Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Průzkum spokojenosti obyvatel v mikroregionu Hlinecko

Průzkum spokojenosti obyvatel v mikroregionu Hlinecko

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Sádovská
Šetření:15. 11. 2009 - 27. 11. 2009
Počet respondentů:6
Počet otázek (max/průměr):58 / 58
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.14:30
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,
jmenuji se Lucie Sádovská. V současné době píšu bakalářskou práci na téma Strategický plán rozvoje mikroregionu Hlinecko, součástí mé práce je i průzkum spokojenosti obyvatel v mikroregionu Hlinecko. Jedná se o anonymní šetření a výsledky budou zpracovány statisticky. Byla bych Vám velice vděčná, kdybyste mi pomohli s mým výzkumem a odpověděli na následující otázky.

Odpovědi respondentů

1. Žijete, pracujete, jezdíte na chatu, k příbuzným či kamarádům do oblasti mikroregionu Hlinecko? Obce, které patří do mikroregionu Hlinecko: Bojanov, Dědová, Hamry, Hlinsko, Hodonín, Holetín, Horní Bradlo, Chlumětín, Jeníkov, Kameničky, Kladno, Krásné, Krouna, Miřetice, Mrákotín,Otradov, Pokřikov, Raná, Studnice, Svratouch, Tisovec, Trhová Kamenice, Včelákov, Vitanov, Vojtěchov, Vortová, Všeradov, Vysočina.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano583,33 %83,33 %  
ne116,67 %16,67 %  

Graf

2. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena466,67 %66,67 %  
muž233,33 %33,33 %  

Graf

3. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-30 let583,33 %83,33 %  
31-40 let116,67 %16,67 %  

Graf

4. Zaměstnání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student/ka466,67 %66,67 %  
zaměstnaný/á233,33 %33,33 %  

Graf

5. Název obce, ve které žijete/pracujete/podnikáte

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hlinsko233,33 %33,33 %  
Kameničky233,33 %33,33 %  
Holetín116,67 %16,67 %  
Praha 18116,67 %16,67 %  

Graf

6. Vztah k obci

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
obyvatel/ka6100 %100 %  
rodák116,67 %16,67 %  

Graf

7. Jak jste spokojen(a) s Vaší obcí jakožto místem, kde žijete, pracujete, popř. podnikáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ani spokojen/a, ani nespokojen/a350 %50 %  
velmi spokojen/a233,33 %33,33 %  
mírně spkojen/a116,67 %16,67 %  

Graf

8. Vyjádřete úroveň Vaší spokojenosti na bodové stupnici - od 0 pro velice nízkou úroveň až po 10 pro velmi vysokou úroveň spokojenosti.

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5233,33 %33,33 %  
10233,33 %33,33 %  
4116,67 %16,67 %  
6116,67 %16,67 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:6.67
Minimum:4
Maximum:10
Variační rozpětí:6
Rozptyl:7.07
Směrodatná odchylka:2.66
Medián:5.5
Modus:5

Graf

9. Jak jste spokojen/a s možnostmi provozovat své záliby a koníčky? Prosím přiřaďte k otázce body od 0 - v případě nespokojenosti až po 10 - v případě Vaší velmi vysoké spokojenosti (tedy podobně jako v předchozí otázce).

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4233,33 %33,33 %  
2116,67 %16,67 %  
3116,67 %16,67 %  
6116,67 %16,67 %  
10116,67 %16,67 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:4.83
Minimum:2
Maximum:10
Variační rozpětí:8
Rozptyl:8.17
Směrodatná odchylka:2.86
Medián:4
Modus:4

Graf

10. Jak jste spokojen/a s mezilidskými vztahy ve vaší obci? Prosím přiřaďte k otázce body od 0 - v případě nespokojenosti až po 10 - v případě Vaší velmi vysoké spokojenosti.

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5233,33 %33,33 %  
7233,33 %33,33 %  
2116,67 %16,67 %  
4116,67 %16,67 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:5
Minimum:2
Maximum:7
Variační rozpětí:5
Rozptyl:3.6
Směrodatná odchylka:1.9
Medián:5
Modus:5

Graf

11. Jak jste spokojen se základními veřejnými službami (zdravotní a sociální služby, školy, veřejná doprava, atd.)? Prosím přiřaďte k otázce body od 0 - v případě nespokojenosti až po 10 - v případě Vaší velmi vysoké spokojenosti.

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4350 %50 %  
7233,33 %33,33 %  
9116,67 %16,67 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:5.83
Minimum:4
Maximum:9
Variační rozpětí:5
Rozptyl:4.57
Směrodatná odchylka:2.14
Medián:5.5
Modus:4

Graf

12. Jak jste spokojen/a s kvalitou okolního životního prostředí? Prosím přiřaďte k otázce body od 0 - v případě nespokojenosti až po 10 - v případě Vaší velmi vysoké spokojenosti.

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
9233,33 %33,33 %  
8116,67 %16,67 %  
7116,67 %16,67 %  
5116,67 %16,67 %  
1116,67 %16,67 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:6.5
Minimum:1
Maximum:9
Variační rozpětí:8
Rozptyl:9.5
Směrodatná odchylka:3.08
Medián:7.5
Modus:9

Graf

13. Jak jste spokojen/a s možnostmi účastnit se místního plánování, rozhodování? Prosím přiřaďte k otázce body od 0 - v případě nespokojenosti až po 10 - v případě Vaší velmi vysoké spokojenosti.

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5233,33 %33,33 %  
3116,67 %16,67 %  
10116,67 %16,67 %  
8116,67 %16,67 %  
1116,67 %16,67 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:5.33
Minimum:1
Maximum:10
Variační rozpětí:9
Rozptyl:10.67
Směrodatná odchylka:3.27
Medián:5
Modus:5

Graf

14. Jak jste spokojen/a s možnostmi zaměstnání ve vaší obci/městě? Prosím přiřaďte k otázce body od 0 - v případě nespokojenosti až po 10 - v případě Vaší velmi vysoké spokojenosti.

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4233,33 %33,33 %  
1116,67 %16,67 %  
3116,67 %16,67 %  
2116,67 %16,67 %  
10116,67 %16,67 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:4
Minimum:1
Maximum:10
Variační rozpětí:9
Rozptyl:10
Směrodatná odchylka:3.16
Medián:3.5
Modus:4

Graf

15. Nyní, prosím, seřaďte dané oblasti/položky v závislosti na Vašem osobním hodnocení důležitosti (1=nejvíce důležitý až 7=nejméně důležitý).

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
mezilidské vztahy3.6675.889
možnost praktikovat vaše zájmy a záliby3.52.25
základní veřejné služby2.3330.556
kvalita okolního životního prostředí3.3331.222
stav veřejných prostranství, fasád domů, komunikací, apod.5.3331.556
možnost zaměstnání4.56.583
možnost účastnit se místního plánování a rozhodování5.3332.556

Graf

16. Zhodnoťte prosím kvalitu následujících služeb - SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ. Přiřaďte, prosím, hodnocení zařízení ve vašem místě, kde žijete, počtem bodů od 0 (nejméně) až po 10 (nejvíce).

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5350 %50 %  
8233,33 %33,33 %  
4116,67 %16,67 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:5.83
Minimum:4
Maximum:8
Variační rozpětí:4
Rozptyl:2.97
Směrodatná odchylka:1.72
Medián:5
Modus:5

Graf

17. Zhodnoťte prosím kvalitu následujících služeb - CYKLOSTEZKY. Přiřaďte, prosím, hodnocení zařízení ve vašem místě, kde žijete, počtem bodů od 0 (nejméně) až po 10 (nejvíce).

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
8466,67 %66,67 %  
4116,67 %16,67 %  
3116,67 %16,67 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:6.5
Minimum:3
Maximum:8
Variační rozpětí:5
Rozptyl:5.5
Směrodatná odchylka:2.35
Medián:8
Modus:8

Graf

18. Zhodnoťte prosím kvalitu následujících služeb - DIVADLA A KINA. Přiřaďte, prosím, hodnocení zařízení ve vašem místě, kde žijete, počtem bodů od 0 (nejméně) až po 10 (nejvíce).

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0233,33 %33,33 %  
3233,33 %33,33 %  
2116,67 %16,67 %  
9116,67 %16,67 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:2.83
Minimum:0
Maximum:9
Variační rozpětí:9
Rozptyl:10.97
Směrodatná odchylka:3.31
Medián:2.5
Modus:0

Graf

19. Zhodnoťte prosím kvalitu následujících služeb - MUZEA, SKANZENY A VÝSTAVNÍ SÍNĚ. Přiřaďte, prosím, hodnocení zařízení ve vašem místě, kde žijete, počtem bodů od 0 (nejméně) až po 10 (nejvíce).

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
7116,67 %16,67 %  
5116,67 %16,67 %  
3116,67 %16,67 %  
4116,67 %16,67 %  
6116,67 %16,67 %  
9116,67 %16,67 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:5.67
Minimum:3
Maximum:9
Variační rozpětí:6
Rozptyl:4.67
Směrodatná odchylka:2.16
Medián:5.5
Modus:7

Graf

20. Zhodnoťte prosím kvalitu následujících služeb - KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ (DOMY). Přiřaďte, prosím, hodnocení zařízení ve vašem místě, kde žijete, počtem bodů od 0 (nejméně) až po 10 (nejvíce).

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0233,33 %33,33 %  
9233,33 %33,33 %  
4116,67 %16,67 %  
2116,67 %16,67 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:4
Minimum:0
Maximum:9
Variační rozpětí:9
Rozptyl:17.2
Směrodatná odchylka:4.15
Medián:3
Modus:0

Graf

21. Zhodnoťte prosím kvalitu následujících služeb - KNIHOVNY. Přiřaďte, prosím, hodnocení zařízení ve vašem místě, kde žijete, počtem bodů od 0 (nejméně) až po 10 (nejvíce).

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5350 %50 %  
8116,67 %16,67 %  
4116,67 %16,67 %  
2116,67 %16,67 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:4.83
Minimum:2
Maximum:8
Variační rozpětí:6
Rozptyl:3.77
Směrodatná odchylka:1.94
Medián:5
Modus:5

Graf

22. Zhodnoťte prosím kvalitu následujících služeb - POUTĚ, SRAZY, KONCERTY a JINÉ ATRAKCE. Přiřaďte, prosím, hodnocení zařízení ve vašem místě, kde žijete, počtem bodů od 0 (nejméně) až po 10 (nejvíce).

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3116,67 %16,67 %  
8116,67 %16,67 %  
2116,67 %16,67 %  
4116,67 %16,67 %  
6116,67 %16,67 %  
5116,67 %16,67 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:4.67
Minimum:2
Maximum:8
Variační rozpětí:6
Rozptyl:4.67
Směrodatná odchylka:2.16
Medián:4.5
Modus:3

Graf

23. Vyberte, prosím, z předchozího výčtu otázek (16-22) dvě podle Vás nejdůležitější položky: (1 = nejdůležitější, 2 = druhý nejdůležitější)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

1 sportovní zařízení 2 knihovny

1=sportovní zařízení 2=kulturní zařízení

1=sportovní zařízení,2=knihovny

16 20

20,22

divadla a kina, muzea

24. Jak dostupné jsou následující základní služby - PRAKTIČTÍ LÉKAŘI? (Přiřaďte, prosím, hodnocení počtem bodů od 0 (nejméně) až po 10 (nejvíce).

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
7233,33 %33,33 %  
5116,67 %16,67 %  
8116,67 %16,67 %  
4116,67 %16,67 %  
10116,67 %16,67 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:6.83
Minimum:4
Maximum:10
Variační rozpětí:6
Rozptyl:4.57
Směrodatná odchylka:2.14
Medián:7
Modus:7

Graf

25. Jak dostupné jsou následující základní služby - NEMOCNICE? (Přiřaďte, prosím, hodnocení počtem bodů od 0 (nejméně) až po 10 (nejvíce).

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5233,33 %33,33 %  
4116,67 %16,67 %  
9116,67 %16,67 %  
1116,67 %16,67 %  
8116,67 %16,67 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:5.33
Minimum:1
Maximum:9
Variační rozpětí:8
Rozptyl:8.27
Směrodatná odchylka:2.88
Medián:5
Modus:5

Graf

26. Jak dostupné jsou následující základní služby - SOCIÁLNÍ SLUŽBY? (Přiřaďte, prosím, hodnocení počtem bodů od 0 (nejméně) až po 10 (nejvíce).

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4233,33 %33,33 %  
6233,33 %33,33 %  
7116,67 %16,67 %  
5116,67 %16,67 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:5.33
Minimum:4
Maximum:7
Variační rozpětí:3
Rozptyl:1.47
Směrodatná odchylka:1.21
Medián:5.5
Modus:4

Graf

27. Jak dostupné jsou následující základní služby - SOCIÁLNÍ BYDLENÍ? (Přiřaďte, prosím, hodnocení počtem bodů od 0 (nejméně) až po 10 (nejvíce).

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
7233,33 %33,33 %  
2233,33 %33,33 %  
3116,67 %16,67 %  
8116,67 %16,67 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:4.83
Minimum:2
Maximum:8
Variační rozpětí:6
Rozptyl:7.77
Směrodatná odchylka:2.79
Medián:5
Modus:7

Graf

28. Jak dostupné jsou následující základní služby - POLICIE? (Přiřaďte, prosím, hodnocení počtem bodů od 0 (nejméně) až po 10 (nejvíce).

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5233,33 %33,33 %  
1116,67 %16,67 %  
7116,67 %16,67 %  
9116,67 %16,67 %  
10116,67 %16,67 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:6.17
Minimum:1
Maximum:10
Variační rozpětí:9
Rozptyl:10.57
Směrodatná odchylka:3.25
Medián:6
Modus:5

Graf

29. Jak dostupné jsou následující základní služby - VEŘEJNÉ ŠKOLY? (Přiřaďte, prosím, hodnocení počtem bodů od 0 (nejméně) až po 10 (nejvíce).

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10233,33 %33,33 %  
5233,33 %33,33 %  
3116,67 %16,67 %  
9116,67 %16,67 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:7
Minimum:3
Maximum:10
Variační rozpětí:7
Rozptyl:9.2
Směrodatná odchylka:3.03
Medián:7
Modus:10

Graf

30. Jak dostupné jsou následující základní služby - VEŘEJNÉ ŠKOLY? (Přiřaďte, prosím, hodnocení počtem bodů od 0 (nejméně) až po 10 (nejvíce).

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10233,33 %33,33 %  
5233,33 %33,33 %  
3116,67 %16,67 %  
9116,67 %16,67 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:7
Minimum:3
Maximum:10
Variační rozpětí:7
Rozptyl:9.2
Směrodatná odchylka:3.03
Medián:7
Modus:10

Graf

31. Jak dostupné jsou následující základní služby - INTERVALY VEŘEJNÉ DOPRAVY A SPOJŮ? (Přiřaďte, prosím, hodnocení počtem bodů od 0 (nejméně) až po 10 (nejvíce).

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4233,33 %33,33 %  
5233,33 %33,33 %  
2116,67 %16,67 %  
10116,67 %16,67 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:5
Minimum:2
Maximum:10
Variační rozpětí:8
Rozptyl:7.2
Směrodatná odchylka:2.68
Medián:4.5
Modus:4

Graf

32. Jak dostupné jsou následující základní služby - MÍSTNÍ OBCHODY? (Přiřaďte, prosím, hodnocení počtem bodů od 0 (nejméně) až po 10 (nejvíce).

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10233,33 %33,33 %  
5233,33 %33,33 %  
6116,67 %16,67 %  
9116,67 %16,67 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:7.5
Minimum:5
Maximum:10
Variační rozpětí:5
Rozptyl:5.9
Směrodatná odchylka:2.43
Medián:7.5
Modus:10

Graf

33. Jak dostupné jsou následující základní služby - INTERNET? (Přiřaďte, prosím, hodnocení počtem bodů od 0 (nejméně) až po 10 (nejvíce).

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
9233,33 %33,33 %  
8233,33 %33,33 %  
7116,67 %16,67 %  
4116,67 %16,67 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:7.5
Minimum:4
Maximum:9
Variační rozpětí:5
Rozptyl:3.5
Směrodatná odchylka:1.87
Medián:8
Modus:9

Graf

34. Vyberte, prosím, z předchozího výčtu otázek (24-33) dvě podle Vás nejdůležitější položky (1 = nejdůležitější, 2 = druhý nejdůležitější):

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

1 internet 2 veřejná doprava

1=dostupnost lékařů 2=veřejná doprava a spoje

1=praktičtí lékaři, 2=obchody

29,33

31 33

praktiční lékaři, nemocnice

35. Zhodnoťte kvalitu následujících položek ve vaší obci - PÉČE O VEŘEJNÉ PARKY A ZAHRADY, ZELEŃ OBECNĚ. Přiřaďte, prosím, hodnocení počtem bodů od 0 (nejméně) až po 10 (nejvíce).

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
9233,33 %33,33 %  
10233,33 %33,33 %  
4116,67 %16,67 %  
8116,67 %16,67 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:8.33
Minimum:4
Maximum:10
Variační rozpětí:6
Rozptyl:5.07
Směrodatná odchylka:2.25
Medián:9
Modus:9

Graf

36. Zhodnoťte kvalitu následujících položek ve vaší obci - POŘÁDEK A BEZPEČNOST NA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ. Přiřaďte, prosím, hodnocení počtem bodů od 0 (nejméně) až po 10 (nejvíce).

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
9233,33 %33,33 %  
7233,33 %33,33 %  
3116,67 %16,67 %  
8116,67 %16,67 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:7.17
Minimum:3
Maximum:9
Variační rozpětí:6
Rozptyl:4.97
Směrodatná odchylka:2.23
Medián:7.5
Modus:9

Graf

37. Zhodnoťte kvalitu následujících položek ve vaší obci - ČISTOTA A VZEZŘENÍ (FASÁDY) DOMŮ A BUDOV. Přiřaďte, prosím, hodnocení počtem bodů od 0 (nejméně) až po 10 (nejvíce).

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
7233,33 %33,33 %  
8233,33 %33,33 %  
2116,67 %16,67 %  
6116,67 %16,67 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:6.33
Minimum:2
Maximum:8
Variační rozpětí:6
Rozptyl:5.07
Směrodatná odchylka:2.25
Medián:7
Modus:7

Graf

38. Zhodnoťte kvalitu následujících položek ve vaší obci - ODVOZ ODPADŮ A ČIŠTĚNÍ ULIC. Přiřaďte, prosím, hodnocení počtem bodů od 0 (nejméně) až po 10 (nejvíce).

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
8350 %50 %  
2116,67 %16,67 %  
7116,67 %16,67 %  
9116,67 %16,67 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:7
Minimum:2
Maximum:9
Variační rozpětí:7
Rozptyl:6.4
Směrodatná odchylka:2.53
Medián:8
Modus:8

Graf

39. Zhodnoťte kvalitu následujících položek ve vaší obci - KVALITA OVZDUŠÍ. Přiřaďte, prosím, hodnocení počtem bodů od 0 (nejméně) až po 10 (nejvíce).

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
9233,33 %33,33 %  
8116,67 %16,67 %  
5116,67 %16,67 %  
7116,67 %16,67 %  
2116,67 %16,67 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:6.67
Minimum:2
Maximum:9
Variační rozpětí:7
Rozptyl:7.47
Směrodatná odchylka:2.73
Medián:7.5
Modus:9

Graf

40. Zhodnoťte kvalitu následujících položek ve vaší obci - HLUČNOST V NOCI. Přiřaďte, prosím, hodnocení počtem bodů od 0 (nejméně) až po 10 (nejvíce).

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
8233,33 %33,33 %  
10116,67 %16,67 %  
1116,67 %16,67 %  
0116,67 %16,67 %  
9116,67 %16,67 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:6
Minimum:0
Maximum:10
Variační rozpětí:10
Rozptyl:18.8
Směrodatná odchylka:4.34
Medián:8
Modus:8

Graf

41. Zhodnoťte kvalitu následujících položek ve vaší obci - HLUČNOST VE DNE. Přiřaďte, prosím, hodnocení počtem bodů od 0 (nejméně) až po 10 (nejvíce).

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2233,33 %33,33 %  
8116,67 %16,67 %  
1116,67 %16,67 %  
3116,67 %16,67 %  
7116,67 %16,67 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:3.83
Minimum:1
Maximum:8
Variační rozpětí:7
Rozptyl:8.57
Směrodatná odchylka:2.93
Medián:2.5
Modus:2

Graf

42. Vyberte, prosím, z předchozího výčtu otázek (35-41) dvě podle Vás nejdůležitější položky (1 = nejdůležitější, 2 = druhý nejdůležitější).

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

1 pořádek a bezpečnost 2 hlučnost v noci

1=hlučnost v noci, 2= pořádek a bezpečnost na veřejných prostranstívh

1=pořádek a bezpečnost 2=kvalita ovzduší

36,37

39 38

KVALITA OVZDUŠÍ POŘÁDEK A BEZPEČNOST NA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍCH,

43. Zhodnoťte kvalitu následujících položek ve vaší obci - MOŽNOST ZÍSKÁNÍ/ROZŠÍŘENÍ ODBORNÉ REKVALIFIACE. Přiřaďte, prosím, hodnocení počtem bodů od 0 (nejméně) až po 10 (nejvíce).

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0466,67 %66,67 %  
3116,67 %16,67 %  
5116,67 %16,67 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:1.33
Minimum:0
Maximum:5
Variační rozpětí:5
Rozptyl:4.67
Směrodatná odchylka:2.16
Medián:0
Modus:0

Graf

44. Zhodnoťte kvalitu následujících položek ve vaší obci - PODPORA NOVÝM PODNIKATELSKÝM ZÁMĚRŮM. Přiřaďte, prosím, hodnocení počtem bodů od 0 (nejméně) až po 10 (nejvíce).

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2350 %50 %  
3116,67 %16,67 %  
1116,67 %16,67 %  
5116,67 %16,67 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:2.5
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.9
Směrodatná odchylka:1.38
Medián:2
Modus:2

Graf

45. Zhodnoťte kvalitu následujících položek ve vaší obci - ÚROVEŇ ZAMĚSTNANOSTI VE VAŠÍ OBCI. Přiřaďte, prosím, hodnocení počtem bodů od 0 (nejméně) až po 10 (nejvíce).

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4233,33 %33,33 %  
5233,33 %33,33 %  
3116,67 %16,67 %  
8116,67 %16,67 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:4.83
Minimum:3
Maximum:8
Variační rozpětí:5
Rozptyl:2.97
Směrodatná odchylka:1.72
Medián:4.5
Modus:4

Graf

46. Zhodnoťte kvalitu následujících položek ve vaší obci - PODÍL NA BOHATSTVÍ VE VAŠÍ OBCI. Přiřaďte, prosím, hodnocení počtem bodů od 0 (nejméně) až po 10 (nejvíce).

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5466,67 %66,67 %  
4116,67 %16,67 %  
8116,67 %16,67 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:5.33
Minimum:4
Maximum:8
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.87
Směrodatná odchylka:1.37
Medián:5
Modus:5

Graf

47. Zhodnoťte kvalitu následujících položek ve vaší obci - POUŽITÍ PŘÍJMŮ OBCE NA INVESTOVÁNÍ V JEJÍM MÍSTĚ. Přiřaďte, prosím, hodnocení počtem bodů od 0 (nejméně) až po 10 (nejvíce).

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
8233,33 %33,33 %  
3116,67 %16,67 %  
5116,67 %16,67 %  
10116,67 %16,67 %  
2116,67 %16,67 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:6
Minimum:2
Maximum:10
Variační rozpětí:8
Rozptyl:10
Směrodatná odchylka:3.16
Medián:6.5
Modus:8

Graf

48. Vyberte, prosím, z předchozího výčtu otázek (43-47) dvě podle Vás nejdůležitější položky (1 = nejdůležitější, 2 = druhý nejdůležitější).

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

1 úroveň zaměstnanosti 2 použití příjmů obce na investování

1=možnost získání/rozšíření odborné rekvalifikace, 2=úroveň zaměstnanosti

1=použití příjmu obce na investování v jejím místě 2=podíl na bohatství ve vaší obci

47 45

47,44

ÚROVEŇ ZAMĚSTNANOSTI VE VAŠÍ OBCI MOŽNOST ZÍSKÁNÍ/ROZŠÍŘENÍ ODBORNÉ REKVALIFIACE

49. Zhodnoťte prosím efektivitu následujících možností zapojení do rozhodování ve vaší obci - PODÍLET SE NA MÍSTNÍM PLÁNOVÁNÍ. Přiřaďte, prosím, hodnocení počtem bodů od 0 (nejméně) až po 10 (nejvíce).

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3116,67 %16,67 %  
4116,67 %16,67 %  
10116,67 %16,67 %  
8116,67 %16,67 %  
5116,67 %16,67 %  
6116,67 %16,67 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:6
Minimum:3
Maximum:10
Variační rozpětí:7
Rozptyl:6.8
Směrodatná odchylka:2.61
Medián:5.5
Modus:3

Graf

50. Zhodnoťte prosím efektivitu následujících možností zapojení do rozhodování ve vaší obci - BÝT ČLENEM MÍSTNÍ ZÁJMOVÉ ORGANIZACE. Přiřaďte, prosím, hodnocení počtem bodů od 0 (nejméně) až po 10 (nejvíce).

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5233,33 %33,33 %  
10233,33 %33,33 %  
2116,67 %16,67 %  
4116,67 %16,67 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:6
Minimum:2
Maximum:10
Variační rozpětí:8
Rozptyl:10.8
Směrodatná odchylka:3.29
Medián:5
Modus:5

Graf

51. Zhodnoťte prosím efektivitu následujících možností zapojení do rozhodování ve vaší obci - PODÁVAT PŘÍMÉ ŽÁDOSTI/DOTAZY NA MÍSTNÍ ÚŘAD. Přiřaďte, prosím, hodnocení počtem bodů od 0 (nejméně) až po 10 (nejvíce).

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
8233,33 %33,33 %  
10233,33 %33,33 %  
3116,67 %16,67 %  
5116,67 %16,67 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:7.33
Minimum:3
Maximum:10
Variační rozpětí:7
Rozptyl:7.87
Směrodatná odchylka:2.8
Medián:8
Modus:8

Graf

52. Zhodnoťte prosím efektivitu následujících možností zapojení do rozhodování ve vaší obci - VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ NA MÍSTNÍCH ÚŘADECH. Přiřaďte, prosím, hodnocení počtem bodů od 0 (nejméně) až po 10 (nejvíce).

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
7233,33 %33,33 %  
8233,33 %33,33 %  
0116,67 %16,67 %  
5116,67 %16,67 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:5.83
Minimum:0
Maximum:8
Variační rozpětí:8
Rozptyl:9.37
Směrodatná odchylka:3.06
Medián:7
Modus:7

Graf

53. Zhodnoťte prosím efektivitu následujících možností zapojení do rozhodování ve vaší obci - ÚČAST V KOMUNÁLNÍCH VOLBÁCH/REFERENDECH. Přiřaďte, prosím, hodnocení počtem bodů od 0 (nejméně) až po 10 (nejvíce).

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
6116,67 %16,67 %  
5116,67 %16,67 %  
9116,67 %16,67 %  
8116,67 %16,67 %  
4116,67 %16,67 %  
10116,67 %16,67 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:7
Minimum:4
Maximum:10
Variační rozpětí:6
Rozptyl:5.6
Směrodatná odchylka:2.37
Medián:7
Modus:6

Graf

54. Zhodnoťte prosím efektivitu následujících možností zapojení do rozhodování ve vaší obci - ORGANIZOVA/ÚČASTNIT SE MÍSTNÍCH OBČANSKÝCH AKTIVIT, DEMONSTRACI, ATD. Přiřaďte, prosím, hodnocení počtem bodů od 0 (nejméně) až po 10 (nejvíce).

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0116,67 %16,67 %  
6116,67 %16,67 %  
10116,67 %16,67 %  
4116,67 %16,67 %  
5116,67 %16,67 %  
2116,67 %16,67 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:4.5
Minimum:0
Maximum:10
Variační rozpětí:10
Rozptyl:11.9
Směrodatná odchylka:3.45
Medián:4.5
Modus:0

Graf

55. Vyberte, prosím, z předchozího výčtu otázek (49-54) dvě podle Vás nejdůležitější položky (1 = nejdůležitější, 2 = druhý nejdůležitější).

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

1 vyřizování stížností 2 podávat přímé žádosti

1=být členem místní organizace 2=účast na volbách

1=ORGANIZOVA/ÚČASTNIT SE MÍSTNÍCH OBČANSKÝCH AKTIVIT, DEMONSTRACI, 2=PODÁVAT PŘÍMÉ ŽÁDOSTI/DOTAZY NA MÍSTNÍ ÚŘAD

53 51

54,52

ÚČAST V KOMUNÁLNÍCH VOLBÁCH/REFERENDECH VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ NA MÍSTNÍCH ÚŘADECH

56. Domníváte se, že Vaše obec – v porovnání s jinými stejně velkými obcemi – zaostává?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne466,67 %66,67 %  
ano233,33 %33,33 %  

Graf

57. Domníváte se, že by Vaše obec měla více spolupracovat s okolními obcemi při rozvoji pracovních příležitostí, řešení dopravní problematiky, zdravotních a sociálních služeb, školství, kultury atp.?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano583,33 %83,33 %  
ne116,67 %16,67 %  

Graf

58. Zařaďte, prosím, podle důležitosti problémy Vaší obce, na jejichž řešení by orgány obce měly věnovat nejvíce pozornosti, finančních a jiných prostředků. ++ nejméně potřebné až -- nejvíce potřebné k zajištění.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „++”, „+”, „0”, „-” a „--”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
rozvoj infrastruktury pro další výstavbu v obci a jejím okolí-11
rozvoj pracovních příležitostí a podnikání v obci a okolí-1.50.583
zabezpečení obce proti přírodním živlům a jiným hrozbám01.667
bezpečnost v obci (včetně požární, osobní, majetkové atd.)-0.3331.889
péče o vodní zdroje a zásobování vodou02.333
zásobování energiemi (elektřina, plyn)01.667
třídění a likvidace pevných komunálních odpadů0.1671.139
čistění odpadních vod0.3332.222
údržba a rozvoj kanalizační sítě0.1671.472
péče o životní prostředí v obci (zeleň, ovzduší, vzezření budov,…)0.52.25
výstavba a údržba silničních komunikací a cest-12
zajištění dopravní obslužnosti a spojů-0.3330.556
zajištění internetového a popřípadě kabelového propojení obce-1.3330.889
rozvoj obchodů/obchodní sítě-0.1670.806
lékařské služby-10.667
sociální služby pro nemocné, přestárlé a jiné potřebné lidi-0.52.25
rozvoj škol a vzdělávacích příležitostí v obci a okolí-0.6670.889
využití volného času pro všechny kategorie obyvatel-0.1672.806
rozvoj kulturních příležitostí a činností v obci a okolí02.333
rozvoj sportovních příležitostí a činností a sportovišť-0.3331.222
péče o cyklostezky a rekreační zóny-0.3330.889
péče o památky a jejich komerční využití-0.1670.472
zabezpečení administrativně-správních úkonů pro občany, návštěvníky, podnikatele a další osoby-0.3331.222

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Sádovská, L.Průzkum spokojenosti obyvatel v mikroregionu Hlinecko (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://pruzkum-spokojenosti-obyvatel-v-mikroregionu-hlinecko.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.