Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Průzkum názorů na rodinnou politiku ČR

Průzkum názorů na rodinnou politiku ČR

Jedl(a) jste již hmyz? Pokud ne, lákalo by Vás to?
Mouchy spolknuté při jízdě na kole a pavouci snězení ve spánku se nepočítají :-)

(cca 1 min, veřejné výsledky)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Josef Dvořák
Šetření:10. 07. 2019 - 10. 08. 2019
Počet respondentů:351
Počet otázek (max/průměr):16 / 15.89
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:73,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:20
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento průzkum se zabývá názory na rodinnou politiku ČR. Dotazník je anonymní. Vaše odpovědi budou zpracovány pro účely diplomové práce. Jeho vyplnění nezabere déle než 5 minut. Předem děkuji za vyplnění.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena23767,52 %67,52 %  
Muž11332,19 %32,19 %  
Jiné10,28 %0,28 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26-30 let8223,36 %23,36 %  
31-35 let7120,23 %20,23 %  
více než 50 let5214,81 %14,81 %  
21-25 let5014,25 %14,25 %  
36-40 let4011,4 %11,4 %  
41-45 let236,55 %6,55 %  
46-50 let236,55 %6,55 %  
méně než 20 let102,85 %2,85 %  

Graf

3. Bydliště:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Praha7120,23 %20,23 %  
Středočeský kraj4613,11 %13,11 %  
Jihomoravský kraj3911,11 %11,11 %  
Ústecký kraj308,55 %8,55 %  
Moravskoslezký kraj308,55 %8,55 %  
Jihočeský kraj267,41 %7,41 %  
Zlínský kraj195,41 %5,41 %  
Vysočina174,84 %4,84 %  
Plzeňský kraj174,84 %4,84 %  
Královéhradecký kraj154,27 %4,27 %  
Olomoucký kraj143,99 %3,99 %  
Liberecký kraj123,42 %3,42 %  
Pardubický kraj123,42 %3,42 %  
Karlovarský kraj30,85 %0,85 %  

Graf

4. Rodinný stav:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ženatý/Vdaná15744,73 %44,73 %  
Svobodný/ná9426,78 %26,78 %  
V partnerském nesezdaném svazku8022,79 %22,79 %  
Jiný143,99 %3,99 %  
Ovdovělý/á61,71 %1,71 %  

Graf

5. Počet dětí:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žádné17148,72 %48,72 %  
27220,51 %20,51 %  
16919,66 %19,66 %  
3287,98 %7,98 %  
4 a více113,13 %3,13 %  

Graf

6. Jaký je čistý měsíční příjem Vaší domácnosti?

Příjmem domácnosti rozumějte součet příjmů všech členů domácnosti. Tato otázka je nepovinná

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
30 000 CZK-40 000 CZK8125,39 %23,08 %  
20 000 CZK-30 000 CZK6620,69 %18,8 %  
40 000 CZK-50 000 CZK4012,54 %11,4 %  
50 000 CZK-60 000 CZK3711,6 %10,54 %  
méně než 20 000 CZK3611,29 %10,26 %  
60 000 CZK-70 000 CZK247,52 %6,84 %  
více než 80 000 CZK226,9 %6,27 %  
70 000 CZK-80 000 CZK134,08 %3,7 %  

Graf

7. Pracovní status:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zaměstnanec20357,83 %57,83 %  
Na rodičovské dovolené5114,53 %14,53 %  
Student/ka3911,11 %11,11 %  
Podnikatel/OSVČ3710,54 %10,54 %  
Nezaměstnaný/ná215,98 %5,98 %  

Graf

8. Jaká oblast podpory rodin s dětmi je pro rodinu podle Vás nejzásadnější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Sladění rodinného a pracovního života (podpora zkrácených úvazků, možnost brzkého návratu do práce apod.)14441,03 %41,03 %  
Nástroje finanční podpory (Příspěvky na děti, porodné, rodičovský příspěvek, slevy na dani)13337,89 %37,89 %  
Institucionální zajištění (dostatek škol a školek, poradenské služby)7421,08 %21,08 %  

Graf

9. Jaký typ rodinné politiky pokládáte za důležitější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nepřímá finanční podpora (Slevy na dani)20558,4 %58,4 %  
Přímá finanční podpora ( Příspěvky a přídavky)14641,6 %41,6 %  

Graf

10. Jakou z následujících možností byste po narození dítěte preferovali?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Setrvání doma s dítětem po co nejdelší dobu.17148,72 %48,72 %  
Možnost rychlého návratu do práce formou zkráceného úvazku.15845,01 %45,01 %  
Možnost rychlého návratu do práce formou plného úvazku.226,27 %6,27 %  

Graf

11. Byl/a jste někdy příjemcem některé z následujících dávek/příspěvků?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, nikdy jsem žádnou z těchto dávek nepobíral/a18853,56 %53,56 %  
Peněžitá pomoc v mateřství (Obvykle začíná 6-8 týdnů před porodem a trvá 28 týdnů u jednoho dítěte. Její výše se počítá jako 70% denního vyměřovacího základu)13037,04 %37,04 %  
Rodičovský příspěvek (Navazuje na peněžitou pomoc v mateřství. Od roku 2020 se bude čerpat 300 000 CZK)12335,04 %35,04 %  
Porodné ( Jednorázová dávka při narození dítěte. Pouze pro rodiče s příjmem do 2,7 násobku životního minima6518,52 %18,52 %  
Přídavky na děti (Měsíční dávka podle věku dítěte. Pouze pro rodiče s příjmem do 2,7 násobku životního minima.)5615,95 %15,95 %  

Graf

12. Jak byste ze svého pohledu na následující stupnici ohodnotil/a tyto přímé finanční nástroje rodinné politiky z hlediska důležitosti?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

13. Uplatňoval/a jste někdy nějakou z následujících daňových slev?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, nikdy jsem žádnou z těchto slev neuplatňoval/a23165,81 %65,81 %  
Daňové zvýhodnění na vyživované dítě (15 204 CZK na první dítě)10730,48 %30,48 %  
Sleva na manžela/manželku (24 840 CZK)5214,81 %14,81 %  
Sleva na dani za umístění dítěte v předškolním zařízení ( maximálně 13 350 CZK)3610,26 %10,26 %  

Graf

14. Jak byste ze svého pohledu na následující stupnici ohodnotil/a tyto nepřímé finanční nástroje rodinné politiky z hlediska jejich důležitosti?

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

15. Jak důležitá je pro Vás rodinná politika státu při rozhodování o pořízení dítěte?

1- nehraje roli; 10- hraje zásadní roli

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6”, „7”, „8”, „9” a „10”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18925,36 %25,36 %  
83911,11 %11,11 %  
5359,97 %9,97 %  
3339,4 %9,4 %  
2329,12 %9,12 %  
10308,55 %8,55 %  
7287,98 %7,98 %  
4246,84 %6,84 %  
6215,98 %5,98 %  
9205,7 %5,7 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:4.57
Minimum:1
Maximum:10
Variační rozpětí:9
Rozptyl:8.44
Směrodatná odchylka:2.91
Medián:4
Modus:1

Graf

16. Ovlivnilo (by) Vás aktuální zvýšení rodičovského příspěvku o 80 000 CZK při rozhodování o pořízení dítěte?

1- Ne, nehraje roli; 5- ano, je to pro mne velmi důležité

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
120859,26 %59,26 %  
24412,54 %12,54 %  
33810,83 %10,83 %  
4359,97 %9,97 %  
5267,41 %7,41 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.82
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.39
Směrodatná odchylka:1.18
Medián:1
Modus:1

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 9 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Rodinný stav:

 • odpověď Ženatý/Vdaná:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sleva na manžela/manželku (24 840 CZK) na otázku 13. Uplatňoval/a jste někdy nějakou z následujících daňových slev?

5. Počet dětí:

 • odpověď Žádné:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi méně než 20 let na otázku 2. Věk:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Student/ka na otázku 7. Pracovní status:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 21-25 let na otázku 2. Věk:
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Svobodný/ná na otázku 4. Rodinný stav:

7. Pracovní status:

 • odpověď Student/ka:
  • 9x vetší pravděpodobnost při odpovědi méně než 20 let na otázku 2. Věk:

9. Jaký typ rodinné politiky pokládáte za důležitější?

 • odpověď Nepřímá finanční podpora (Slevy na dani):
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Porodné=Zcela nedůležité na otázku 12. Jak byste ze svého pohledu na následující stupnici ohodnotil/a tyto přímé finanční nástroje rodinné politiky z hlediska důležitosti?

10. Jakou z následujících možností byste po narození dítěte preferovali?

 • odpověď Setrvání doma s dítětem po co nejdelší dobu.:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 4 a více na otázku 5. Počet dětí:

11. Byl/a jste někdy příjemcem některé z následujících dávek/příspěvků?

 • odpověď Ne, nikdy jsem žádnou z těchto dávek nepobíral/a:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi méně než 20 let na otázku 2. Věk:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Student/ka na otázku 7. Pracovní status:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Žádné na otázku 5. Počet dětí:
 • odpověď Peněžitá pomoc v mateřství (Obvykle začíná 6-8 týdnů před porodem a trvá 28 týdnů u jednoho dítěte. Její výše se počítá jako 70% denního vyměřovacího základu):
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Na rodičovské dovolené na otázku 7. Pracovní status:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 4 a více na otázku 5. Počet dětí:
 • odpověď Rodičovský příspěvek (Navazuje na peněžitou pomoc v mateřství. Od roku 2020 se bude čerpat 300 000 CZK):
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Na rodičovské dovolené na otázku 7. Pracovní status:

12. Jak byste ze svého pohledu na následující stupnici ohodnotil/a tyto přímé finanční nástroje rodinné politiky z hlediska důležitosti?

 • odpověď Peněžitá pomoc v mateřství=Velmi důležité:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5 na otázku 16. Ovlivnilo (by) Vás aktuální zvýšení rodičovského příspěvku o 80 000 CZK při rozhodování o pořízení dítěte?

13. Uplatňoval/a jste někdy nějakou z následujících daňových slev?

 • odpověď Ne, nikdy jsem žádnou z těchto slev neuplatňoval/a:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi méně než 20 let na otázku 2. Věk:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Student/ka na otázku 7. Pracovní status:

16. Ovlivnilo (by) Vás aktuální zvýšení rodičovského příspěvku o 80 000 CZK při rozhodování o pořízení dítěte?

 • odpověď 1:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 na otázku 15. Jak důležitá je pro Vás rodinná politika státu při rozhodování o pořízení dítěte?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Bydliště:

4. Rodinný stav:

5. Počet dětí:

6. Jaký je čistý měsíční příjem Vaší domácnosti?

7. Pracovní status:

8. Jaká oblast podpory rodin s dětmi je pro rodinu podle Vás nejzásadnější?

9. Jaký typ rodinné politiky pokládáte za důležitější?

10. Jakou z následujících možností byste po narození dítěte preferovali?

11. Byl/a jste někdy příjemcem některé z následujících dávek/příspěvků?

12. Jak byste ze svého pohledu na následující stupnici ohodnotil/a tyto přímé finanční nástroje rodinné politiky z hlediska důležitosti?

13. Uplatňoval/a jste někdy nějakou z následujících daňových slev?

14. Jak byste ze svého pohledu na následující stupnici ohodnotil/a tyto nepřímé finanční nástroje rodinné politiky z hlediska jejich důležitosti?

15. Jak důležitá je pro Vás rodinná politika státu při rozhodování o pořízení dítěte?

16. Ovlivnilo (by) Vás aktuální zvýšení rodičovského příspěvku o 80 000 CZK při rozhodování o pořízení dítěte?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Bydliště:

4. Rodinný stav:

5. Počet dětí:

6. Jaký je čistý měsíční příjem Vaší domácnosti?

7. Pracovní status:

8. Jaká oblast podpory rodin s dětmi je pro rodinu podle Vás nejzásadnější?

9. Jaký typ rodinné politiky pokládáte za důležitější?

10. Jakou z následujících možností byste po narození dítěte preferovali?

11. Byl/a jste někdy příjemcem některé z následujících dávek/příspěvků?

12. Jak byste ze svého pohledu na následující stupnici ohodnotil/a tyto přímé finanční nástroje rodinné politiky z hlediska důležitosti?

13. Uplatňoval/a jste někdy nějakou z následujících daňových slev?

14. Jak byste ze svého pohledu na následující stupnici ohodnotil/a tyto nepřímé finanční nástroje rodinné politiky z hlediska jejich důležitosti?

15. Jak důležitá je pro Vás rodinná politika státu při rozhodování o pořízení dítěte?

16. Ovlivnilo (by) Vás aktuální zvýšení rodičovského příspěvku o 80 000 CZK při rozhodování o pořízení dítěte?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Dvořák, J.Průzkum názorů na rodinnou politiku ČR (výsledky průzkumu), 2019. Dostupné online na https://pruzkum-nazoru-na-rodinnou-p.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.