Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Průzkum pro absolventskou práci-Organizovaný zločin

Průzkum pro absolventskou práci-Organizovaný zločin

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Nikola Hladíková
Šetření:15. 10. 2013 - 22. 10. 2013
Počet respondentů:157
Počet otázek (max/průměr):18 / 14.18
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:60,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:32
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Provádím průzkum pro svou absolventskou práci. Ráda bych zjistila, jestli naše široká veřejnost ví něco o Organizovaném zločinu. Oproti minulému dotazníku jsem otázky trochu pozměnila, snad se vám budou lépe vyplňovat. Děkuji všem, kteří mi pomohou.

Odpovědi respondentů

1. Jste :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena10768,15 %68,15 %  
Muž5031,85 %31,85 %  

Graf

2. Vaše věková skupina :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
od 20 do 30 let7145,22 %45,22 %  
nad 30 let6239,49 %39,49 %  
do 20 let2415,29 %15,29 %  

Graf

3. Říká vám něco pojem Organizovaný zločin?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 4, NEotázka č. 5, Nevímotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO11975,8 %75,8 %  
Nevím2214,01 %14,01 %  
NE1610,19 %10,19 %  

Graf

4. Pokud ano napište co.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

ale no ved zlocin spachaný na ludoch drogy kradeže unosi

dopředu promyšlený např. vražda,loupež,nehoda na pojišťovnu atd. kdy je přesně do detailu promyšleno jak ,co a kdy...

drogy,mafie...

druh závažné trestné činnost

Důmyslný systém, do kterého se zapojí více osob, za účelem realizace trestního jednání.

FBI, Interpol, Europol, Policie ČR,BIS nebo OBOZ

Gangy :)

hnus

jde o organizovanou tr. činnost, kde jsou jasně rozdělené role ve skupině a hrozí vyšší škoda či závažnějsí následek

je to něco trestného, organizovaného ve větším rozsahu

Je to organizovana vrazda. dopredu planovana

Je to trestná činnost, kterou páchají organizované skupiny. Jde hlavně o obchod s drogami, zbraněmi a lidmi a taky praní špinavých peněz.

je to zločin, který není spontální, ale stojí za ním nějaká "hlavička" která vše organizuje a vymýšlí

Kdy se na jednom nezákonném jednání podílí více učastníků z různých odvětví.

KEd sa zorganizuje skupina ludi a naplanuju a vykonaju zlocin.

korupce ve státní správě

kriminalita páchaná organizovanou skupinou osob, především za účelem zisku....násilná, hospodářská, majetková...atd...

Kriminální čin zorganizovaný skupinou lidí

lidově mafie. Je to prorostlé schéma všech možných pololegálních a nelegálních praktik které se zároven kryjí před zákonem a jsou připraveny zajít hodně daleko

mafie ,jakuza atd a některé mocenské struktury

Mafie, černý trh, ..

mafie, politika, výdělečný ač rizikový byznys

mafie,drogy,vypalne,korupce

Myslím, že odpovědí může být jen to, že žiju v ČR.

např. drogové gangy, nebo gangy provozující obchod s bílým masem (prostituce), úplatkářské - korupční gangy, atd. atd.

Např. Mafie

naši politici je jedna velká organizovaná skupina zločinců

Největším organizovaným zločincem je sociální stát.

Nelegální činnost skupin, mafie

Obchod s drogami, lidmi...praní špinavých peněz...

Obchod s lidmi, s drogami, překupníci aut, korupce, tunelování, podvody při privatizaci.

Organizovaná skupina

organizované skupiny lidí podílející se na cílené trestné činnost

Organizovaný zločin je druh činnosti nebo technika, která má vlastnosti násilí, zastrašování či korupce. Výsledkem je generování velkých zisků na úkor druhých, či monopol v předmětné oblasti.

organizovaný zločin je zločin spáchaný několika pachateli, je domluvený a připravený, může se jednat i o dlouhodobější akci (např. obchod se zbraněmi, lidmi, drogami..)

Organizovaný zločin, do této kategorie bych zařadila jakoukoliv skupinu, která plánovaně porušuje zákon za účelem získání peněz či moci. Tato skupina je organizovaná a každý člen této skupiny má svou roli v zločinném jednání. Například výrobci a dealeři zakázaných drog. Mafiánské organizacce, teroristické organizace, skupiny únosců.

Organizovaný zločin, je předem promyšlený plán.

páchání trestných činů skupin (ne jednotlivců)

plánované ve větším počtu, organizace a propojenost mezi s sebou.

Podle mě je to zločin, který je promyšlený, podílí se na tom skupina zločinc, kterou řídí nějaký šéf. Ten se podle m přímo zločinu nezúčastňuje. Zaměřují se zřejmě na velké zakázky, ve kterých jde o spoustu peněz (ne třeba nějaká drobná krádež). Myslím, že nemusí jít jen o krádeže peněz (různými způsoby-např.praní špinavých peněz), ale i o vraždy, obchodování s bílým masem,...

Politiky

pripravovaný zlocin, kradez, drogy, obchod s lidmi

promyšlené praktiky zločineckých organizací za účelem obohacení se

Protizákonné seskupení "vlivných" osob jejichž cílem je vydělat co nejvíce prostředků za co nejkratší dobu, za použití nelegálních prostředků, zejména zbraní, drog a fyzického násilí. Typických příkladem je vybírání "křiši" od podikatů.

přípravy dopředu

Rozsáhlá (do šířky i do výšky) organizace lidí, často mají úzké napojení na lidi vykonávající státní moc, která našla mezery v právním řádu případně způsob, jak nové mezery vytvořit. Cítí se být chráněna spodními patry, takže k důležití lidé v čele jsou často po právní stránce úplně čistí. Typické příklady: praní špinavých peněz (spřátelený úředník-kontrolor "přehlíží"), silný lobismus, drobná korupce (uplácení soudců a nižších úředníků)

rozumím tomu

různá seskuprní lidí páchajících spolešně zločiny,zasahují všude,

skupina lidí která cíleně (plánovaně) chce okrást, vykrást, vytunelovat.....

Skupina lidi se opakovane dopousti trestne cinnosti, hierarchie ve skupine, sef skupiny se nemusi na cinnosti primo podilet, pouze ridi dalsi lidi

Skupina lidí, která má svou hierarchii páchající trestnou činnost

skupina lidí,která páchá zločin a domlouvá se na tom

Skupina lidi,kteri provadi zlocin,neni to jednorazovy trestny cin

Skupina organizující nezákonou věc- organizace prodeje drog atd.

skupina spolupracujicich lidi na nezakonne cinnosti

Skupina zločinců s jasným cílem .

skupiny lidi kteří organizovaně páchají kriminální a trestní činnost za účelem vydělání co nejvíce peněz. Do těchto činností můžeme zařadit obchod s lidmi,drogami, pašeráctví, daňové uníky atd. Pro svůj úspěch používají všech dostupný prostředků, nezdráhají se i vraždit.

spolčené skupiny, které soustavně provozují trestnou činnost; pátrá po nich ÚOOZ

státní mafie

Trestná činnost kde je zapojená více lidí,skupin

trestná činnost nespáchaná jedním člověkem,ale organizovanou skupinou lidí

Trestná činnost, kterou páchá celá skupina lidí, nikoli člověk sám.

trestné činy organizovaných skupin

Trestný čin, který nepáchá jedna osoba, ale skupina osob.

Určité mocenské skupiny organizují nezákonnou činnost...

Uz do predu naplanovane trestne činy ktore su zamaskovane a prekrivane klamstvami. Priklad Vlada slovenskej republiky.

ve státní sféře atd.

velmi těžko se prokazuje a navíc tresty jsou podle mého názoru u nás v republice směšně mírné

víc lidí, někdo je řídí a mnohem víc a rafinovaně se ukradne

význam slova

zlocin spachany ne jedincem ale promysleny vice lidma

Zlocinne hierarchicke struktury podobné firmám, plánujíci svoji činnost.

Zločin který spáchá organizovaná skupina.....minimálně 4 lidi

Zločin organizovaný skupinou osob za účelem obohacení. Zločin, který je dopředu promyšlen a naplánován a uskutečněn větší či menší skupinou osob či jednotlivcem.

zločin organizovaný z více stran

Zločin pachany skupinou lidí

Zločin páchaný v rámci organizované skupiny zločinců, jejímž smyslem je primárně páchání specifické trestné činnosti (většinou za účelem osobního obohacení).

Zločin páchaný ve skupině

Zločin spáchaný organizovanou skupinou osob, hierarchické členění skupiny, rozdělení úkolů.

Zločin ve velkém se zapojením několika desítek lidí na různých místech navzájem se doplňujících tak, aby se co nejdéle zločin utajil...

Zločin ve větší skupině lidí. Gangy, mafie, mocenské skupiny.

zločin, na němž se podílí více účastníků

Zločin,který páchá organizovaná skupina.Terorismus,mafie,obchod s drogami.

Zločinecký syndikát.

Zločiny organizované skupinou vzájemně propojených lidí, kde má každý svou úlohu a vládne určitá hierarchie.

Zvýšená horní sazba TOS o 1/3 při spáchání TČ ve prospěch OZS, s členem apod.

Že je více lidí a organizují to

5. Bojují podle vás všechny instituce s OZ? FBI, Interpol, Europol, Policie ČR nebo BIS

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7547,77 %47,77 %  
nevím4226,75 %26,75 %  
ne4025,48 %25,48 %  

Graf

6. Vyberte rok, kdy se podle vás Organizovaný zločin u nás rozrostl.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
po r. 198912177,07 %77,07 %  
před r. 19803622,93 %22,93 %  

Graf

7. Považujete Organizovaný zločin za největší hrozbu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 8, NEotázka č. 9, NEVÍMotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7044,59 %44,59 %  
ano5333,76 %33,76 %  
NEVÍM3421,66 %21,66 %  

Graf

8. Pokud ano, tak proč.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

hlavne se clovek boji, aby se nahodou nedostal do jejich rukou, pac to by nedopalo dobre.

je nebezpečná, těžko se rozplétá

jsou to nebezpečné skupiny lidí nejen pro jednotlivce ale pro celou zemi

jsou to většinou skupiny mnoha lidí, větší skupina má větší moc/sílu, velmi často obchodují se zbraněmi/lidmi/drogami, což je všechno velmi nebezpečné. hlavně se proti organizovanému zločinu hodně špatně bojuje.

Lebo nas pomali a neposimnute oberaju o peniaze , slobodu a snazia sa z manipulovat aj nase myslienky.

Myslím si, že nejsou aktéři dostatečně potrestaný

neda se kontrolovat a tezko se odhaluje a ničí a je životu nebezpečný

ohrožuje stabilitu státu

ohrožuje státní sféru a nás všechny

Ovlivňují také část státního aparátu a řídí obchody velkého finančního rozsahu.

OZ je velmi vážnou hroznou, jelikož má složitý charakter a násobný účinnek protiprávního jendání.

pokud se s ním nic nebude dělat, budeme jednou všichni zločinci

pokud se taková skupina dostane do nevyšších míst co se týče vlády, může nám dost uškodit - zadlužit a opět vše zaplatí daňový poplatníci

protože jeho společenská nebezpečnost je daleko větších než-li u jiných druhů kriminality

Protože sebou přináší stoupání zločinosti i jednotlivců.

rastie

rozkrade se toho moc

různé formy organizované trestné činnosti, narušují ekonomický i politický chod země

Těžko se likviduje.

Ve skupině lze dosáhnout větších věcí, než o samotě.

většinou bývá dobře ututlán a těžko se prokazuje, si myslím

Vysoká shopnost organizovanosti je podle ta hlavní hrozba.. Také menší pravděpodobnost tyto organizace odhalit a pokudd se tak stane ne vždy se docílí zatčení všech..

Ze strachu

9. Co vám říká pojem Mafie?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

,,Gang'' Větší seskupení zločinců,vrahů, s jediným šéfem.

...

...

... vlada

ano

Asi nejznámější název pro spolek OZ. Názvy se mění dle zemí ... Cosa Nostra, Jakuza atd..

asi to co každému

banda lidí kteří mají prsty všude

drogy,praní špinavých peněz

Hned si vybavím Itálii a Rusko

hra

Hŕstka ludí falšujúcich doklady a všetko možné len aby si zarobili

Hru ;) Ne, vyvolává ve mě pocit podsvětí, vyhrožování, zabíjení.

Italská verze zločinecké skupiny a obecný termín

Jde také o zločinecký syndikát, ale s často existuje nějaké příbuzenské nebo přímo rodinné propojení mezi jejími členy. Vysoce organizovaný celek.

je to hnus

je to obrovská skupina, v čele je nějaký boss, její členové se nebojí chodit tzv. přes mrtvoly, když něco potřebují

je to skupina lidí, která pro sebe udělá cokoliv a nikdy nesmí odmítnout svůj úkol

jeden z prvních zločineckých uskupení,jinak v překladu je to dcera

Její začátky jsou v Itálii tuším v 19 st. Původně měla ochraňovat obyvatele Sicílie, které nedokázala ochránit státní moc.

Jiný název organizovaného zločinu

Korpce,úplatky,vraždy

Kriminální organizace

Kriminální organizace vznikla na Sicílii.

Lide kteri vydiraji, podplaci, jsou napojeni na politiky

mafie

mafie - mafiáni jsou svině :-)

mafie - organizovaný zločin

Mafie = uskupení lidí provozující organizovaný zločin

Mafie je jeden z názvů (druhů) organizovaného zločinu a pochází Itálie. Mafie je organizovaná skupina, většinou s rodinnými vazbami.

Mafie je skupina organizovaného zločinu většinou pochází z Itálie

Mafie je skupina osob, kterou spojuje jistá kultura společenství.

Mafie je skupina provozující organizovaný zločin, zaměřená spíše na určitou konkrétní oblast

Mafie je vlastně organizovaný zločin. Je to skupina lidí, s jakýmsi "vůdcem" a společně páchají různé trestné činny.

Mafie jsou nebezpečni lide kteří obchoduji se zbraněmi atd...

mafie nepůsobí jen v jedné zemi

mafie patří např. obchod s drogami, obchod s alkoholem (zejm. za prohibice), řízená prostituce a kontrola pornoprůmyslu, hazardní hry (zejm. v minulosti) a obchod se zbraněmi.

Mafie v Itálii.

Mafie vznikla v Itálii, nejznámější je oblast Sicílie.

Mafie zabíjí a vydírá vysoce postavené lidi, kteří mají hodně peněz. Jsou na to najímání různí kumpáni.

Mafie- je asi tou nejmocnější kriminální organizací.

Např. Radovan Krejčíř

Např. ruská mafie, obchodníci s lidmi, s dětmi.

násilí

Ne

nejaka urcita skupinka ktera skodi

nejmocnější kriminální organizace

nelegální jednání s lidmy (většinou drogy) hodně v rusku,ale bohužel i u nás :o(

nelegální podnikání, dodržování nepsaných pravidel, smrt

nevím

nevím

nevím

Nevím jak to definovat

nezákoné praktiky

nic

nic

nic

Nic pěkného!

no smejdi kterym neni nic svate

oragnizovaný zločin

organizace kde je dána přesná hierarchie, kdo je šéf a kdo běžný pěšák. Každý v ní má svůj určitý úkol. Mafie se snaží ovládnout podnikatelkou a politickou sféru jak se jim to hodí. Vše dělá pro peníze a pro postavení. Jde o organizovanou trestní činost

Organizace zajišťující služby občanům

organizovaná skupina

organizovaná skupina

organizovaná skupina např.italská mafie - Cosa Nostra, japonská mafie -Yakuza atd.....

organizovaná skupina původem z itálie, během 20. století proslulá v americce (mesta Chicago, Atlantic city..). Tzv. rodiny, zabývají se nelegálními činnostmi jako hazard, prostituce, drogy, vydírání, podplácení...

organizovaná skupina zločinců zabývající se pašerováním, černým obchodem, apod.

organizovaná skupina zločinců, která páchá trestné činy, často spjaté s vysoko postavenými představiteli např v politice, justice (největší organizace - Itálie, Japonsko, Rusko)

Organizovaná tajná skupina, původem z Itálie, nyní synonymum pro organizovanou skupinu kdekoliv.

Organizovana vvrazda

Organizovaná zločinecká organizace

Organizovaná zločinecká skupina s hierarchickým vnitřním uspořádáním, dbající na vnitřní soudružnost a zachování mlčenlivosti svých členů.

Organizovaná zločinecká skupina, která nerespektuje zákon, řídí se pouze svými pravidly.

Organizovany klan.

organizovaný zlocin

organizovaný zločin

organizovaný zločin

organizovaný zločin

Organizovaný zločin

organizovaný zločin

Organizovaný zločin

organizovaný zločin

Organizovaný zločin

organizovaný zločin

organizovaný zločin prorůstající do politiky

Organizovaný zločin s infiltrací do státu.

Organizovaný zločin, který se stává main-streamem v momentě, kdy oficiální státní moc ztrácí kontakt s realitou a není schopná zajišťovat své funkce - mafie přebírá kontrolu nad většinou ekonomiky a na oplátku svým členům a spolupracujícím poskytuje ochranu. Jindy jde spíše o černý obchod se statky, které jsou postavené mimo zákon, ale přesto je po nich poptávka.

ovlivňování veřejných zakázek, rozhodnutí soudů, manipulace při tvorbě zákonných norem apod.

pc hra z roku 2000 :-)

penize spinave, vrazdeni nepohodlnych, utlak, bily kun

podsveti, skupina lidi, kteri jsou propojeny mnohokrat s politikou, poliii, a vydelavaji prevazne na drogach, a zbranich i jako vypalnici...

Pojem označuje právě tuto skupinu lidí pohybujících se v korubčním prostředí, schopných při určitých situacích všeho.

politika

poněkud populistický termín.....

propojeni lidi v organizaci ktera dela zle a vydira a vybira vypalne

prostě mafie

Provozují své obchody (drogy, prostituce, alkohol...) jako skupina, většinou má pod palcem policii, politiky atd., a tudíž jim velké množství trestných činů projde.

rodina

Rodiny

Rozrostlá zločinecká skupina, s jedním nebo více šéfy a zločineckými sítěmi po celém světě.

rusáci

Ruské státy,nekompromisní jednání

rusové co zaměstnávají ukrajince u nás v republice

Řekne-li se Mafie, automoticky odpovídám RUSKO!

samozřejmě

Sicílie

Skrytou skupinu lidí, která díky svým konexím dokáže ovlivnit dění na politické scéně, díky které může vydělat více peněz a zakrýt stop po zločinech. konexe s vlivnými lidmi získavají uplácením a mocnými konexemi.

skupina lidi ovladajci nejake misto,vlastni zakony ve svuj vlastni prospech

Skupina lidí páchající organizované zločiny.

skupina lidí provádějících organizované zločiny

Skupina lidí provozujících organizovaný zločin.

Skupina lidí řídící určité území. Vraždy, drogy, samá nezákonná činnost.

Skupina lidí, co má jednoho vůdce a podnikají loupeže atd...

Skupina lidí, která bojuje za něco nebo pašuje něco.

Skupina lidí, kteří nejednají podle zákona, naopak ho porušují a v organizovaně skupině jsou hrozbou.

Skupina lidí, věnující se organizovanému zločinu.

Skupina malých koní, kteří poslouchají bose

Skupina organizovaného zločinu v čele s bossem.

skupina organizovaných zločinců

Skupina zabyvajici se organizovanym zlocinem

skupina, která páchá organizovaný zločin

skupina, která plánuje zločin

SKupina, většinou rodinní členové. věnující se trestné činnosti, ovládající např. část města

Skupina,organizace či bratrstvo lidí. Provádí různé nelegální věci např. obchod s drogy,zbraněmi,alkoholem.. A třeba i řízená prostituce, kontrola pornoprůmyslu, hazardní hry...

skupinu lidí která je organizovana v pevném hierarchickém řádu

Skupinu ludi riadiacich sa vlastymi pravidlami opakovane pachaju OZ ked sa im nieco nepaci. Snazia sa o to aby svet fungoval tak ako si oni predstavuju a pouzivaju na to zastrasovanie - nielen

skupinu zločinců

sločinecká organizace

Složitě organizovaná nezákonná skupina, jejímž cílem je zisk co největších finančních prostředků, udržení si teritoria a prestiže v komunitě organizovaného zločinu, za použití nelegálních prostředků. Struktura je pečlivě utajovaná a rozvrstvená, hlavním je tzv. vor v zákoně.

Slušní lidé ve společnosti

smrt peníze sex

Spolecenstvi organizovaneho zlocinu

Společnost nějakých lidí, kteří obchodují s drogami, řídí prostituci, také obchod se zbraněmi, atd..

Synonymum na organizovaný zločin.

tajná společnost

Tajná společnost, která využívá zločinné úmysly.

Tajná společnost. Kriminální organizace, ovládá podsvětí. Obchoduje především s drogami, zbraněmi, prostituce a další

tajný spolek zločinců

tlupa lidi,ktera ma svuj svet plny nenavisti,zla,zbrani

To je vlastně původce organizovaného zločinu

To jsou otázky :-D :-D, v podstatě uzavřená skupina lidí, která si řeší věci po svém :-D, v rámci skupinových zásad.

Typický příklad o.z. Hierarchie s manažery, vedoucími a výkonnými pracovníky. Zabývá se daňovými úniky, drogami, vydíráním, zakázkovými vrazdami.

Uskupení, které koná Organizované zločiny

velmi početná skupina lidí se složitou strukturou a skvělou organizací, zabývají se hlavně prodejem drog, zbraní.., velmi nebezpčná, všude na světě, má velkou moc, velmi těžké proti ní bojovat

Většinou se přiřazuje organizovaným zločineckým skupinám jednoho národa, etnické skupiny.

Vlada

význam slova

Zlí lidé

zlidovělý název pro termín cosa nostra, a to je zase zlidovělý název pro coscu = rodinu. Z italské tradice, kde bývá sepjetí zločinů a rodiny bližší

zlo

zlo, strach, smrt

Zlocinci kteri i zabiji mam je spojene s Rusaky a Karlovymy Vary

zločin

zločin na svete

Zločinné organizace na rodinném základě, které ovládají určité území.

Zločinné skupiny vyřizující si mezi sebou nepokoje násilnou formou

10. Znáte nějaké? Pokud ano napište je.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

..............

Albansk-kosovskou, Ruské skupiny, Italskou Mafii (Cosanostra např.) atd.

Ano, "Vor" v zákoně je ve vazbě ve VV Pankrác :D

Asi nejznámější je ruská mafie, nebo např. Yakuza.

berdychuv gang, je jich moc

bez odpovědi

Camora, Cosa Nostra

Cosa Nostra

Cosa Nostra

cosa nostra

Cosa nostra, five points gang

Cosa Nostra, Jakuza

Cosa Nostra, Jakuza, Albánská mafie atd.

Cosa Nostra, Solomonská mafie, Jakuza

Cosa Nostra, Yakuza

Cosa Nostra, Yakuza, nebo Ku-KLUX-KLAN, Opus dei, a nebo kibernetiská organizace Anonymous

costra nostra

Five Points Gang

Itálie, Rusko, Japonsko

italská mafie, plzeňská mafie

Jakuza, Cosa nostra

jakuza,mafie

Jen cizí, např. Jakuza. Klasická je tzv. Sicilská mafie

Jihoitalská...

justiční mafie

koza nosta

mafie je neuctivé slovo, neznám žádné tedy. Možná Don Corleone, pokud se mám pousmát nad touhle otázkou

Mafie z jihu Itálie, např. z Palerma

Mafie, cosa Nostra, ndrangheta, Čečenci, Ukrajinci.

např. Jakuza

nastesti ne, ani nemam zajem poznat...

Ne

ne

Ne

ne

ne

ne

ne

ne osobně

Nějaké co? Co znát?

nejznámější jsou ruská mafie, asijská mafie a italská mafie (konkrétně např. Cosa Nostra)

nejznámnější je asi čínská mafie

Neznám

Neznám

neznam

Neznám

neznam, nezajimam se o to

Neznám.

ODS

ODS, TOP09

Osobně naštěstní neznám

osobně ne :)

pouze z filmů

radši nebudu jmenovat.

Rothshild klan

Ruská mafie

Ruská mafie, Italská mafie, Balkánský org. zločin, Asijský org. zločin...

Ruská v K.Varech, Italská na Sicílii nebo v N.Y

Ruská, japonská či italská mafie

Sicilská mafie, MS 18

Sicilská mafie,ruská mafie

Sicilska, Ruska

Sicilská, Ruská, Ukrajinská.

Sicilskou.

Sisilská mafie, Ruská mafie. Japonská mafie - Jakuza

Triáda, Jakuza, Cosa Nostra, Camorra, Ruská mafie, Turecká mafie, Albánská, Kosovská, Srbská, Mexická, Kolumbijská, Jao Pho...

TRIÁDY, TONGY

určitě ne,

viz. Mudr. Rath

yakuza

yakuza

Yakuza .

yakuza, cosa nostra, balkánská mafie

Yakuza, Ukrajinská, Sicilská, Italská, Vietnamská

z filmů

zatim jen ruskou

zeman, kalousek, a jini v ceske vlade

11. Můžeme zařadit do Organizovaného zločinu terorismus?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 12, NEotázka č. 13, NEVÍMotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10667,52 %67,52 %  
NEVÍM2717,2 %17,2 %  
ne2415,29 %15,29 %  

Graf

12. Pokud ano tak proč.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

terorismus je akcí více lidí,

Asi ne úplně, ale bývá to zločin, který organizuje více člená skupina, nebo k němu nabádá myšlenka více lidí.

Celé náboženství je organizovaný zločin a terorismus je jeho výsledkem

Částešně, jedná se také většinou v podstatě o činy plánované větší skupinou. Nadruhou stranu teroristické činy provádí osoby i jednotlivě.

Dnes vše souvisí se vším.

dojdou penize .. prijdou kulomety

Existuje organizátor, které takové zločiny zosnuje a řídí

financovat muzou prece cokoli

i rozplétání hlav teroristických organizací je spletité

I terorismus může být organizován a použit jako součást organizovaného zločinu.

je také organizovaný

je to hnus

Je to organizování zločinů proti lidskému životu

je to organizovaný zločin

je to pripravovane

Je to skupina lidi ktera pripravuje trestnou cinnost

je to take organizovane, podili se vice lidi vede k trestne cinnosti

je to také organizovaný zločin,podle mě

Je to zločin a je organizovaný

je to zločin, je organizovaný

Je zde zapojeno více osob.

jedná se o vojensky organizované spolčení ozbrojenců nebo jím podobných, za účelem nelegálního zisku viz. o. č. 9

Jelikož trestný čin nedělá jeden, ale celá skupina, která má věci předem promyšlené (organizované).

jen tak

lebo je to zločin na ludskosti

mají také precizně vymyšlený plán svého zločinu a to celosvětově

může ho organizovat jak celá skupina tak jeden člověk

Někdo vždy stojí nahoře a řídí ostatní

Ohrožuje celý svět

opět organizace (skupina lidí) která má podle mého názoru větší sílu než mafie, jelikož nejsou cíleně zaměřeni na svoje území jako Cosa Nostra na Sicílii, ale jsou po celém světě např. Al-Káida

plánované dopředu

Podílí se na něm větší počet lidí a je to plánovaná činnost.

Podobná struktura a činnost.

Pretože terorizmus (aspoň ten väčsí) je vždy organizovaný viacerími luďmi

Promyšlená struktura organizace osob s cílem profitovat ze strachu společnosti

propojena skupina lidi jeden rozhodne ostatni vykonaji

Protoze je to organizovane vzdyt na to maji i skoly kde se to uci

Protože

Protože se jedná o organizované skupiny,které se živí nelegálním obchodenm se zbraněmi a drogami a tím získavájí prostředky pro další zločin.

Protože teroristický útok bývá předem na čas promyšlení, a ve většině případech se na něm podílí více pachatelů.

provádí ho organizovaná skupina za účelem prosazení vlastních zájmů

Skupina lidi pachajici zlocin

Taky mají většinou nějakého bosse, který má pod sebou pyramidu lidí, co pro něj pracují.

Teoreticky jde o propojení a spolupráci zločinců za určitým cílem.

Terorismus je forma organizovaného zločinu - skupiny lidí organizovaně či jako jednotlivci (ale to spíše výjimečně) systematicky poukazují násilím na svou trvající moc nad druhými, konají msty atd.

terorismus je také organizovaný nějakou skupinou

Terorismus je zločin a obvykle je organizovaný nějakou konkrétní skupinou

terorismus potřebuje taky nějakou organizační strukturu

teroriste musí být organizovaný ,neboť sami nevvymyslí různé ataky a zlo

teroristé nejsou jen ti, co odpálí bombu. Ale také musejí shánět peníze na svou činnost, např. loupežným přepadením, vydíráním, únosy, atd... a to dělají jako organizovaná skupina

Teroristické skupiny mají stejné znaky jako OZ.

terorizmus je podle mě forma politicky motivovaného org. zločinu

Účastní se ho více osob.

umyselne zabijeji lidi a casti i nevinne

ve větší míře mají svou organizaci,která útoky či jinou škodlivou činnost plánuje,financuje,atd

většina peněz pochází právě z OZ ajde na financování teroristických akcí

většinou to řídí skupina osob

vše je dopředu domluveno a naplánováno

Zapojení více lidí, různé funkce, propojenost. Jen cíl a motiv je odlišný

znaky - organizovanost, zisk...

13. Hrají podle vás finance jednu z hlavních rolí v Organizovaném zločinu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO15095,54 %95,54 %  
NE63,82 %3,82 %  
NEVÍM10,64 %0,64 %  

Graf

14. Myslíte si že Organizovaný Zločin funguje i u nás?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 15, NEotázka č. 17, NEVÍMotázka č. 17].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO15296,82 %96,82 %  
NEVÍM31,91 %1,91 %  
NE21,27 %1,27 %  

Graf

15. Pokud ano napište v jakých sférách.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

?????...........leckde....

Banky a vláda

Drogy

drogy

drogy, exekutori, politika

Drogy, majetky pozemky,

Drogy, prostituce, herny a kasína, lichva, ...

Drogy,zbraně

drogy,zbraně,prostituce

Ekonomické

ekonomika, politika, justice, školství

herny,drogy a sama policie je taky casto mafie

hlavně mezi podnikateli a v politice

hlavně politika

Hospodářské sféry, dále se jedná o drogy, prostituci apod.

justice, policie, drogy, sexuální služby, hazard

justice, politika, podnikání v různých odvětví

Když vezmeme v úvahu kriminalitu "bílých límečků", kdy jde mnohdy zcela prokazatelně o organizovaný zločin, který zasahuje jak soukromou tak i státní sféru.

Komunální politika, obchod s bílým masem, drogami

kradeze, obchods lidmi, drogy, podvody

lobismus .politika státní zakázky

Lto, drogy, prostituce, vydírání imigrantů,...

Mafie, korupce

Myslím, že organizovaný zločin je v naší společnosti téměř všude (např. stavebnictví, narkomafie, caniso, průmysl atd..).

naprosto ve všech sférách, od dělníků, po podnikatele, politiky, soudce a hlavně policii!!

např. státní zakázky (velké podvody), vymáhání pohledávek, obchod s drogami, zbraněmi či s lidmi, převaděčtsví přes hranici do západní Evropy...

Nedokáži přesně definovat.

Největším organizovaným zločincem je sociální stát.

Nevim

nevim

nevim

Obchod (drogy, alkohol, prostituce atd.), politika atd.

podnikatelé, cizinci (převážně východní země -Rusko, Ukrajina...)

politických

Politických

politických, finančních, ...

politika

politika

Politika

politika

politika

Politika

politika obchody s bilym masem

POLITIKA- v těch nejvyšších

Politika, ekonomika, policie, armáda bohužel třeba i sport

Politika, městské rodinné gangy, romské gangy

Politika, noční kluby, soudnictví.

Politika, obchod, úřady.

politika, podnikání

Politika, podnikatelské prostředí

politika, veřejné zakázky, drogy atd.

Prodej a výroba drog

prorůstá do všech sfér

prostituce, drogy, úplatky - tlak na politiku

rekla bych ze ve vsech sferach,nejvice vsak u tech nejvyssich :-)

Rozdělování státních a evropských dotací; silné napojení na soudní sféru

skrze všechny sféry, od obchodníků po politiky

Snad ve všech. Od politických sfér, přes policii až po "kamarádíčkování" firem a zneužívání dotací.

státní sféra

státní správa

Státní zakázky, drogy, obchod s lidmi, podnikání v určitých komoditách, výpalné, insolvenční business...

Šíření drog, nájemné vraždy aj.

Téměř všude.

To by mi nestačilo místo tady.

úplně všude, až je mi na blití

v obchodě, v politice

V politice

V politice

V politice

v politice, prostituci

V politice, u bohatých podnikatelů (tzv. kmotři)

v politice,grogy

v těch nejvyšších

Ve vsech,v politice,...

ve všech

Ve všech

ve všech

Ve všech možných, Policie, vláda, vojáci, ve veškerých ozbrojených složkách státu a také v oblasti prostituce, drog, korupce atd...

ve všech sférách, od gangu z diskoteky po politickou sféru

ve všech sférách,politici,policie,soudci atd

Ve všech sférách.

ve všech, je otázka o kterých sférách napíše tzv pseudoinvestigativní reportér ala MF DNES

ve všech, záleží na důležitosti, chtějí se dostat k cíli a využijí všeho

Ve všech: politika, drogy, prostituce, podnikání.

Velké podniky, politika....

většinou i vyšších vrstev (politici,podnikatelé atd. )

vlada

Vláda

Vláda .

vraždy drogy

vsude kde z toho neco kapne

všude

Vydírání, obchod s drogami a alkoholem, možná i zbraněmi, prostituce.

Vyroba a prodej drog, kradeze aut

Vyšších u "horního deseti tisíce"

Zejména ve sféře majetkové trestné činnosti (organizované gangy lupičů, praní špinavých peněz, raketýring).

16. Pokud jste zodpověděli předešlé 2 otázky, napište jestli vám říkají něco tato jména. Mrázek, Pitr, Krejčíř, Berdych

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 17, NEotázka č. 17, NEVÍMotázka č. 17].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO13387,5 %84,71 %  
NE127,89 %7,64 %  
NEVÍM74,61 %4,46 %  

Graf

17. Myslíte si, že privatizace v 90 letech proběhla v pořádku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 18, NE → konec dotazníku, NEVÍM → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE11673,89 %73,89 %  
NEVÍM3522,29 %22,29 %  
ANO63,82 %3,82 %  

Graf

18. Pokud jste odpověděli ano napište proč.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

měl v tom prsty Mrázek a spol

protože máš hlavu na krku. mohla dopadnout o dost hůře. Viz jiné státy

protože to byl pěkný podfuk

V 90 letech tady ještě byla snaha umožnit rozvoj svobodné společnosti. Bohužel později jsme se nechali EU stáhnout zpět do budování socialismu se všemi jeho atributy - potlačováním svobody, neúctou k soukromému majetku, závistí, růstem byrokracie, podporou korupce,...

Z dnešního pohledu za jisté byly nějaké, někdy i velké chyby, ale pokud se na to podívám okem tehdejší doby, kdy nikdo na světě neměl s privatizací zkušenosti, a jaké byly předkládány varianty, musím konstatovat, že privatizace u nás proběhla ještě velmi dobře.

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste :

2. Vaše věková skupina :

3. Říká vám něco pojem Organizovaný zločin?

5. Bojují podle vás všechny instituce s OZ? FBI, Interpol, Europol, Policie ČR nebo BIS

6. Vyberte rok, kdy se podle vás Organizovaný zločin u nás rozrostl.

7. Považujete Organizovaný zločin za největší hrozbu?

11. Můžeme zařadit do Organizovaného zločinu terorismus?

13. Hrají podle vás finance jednu z hlavních rolí v Organizovaném zločinu?

14. Myslíte si že Organizovaný Zločin funguje i u nás?

16. Pokud jste zodpověděli předešlé 2 otázky, napište jestli vám říkají něco tato jména. Mrázek, Pitr, Krejčíř, Berdych

17. Myslíte si, že privatizace v 90 letech proběhla v pořádku?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste :

2. Vaše věková skupina :

3. Říká vám něco pojem Organizovaný zločin?

5. Bojují podle vás všechny instituce s OZ? FBI, Interpol, Europol, Policie ČR nebo BIS

6. Vyberte rok, kdy se podle vás Organizovaný zločin u nás rozrostl.

7. Považujete Organizovaný zločin za největší hrozbu?

11. Můžeme zařadit do Organizovaného zločinu terorismus?

13. Hrají podle vás finance jednu z hlavních rolí v Organizovaném zločinu?

14. Myslíte si že Organizovaný Zločin funguje i u nás?

16. Pokud jste zodpověděli předešlé 2 otázky, napište jestli vám říkají něco tato jména. Mrázek, Pitr, Krejčíř, Berdych

17. Myslíte si, že privatizace v 90 letech proběhla v pořádku?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Hladíková, N.Průzkum pro absolventskou práci-Organizovaný zločin (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://pruzkum-pro-absolventskou-pr.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.