Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > průzkum trhu _ tester na obsah methanolu v alkoholu

průzkum trhu _ tester na obsah methanolu v alkoholu

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Eva Vod
Šetření:05. 01. 2013 - 05. 01. 2013
Počet respondentů:67
Počet otázek (max/průměr):10 / 9.9
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:97,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:57
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Pro projekt  do školy potřebujeme zjistit, kdo by kupoval produkt methanol tester (co to je, je vysvětleno v rámci dotazníku).

Odpovědi respondentů

1. Kolik Vám je let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 - 253349,25 %49,25 %  
26 - 301928,36 %28,36 %  
18 - 2068,96 %8,96 %  
51 a více57,46 %7,46 %  
31 - 4045,97 %5,97 %  

Graf

2. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4059,7 %59,7 %  
muž2740,3 %40,3 %  

Graf

3. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student3552,24 %52,24 %  
pracující3044,78 %44,78 %  
nezaměstnaný22,99 %2,99 %  

Graf

4. Jaký je Váš průměrný měsíční příjem (jakýkoliv, tj. z práce, od rodičů, ...)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5000,- až 9999,-Kč2334,33 %34,33 %  
Méně než 5000,-Kč1522,39 %22,39 %  
20000,- až 29999,-Kč1217,91 %17,91 %  
10000,- až 19999,-Kč913,43 %13,43 %  
30000,- a více811,94 %11,94 %  

Graf

5. Jste abstinent?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne6495,52 %95,52 %  
Ano34,48 %4,48 %  

Graf

6. (Jste-li abstinent, neodpovídejte na otázku.) Pokud nejste abstinent, kupujete si alkohol:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše český2946,03 %43,28 %  
je Vám to jedno2641,27 %38,81 %  
spíše zahraniční711,11 %10,45 %  
pouze český11,59 %1,49 %  

Graf

7. (Jste-li abstinent, neodpovídejte na otázku.) Vybíráte si alkohol: (1=nikdy, 2=málokdy, 3=obvykle, 4=často, 5=vždy)

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
levnější2.0320.773
průměrně drahý3.1250.391
dražší značky2.4030.918

Graf

8. Ocenili byste, kdyby se na trhu objevil methanol tester, tj. výrobek pomocí něhož byste sami mohli zjistit, zda je v alkoholu přítomen methanol a kolik procent. Tento výrobek by Vám pak také řekl, zda je bezpečné daný alkohol vypít nebo ne. (Zjišťování pomocí něj lze provádět i u zavřené lahve.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Určitě ano.2232,84 %32,84 %  
Spíše ne.2029,85 %29,85 %  
Spíše ano.1217,91 %17,91 %  
Určitě ne.1014,93 %14,93 %  
Nevím34,48 %4,48 %  

Graf

9. Koupili byste jej (ať už pro sebe nebo pro někoho jiného)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano.2029,85 %29,85 %  
Spíše ne.1928,36 %28,36 %  
Určitě ne.1522,39 %22,39 %  
Určitě ano.1014,93 %14,93 %  
Nevím34,48 %4,48 %  

Graf

10. Kolik byste byli za methanol tester ochotní zaplatit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Méně než 500,-Kč3755,22 %55,22 %  
500,- až 999,-2131,34 %31,34 %  
1000,- až 1999,-710,45 %10,45 %  
2000,- až 3999,-11,49 %1,49 %  
4000,- a více11,49 %1,49 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Jste:

 • odpověď pracující:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 20000,- až 29999,-Kč na otázku 4. Jaký je Váš průměrný měsíční příjem (jakýkoliv, tj. z práce, od rodičů, ...)?
 • odpověď student:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Méně než 5000,-Kč na otázku 4. Jaký je Váš průměrný měsíční příjem (jakýkoliv, tj. z práce, od rodičů, ...)?

8. Ocenili byste, kdyby se na trhu objevil methanol tester, tj. výrobek pomocí něhož byste sami mohli zjistit, zda je v alkoholu přítomen methanol a kolik procent. Tento výrobek by Vám pak také řekl, zda je bezpečné daný alkohol vypít nebo ne. (Zjišťování pomocí něj lze provádět i u zavřené lahve.)

 • odpověď Určitě ano.:
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Určitě ano. na otázku 9. Koupili byste jej (ať už pro sebe nebo pro někoho jiného)?

9. Koupili byste jej (ať už pro sebe nebo pro někoho jiného)?

 • odpověď Určitě ne.:
  • 4.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Určitě ne. na otázku 8. Ocenili byste, kdyby se na trhu objevil methanol tester, tj. výrobek pomocí něhož byste sami mohli zjistit, zda je v alkoholu přítomen methanol a kolik procent. Tento výrobek by Vám pak také řekl, zda je bezpečné daný alkohol vypít nebo ne. (Zjišťování pomocí něj lze provádět i u zavřené lahve.)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kolik Vám je let?

2. Jste:

4. Jaký je Váš průměrný měsíční příjem (jakýkoliv, tj. z práce, od rodičů, ...)?

5. Jste abstinent?

6. (Jste-li abstinent, neodpovídejte na otázku.) Pokud nejste abstinent, kupujete si alkohol:

7. (Jste-li abstinent, neodpovídejte na otázku.) Vybíráte si alkohol: (1=nikdy, 2=málokdy, 3=obvykle, 4=často, 5=vždy)

8. Ocenili byste, kdyby se na trhu objevil methanol tester, tj. výrobek pomocí něhož byste sami mohli zjistit, zda je v alkoholu přítomen methanol a kolik procent. Tento výrobek by Vám pak také řekl, zda je bezpečné daný alkohol vypít nebo ne. (Zjišťování pomocí něj lze provádět i u zavřené lahve.)

9. Koupili byste jej (ať už pro sebe nebo pro někoho jiného)?

10. Kolik byste byli za methanol tester ochotní zaplatit?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kolik Vám je let?

2. Jste:

4. Jaký je Váš průměrný měsíční příjem (jakýkoliv, tj. z práce, od rodičů, ...)?

5. Jste abstinent?

6. (Jste-li abstinent, neodpovídejte na otázku.) Pokud nejste abstinent, kupujete si alkohol:

7. (Jste-li abstinent, neodpovídejte na otázku.) Vybíráte si alkohol: (1=nikdy, 2=málokdy, 3=obvykle, 4=často, 5=vždy)

8. Ocenili byste, kdyby se na trhu objevil methanol tester, tj. výrobek pomocí něhož byste sami mohli zjistit, zda je v alkoholu přítomen methanol a kolik procent. Tento výrobek by Vám pak také řekl, zda je bezpečné daný alkohol vypít nebo ne. (Zjišťování pomocí něj lze provádět i u zavřené lahve.)

9. Koupili byste jej (ať už pro sebe nebo pro někoho jiného)?

10. Kolik byste byli za methanol tester ochotní zaplatit?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Vod, E.průzkum trhu _ tester na obsah methanolu v alkoholu (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://pruzkum-trhu-tester-na-obsah.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.