Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Průzkum variability odpovědí v rámci investičního dotazníku

Průzkum variability odpovědí v rámci investičního dotazníku

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michal Tecl
Šetření:13. 12. 2014 - 31. 12. 2014
Počet respondentů:29
Počet otázek (max/průměr):23 / 23
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:40,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.18:21
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Krásný dobrý den,

chtěl bych Vás poprosit o vyplnění dotazníku, jehož výsledky bych rád prezentoval ve své diplomové práci, která se zaobírá investičním životním pojištěním. Mou snahou je zjistit zda existuje variabilita vyhodnocených investičních profilů u stejné osoby napříč pojišťovnami. Dotazník obsahuje otázky, které jsou obsaženy v investičních dotaznících přikládaných k IŽP od tří různých pojišťoven, proto se Vám bude správně zdát, že se některé otázky svojí podstatou opakují.

Děkuji za Váš čas a ochotu.

Odpovědi respondentů

1. Jaké finanční produkty používáte ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
a navíc podílové fondy a akcie1034,48 %34,48 %  
sporožiro, spořící účet, vkladní knížka724,14 %24,14 %  
a navíc životní pojištění a penzijní produkty724,14 %24,14 %  
a navíc term. vklady nebo stav. spoření517,24 %17,24 %  

Graf

2. Za jakým účelem investujete ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nemám předem jasný cíl, ale možná budu prostředky zčásti brzy potřebovat1034,48 %34,48 %  
mám předem jasný cíl (penze, školné, nákup automobilu apod.)931,03 %31,03 %  
nemám jasný cíl, ale chci dosáhnout zajímavého zhodnocení827,59 %27,59 %  
moje investice je sázka na možnost vysoce nadprůměrného výnosu26,9 %6,9 %  

Graf

3. Jaký očekáváte výnos ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výnos pokrývající dlouhodobě inflaci (2 až 4 %)1448,28 %48,28 %  
překonávající dlouhodobě inflaci (4 až 7 %)620,69 %20,69 %  
mírně nad term. vklady (do 2 %)517,24 %17,24 %  
vysoce nadprůměrné zhodnocení (7 %)413,79 %13,79 %  

Graf

4. Pokud investuji 100 tis. Kč, mohu během roku akceptovat ztrátu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10 % (10 tis.)1241,38 %41,38 %  
žádnou1241,38 %41,38 %  
krátkodobě i vyšší, mám dosgtatečný příjem nebo jiné úspory310,34 %10,34 %  
20 % (20 tis.)26,9 %6,9 %  

Graf

5. V případě poklesu trhu mám tendenci:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vyčkám do konce plánovaného horizontu1137,93 %37,93 %  
ukončit investici a zabránit vyšší ztrátě1034,48 %34,48 %  
využiji pokles k dalším investicím za výhodný nižší kurz827,59 %27,59 %  

Graf

6. Jaké máte zkušenosti a znalosti o investičních nástrojích?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
využívám běžné bankovní produkty (běžný účet, vkladový účet)1344,83 %44,83 %  
až do úrvně akcií a akciových pod. fondů413,79 %13,79 %  
mám znalosti a zkušenosti až do úrovně zajištěných fondů nebo podílových fondů peněžního trhu413,79 %13,79 %  
až do úrovně dluhopisů či podílových fondů investujících do dluhopisů310,34 %10,34 %  
až do úrovně burzovních derivátů310,34 %10,34 %  
až do úrovně OTC derivátů26,9 %6,9 %  

Graf

7. Jaké typy inv. služeb využíváte či jste v minulosti využil ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
investiční poradenství1241,38 %41,38 %  
doposud jsem žádné nevyužil1137,93 %37,93 %  
brokerage / podávání pokynů / služby inv. zpostředkovatele413,79 %13,79 %  
portfolio mngmt /správa aktiv /obhospodařování aktiv26,9 %6,9 %  

Graf

8. Jak dlouho investujete ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5 a více let827,59 %27,59 %  
po dobu 3 let827,59 %27,59 %  
poprvé724,14 %24,14 %  
po dobu 1 roku413,79 %13,79 %  
po dobu 5 let26,9 %6,9 %  

Graf

9. Jak často investujete ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vyjímečně1034,48 %34,48 %  
poměrně často, 1 obchod za měsíc827,59 %27,59 %  
s frekvencí 1 obchodu za rok724,14 %24,14 %  
za posledních 10 let jsem provedl transakce s průměrnou frekvencí 10 obchodů za čtvrtletí310,34 %10,34 %  
s frekvencí 1 obchodu za čtvrtletí13,45 %3,45 %  

Graf

10. Mám vzdělání nebo povolání, které se vztahuje k obchodům s investičními nástroji

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nemám vzdělání a nai jsem nezastával pracovní pozici v této oblasti1758,62 %58,62 %  
mám vzdělání, které se vztahuje k obchodům s inv. nástroji1034,48 %34,48 %  
zastával jsem v posledních 10 letech pozici ve fiannčním sektoru, které vyžaduje znalost transakcí na kapitálovém trhu26,9 %6,9 %  

Graf

11. Po jak dlouho dobu chcete investovat ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více jak 15 let1448,28 %48,28 %  
5 - 10 let1344,83 %44,83 %  
10 - 15 let26,9 %6,9 %  

Graf

12. V případě náhlého poklesu hodnoty fondu o 20% a více:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vyčkám dalšího vývoje1758,62 %58,62 %  
ihned přesunu investici do jiného fondu931,03 %31,03 %  
vyrovnám pokles dalším investicí do fondu310,34 %10,34 %  

Graf

13. Raději preferujete:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středně bezpečný fond s vyšším výnosem1448,28 %48,28 %  
velmi bezpečný fond s nízkým výnosem931,03 %31,03 %  
možnost vysokého zhodnocení s výšší mírou rizika620,69 %20,69 %  

Graf

14. Volné finanční prostředky:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
převádíte na term. vklad1448,28 %48,28 %  
investujete do podílových fondů nebo jiných inv. nástrojů1034,48 %34,48 %  
ponecháváte na běžném účtu517,24 %17,24 %  

Graf

15. finanční prostředky jste se rozhodli investovat z důvodu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vyššího zhodnocení než na běžném účtu1655,17 %55,17 %  
naspoření fin. prostředků na důchodový věk827,59 %27,59 %  
dostatek dlouhodobě volných fin. prostředků517,24 %17,24 %  

Graf

16. Investování do dluhopisů nebo akcií (mimo kupónovou privatizaci):

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jsem ještě neprováděl1551,72 %51,72 %  
jsem jiř alespoň jednou provedl827,59 %27,59 %  
pravidelně investuji620,69 %20,69 %  

Graf

17. V případě investice do podílových fondů bedete sledovat vývoj ceny:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občas1758,62 %58,62 %  
pravidelně827,59 %27,59 %  
vyjimečně či vůbec413,79 %13,79 %  

Graf

18. V okamžiku, kdy nastane prudký růst hodnoty akciových fondů:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ponechám alokaci podílových jednotek beze změny1655,17 %55,17 %  
přesunu část akciových jednotek do jiných fondů1137,93 %37,93 %  
zvýším investici do akciových fondů26,9 %6,9 %  

Graf

19. Po jak dlouho dobu budete tolerovat dlouhodobý pokles ceby podílových jednotek ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pokles toleruji do 15 %, maximálně však po dobu 2 let, jinak měním alokaci1344,83 %44,83 %  
vůbec, ihned přesunu podíl. jedn. do fondu s vyšším výnosem931,03 %31,03 %  
toleruji více jak 15 %, předpokládám růst investice724,14 %24,14 %  

Graf

20. Volné finanční prostředky investuji:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vyjimečně či vůbec1448,28 %48,28 %  
občas, dle situace931,03 %31,03 %  
pravidelně620,69 %20,69 %  

Graf

A na závěr ještě nějaké drobné informace o vás.

21. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž1862,07 %62,07 %  
Žena1137,93 %37,93 %  

Graf

22. Ve věku:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
od 25 do 50 let1965,52 %65,52 %  
od 18 do 25 let931,03 %31,03 %  
od 50 let do 80 let13,45 %3,45 %  

Graf

23. Mám sjednán některý druh životního pojištění:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1551,72 %51,72 %  
Ano, rizikové ŽP724,14 %24,14 %  
Ano, investiční ŽP517,24 %17,24 %  
Ano, kapitálové ŽP13,45 %3,45 %  
Ano, jné než výše uvedené13,45 %3,45 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Tecl, M.Průzkum variability odpovědí v rámci investičního dotazníku (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://pruzkum-variability-odpovedi.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.