Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Průzkum pro potenciální návštěvníky Prahy 12

Průzkum pro potenciální návštěvníky Prahy 12

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Martina Třešňáková
Šetření:29. 12. 2013 - 11. 01. 2014
Počet respondentů:43
Počet otázek (max/průměr):10 / 7.84
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:65,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:54
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Městská část Praha 12 se nachází na jihu Prahy a tvoří ji Modřany, Komořany, Cholupice, Točná, Kamýk. Na Praze 12 se nachází například Modřanská rokle, pražská cyklostezka, rekreační louka, Free style park, Letiště Točná, cholupický les, bažantnice a další.

Odpovědi respondentů

1. Znáte Prahu 12?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, neotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2251,16 %51,16 %  
ano2148,84 %48,84 %  

Graf

2. Navštívili jste někdy oblast Modřan, Komořan, Cholupic či Točné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 3, neotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3274,42 %74,42 %  
ne1125,58 %25,58 %  

Graf

3. Pokud ano, byli jste s návštěvou spokojeni?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 4, neotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2987,88 %67,44 %  
ne412,12 %9,3 %  

Graf

4. Pokud ano, co se vám líbilo?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

cyklostezka, Modřanská rokle

cyklostezka, park v Modřanech

hlavně příroda,která je zde velmi zachovalá,hodně zeleně

lesy

Letiště na Točné... Modřany obecně :)

Modřanská rokle, jižní svah, mnohdy dosud původní porost a reliéf krajiny, tramvajové spojení s centrem, atd.

Na Prahu hezká příroda na dosah.

nachází se v blízkosti Vltavy

Nepamatuji se

Příjemná procházka, prostředí, letiště Točná.

Příroda, historická spojitost se Závistí, zázemí u letiště Točná...

příroda, tramvajové spojení do modřan, výhled na řeku,

Přírodní plochy, zajímavá místa (modřanská rokle, louka podél vltavy u nádraží braník, polooficiálně(?) přístupné hřiště v botevově ulici u školy botevova (to ale by zasloužilo zvelebit).

5. Pokud ne, s čím jste byli nespokojeni?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

oblast se mi zdá neútulná a kultivuje se velmi málo a pomalu

6. Hodláte se opakovaně vrátit k návštěvě Prahy 12?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2475 %55,81 %  
ne825 %18,6 %  

Graf

7. Máte v plánu tuto část Prahy v nejbližší době navštívit?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2865,12 %65,12 %  
ano1534,88 %34,88 %  

Graf

8. Znáte zázemí a možnosti na Praze 12?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3479,07 %79,07 %  
ano920,93 %20,93 %  

Graf

9. Hodnotíte možnost bydlení na Praze 12 jako lákavé a výhodné?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2558,14 %58,14 %  
ano1841,86 %41,86 %  

Graf

10. Znáte některé z atraktivit Prahy 12 a jsou pro Vás důvodem návštěvy?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3069,77 %69,77 %  
ano1330,23 %30,23 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Znáte Prahu 12?

 • odpověď ne:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 2. Navštívili jste někdy oblast Modřan, Komořan, Cholupic či Točné?

6. Hodláte se opakovaně vrátit k návštěvě Prahy 12?

 • odpověď ano:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 9. Hodnotíte možnost bydlení na Praze 12 jako lákavé a výhodné?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 10. Znáte některé z atraktivit Prahy 12 a jsou pro Vás důvodem návštěvy?

9. Hodnotíte možnost bydlení na Praze 12 jako lákavé a výhodné?

 • odpověď ne:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 2. Navštívili jste někdy oblast Modřan, Komořan, Cholupic či Točné?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Znáte Prahu 12?

2. Navštívili jste někdy oblast Modřan, Komořan, Cholupic či Točné?

3. Pokud ano, byli jste s návštěvou spokojeni?

6. Hodláte se opakovaně vrátit k návštěvě Prahy 12?

7. Máte v plánu tuto část Prahy v nejbližší době navštívit?

8. Znáte zázemí a možnosti na Praze 12?

9. Hodnotíte možnost bydlení na Praze 12 jako lákavé a výhodné?

10. Znáte některé z atraktivit Prahy 12 a jsou pro Vás důvodem návštěvy?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Znáte Prahu 12?

2. Navštívili jste někdy oblast Modřan, Komořan, Cholupic či Točné?

3. Pokud ano, byli jste s návštěvou spokojeni?

6. Hodláte se opakovaně vrátit k návštěvě Prahy 12?

7. Máte v plánu tuto část Prahy v nejbližší době navštívit?

8. Znáte zázemí a možnosti na Praze 12?

9. Hodnotíte možnost bydlení na Praze 12 jako lákavé a výhodné?

10. Znáte některé z atraktivit Prahy 12 a jsou pro Vás důvodem návštěvy?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Třešňáková, M.Průzkum pro potenciální návštěvníky Prahy 12 (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://pruzkum-pro-potencialni-navs.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.