jaký je Váš rodinný stav?

8. Jaké jsou podle Vás momentálně šance získat zaměstnání ve Vašem vystudovaném oboru?

9. Používáte ke komunikaci mail?

10. Zdá se Vám školský systém, který je nyní v ČR jako?

11. Pokud byste měl/a/ vybrat, kterou školu půjde studovat Vaše dítě, tak to bude?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jsi žena?

2. Váš věk?

3. Jaká byla Vaše známka z Českého jazyka v posledním ročníku (nejvyššího dosaženého vzdělání)?

4. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

5. Jste momentálně zaměstnaná/ý/?

6. Jaké je Vaše platové zařazení (v čistém)?

7. Jaký je Váš rodinný stav?

8. Jaké jsou podle Vás momentálně šance získat zaměstnání ve Vašem vystudovaném oboru?

9. Používáte ke komunikaci mail?

10. Zdá se Vám školský systém, který je nyní v ČR jako?

11. Pokud byste měl/a/ vybrat, kterou školu půjde studovat Vaše dítě, tak to bude?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Vančura, D.Průzkum k ročníkové práci (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://pruzkum-k-rocnikove-praci.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.