Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Průzkum kvality vysokých škol

Průzkum kvality vysokých škol

Mám rád(a), ale nemluvím o tom
Podělte se o své tajné oblíbence nejen z oblasti hudby, jídla a politiky

(veřejné výsledky 15. února)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jan Pohnán
Šetření:21. 03. 2016 - 25. 03. 2016
Počet respondentů:104
Počet otázek (max/průměr):21 / 18.42
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:79,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:02
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

prosím o vyplnění dotazníku, který je součástí seminární práce na vysoké škole.

Cílem práce je prozkoumat studium na vysoké škole a jeho následné využití.

Průzkum je určen pro studenty vysokých škol, ať už úspěšné či neúspěšné :-)

Odpovědi respondentů

1. Studujete nebo jste studoval(a) na vysoké škole?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [VŠ jsem úspěšně dostudoval(a)otázka č. 4, VŠ právě studujiotázka č. 4, VŠ jsem nedostudoval(a)otázka č. 2, Nikdy jsem VŠ nestudoval(a)otázka č. 20].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
VŠ právě studuji6562,5 %62,5 %  
VŠ jsem úspěšně dostudoval(a)2423,08 %23,08 %  
VŠ jsem nedostudoval(a)109,62 %9,62 %  
Nikdy jsem VŠ nestudoval(a)54,81 %4,81 %  

Graf

2. Proč jste VŠ nedostudoval(a)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Lenost550 %4,81 %  
Práce440 %3,85 %  
Ztráta motivace220 %1,92 %  
od PhD. jsem cekal neco jineho110 %0,96 %  
PRESTEHOVANI110 %0,96 %  
Náročnost studia110 %0,96 %  
Rodina110 %0,96 %  
Udělal jsem kardinální chybu - výběr humanitních oborů110 %0,96 %  

Graf

3. Uvažuje o návratu ke studiu na VŠ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Určitě ano330 %2,88 %  
Spíše ne330 %2,88 %  
Spíše ano220 %1,92 %  
Nevím110 %0,96 %  
Určitě ne110 %0,96 %  

Graf

4. Jaký máte dosažený stupeň studia?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žádný4848,48 %46,15 %  
Bakalářský3333,33 %31,73 %  
Magisterský1818,18 %17,31 %  

Graf

5. Jakou VŠ jste studoval(a) nebo studujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Veřejnou8686,87 %82,69 %  
Soukromou1313,13 %12,5 %  

Graf

6. Jakou konkrétní VŠ jste studoval(a) či studujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
UK1818,18 %17,31 %  
ČZU1212,12 %11,54 %  
VŠE1111,11 %10,58 %  
ZČU55,05 %4,81 %  
VŠFS 44,04 %3,85 %  
UHK44,04 %3,85 %  
ČVUT44,04 %3,85 %  
UJEP33,03 %2,88 %  
JČU33,03 %2,88 %  
MU33,03 %2,88 %  
ujak33,03 %2,88 %  
VŠRR22,02 %1,92 %  
UPOL22,02 %1,92 %  
VŠB-TUO22,02 %1,92 %  
UPCE22,02 %1,92 %  
ČZU + ČVUT11,01 %0,96 %  
OU11,01 %0,96 %  
Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava Hollara11,01 %0,96 %  
VŠH11,01 %0,96 %  
ZCU11,01 %0,96 %  
VŠB11,01 %0,96 %  
UTB Zlín11,01 %0,96 %  
UTB11,01 %0,96 %  
VŠO11,01 %0,96 %  
VŠEM11,01 %0,96 %  
Technická univerzita v Liberci11,01 %0,96 %  
OSU, UK11,01 %0,96 %  
SLU11,01 %0,96 %  
MENDELU11,01 %0,96 %  
Ostravská univerzita11,01 %0,96 %  
Akademie STING, s.r.o11,01 %0,96 %  
TUL11,01 %0,96 %  
VFU11,01 %0,96 %  
Univerzita Hradec Králové11,01 %0,96 %  
VŠPJ11,01 %0,96 %  
Masarykova Universita11,01 %0,96 %  

Graf

7. Proč jste si vybral(a) studium na této škole?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zaměření školy, popř. obor6060,61 %57,69 %  
Snadnější studium, než na ostatních školách99,09 %8,65 %  
Snadné přijímací zkoušky88,08 %7,69 %  
Prestiž školy77,07 %6,73 %  
Vysoké uplatnění po absolvování školy66,06 %5,77 %  
blízkost k domovu11,01 %0,96 %  
blízkost domova11,01 %0,96 %  
Blízkost bydliště, aktraktivita oboru11,01 %0,96 %  
možnost pokračovat ve studiu po absolvování VOŠ11,01 %0,96 %  
spíš náhodou11,01 %0,96 %  
nedostala jsem se na vse11,01 %0,96 %  
individuální přístup11,01 %0,96 %  
blízkost školy11,01 %0,96 %  
vzdálenost školy od místa bydliště, zaměření školy11,01 %0,96 %  

Graf

8. Splnila VŠ očekávání, kvůli kterým jste si jí vybral?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6161,62 %58,65 %  
Ne2323,23 %22,12 %  
Zatím nevím1515,15 %14,42 %  

Graf

9. Jak hodnotíte kvalitu výuky na Vámi studované VŠ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše dobře4343,43 %41,35 %  
Uspokojivě2525,25 %24,04 %  
Výborně1919,19 %18,27 %  
Spíše špatně1212,12 %11,54 %  

Graf

10. Jak hodnotíte kvalitu vyučujících na Vámi studované VŠ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše dobře4848,48 %46,15 %  
Uspokojivě2727,27 %25,96 %  
Výborně1919,19 %18,27 %  
Spíše špatně55,05 %4,81 %  

Graf

11. Připadal či připadá Vám rozsah předmětů (počet a přiměřenost ve vztahu k oboru) dostačující na Vámi studované VŠ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano4545,45 %43,27 %  
Určitě ano2222,22 %21,15 %  
Spíše ne1919,19 %18,27 %  
Nevím1010,1 %9,62 %  
Určitě ne33,03 %2,88 %  

Graf

12. Jak hodnotíte systém školy? (přijímací zkoušky, zkouškové období, komunikace s kantory a studijním oddělení, informace poskytnuté ke studiu, materiály apod.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše dobře4545,45 %43,27 %  
Výborně2222,22 %21,15 %  
Uspokojivě2121,21 %20,19 %  
Spíše špatně77,07 %6,73 %  
Neuspokojivě44,04 %3,85 %  

Graf

13. Kdybyste se mohl(a) znovu rozhodnout, jestli půjdete na VŠ, jak byste se rozhodl(a)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Studoval(a) bych stejnou VŠ6666,67 %63,46 %  
Studoval(a) bych jinou VŠ2626,26 %25 %  
Nestudoval(a) bych77,07 %6,73 %  

Graf

14. Myslíte si, že Vám studium na VŠ pomohlo či pomůže k přípravě na profesní kariéru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7474,75 %71,15 %  
Ne2525,25 %24,04 %  

Graf

15. Myslíte si, že jste získal(a) či získáte díky vysokoškolskému vzdělání lépe placenou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano3434,34 %32,69 %  
Určitě ano2727,27 %25,96 %  
Spíše ne1818,18 %17,31 %  
Nevím1616,16 %15,38 %  
Určitě ne44,04 %3,85 %  

Graf

16. Myslíte si, že jste někdy využil(a) či využijete vzdělání z VŠ v praxi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7575,76 %72,12 %  
Ne2424,24 %23,08 %  

Graf

17. Považujete studium na VŠ za obtížné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6666,67 %63,46 %  
Ne3333,33 %31,73 %  

Graf

18. Existuje podle Vás dostatek VŠ v ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano8181,82 %77,88 %  
Nevím1212,12 %11,54 %  
Ne66,06 %5,77 %  

Graf

19. Preferujete veřejné VŠ před soukromými?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano8484,85 %80,77 %  
Ne1515,15 %14,42 %  

Graf

20. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena7067,31 %67,31 %  
Muž3432,69 %32,69 %  

Graf

21. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 25 let6764,42 %64,42 %  
26 - 34 let2625 %25 %  
35 - 45 let76,73 %6,73 %  
46 - 55 let21,92 %1,92 %  
17 a méně let10,96 %0,96 %  
56 a více let10,96 %0,96 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

8. Splnila VŠ očekávání, kvůli kterým jste si jí vybral?

 • odpověď Ano:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Výborně na otázku 9. Jak hodnotíte kvalitu výuky na Vámi studované VŠ?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Výborně na otázku 10. Jak hodnotíte kvalitu vyučujících na Vámi studované VŠ?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Určitě ano na otázku 11. Připadal či připadá Vám rozsah předmětů (počet a přiměřenost ve vztahu k oboru) dostačující na Vámi studované VŠ?
 • odpověď Ne:
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše špatně na otázku 9. Jak hodnotíte kvalitu výuky na Vámi studované VŠ?

13. Kdybyste se mohl(a) znovu rozhodnout, jestli půjdete na VŠ, jak byste se rozhodl(a)?

 • odpověď Studoval(a) bych stejnou VŠ:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Výborně na otázku 10. Jak hodnotíte kvalitu vyučujících na Vámi studované VŠ?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Studujete nebo jste studoval(a) na vysoké škole?

4. Jaký máte dosažený stupeň studia?

5. Jakou VŠ jste studoval(a) nebo studujete?

6. Jakou konkrétní VŠ jste studoval(a) či studujete?

7. Proč jste si vybral(a) studium na této škole?

8. Splnila VŠ očekávání, kvůli kterým jste si jí vybral?

9. Jak hodnotíte kvalitu výuky na Vámi studované VŠ?

10. Jak hodnotíte kvalitu vyučujících na Vámi studované VŠ?

11. Připadal či připadá Vám rozsah předmětů (počet a přiměřenost ve vztahu k oboru) dostačující na Vámi studované VŠ?

12. Jak hodnotíte systém školy? (přijímací zkoušky, zkouškové období, komunikace s kantory a studijním oddělení, informace poskytnuté ke studiu, materiály apod.)

13. Kdybyste se mohl(a) znovu rozhodnout, jestli půjdete na VŠ, jak byste se rozhodl(a)?

14. Myslíte si, že Vám studium na VŠ pomohlo či pomůže k přípravě na profesní kariéru?

15. Myslíte si, že jste získal(a) či získáte díky vysokoškolskému vzdělání lépe placenou?

16. Myslíte si, že jste někdy využil(a) či využijete vzdělání z VŠ v praxi?

17. Považujete studium na VŠ za obtížné?

18. Existuje podle Vás dostatek VŠ v ČR?

19. Preferujete veřejné VŠ před soukromými?

20. Pohlaví

21. Věk

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Studujete nebo jste studoval(a) na vysoké škole?

4. Jaký máte dosažený stupeň studia?

5. Jakou VŠ jste studoval(a) nebo studujete?

6. Jakou konkrétní VŠ jste studoval(a) či studujete?

7. Proč jste si vybral(a) studium na této škole?

8. Splnila VŠ očekávání, kvůli kterým jste si jí vybral?

9. Jak hodnotíte kvalitu výuky na Vámi studované VŠ?

10. Jak hodnotíte kvalitu vyučujících na Vámi studované VŠ?

11. Připadal či připadá Vám rozsah předmětů (počet a přiměřenost ve vztahu k oboru) dostačující na Vámi studované VŠ?

12. Jak hodnotíte systém školy? (přijímací zkoušky, zkouškové období, komunikace s kantory a studijním oddělení, informace poskytnuté ke studiu, materiály apod.)

13. Kdybyste se mohl(a) znovu rozhodnout, jestli půjdete na VŠ, jak byste se rozhodl(a)?

14. Myslíte si, že Vám studium na VŠ pomohlo či pomůže k přípravě na profesní kariéru?

15. Myslíte si, že jste získal(a) či získáte díky vysokoškolskému vzdělání lépe placenou?

16. Myslíte si, že jste někdy využil(a) či využijete vzdělání z VŠ v praxi?

17. Považujete studium na VŠ za obtížné?

18. Existuje podle Vás dostatek VŠ v ČR?

19. Preferujete veřejné VŠ před soukromými?

20. Pohlaví

21. Věk

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Pohnán, J.Průzkum kvality vysokých škol (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://pruzkum-kvality-vysokych-sko.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.