Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Preference vlastníků motorových vozidel v oblasti STK a ME

Preference vlastníků motorových vozidel v oblasti STK a ME

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Miroslav Pulicar
Šetření:16. 04. 2020 - 27. 05. 2020
Počet respondentů:144
Počet otázek (max/průměr):9 / 8.2
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:79,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:16
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem dotazníku je zjištění preferencí vlastníků motorvých vozidel v oblasti služeb souvisejících se státními technickými kontrolami vozidel a měřením emisí.

Odpovědi respondentů

1. Vlastníte alespoň jedno motorové vozidlo skupiny B (auto do 3,5 tuny)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano13090,28 %90,28 %  
Ne149,72 %9,72 %  

Graf

2. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž6851,91 %47,22 %  
žena6348,09 %43,75 %  

Graf

3. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-295239,69 %36,11 %  
30-394030,53 %27,78 %  
40-491813,74 %12,5 %  
50-591511,45 %10,42 %  
starší 6064,58 %4,17 %  

Graf

4. Místo Vašeho bydliště:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jiná část České republiky7355,73 %50,69 %  
Praha3829,01 %26,39 %  
Středočeský kraj2015,27 %13,89 %  

Graf

5. Orientační výše čistého příjmu Vaší domácnosti:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
40.001 - 60.000,- Kč měsíčně3627,69 %25 %  
60.001 - 80.000,- Kč měsíčně2317,69 %15,97 %  
30.001 - 40.000,- Kč měsíčně2317,69 %15,97 %  
20.001 - 30.000,- Kč měsíčně2015,38 %13,89 %  
do 20.000,- Kč měsíčně118,46 %7,64 %  
více než 100.001,- Kč měsíčně107,69 %6,94 %  
80.001 - 100.000,- Kč měsíčně75,38 %4,86 %  

Graf

6. Jakým způsobe řešíte zajištění povinné technické kontroly (TK) a měření emisí (ME) u Vašeho vozidla?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Neřeším → konec dotazníku, Auto k provedení TK a ME přistavím sám/samaotázka č. 7, TK a ME za mne řeší servisotázka č. 7, TK a ME za mne řeší někdo jiný (rodina, kamarád apod.)otázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Auto k provedení TK a ME přistavím sám/sama5844,62 %40,28 %  
TK a ME za mne řeší servis4232,31 %29,17 %  
TK a ME za mne řeší někdo jiný (rodina, kamarád apod.)2821,54 %19,44 %  
Neřeším21,54 %1,39 %  

Graf

7. Kolik času Vám orientačně zabere kompletní vyřešení TK a ME u Vašeho vozidla (tj. samotná kontrola vč. rezervace, cesty tam a zpět, čekání)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 - 2 hodiny5139,84 %35,42 %  
2 - 3 hodiny2620,31 %18,06 %  
3 - 4 hodiny1814,06 %12,5 %  
více než 4 hodiny1814,06 %12,5 %  
méně než hodinu1511,72 %10,42 %  

Graf

8. Jak naruší zajištění TK a ME Váš běžný denní režim?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Významně nenaruší4635,94 %31,94 %  
Omezí můj volný čas3527,34 %24,31 %  
Musím zaplatit servisu/ někomu jinému3426,56 %23,61 %  
Musím si vzít dovolenou/ volno/ jinak si přeorganizovat pracovní čas3325,78 %22,92 %  
Omezí pracovní/ volný čas někoho v mém okolí129,38 %8,33 %  
HEY HOMO !10,78 %0,69 %  
nijak10,78 %0,69 %  
udělá to za mě rodinný příslušník10,78 %0,69 %  
den bez auta10,78 %0,69 %  

Graf

9. Kolik byste byli NEJVÍCE ochotni zaplatit za to, že TK a ME někdo vyřeší za Vás (tj. auto od Vás vyzvedne na zvolené adrese, zajistí TK a ME a vrátí ho zpět)? Do ceny nepočítejte cenu samotné TK a ME.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nejvíce 500,- Kč4938,28 %34,03 %  
nejvíce 1000,- Kč3829,69 %26,39 %  
Nebyl/a bych ochotný/á zaplatit2116,41 %14,58 %  
nejvíce 1500,- Kč97,03 %6,25 %  
I více než 2000,- Kč64,69 %4,17 %  
nejvíce 2000,- Kč53,91 %3,47 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vlastníte alespoň jedno motorové vozidlo skupiny B (auto do 3,5 tuny)?

2. Jste:

3. Váš věk:

4. Místo Vašeho bydliště:

5. Orientační výše čistého příjmu Vaší domácnosti:

6. Jakým způsobe řešíte zajištění povinné technické kontroly (TK) a měření emisí (ME) u Vašeho vozidla?

7. Kolik času Vám orientačně zabere kompletní vyřešení TK a ME u Vašeho vozidla (tj. samotná kontrola vč. rezervace, cesty tam a zpět, čekání)?

8. Jak naruší zajištění TK a ME Váš běžný denní režim?

9. Kolik byste byli NEJVÍCE ochotni zaplatit za to, že TK a ME někdo vyřeší za Vás (tj. auto od Vás vyzvedne na zvolené adrese, zajistí TK a ME a vrátí ho zpět)? Do ceny nepočítejte cenu samotné TK a ME.

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vlastníte alespoň jedno motorové vozidlo skupiny B (auto do 3,5 tuny)?

2. Jste:

3. Váš věk:

4. Místo Vašeho bydliště:

5. Orientační výše čistého příjmu Vaší domácnosti:

6. Jakým způsobe řešíte zajištění povinné technické kontroly (TK) a měření emisí (ME) u Vašeho vozidla?

7. Kolik času Vám orientačně zabere kompletní vyřešení TK a ME u Vašeho vozidla (tj. samotná kontrola vč. rezervace, cesty tam a zpět, čekání)?

8. Jak naruší zajištění TK a ME Váš běžný denní režim?

9. Kolik byste byli NEJVÍCE ochotni zaplatit za to, že TK a ME někdo vyřeší za Vás (tj. auto od Vás vyzvedne na zvolené adrese, zajistí TK a ME a vrátí ho zpět)? Do ceny nepočítejte cenu samotné TK a ME.

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Pulicar, M.Preference vlastníků motorových vozidel v oblasti STK a ME (výsledky průzkumu), 2020. Dostupné online na https://pruzkum-preferenci-vlastniku.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.