Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Průzkum trhu mobilních operátorů

Průzkum trhu mobilních operátorů

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Anna Sovová
Šetření:12. 05. 2019 - 15. 05. 2019
Počet respondentů:69
Počet otázek (max/průměr):10 / 9.09
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:83,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:37
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

mé jméno je Anna Sovová a jsem studentkou Univerzity Pardubice, fakulta ekonomicko-správní.  V rámci seminární práce bych Vás chtěla požádat o vyplnění několika otázek. 

Dotazník je určen pro osoby starší 18 let a je zaměřen na zákazníky mobilních operátorů. Průzkum obsahuje 10 otázek a bude trvat maximálně 5 minut.

Předem Vás prosím o co nejpravdivější a nejpřesnější odpovědi. Dotazník je zcela anonymní.

Děkuji.

Odpovědi respondentů

1. Jaký je váš současný mobilní operátor?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
T-Mobile2739,13 %39,13 %  
Vodafone2231,88 %31,88 %  
O21927,54 %27,54 %  
Jiný operátor (např. virtuální)11,45 %1,45 %  

Graf

2. K čemu mobilní telefon nejčastěji používáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Data3449,28 %49,28 %  
Volání2434,78 %34,78 %  
SMS1115,94 %15,94 %  

Graf

3. Jste ochotný uvažovat o změně mobilního operátora?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 4, Možnáotázka č. 4, Neotázka č. 6, Mobilního operátora nemohu změnit (např. služební telefon)otázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2333,33 %33,33 %  
Možná1927,54 %27,54 %  
Ano1927,54 %27,54 %  
Mobilního operátora nemohu změnit (např. služební telefon)811,59 %11,59 %  

Graf

4. Jaký parametr by byl pro vás při uvažované změně nejdůležitější?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Cena za tarif3491,89 %49,28 %  
Kvalita sítě operátora (např. pokrytí signálem, kvalita signálu)1643,24 %23,19 %  
Zvýhodnění za přechod (např. sleva na nový telefon, více dat, více volných minut atd.)1540,54 %21,74 %  
Zkušenosti a reference1129,73 %15,94 %  
Služby operátora (např. množství poboček, péče o zákazníka)410,81 %5,8 %  
Cena roamingu mimo EU25,41 %2,9 %  
Doplňková služba - TV12,7 %1,45 %  
Neomezená doba trvání kreditu12,7 %1,45 %  

Graf

5. Jakou roli pro vás v případném rozhodování hraje reklama?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pouze informativní, mám přehled o nabídkách1847,37 %26,09 %  
Žádnou, reklamy ignoruji1847,37 %26,09 %  
Často se nechám zlákat reklamou25,26 %2,9 %  

Graf

6. Kolik minut v průměru za měsíc provoláte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0 - 50 minut3144,93 %44,93 %  
51 - 150 minut1826,09 %26,09 %  
151 - 250 minut1217,39 %17,39 %  
251 - 350 minut45,8 %5,8 %  
351 minut a více45,8 %5,8 %  

Graf

7. Jaká je průměrná výše vašeho měsíčního vyúčtování? V případě používání předplacené karty udávejte, kolik v průměru za měsíc utratíte.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
201 - 400 Kč1724,64 %24,64 %  
0 - 200 Kč1724,64 %24,64 %  
401 - 600 Kč1420,29 %20,29 %  
601 - 800 Kč1115,94 %15,94 %  
801 - 1000 Kč68,7 %8,7 %  
1001 Kč a více45,8 %5,8 %  

Graf

8. Jak často používáte roaming (volání, SMS a datové služby) v zemích mimo EU?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vůbec2739,13 %39,13 %  
1x za rok2028,99 %28,99 %  
2 - 5x za rok1318,84 %18,84 %  
1x za 5 let57,25 %7,25 %  
1x za 3 roky22,9 %2,9 %  
6x a vícekrát za rok22,9 %2,9 %  

Graf

9. Jaký je váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 26 let2739,13 %39,13 %  
27 - 35 let1826,09 %26,09 %  
36 - 50 let1724,64 %24,64 %  
51 - 70 let68,7 %8,7 %  
71 let a více11,45 %1,45 %  

Graf

10. Jaké je vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena4463,77 %63,77 %  
Muž2536,23 %36,23 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Jaký parametr by byl pro vás při uvažované změně nejdůležitější?

 • odpověď Cena za tarif:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zkušenosti a reference na otázku 4. Jaký parametr by byl pro vás při uvažované změně nejdůležitější?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Možná na otázku 3. Jste ochotný uvažovat o změně mobilního operátora?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Žádnou, reklamy ignoruji na otázku 5. Jakou roli pro vás v případném rozhodování hraje reklama?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kvalita sítě operátora (např. pokrytí signálem, kvalita signálu) na otázku 4. Jaký parametr by byl pro vás při uvažované změně nejdůležitější?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaký je váš současný mobilní operátor?

2. K čemu mobilní telefon nejčastěji používáte?

3. Jste ochotný uvažovat o změně mobilního operátora?

4. Jaký parametr by byl pro vás při uvažované změně nejdůležitější?

5. Jakou roli pro vás v případném rozhodování hraje reklama?

6. Kolik minut v průměru za měsíc provoláte?

7. Jaká je průměrná výše vašeho měsíčního vyúčtování? V případě používání předplacené karty udávejte, kolik v průměru za měsíc utratíte.

8. Jak často používáte roaming (volání, SMS a datové služby) v zemích mimo EU?

9. Jaký je váš věk?

10. Jaké je vaše pohlaví?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaký je váš současný mobilní operátor?

2. K čemu mobilní telefon nejčastěji používáte?

3. Jste ochotný uvažovat o změně mobilního operátora?

4. Jaký parametr by byl pro vás při uvažované změně nejdůležitější?

5. Jakou roli pro vás v případném rozhodování hraje reklama?

6. Kolik minut v průměru za měsíc provoláte?

7. Jaká je průměrná výše vašeho měsíčního vyúčtování? V případě používání předplacené karty udávejte, kolik v průměru za měsíc utratíte.

8. Jak často používáte roaming (volání, SMS a datové služby) v zemích mimo EU?

9. Jaký je váš věk?

10. Jaké je vaše pohlaví?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Sovová, A.Průzkum trhu mobilních operátorů (výsledky průzkumu), 2019. Dostupné online na https://pruzkum-trhu-mobilnich-opera.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.