Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Průzkum motivace spolupracovníků manažerem

Průzkum motivace spolupracovníků manažerem

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Patrik Štěpánek
Šetření:01. 04. 2022 - 22. 04. 2022
Počet respondentů:64
Počet otázek (max/průměr):20 / 19.89
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:42,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.09:42
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážená paní, vážený pane,

dovoluji si Vás oslovit a zároveň požádat o vyplnění dotazníku. Tento dotazník se týká analýzy používaných motivačních nástrojů manažery při řízení spolupracovníků. Věřím, že vyplnění dotazníku Vám přinese i inspiraci k zavedení některých opatření v této oblasti. Údaje získané z Vašich odpovědí budou zpracovány anonymně.

 

Moc Vám děkuji za trpělivost, spolupráci, a především za poskytnutí upřímných a pravdivých odpovědí.

Odpovědi respondentů

1. Jaký styl řízení uplatňujete při řízení svých podřízených?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
autoritativní2234,38 %34,38 %  
demokratický2234,38 %34,38 %  
liberální1320,31 %20,31 %  
participativní710,94 %10,94 %  

Graf

2. Jak hodnotíte vztahy na pracovišti se svými spolupracovníky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobré2843,75 %43,75 %  
výborné2335,94 %35,94 %  
neutrální1218,75 %18,75 %  
velmi špatné11,56 %1,56 %  

Graf

3. Nabízí vaše organizace finanční benefity?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Stravenky, závodní stravování5078,13 %78,13 %  
Prémie, osobní ohodnocení4062,5 %62,5 %  
Poukazy (do fitcentra apod.)2437,5 %37,5 %  
13. plat2335,94 %35,94 %  
Dovolená nad rámec zákona2132,81 %32,81 %  
Penzijní, soukromé životní pojištění1828,13 %28,13 %  
Jazykové kurzy1218,75 %18,75 %  
Občerstvení na pracovišti1015,63 %15,63 %  
Bonusy za dokončený projekt, zakázku, spokojeného zákazníka apod.812,5 %12,5 %  
MultiSport karta710,94 %10,94 %  

Graf

4. Jste spokojen s pracovním prostředím pro vaše spolupracovníky?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím3453,13 %53,13 %  
souhlasím2132,81 %32,81 %  
spíše nesouhlasím46,25 %6,25 %  
nevím34,69 %4,69 %  
nesouhlasím23,13 %3,13 %  

Graf

5. Které motivační nástroje ve vaší organizaci používáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pochvala a projev uznání4976,56 %76,56 %  
Prémie, odměny4570,31 %70,31 %  
Spravedlivé odměňování vzhledem k práci2742,19 %42,19 %  
Různorodost práce2539,06 %39,06 %  
Možnosti povýšení2031,25 %31,25 %  
Flexibilní pracovní doba2031,25 %31,25 %  
Pracovní jistoty, jistota práce1828,13 %28,13 %  
Příspěvky na penzijní pojištění1726,56 %26,56 %  
Možnost home office (práce z domova)1421,88 %21,88 %  
Možnost plnění pracovních výzev1218,75 %18,75 %  
mobilní a datové tarify11,56 %1,56 %  
Žádné11,56 %1,56 %  

Graf

6. Jak velký význam mají tyto nástroje pro motivování vašich spolupracovníků? (1 - velký význam; 5 - malý význam)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Pochvala a projev uznání2.1411.527
Různorodost práce2.8591.09
Možnost povýšení2.7191.483
Spravedlivé odměňování vzhledem k práci1.9691.593
Prémie, odměny1.8441.632
Příspěvky na penzijní pojištění2.7342.226
Možnost home office (práce z domova)3.2812.108
Flexibilní pracovní doba2.6881.996
Možnost plnění pracovních výzev2.9841.265
Pracovní jistoty, jistota práce1.8911.097

Graf

7. Vytvořte pořadí pro uvedené motivační nástroje podle důležitosti a využitelnosti při motivování vašich spolupracovníků. (1 - velký význam; 7 - malý význam)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6” a „7”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Mzda1.6721.595
Pracovní prostředí, vztahy na pracovišti1.7811.296
Různorodost, charakter a zajímavost práce3.1091.816
Možnost kariérního růstu3.4842.937
BOZP3.0634.809
Firemní benefity (flexibilní pracovní doba, firemní mobil, stravování, apod.)3.0782.791
Osobní ohodnocení, odměny2.2863.347

Graf

8. Které 3 nástroje nejvíce ovlivňují spokojenost vašich spolupracovníků?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dobré vztahy na pracovišti a pracovní kolektiv5585,94 %85,94 %  
Výše platu5281,25 %81,25 %  
Vstřícnost vedoucího zaměstnance4367,19 %67,19 %  
Pracovní podmínky a benefity1421,88 %21,88 %  
Přívětivé pracovní prostředí1015,63 %15,63 %  
Flexibilní pracovní doba1015,63 %15,63 %  
Obsah, charakter a různorodost práce710,94 %10,94 %  

Graf

9. Dáváte svým spolupracovníkům prostor a volnost během práce?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „++”, „+”, „0”, „-” a „--”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Necháváte pracovníkům volnost během volby práce?0.4691.874
Schvalujete zábavu na pracovišti?0.252.219
Kontrolujete své pracovníky často?0.5160.875
Mají vaši pracovníci kuchyňku, místo odpočinku?1.0310.905
Vedete své pracovníky k samostatnosti a iniciativě?1.2030.818

Graf

10. Souhlasíte s tvrzením, že je nezbytné vést zaměstnance k jejich samostatnosti a iniciativě?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím3656,25 %56,25 %  
spíše souhlasím2640,63 %40,63 %  
nevím11,56 %1,56 %  
spíše nesouhlasím11,56 %1,56 %  

Graf

11. Souhlasíte s tvrzením, že je nezbytné zaměstnancům často projevovat uznání?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím3148,44 %48,44 %  
spíše souhlasím2843,75 %43,75 %  
nevím46,25 %6,25 %  
spíše nesouhlasím11,56 %1,56 %  

Graf

12. Souhlasíte s tvrzením, že je nezbytné udržovat pozitivní pracovní prostředí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím3859,38 %59,38 %  
spíše souhlasím1625 %25 %  
nevím1015,63 %15,63 %  

Graf

13. Souhlasíte s tvrzením, že je důležité zaměstnancům poskytnout možnost být přímo odpovědný za svoji odměnu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím3656,25 %56,25 %  
spíše souhlasím2132,81 %32,81 %  
nevím710,94 %10,94 %  

Graf

14. Souhlasíte s tvrzením, že přístup manažera je pro zaměstnance jedním z nejdůležitějších nástrojů motivace?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím3250 %50 %  
souhlasím2234,38 %34,38 %  
nevím914,06 %14,06 %  
nesouhlasím11,56 %1,56 %  

Graf

15. Setkal/a jste se demotivací ve vaší společnosti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím2640,63 %40,63 %  
spíše souhlasím1929,69 %29,69 %  
nevím1320,31 %20,31 %  
spíše nesouhlasím46,25 %6,25 %  
nesouhlasím23,13 %3,13 %  

Graf

16. Pokud jste se setkali s demotivací, které demotivující faktory se objevily ve vaší společnosti?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Špatné mezilidské vztahy na pracovišti nebyli řešeny včas a efektivně3968,42 %60,94 %  
Platové potřeby zaměstnanců nebyly uspokojeny3357,89 %51,56 %  
Nesplněné sliby pracovníkům3357,89 %51,56 %  
Špatná komunikace vedení s pracovníky3154,39 %48,44 %  
Vytváření nejistoty pracovníků2442,11 %37,5 %  
Nevhodný pracovník pro určitou práci1729,82 %26,56 %  
Příliš mnoho práce pro jednoho pracovníka1424,56 %21,88 %  
Přílišná negativní kritika pracovníků1322,81 %20,31 %  
Pracovníci mají vykonat těžko dosažitelné cíle47,02 %6,25 %  

Graf

17. Pohlaví

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž3859,38 %59,38 %  
Žena2640,63 %40,63 %  

Graf

18. Do jaké věkové kategorie patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 - 30let3351,56 %51,56 %  
31 - 50let2132,81 %32,81 %  
více než 50let1015,63 %15,63 %  

Graf

19. Uveďte kolik zaměstnanců má vaše společnost

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10 - 502437,5 %37,5 %  
50 - 2501726,56 %26,56 %  
Více než 2501218,75 %18,75 %  
Méně než 101117,19 %17,19 %  

Graf

20. Uveďte vaší pracovní pozici v rámci vedení firmy.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Management první linie2945,31 %45,31 %  
Střední management2640,63 %40,63 %  
Top management914,06 %14,06 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 7 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Jste spokojen s pracovním prostředím pro vaše spolupracovníky?

 • odpověď spíše souhlasím:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 12. Souhlasíte s tvrzením, že je nezbytné udržovat pozitivní pracovní prostředí?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi neutrální na otázku 2. Jak hodnotíte vztahy na pracovišti se svými spolupracovníky?

6. Jak velký význam mají tyto nástroje pro motivování vašich spolupracovníků? (1 - velký význam; 5 - malý význam)

 • odpověď Možnost home office (práce z domova)=5:
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Flexibilní pracovní doba=5 na otázku 6. Jak velký význam mají tyto nástroje pro motivování vašich spolupracovníků? (1 - velký význam; 5 - malý význam)

7. Vytvořte pořadí pro uvedené motivační nástroje podle důležitosti a využitelnosti při motivování vašich spolupracovníků. (1 - velký význam; 7 - malý význam)

 • odpověď Osobní ohodnocení, odměny=1:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi BOZP=1 na otázku 7. Vytvořte pořadí pro uvedené motivační nástroje podle důležitosti a využitelnosti při motivování vašich spolupracovníků. (1 - velký význam; 7 - malý význam)
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Schvalujete zábavu na pracovišti?=-2 na otázku 9. Dáváte svým spolupracovníkům prostor a volnost během práce?

10. Souhlasíte s tvrzením, že je nezbytné vést zaměstnance k jejich samostatnosti a iniciativě?

 • odpověď souhlasím:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Možnost home office (práce z domova)=1 na otázku 6. Jak velký význam mají tyto nástroje pro motivování vašich spolupracovníků? (1 - velký význam; 5 - malý význam)
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Necháváte pracovníkům volnost během volby práce?=2 na otázku 9. Dáváte svým spolupracovníkům prostor a volnost během práce?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Schvalujete zábavu na pracovišti?=2 na otázku 9. Dáváte svým spolupracovníkům prostor a volnost během práce?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi výborné na otázku 2. Jak hodnotíte vztahy na pracovišti se svými spolupracovníky?
 • odpověď spíše souhlasím:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi neutrální na otázku 2. Jak hodnotíte vztahy na pracovišti se svými spolupracovníky?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Necháváte pracovníkům volnost během volby práce?=-2 na otázku 9. Dáváte svým spolupracovníkům prostor a volnost během práce?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 12. Souhlasíte s tvrzením, že je nezbytné udržovat pozitivní pracovní prostředí?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Schvalujete zábavu na pracovišti?=-2 na otázku 9. Dáváte svým spolupracovníkům prostor a volnost během práce?

12. Souhlasíte s tvrzením, že je nezbytné udržovat pozitivní pracovní prostředí?

 • odpověď souhlasím:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mají vaši pracovníci kuchyňku, místo odpočinku?=2 na otázku 9. Dáváte svým spolupracovníkům prostor a volnost během práce?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vedete své pracovníky k samostatnosti a iniciativě?=2 na otázku 9. Dáváte svým spolupracovníkům prostor a volnost během práce?

13. Souhlasíte s tvrzením, že je důležité zaměstnancům poskytnout možnost být přímo odpovědný za svoji odměnu?

 • odpověď souhlasím:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jazykové kurzy na otázku 3. Nabízí vaše organizace finanční benefity?

16. Pokud jste se setkali s demotivací, které demotivující faktory se objevily ve vaší společnosti?

 • odpověď Platové potřeby zaměstnanců nebyly uspokojeny:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Necháváte pracovníkům volnost během volby práce?=-2 na otázku 9. Dáváte svým spolupracovníkům prostor a volnost během práce?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Schvalujete zábavu na pracovišti?=-2 na otázku 9. Dáváte svým spolupracovníkům prostor a volnost během práce?
 • odpověď Špatné mezilidské vztahy na pracovišti nebyli řešeny včas a efektivně:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Necháváte pracovníkům volnost během volby práce?=-2 na otázku 9. Dáváte svým spolupracovníkům prostor a volnost během práce?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 12. Souhlasíte s tvrzením, že je nezbytné udržovat pozitivní pracovní prostředí?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pochvala a projev uznání=2 na otázku 6. Jak velký význam mají tyto nástroje pro motivování vašich spolupracovníků? (1 - velký význam; 5 - malý význam)
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Schvalujete zábavu na pracovišti?=-2 na otázku 9. Dáváte svým spolupracovníkům prostor a volnost během práce?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaký styl řízení uplatňujete při řízení svých podřízených?

2. Jak hodnotíte vztahy na pracovišti se svými spolupracovníky?

3. Nabízí vaše organizace finanční benefity?

4. Jste spokojen s pracovním prostředím pro vaše spolupracovníky?

5. Které motivační nástroje ve vaší organizaci používáte?

6. Jak velký význam mají tyto nástroje pro motivování vašich spolupracovníků? (1 - velký význam; 5 - malý význam)

7. Vytvořte pořadí pro uvedené motivační nástroje podle důležitosti a využitelnosti při motivování vašich spolupracovníků. (1 - velký význam; 7 - malý význam)

8. Které 3 nástroje nejvíce ovlivňují spokojenost vašich spolupracovníků?

9. Dáváte svým spolupracovníkům prostor a volnost během práce?

10. Souhlasíte s tvrzením, že je nezbytné vést zaměstnance k jejich samostatnosti a iniciativě?

11. Souhlasíte s tvrzením, že je nezbytné zaměstnancům často projevovat uznání?

12. Souhlasíte s tvrzením, že je nezbytné udržovat pozitivní pracovní prostředí?

13. Souhlasíte s tvrzením, že je důležité zaměstnancům poskytnout možnost být přímo odpovědný za svoji odměnu?

14. Souhlasíte s tvrzením, že přístup manažera je pro zaměstnance jedním z nejdůležitějších nástrojů motivace?

15. Setkal/a jste se demotivací ve vaší společnosti?

16. Pokud jste se setkali s demotivací, které demotivující faktory se objevily ve vaší společnosti?

17. Pohlaví

18. Do jaké věkové kategorie patříte?

19. Uveďte kolik zaměstnanců má vaše společnost

20. Uveďte vaší pracovní pozici v rámci vedení firmy.

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaký styl řízení uplatňujete při řízení svých podřízených?

2. Jak hodnotíte vztahy na pracovišti se svými spolupracovníky?

3. Nabízí vaše organizace finanční benefity?

4. Jste spokojen s pracovním prostředím pro vaše spolupracovníky?

5. Které motivační nástroje ve vaší organizaci používáte?

6. Jak velký význam mají tyto nástroje pro motivování vašich spolupracovníků? (1 - velký význam; 5 - malý význam)

7. Vytvořte pořadí pro uvedené motivační nástroje podle důležitosti a využitelnosti při motivování vašich spolupracovníků. (1 - velký význam; 7 - malý význam)

8. Které 3 nástroje nejvíce ovlivňují spokojenost vašich spolupracovníků?

9. Dáváte svým spolupracovníkům prostor a volnost během práce?

10. Souhlasíte s tvrzením, že je nezbytné vést zaměstnance k jejich samostatnosti a iniciativě?

11. Souhlasíte s tvrzením, že je nezbytné zaměstnancům často projevovat uznání?

12. Souhlasíte s tvrzením, že je nezbytné udržovat pozitivní pracovní prostředí?

13. Souhlasíte s tvrzením, že je důležité zaměstnancům poskytnout možnost být přímo odpovědný za svoji odměnu?

14. Souhlasíte s tvrzením, že přístup manažera je pro zaměstnance jedním z nejdůležitějších nástrojů motivace?

15. Setkal/a jste se demotivací ve vaší společnosti?

16. Pokud jste se setkali s demotivací, které demotivující faktory se objevily ve vaší společnosti?

17. Pohlaví

18. Do jaké věkové kategorie patříte?

19. Uveďte kolik zaměstnanců má vaše společnost

20. Uveďte vaší pracovní pozici v rámci vedení firmy.

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Štěpánek, P.Průzkum motivace spolupracovníků manažerem (výsledky průzkumu), 2022. Dostupné online na https://pruzkum-motivace-spolupracov.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.