Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Průzkum o spotřebě energetických nápojů

Průzkum o spotřebě energetických nápojů

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Hana Hrušková
Šetření:28. 02. 2011 - 05. 03. 2011
Počet respondentů:95
Počet otázek (max/průměr):9 / 8.06
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:88,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:21
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 

Dobrý den, 

 

chtěla bych Vás touto formou požádat o vyplnění dotazníku, který Vám zabere opravdu jen 2-3 minutky. Dotazník se týká konzumace energetických nápojů.

Výsledky z dotazníku využiji pro praktickou část do seminární práce. 

 

Odpovědi respondentů

1. Pil/a jste někdy energetický nápoj?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8993,68 %93,68 %  
ne66,32 %6,32 %  

Graf

2. Podle čeho si v obchodě vybíráte energetický nápoj?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
značka4853,93 %50,53 %  
cena3842,7 %40 %  
je mi to jedno1820,22 %18,95 %  
objem88,99 %8,42 %  

Graf

3. Z jakého důvodu jste nikdy nepili energetický nápoj?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
myslím si, že je to nezdravé1040 %10,53 %  
nevím728 %7,37 %  
neměl/a jsem nikdy příležitost312 %3,16 %  
je to příliš drahé312 %3,16 %  
ze zdravotních důvodů28 %2,11 %  

Graf

4. Požili jste někdy alkohol v kombinaci s alkoholickým nápojem?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6269,66 %65,26 %  
ne2730,34 %28,42 %  

Graf

5. Kterou značku byste si vybrali?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Red bull5662,92 %58,95 %  
Semtex3033,71 %31,58 %  
je mi to jedno1719,1 %17,89 %  
Piju méně známé značky1213,48 %12,63 %  
Kamikaze66,74 %6,32 %  
Erektus22,25 %2,11 %  

Graf

6. Myslíte si, že energetické nápoje mohou škodit zdraví?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, ale jen v nadměrném množství6063,83 %63,16 %  
Ano3031,91 %31,58 %  
Ne22,13 %2,11 %  
nevím22,13 %2,11 %  

Graf

7. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena7882,11 %82,11 %  
muž1717,89 %17,89 %  

Graf

8. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-308488,42 %88,42 %  
30-5099,47 %9,47 %  
0-1811,05 %1,05 %  
50-a více11,05 %1,05 %  

Graf

9. Nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské s maturitou6770,53 %70,53 %  
vyšší odborné či vysokoškolské2324,21 %24,21 %  
základní33,16 %3,16 %  
středoškolské (bez maturity)22,11 %2,11 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pil/a jste někdy energetický nápoj?

2. Podle čeho si v obchodě vybíráte energetický nápoj?

3. Z jakého důvodu jste nikdy nepili energetický nápoj?

4. Požili jste někdy alkohol v kombinaci s alkoholickým nápojem?

5. Kterou značku byste si vybrali?

6. Myslíte si, že energetické nápoje mohou škodit zdraví?

7. Pohlaví

8. Věk

9. Nejvyšší dosažené vzdělání

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pil/a jste někdy energetický nápoj?

2. Podle čeho si v obchodě vybíráte energetický nápoj?

3. Z jakého důvodu jste nikdy nepili energetický nápoj?

4. Požili jste někdy alkohol v kombinaci s alkoholickým nápojem?

5. Kterou značku byste si vybrali?

6. Myslíte si, že energetické nápoje mohou škodit zdraví?

7. Pohlaví

8. Věk

9. Nejvyšší dosažené vzdělání

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Hrušková, H.Průzkum o spotřebě energetických nápojů (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://pruzkum-o-spotrebe-energetic.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.