Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Průzkum o mediaci v ČR

Průzkum o mediaci v ČR

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jiří Hrudkaj
Šetření:26. 01. 2014 - 16. 02. 2014
Počet respondentů:266
Počet otázek (max/průměr):13 / 9.92
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:80,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:48
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Instrukce k vyplnění dotazníku:

 • Označte vždy pouze jednu variantu odpovědi!

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena15859,18 %59,4 %  
muž10940,82 %40,98 %  

Graf

2. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 2512145,32 %45,49 %  
26 - 3510238,2 %38,35 %  
36 - 493312,36 %12,41 %  
50 a více114,12 %4,14 %  

Graf

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání je

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední - s maturitou11944,57 %44,74 %  
VŠ (magisterské a vyšší)6825,47 %25,56 %  
VŠ (bakalářské)5620,97 %21,05 %  
střední - bez maturity124,49 %4,51 %  
základní103,75 %3,76 %  
VOŠ20,75 %0,75 %  

Graf

4. Ve kterém kraji žijete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Karlovarský kraj9033,71 %33,83 %  
Hlavní město Praha5620,97 %21,05 %  
Středočeský kraj269,74 %9,77 %  
Ústecký kraj176,37 %6,39 %  
Moravskoslezský kraj155,62 %5,64 %  
Jihomoravský kraj134,87 %4,89 %  
Plzeňský kraj114,12 %4,14 %  
Královéhradecký kraj93,37 %3,38 %  
Zlínský kraj83 %3,01 %  
Olomoucký kraj72,62 %2,63 %  
Jihočeský kraj62,25 %2,26 %  
Liberecký kraj62,25 %2,26 %  
Kraj Vysočina31,12 %1,13 %  

Graf

5. Víte, čím se zabývá mediace?

pokud ne, další otázky se nevyplňují

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 6, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano18067,42 %67,67 %  
ne8732,58 %32,71 %  

Graf

6. Kde jste se o mediaci poprvé dozvěděli?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ve škole7240 %27,07 %  
na internetu5128,33 %19,17 %  
od známých2513,89 %9,4 %  
jiná masmédia2212,22 %8,27 %  
v zaměstnání105,56 %3,76 %  

Graf

7. Vyzkoušeli jste (nebo Vaši blízcí) již mediaci v praxi?

pokud ne, přecházíte na otázku č. 9

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 8, neotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne13776,11 %51,5 %  
ano4323,89 %16,17 %  

Graf

8. Pomohla Vám (nebo Vašim blízkým) mediace vyřešit spor?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
částečně1841,86 %6,77 %  
ano1534,88 %5,64 %  
ne1023,26 %3,76 %  

Graf

9. Byli byste ochotni mediaci vyzkoušet (popřípadě opět využít)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10860 %40,6 %  
nevím5932,78 %22,18 %  
ne137,22 %4,89 %  

Graf

10. Jaké minimální vzdělání by podle Vás měl mít mediátor?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
VŠ (magisterské a vyšší)5430 %20,3 %  
VŠ (bakalářské)5228,89 %19,55 %  
střední s maturitou3921,67 %14,66 %  
VOŠ1910,56 %7,14 %  
základní147,78 %5,26 %  
střední bez maturity21,11 %0,75 %  

Graf

11. Ve kterém oboru by se podle Vás měl mediátor nejvíce orientovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
psychologie10558,33 %39,47 %  
právo4826,67 %18,05 %  
sociologie1810 %6,77 %  
filozofie52,78 %1,88 %  
jiný42,22 %1,5 %  

Graf

12. Vzdělávání mediátorů by podle Vás mělo být formální (školské) nebo realizováno pouze v rámci dalšího (profesního) vzdělávání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
další (profesní) vzdělávání12871,11 %48,12 %  
formální (školské)4022,22 %15,04 %  
nevím126,67 %4,51 %  

Graf

13. Ze které profese podle Vás vzejde nejlepší mediátor?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
psycholog8245,56 %30,83 %  
sociální pracovník3620 %13,53 %  
právník3519,44 %13,16 %  
andragog, pedagog1810 %6,77 %  
jiná95 %3,38 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Věk

 • odpověď 18 - 25:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi základní na otázku 3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání je

7. Vyzkoušeli jste (nebo Vaši blízcí) již mediaci v praxi?

 • odpověď ano:
  • 6.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 8. Pomohla Vám (nebo Vašim blízkým) mediace vyřešit spor?
  • 6.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi částečně na otázku 8. Pomohla Vám (nebo Vašim blízkým) mediace vyřešit spor?
  • 6.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 8. Pomohla Vám (nebo Vašim blízkým) mediace vyřešit spor?
 • odpověď ne:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 50 a více na otázku 2. Věk

9. Byli byste ochotni mediaci vyzkoušet (popřípadě opět využít)?

 • odpověď ano:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 8. Pomohla Vám (nebo Vašim blízkým) mediace vyřešit spor?

12. Vzdělávání mediátorů by podle Vás mělo být formální (školské) nebo realizováno pouze v rámci dalšího (profesního) vzdělávání?

 • odpověď další (profesní) vzdělávání:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi v zaměstnání na otázku 6. Kde jste se o mediaci poprvé dozvěděli?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 50 a více na otázku 2. Věk

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání je

4. Ve kterém kraji žijete?

5. Víte, čím se zabývá mediace?

6. Kde jste se o mediaci poprvé dozvěděli?

7. Vyzkoušeli jste (nebo Vaši blízcí) již mediaci v praxi?

8. Pomohla Vám (nebo Vašim blízkým) mediace vyřešit spor?

9. Byli byste ochotni mediaci vyzkoušet (popřípadě opět využít)?

10. Jaké minimální vzdělání by podle Vás měl mít mediátor?

11. Ve kterém oboru by se podle Vás měl mediátor nejvíce orientovat?

12. Vzdělávání mediátorů by podle Vás mělo být formální (školské) nebo realizováno pouze v rámci dalšího (profesního) vzdělávání?

13. Ze které profese podle Vás vzejde nejlepší mediátor?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání je

4. Ve kterém kraji žijete?

5. Víte, čím se zabývá mediace?

6. Kde jste se o mediaci poprvé dozvěděli?

7. Vyzkoušeli jste (nebo Vaši blízcí) již mediaci v praxi?

8. Pomohla Vám (nebo Vašim blízkým) mediace vyřešit spor?

9. Byli byste ochotni mediaci vyzkoušet (popřípadě opět využít)?

10. Jaké minimální vzdělání by podle Vás měl mít mediátor?

11. Ve kterém oboru by se podle Vás měl mediátor nejvíce orientovat?

12. Vzdělávání mediátorů by podle Vás mělo být formální (školské) nebo realizováno pouze v rámci dalšího (profesního) vzdělávání?

13. Ze které profese podle Vás vzejde nejlepší mediátor?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Hrudkaj, J.Průzkum o mediaci v ČR (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://pruzkum-o-mediaci-v-cr.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.