Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Průzkum motivace a spokojenosti zaměstnanců

Průzkum motivace a spokojenosti zaměstnanců

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Romana Vitova
Šetření:14. 02. 2012 - 19. 02. 2012
Počet respondentů:75
Počet otázek (max/průměr):30 / 28.33
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:60,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.09:41
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Hezký den všem,
 

cílem dotazníku je zjistit jestli jsou zaměstnanci spokojeni ve svém zaměstnání. Jsou-li motivování v práci, cení si svých manažerů a jsou hrdí na společnost ve které pracují. Výsledky budou využity pro mou bakalářskou práci  Lidé, největší bohatství firmy. 
 

Žádné z uvedených odpovědí nebudou přímo spojovány s vaší osobou. Budou použity pouze ke statistickým účelům.

 

 

Děkuji vám za vaši pomoc a ochotu.
 

RV
 

Odpovědi respondentů

1. V jakém oboru pracujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
IT a technické obory2229,33 %29,33 %  
Služby1013,33 %13,33 %  
Státní a veřejná správa1013,33 %13,33 %  
Zdravotnictví a sociální péče810,67 %10,67 %  
Bankovnictví, pojišťovnictví, finance810,67 %10,67 %  
Prodej a obchod68 %8 %  
Vzdělávání a školství56,67 %6,67 %  
Personalistika a lidské zdroje34 %4 %  
V současné době na mateřské dovolené22,67 %2,67 %  
Nezaměstnaný11,33 %1,33 %  

Graf

2. Jak dlouho pracujete na současné pozici?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5-10 let2837,33 %37,33 %  
1-2 roky1925,33 %25,33 %  
2-5 let1722,67 %22,67 %  
Více1114,67 %14,67 %  

Graf

3. Kolik zaměstnanců má společnost ve které pracujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více4661,33 %61,33 %  
30-501216 %16 %  
0- 10912 %12 %  
10-30810,67 %10,67 %  

Graf

4. Co je pro vás hlavní motivací v práci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
peníze5674,67 %74,67 %  
uznání nadřízených2634,67 %34,67 %  
poslání2432 %32 %  
plnění úkolů2229,33 %29,33 %  
kariéra1621,33 %21,33 %  
jiné1621,33 %21,33 %  

Graf

5. Co vám nejvíce znechucuje práci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zbytečná práce / byrokracie5978,67 %78,67 %  
neobjektivní nadřízení2634,67 %34,67 %  
malé finanční ohodnocení2432 %32 %  
velké množství úkolů a nedostatek času1621,33 %21,33 %  
jiné1317,33 %17,33 %  
nedostatečné delegování úkolů1317,33 %17,33 %  

Graf

6. Prémie dostávám:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nepravidelně v závislosti na splněných úkolech2128 %28 %  
dostávám zřídka v závislosti na finančním hospodaření společnosti1824 %24 %  
nedostávám vůbec1418,67 %18,67 %  
pravidelně ve stejné výši1114,67 %14,67 %  
jiná možnosti79,33 %9,33 %  
stejně jako ostatní kolegové bez ohledu na odvedenou práci45,33 %5,33 %  

Graf

7. Kromě základního platu mám tyto benefity:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
stravenky4762,67 %62,67 %  
dovolenou nad zákonný rámec v délce3546,67 %46,67 %  
příspěvek na penzijní pojištění3141,33 %41,33 %  
mobilní telefon s paušálem ve výši2432 %32 %  
jiné2128 %28 %  
příspěvek na sportovní aktivity1621,33 %21,33 %  
služební automobil k soukromým účelům79,33 %9,33 %  

Graf

8. Zvýšení platu je ve společnosti:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nepravidelně2634,67 %34,67 %  
závisí na nadřízeném2229,33 %29,33 %  
automatické každý rok v závislosti na inflaci1824 %24 %  
musím si o ně říci912 %12 %  

Graf

9. V práci se cítím dostatečně ohodnocen/a a motivován/a

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4154,67 %54,67 %  
Ano3445,33 %45,33 %  

Graf

10. Jaká je vaše spokojenost?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „0”, „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
s psychickou kondicí (učení, kultura, přemýšlení............)3.1731.397
s duchovní kondicí (hodnoty, tabu, smysl.....)3.0531.49
s fyzickou kondicí (životospráva, pohyb, péče o tělo)2.6931.279
se společenskou kondicí (rodina, přátelé, zájmy.......)3.1331.342

Graf

11. Ve svém současném zaměstnání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
bych rád zůstal/a ještě pár let5269,33 %69,33 %  
nejsem spokojen/a a chci odejít2128 %28 %  
bych rád zůstal ještě pár let22,67 %2,67 %  

Graf

12. Mé současné zaměstnání vyžaduje trvalé vzdělávání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5978,67 %78,67 %  
Ne1621,33 %21,33 %  

Graf

13. Je vašim nadřízeným žena nebo muž?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž5168 %68 %  
žena2432 %32 %  

Graf

14. Jaký typ vedení převažuje u vašeho šéfa?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
podpora (volnější zadání, větší míra zodpovědnosti podřízeným)3040 %40 %  
delegování (delegování odpovědnosti za celé řešení, šéf vstupuje jen při problémech)2128 %28 %  
koučování (nastaveny limity s prostorem k řešení, pozornost věnována vztahům)1216 %16 %  
příkazový (přesný návod, důsledná kontrola, poslušnost)1114,67 %14,67 %  
podpora (volnější zadání, větší mírazodpovědnosti podřízeným)11,33 %1,33 %  

Graf

15. Jste spokojeni s tím, jak jste od svého nadřízeného informováni o vývoji společnosti, o interních procesech, úspěších a případných neúspěších firmy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nejsem spokojen/a, uvítal/a bych větší zájem3445,33 %45,33 %  
Ano, jsem spokojen/a3445,33 %45,33 %  
Nejsem informován/a, ale nevadí mi to56,67 %6,67 %  
Ano, jsem spokojen11,33 %1,33 %  
Nejsem spokojen, uvítal bych větší zájem11,33 %1,33 %  

Graf

16. Líbí se vám způsob komunikace vašeho nadřízeného?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Líbí4864 %64 %  
Nelíbí2736 %36 %  

Graf

17. Máte pocit, že váš nadřízený je schopen řešit problémy mezilidských vztahů na pracovišti? - Téměř nikdy

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Někdy4256 %56 %  
Často1824 %24 %  
Skoro vždy1520 %20 %  

Graf

18. Důvěřujete svému nadřízenému?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5573,33 %73,33 %  
Ne2026,67 %26,67 %  

Graf

19. Máte s nadřízeným motivačně-hodnotící schůzky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, je to firemní standard3242,67 %42,67 %  
Ne3141,33 %41,33 %  
Ano, z jeho vlastní iniciativy1216 %16 %  

Graf

20. Pokud ano, jaký z toho máte pocit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nic mi to nedává ani nebere2634,67 %34,67 %  
Jiné1925,33 %25,33 %  
Většinou mě to motivuje1317,33 %17,33 %  
Beru to jako ztrátu času912 %12 %  
Demotivuje mě to810,67 %10,67 %  

Graf

21. Čeho si ceníte na svém nadřízeném?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
snaží si udržovat přátelské vztahy se svými podřízenými12,94 %1,33 %  
snahy o objektivitu a řešení problémů12,94 %1,33 %  
Přímosti, kvality zadání úkolu, podpory12,94 %1,33 %  
umí mluvit dlouho o ničem12,94 %1,33 %  
Posouvá věci dopředu, je ochotný se osobně do věcí vložit12,94 %1,33 %  
pracovitosti, osobního přístupu12,94 %1,33 %  
ctižádosi12,94 %1,33 %  
lidskost12,94 %1,33 %  
Nedava mi za ukol vyplnovat dotazniky.12,94 %1,33 %  
je "splachovací"12,94 %1,33 %  
ostatní odpovědi pracovitost, inteligence
odbornik v oboru
lidský přístup, smysl pro humor, erudice
technických znalostí
nechává mě pracovat samostatně a důvěřuje mi, oceňuje mé znalosti a upřímný názor
rozumí své práci, naslouchá a co slíbí to splní
není sobec
vstřícnost
uprimnosti
měl úžasný nápad na stroj, který se prodává do celého světa, sám ho zvládl navrhnout a sestrojit
manažerských schopností
Jeho hlouposti
povaha
Inteligence
ne
materiálního zabezpečení na pracovišti
ničeho
Provádí bossing a kryje flákače, po stížnosti u ředitele se nic neděje, takže si ho nemám za co vážit
Odhodlanosti
Dává mi najevo, že mu pomáhám
upřímnosti, lidskosti
umí vyjednávat
znalosti v oboru
uvážlivost, rozhled, vzdelani, komunikace, ochota, podpora
2470,59 %32 % 

Graf

22. Napiště, prosím, alespoň tři vlastnosti, které by měl dle vašeho názoru mít správný nadřízený:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
schopnost organizovat práci, přátelskost12,7 %1,33 %  
schopnost rozhodovat, individuální přístup, oceňování práce podřízených12,7 %1,33 %  
konzistence, empatie, jednoznačnost zadání12,7 %1,33 %  
postavit se za své lidi a bojovat za ně12,7 %1,33 %  
přirozená autorita, rozhodnost, organizační schopnosti, 12,7 %1,33 %  
energii, schopnost v pravý čas zastvit jednání a udělat rozhodnutí, snahu věci dotahovat12,7 %1,33 %  
mít nápady, motivovat lidi, orientovat se v problematice, být empatický, umět vyjednávat12,7 %1,33 %  
Empatie, duslednost, smysl pro humor12,7 %1,33 %  
odpovednost, prace s lidma, nekonfliktni12,7 %1,33 %  
nadhled spravedlnost respekt12,7 %1,33 %  
ostatní odpovědi hermitovost, linearita, omezenos v Hilbertovem prostoru
mozek, mozek, mozek
velmi dobrá orientace v oboru, inteligence, dobré komunikativní schopnosti
smysl pro realitu (terminy, narocnost), odbornost (nikoliv pouze manazer), charisma
znalost oboru, věcnost, empatie, charisma
výborné komunikační schopnosti, smysl pro spravedlnost, přehled o rolích a odpovědnostech ve společnosti
lidskost, upřímnost, dobré komunikační schopnosti
respekt, vzdělání v danném oboru, důvěra
nadhled, konstruktivní, přirozenou autoritu
poslouchat ostatní, přiznat chybu, umět řídit lidi (říct, jaké mají kompetence, zodpovědnost...)
objektivitu, vzdělání, autoritu
všeobecný rozhled, objektivnost, empatii
objektivní, kvalifikovaný v oboru, osobnost - charakter
rozhodnost, upřímnost, loajalita
Rozhodný, spravedlivý, schopný delegace
Pracovitost, zájem o celkový chd firmy, spravedlnost
ne
Spravedlivý, diskrétní, objektivní
měl by naslouchat, být spravedlivý a nenáladový...
spravedlivý, slušný, důsledný
objektivita, nadhled, osobní úroveň, schopnost motivovat
Nebát se vystoupit proti amorálním věcem, umět naslouchat, prosadit finanční motivaci
Důvěryhodnost, autoritativnost, Adaptabilita
otevřenost, schopnost jasné komunikace a delegování
komunikativnost, kreativita, přehled
schopnost vedení, zájem o zaměstnance, zkušenost v oboru
managerske schopnoti, spravedlnost/objektivnost, vyborna komunikace,davat zpetnou vazbu
2772,97 %36 % 

Graf

23. Líbí se vám pracovní prostředí? Máte dostatek místa? Světla? Jste spokojeni s teplotou a prostředím?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4154,67 %54,67 %  
Ne, představoval/a bych si to lépe3344 %44 %  
Je mi to jedno11,33 %1,33 %  

Graf

24. Pokud vaše pracovní prostřední není podle vašich představ, věříte, že v jiném prostředí byste byl/a produktivnější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím3141,33 %41,33 %  
Ne2533,33 %33,33 %  
Ano1925,33 %25,33 %  

Graf

25. Které faktory podle vašeho názoru charakterizují dobré podnikové klima?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dobrý vztah ke spolupracovníkům5776 %76 %  
Uznání výkonů ze strany nadřízených5674,67 %74,67 %  
Týmový duch4965,33 %65,33 %  
Hladký tok potřebných informací4864 %64 %  
Konstruktivní, věcná kritika4256 %56 %  
Samostatná práce3546,67 %46,67 %  
Účast na plánování a rozhodování3141,33 %41,33 %  
Ostatní….22,67 %2,67 %  

Graf

26. Co považujete za předpoklady zdravých mezilidských vztahů na pracovišti?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
toleranci, pracovitost, zodpovědnost13,45 %1,33 %  
dobře probíhající správná komunikace mezi spolupracovníky, a když nadřízení neztrácejí vážnost a podřízení nejsou ponížení13,45 %1,33 %  
fun faktor, otevřenost ke zpětné vazbě, nasazení13,45 %1,33 %  
možnost poradit se s kolegy, možnost udělat chybu a napravit jí, smysl pro humor13,45 %1,33 %  
otevrene jednni13,45 %1,33 %  
nikdo si na nic nehraje13,45 %1,33 %  
epsilon>013,45 %1,33 %  
tolerance13,45 %1,33 %  
komunikativnost, otevřenost, podpora ostatních 13,45 %1,33 %  
realizovatelne projekty13,45 %1,33 %  
ostatní odpovědi důvěra, tolerance, spolehlivost
přímost, respekt, ochotu pomoci a sdílet informace
upřímnost, věcnost, jasné pokyny a vzájemná slušnost
vzájemný respekt a úcta
absence poruch osobnosti nebo patologických sklonů (podezřívavost, nedůvěra, nadměrná kontrola, destruktivní kritika...)
otevrenost,komunikace
čestnost
týmového ducha, přátelské vztahy, loajalitu
komunikaci
upřímné jednání
oddělovat soukromé záležitosti, nepracovat s psychicky nevyrovnanými osobami
Rtolerance
nn
důvěru
slušné chování
nevím
Slušnost, etika
komunikace
důvěra
1965,52 %25,33 % 

Graf

27. Kolik vám je let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31-454357,33 %57,33 %  
15-302432 %32 %  
46-60810,67 %10,67 %  

Graf

28. Jaké je vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5573,33 %73,33 %  
muž2026,67 %26,67 %  

Graf

29. Jaké je vaše dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské3749,33 %49,33 %  
Střední s maturitou3040 %40 %  
Vyšší odborné79,33 %9,33 %  
Základní11,33 %1,33 %  

Graf

30. Máte pocit, že mezilidské vztahy na vašem současném pracovišti jsou dobré?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5877,33 %77,33 %  
Ne1722,67 %22,67 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

16. Líbí se vám způsob komunikace vašeho nadřízeného?

  • odpověď Líbí:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, jsem spokojen/a na otázku 15. Jste spokojeni s tím, jak jste od svého nadřízeného informováni o vývoji společnosti, o interních procesech, úspěších a případných neúspěších firmy?

25. Které faktory podle vašeho názoru charakterizují dobré podnikové klima?

  • odpověď Týmový duch:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi se společenskou kondicí (rodina, přátelé, zájmy.......)=5 na otázku 10. Jaká je vaše spokojenost?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. V jakém oboru pracujete?

2. Jak dlouho pracujete na současné pozici?

3. Kolik zaměstnanců má společnost ve které pracujete?

4. Co je pro vás hlavní motivací v práci?

5. Co vám nejvíce znechucuje práci?

6. Prémie dostávám:

7. Kromě základního platu mám tyto benefity:

8. Zvýšení platu je ve společnosti:

9. V práci se cítím dostatečně ohodnocen/a a motivován/a

10. Jaká je vaše spokojenost?

11. Ve svém současném zaměstnání:

12. Mé současné zaměstnání vyžaduje trvalé vzdělávání:

13. Je vašim nadřízeným žena nebo muž?

14. Jaký typ vedení převažuje u vašeho šéfa?

15. Jste spokojeni s tím, jak jste od svého nadřízeného informováni o vývoji společnosti, o interních procesech, úspěších a případných neúspěších firmy?

16. Líbí se vám způsob komunikace vašeho nadřízeného?

17. Máte pocit, že váš nadřízený je schopen řešit problémy mezilidských vztahů na pracovišti? - Téměř nikdy

18. Důvěřujete svému nadřízenému?

19. Máte s nadřízeným motivačně-hodnotící schůzky?

20. Pokud ano, jaký z toho máte pocit?

23. Líbí se vám pracovní prostředí? Máte dostatek místa? Světla? Jste spokojeni s teplotou a prostředím?

24. Pokud vaše pracovní prostřední není podle vašich představ, věříte, že v jiném prostředí byste byl/a produktivnější?

25. Které faktory podle vašeho názoru charakterizují dobré podnikové klima?

27. Kolik vám je let?

28. Jaké je vaše pohlaví?

29. Jaké je vaše dosažené vzdělání?

30. Máte pocit, že mezilidské vztahy na vašem současném pracovišti jsou dobré?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. V jakém oboru pracujete?

2. Jak dlouho pracujete na současné pozici?

3. Kolik zaměstnanců má společnost ve které pracujete?

4. Co je pro vás hlavní motivací v práci?

5. Co vám nejvíce znechucuje práci?

6. Prémie dostávám:

7. Kromě základního platu mám tyto benefity:

8. Zvýšení platu je ve společnosti:

9. V práci se cítím dostatečně ohodnocen/a a motivován/a

10. Jaká je vaše spokojenost?

11. Ve svém současném zaměstnání:

12. Mé současné zaměstnání vyžaduje trvalé vzdělávání:

13. Je vašim nadřízeným žena nebo muž?

14. Jaký typ vedení převažuje u vašeho šéfa?

15. Jste spokojeni s tím, jak jste od svého nadřízeného informováni o vývoji společnosti, o interních procesech, úspěších a případných neúspěších firmy?

16. Líbí se vám způsob komunikace vašeho nadřízeného?

17. Máte pocit, že váš nadřízený je schopen řešit problémy mezilidských vztahů na pracovišti? - Téměř nikdy

18. Důvěřujete svému nadřízenému?

19. Máte s nadřízeným motivačně-hodnotící schůzky?

20. Pokud ano, jaký z toho máte pocit?

23. Líbí se vám pracovní prostředí? Máte dostatek místa? Světla? Jste spokojeni s teplotou a prostředím?

24. Pokud vaše pracovní prostřední není podle vašich představ, věříte, že v jiném prostředí byste byl/a produktivnější?

25. Které faktory podle vašeho názoru charakterizují dobré podnikové klima?

27. Kolik vám je let?

28. Jaké je vaše pohlaví?

29. Jaké je vaše dosažené vzdělání?

30. Máte pocit, že mezilidské vztahy na vašem současném pracovišti jsou dobré?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Vitova, R.Průzkum motivace a spokojenosti zaměstnanců (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://pruzkum-motivace-a-spokojeno.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.