Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Průzkum o depresivním onemocnění

Průzkum o depresivním onemocnění

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jana Partlova
Šetření:18. 09. 2011 - 25. 09. 2011
Počet respondentů:142
Počet otázek (max/průměr):11 / 4.03
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:71,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:01
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

 

chtěla bych Vás požádat o vyplnění dotazníku pro potřeby mé bakalářské práce. Cílem výzkumu je zjistit dosažené vzdělání a jak častý je výskyt depresivního onemocnění a  v dospělé populaci.

 

Předem děkuji za Váš čas.

 

S pozdravem

Jana Partlova

Odpovědi respondentů

1. Trpíte depresivním onemocněním?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9969,72 %69,72 %  
ano4330,28 %30,28 %  

Graf

2. Jaké je vaše nejvýše dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [základníotázka č. 3, vyučenotázka č. 3, středoškolskéotázka č. 3, vyšší odbornéotázka č. 3, vysokoškolskéotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské1944,19 %13,38 %  
vysokoškolské1125,58 %7,75 %  
základní613,95 %4,23 %  
vyšší odborné49,3 %2,82 %  
vyučen36,98 %2,11 %  

Graf

3. V kolika letech se u vás projevilo depresivní onemocnění?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-201637,21 %11,27 %  
méně než 15716,28 %4,93 %  
25-3049,3 %2,82 %  
20-2549,3 %2,82 %  
45-a více36,98 %2,11 %  
30-3536,98 %2,11 %  
35-4036,98 %2,11 %  
40-4536,98 %2,11 %  

Graf

4. Kde jste získal/a první informace týkající se depresivního onemocnění?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
internet1330,23 %9,15 %  
lékař1227,91 %8,45 %  
škola818,6 %5,63 %  
televize511,63 %3,52 %  
tisk511,63 %3,52 %  
rodina511,63 %3,52 %  
žádné z uvedených36,98 %2,11 %  

Graf

5. Kde jste léčen/a

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neléčim se1944,19 %13,38 %  
u psychiatra1944,19 %13,38 %  
u psychologa511,63 %3,52 %  
u praktického lékaře49,3 %2,82 %  

Graf

6. Jakým způsobem jste léčen/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
užívám antidepresivní léky1841,86 %12,68 %  
bez léčby1739,53 %11,97 %  
docházím na psychoterapii716,28 %4,93 %  
alternativní medicína511,63 %3,52 %  

Graf

7. Kdo je seznámen s vaší diagnózou depresivního onemocnění?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přátelé2353,49 %16,2 %  
nejbližší příbuzní (rodiče, děti, sourozenci, prarodiče)1944,19 %13,38 %  
nikdo818,6 %5,63 %  
manžel/manželka818,6 %5,63 %  
partner/partnerka716,28 %4,93 %  
kolegové na pracovišti či v zaměstnání511,63 %3,52 %  
kamarádi49,3 %2,82 %  

Graf

8. Pocítil/a jste omezení v souvislosti s vaším onemocněním?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v oblasti partnerského života2353,49 %16,2 %  
v zájmech2046,51 %14,08 %  
v zaměstnání1944,19 %13,38 %  
v oblasti manželského života818,6 %5,63 %  

Graf

9. Jak intenzivní projevy svého onemocnění zpravidla pociťujete? 1 nejnižší intenzita, 10 nejvyšší intenzita.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6”, „7”, „8”, „9” a „10”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5818,6 %5,63 %  
4818,6 %5,63 %  
3716,28 %4,93 %  
8511,63 %3,52 %  
6511,63 %3,52 %  
749,3 %2,82 %  
236,98 %2,11 %  
924,65 %1,41 %  
1012,33 %0,7 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:5.18
Minimum:2
Maximum:9
Variační rozpětí:7
Rozptyl:3.31
Směrodatná odchylka:1.82
Medián:5
Modus:5

Graf

10. Kolik je vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-302046,51 %14,08 %  
31-421023,26 %7,04 %  
43-55716,28 %4,93 %  
56 - a více613,95 %4,23 %  

Graf

11. Jaké je vaše pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ženské3581,4 %24,65 %  
mužské818,6 %5,63 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Trpíte depresivním onemocněním?

 • odpověď ano:
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 15-20 na otázku 3. V kolika letech se u vás projevilo depresivní onemocnění?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi internet na otázku 4. Kde jste získal/a první informace týkající se depresivního onemocnění?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi lékař na otázku 4. Kde jste získal/a první informace týkající se depresivního onemocnění?
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi u psychiatra na otázku 5. Kde jste léčen/a
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi bez léčby na otázku 6. Jakým způsobem jste léčen/a?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi užívám antidepresivní léky na otázku 6. Jakým způsobem jste léčen/a?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi nejbližší příbuzní (rodiče, děti, sourozenci, prarodiče) na otázku 7. Kdo je seznámen s vaší diagnózou depresivního onemocnění?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi přátelé na otázku 7. Kdo je seznámen s vaší diagnózou depresivního onemocnění?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi v oblasti partnerského života na otázku 8. Pocítil/a jste omezení v souvislosti s vaším onemocněním?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi v zájmech na otázku 8. Pocítil/a jste omezení v souvislosti s vaším onemocněním?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi v zaměstnání na otázku 8. Pocítil/a jste omezení v souvislosti s vaším onemocněním?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 18-30 na otázku 10. Kolik je vám let?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 31-42 na otázku 10. Kolik je vám let?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ženské na otázku 11. Jaké je vaše pohlaví
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi neléčim se na otázku 5. Kde jste léčen/a
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi středoškolské na otázku 2. Jaké je vaše nejvýše dosažené vzdělání?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Trpíte depresivním onemocněním?

2. Jaké je vaše nejvýše dosažené vzdělání?

3. V kolika letech se u vás projevilo depresivní onemocnění?

4. Kde jste získal/a první informace týkající se depresivního onemocnění?

5. Kde jste léčen/a

6. Jakým způsobem jste léčen/a?

7. Kdo je seznámen s vaší diagnózou depresivního onemocnění?

8. Pocítil/a jste omezení v souvislosti s vaším onemocněním?

10. Kolik je vám let?

11. Jaké je vaše pohlaví

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Trpíte depresivním onemocněním?

2. Jaké je vaše nejvýše dosažené vzdělání?

3. V kolika letech se u vás projevilo depresivní onemocnění?

4. Kde jste získal/a první informace týkající se depresivního onemocnění?

5. Kde jste léčen/a

6. Jakým způsobem jste léčen/a?

7. Kdo je seznámen s vaší diagnózou depresivního onemocnění?

8. Pocítil/a jste omezení v souvislosti s vaším onemocněním?

10. Kolik je vám let?

11. Jaké je vaše pohlaví

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Partlova, J.Průzkum o depresivním onemocnění (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://pruzkum-o-depresivnim-onemoc.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.