Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Průzkum veřejného mínění: Cíle udržitelného rozvoje

Průzkum veřejného mínění: Cíle udržitelného rozvoje

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tereza Skřivanová
Šetření:05. 05. 2021 - 19. 05. 2021
Počet respondentů:166
Počet otázek (max/průměr):41 / 23.39
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:39,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.11:52
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážená paní, vážený pane,

v rámci průzkumu veřejného mínění v otázkách Cílů udržitelného rozvoje Vás prosím o vyplnění anonymního dotazníku, který se zabývá touto problematikou.

Dotazník obsahuje obecná témata a dále několik oblastí, které jsou významné pro Charitu Česká republika. Je pro nás důležitý Váš osobní názor, proto je v dotazníku věnován velký prostor Vašemu vyjádření. Velmi oceníme, když nám k jednotlivým otázkám napíšete co nejvíce z toho, co Vás napadá v jejich spojitosti. I zdánlivé střípky nám pomohou sestavit celkový obraz.

Děkuji za čas, který dotazníku věnujete

Za tým SANEK
Kateřina Meluzinová

Odpovědi respondentů

1. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena8350 %50 %  
Muž8350 %50 %  

Graf

2. Jaká jste věková skupina?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
36 let a více9255,42 %55,42 %  
15-35 let7343,98 %43,98 %  
14 let a méně10,6 %0,6 %  

Graf

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské8853,01 %53,01 %  
Středoškolské s maturitou4929,52 %29,52 %  
Vyšší odborné127,23 %7,23 %  
Základní106,02 %6,02 %  
Středoškolské bez maturity74,22 %4,22 %  

Graf

4. V jakém kraji žijete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hlavní město Praha4325,9 %25,9 %  
Středočeský kraj2012,05 %12,05 %  
Jihomoravský kraj1911,45 %11,45 %  
Ústecký kraj148,43 %8,43 %  
Zlínský kraj137,83 %7,83 %  
Jihočeský kraj137,83 %7,83 %  
Liberecký kraj84,82 %4,82 %  
Plzeňský kraj74,22 %4,22 %  
Královéhradecký kraj74,22 %4,22 %  
Kraj Vysočina63,61 %3,61 %  
Olomoucký kraj63,61 %3,61 %  
Moravskoslezský kraj63,61 %3,61 %  
Pardubický kraj42,41 %2,41 %  

Graf

5. Co si představujete pod pojmem udržitelný rozvoj?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

depopulace lidí

- propagandu , jeden z nástrojů pro ovládání lidské společnosti

(soulad) dohoda s přírodou a potřebami člověka

Aby mohlo podnikání být do nekonečna bez toho aby se zničilo vše kolem

aby naše podníkání neovlivňovalo životní prostředí

aby planeta vydržela i pro další generace a umožnila jim snesitelný život

bohatnutí společnosti s minimální exploatací přírodních neobnovitelných zdrojů

být v rovnováze s přírodou

celkem nic důležitého

Činnosti, které jsou vykonávány s ohledem na to, aby jejich dlouhodobé působení nenarušilo rovnováhu systému.

Ekologický život

Ekologii

Ekonomický růst

Extrémní móda

Hospodařit tak, aby bylo zdrojů dost i na příště

Chování se tak, aby nedošlo k nevratnému vyčerpání zdrojů a surovin.

Je to soulad s přírodou, nevzít si z ní víc než jí dokážeme vrátit. Planetu máme půjčenou a předat ji dětem ve stavu v jakém jsme ji převzali.

je to takový rozvoj, který zachová přírodu/svět v použitelném stavu i pro budoucí generace

Kecy v kleci

konec drancování přírody

Kontinuální vývoj společnosti bez tragických dopadů na její existenci.

kultura, nové stavby, opravy starých, nové technologie

Minimalizace výroby a spotřeby, jinak řečeno "materiálových toků" ale ne až tak aby se úplně zmrazilo vědecké poznání. (nižší výroba - méně financí - méně ochoty je dát na primární výzkum)

Mírné a průběžné a trvalé zlepšování stavu ekonomiky a životní úrovně takovým způsobem, který nevyčerpává své zdroje, ať už lidské nebo přírodní. Například nestaví na takovém objemu a náročnosti práce pro jednotlivce, že ji tento dokáže vykonávat jen krátkou dobu a pak se zhroutí. Nespotřebovává přírodní zdroje rychleji, než se obnovují. (V případě nerostných surovin je to extreémně markantní). atd.

Množství obyvatel planety roste, je třeba více zdrojů k naplnění základních potřeb. Je třeba hledat cesty, které nezatěžuje životní prostředí, nevyhubi živočišné a rostlinné druhý, ne zatěžují odpadem..

Moc se to přehání

Moderní pojem na to jak žít v rovnováze. Umět žít na planetě s respektem k potřebám přírody a svým potřebám. To neumíme, podle mě. Moc bereme a ničíme. Máme velkou spotřebu všeho a je zde velký odklon od přirozenosti a přírody.

Na základě znalosti ekonomiky, statistiky a empirických dat, schopnost objektivně spočítat maximální kapacitu produkce té-které komodity za vybrané časové období na uvažovaném území. (dřevo pro les, plodina pro permapole, ryby pro jezero,...) Zjednodušeně, nebrat víc než je schopen systém vyprodukovat při dané velikosti

Ne

něco jako ekologie ve všem a používat to denně v běžném životě

neplýtvání surovinami (souhlas), plně přechod na obnovitelné zdroje (nesouhlasím), rovnostářství či gender blbosti(zásadně nesouhlasím)

neplýtvat, šetřit zdroje

nepoškozovat životní prostředí, třídit odpad, neplýtvat

nepřetržitý rozvoj ve všech odvětvích s ohledem na ekologické vlivy

Nesmysl ekonomů a mocných... Nereálný cíl v našem sobeckéb světě Riziko ztráty národní suverenity a (nejen) energetické bezpečnosti naší země po zásazích nadnárodních vlivů s cílem UR...

Netuším.

Nevím proč, ale vybavila se mi recyklace, šetření energií případně používání přírodních zdrojů, prostě něco co lze dlouhodobě udržovat alespoň v nějakých mezích, které jsou šetrnější pro naše okolí

Neznam presnou definice, ale predstavuji si kladny ekonomicky a socialni rozvoj. A to nejlepe bez velice "kladnych" EU zasahu :-).

Nic

Obnovitelné zdroje

Ochrana přírodních zdrojů

omezit rozvoj na úkor ekonomiky

Opětovné použití materiálů

péče o zdroje - suroviny, energie, životní prostředí; aby zbylo i na naše děti

Podvod

pofidérní pojem (nic není udržitelného a to, co je/může být rozvoj je relativní a diskutabilní), který se stal mantrou nejrůznějších progresivistických skupin, které nás (nejen) takto omezují na životě

pojem znám,ale momentálně mě nic nenapadá žádná souvislost s tímto pojmem

Pokroky vědy a techniky, které nezničí možnosti dalšího pokroku.

Propaganda Fašistických organizací.

předražený eko rozvoj místo normálního rozvoje

Přestat ničit planetu

rozvoj bez excesů

Rozvoj bez negativních dopadů na budoucnoust ve všech oblastech (životní prostředí, sociální život,...)

Rozvoj bez zatížení budoucí generace

Rozvoj ekonomický určitého regionu a následně státu

Rozvoj který vyčerpává jen suroviny, které je možné v učitém čase obnovit. Nezatěžování dalších generací nadměrným čeráním zdrojů.

rozvoj pri kterem se jako spolecnost sami neznicime

Rozvoj společnosti s minimalizovaným dopadem na planetu.

rozvoj společnosti s ohledem na životní prostředí

Rozvoj v různých oborech lidské činnosti s šetrností k životnímu prostředí.

Rozvoj zohlednujici budouci dopady na lidi, zivotni prostredi, spolecnost jako celek pri vedomi, ze zdroje jsou omezene a pocet obyvatel planety roste

rozvoj, který je dlouhodobý, zároveň co nejméně zatěžuje planetu

rozvoj, ktery lze udrzet po desetileti nebo lepe naporad

Rozvoj, který nekončí destrukcí naší planety, ale udržuje ji vpořádku.

rozvoj, který nevyčerpá zdroje, který může stejným tempem pokračovat i nadále, aniž by např. zdevastoval půdu nadměrnou chemizací, erozí, odčerpáním živin,...

Rozvoj, který nevychází z čerpání něčeho dočasného a je stabilní dlouhodobě

Rozvoj, který vychází z místní komunity - tzn. není dlouhodobě organizován a financován "z venčí". Rozvoj, který je schopný udržet běžný člověk - tzn. nestojí na pár odbornících. Rozvoj, který nechává dostatečnou část území přírodě, která tak může poskytovat obydlené krajině ekosystémové služby - nemám na mysli drahé budování a udržování ekosystémů, spíš nechání krajiny svému osudu.

Rozvoj, popřípadě zvyšování efektivity, takovým způsobem, aby se dal udržovat dlouhodobě, využívání prostředků, které zajistí prosperitu nejen v krátkodobém hledisku, ale dokáží udržet danou úroveň i v budoucnu

rozvoje lidské společnosti, který uvádí v soulad hospodářský a společenský pokrok s plnohodnotným zachováním životního prostředí pro další generace

Růst životní úrovně, který nezatěžuje životní prostředí nad míru vedoucí k jeho destrukci.

Společenský pokrok vyvážený ochranou přírody a zdrojů.

Spotřeba respektujici přírodu a jeji zdroje.

Stálé posouvání společnosti kupředu k lepším a lepším vymoženostem, ale zároveň tak, aby to nebylo na úkor negativních následků nebo negativních praktik.

Stálý rozvoj všech oblastí

Strategie umožňující vývoj planety v rámcích 21. století (a jasně vymezenou dobou "platnosti" této strategie), ale s ohledem a reflexí užívání výdobytků tohoto období lidského druhu. Tedy, kupředu, ale ostražitě, s ohledem na planetu jako takovou, na všechny její součásti - společnost (lidská, nelidská..) a otázky ochrany životního prostředí, demograficko-ekonomicko-sociální problémy..

Systém tak přeregulovaný regulacemi, dotacemi, kvótami a povolenkami, že je jakýkoliv technický pokrok zastaven.

šance pro děti a jejich děti žít v klidu

Takové fugování lidstva a všech jeho činností, abychom zabránili zničení planety Země, sami sebe a menšinových společenstev

Takové politické zaklínadlo umožňující odůvodnit další aktivní zásahy státy do ekonomiky.

Takový rozvoj (hospodářský, průmyslový či společenský), který zároveň nepovede k ničení životního prostředí

Takový rozvoj, aby neničil přírodní zdroje

udržet kvalitu života pro další generace minimálně na stejné úrovni jako je te´d

udržitelný rozvoj

Udržitelný rozvoj je takový rozvoj společnosti, který i dalším generacím umožní žít na určité úrovni, na určitém standartu a to aniž by se zničilo životní prostředí.

všeobecný rozvoj při zachování dobrého životního prostředí

využívání obnovitelných surovin

využívání surovin opakovaně, recyklování

Využívat přírodní, ekonomické i lidské zdroje tak, aby nedocházelo k jejich vyčerpání a devastaci.

Vývoj společnosti tak, abychom v budoucnu nemuseli řešit dopad našich kroků, zejména ekologických, huntování planety, apod.

vývoj společnosti v souvislosti s životním prostředím.

Vývoj, splňující všechny níže uvedené podmínky: 1) Ekologický vývoj || 2) Vývoj, pěstování a produkce v souladu s potřebami lidí i přírody || 3) Minimalizace individuální poháněné dopravy, její maximální náhrada veřejnou dopravou || 4) Vyvážený podíl globalizovanosti a neglobalizovanosti území v závislosti na potřebách daného území || 5) Politická i společenská liberalizace || 6) "Defarmakologizace" zdravotnictví || 7) Minimalizace emisí (nejen chemických) || 8) Větší propojení humanitních a technických věd || 9) Výrazně větší vliv školní psychologie a rodinné psychologie na územní plánování a architekturu || 10) Vznik a rozvoj vědních oborů "Psychologie a sociologie měst", "Psychologie architektury" || 11) Rozvolnění trhu práce, módy, školství a politiky apod. tak, aby byl více uzpůsoben potřebám jednotlivých jedinců || 12) Rozmělnění a větší různorodost vládnoucího politického spektra || 13) Kompletní liberalizace a přepracování školského systému || 14) Kompletní liberalizace a přepracování systému výchovy dětí a mládeže || 15) Zapojení počítačových a technologických her do výuky na všech stupních škol vyjma matěřských || 16) Větší možnost občasnů zapojit se do pouličního dění, správy a údržby ||

Zachování určitého životního standardu lidí tak, aby nebyly nadměrně spotřebovávány přírodní zdroje

zachování životního prostředí a životní úrovně pro nás a další generaci

Žít v souladu s přírodou.stejné životní podmínky,možnost vzdělaní

Život lidí v souladu s přírodou bez jejího negativního ovlivňování.

6. Znáte Cíle udržitelného rozvoje (též SDG - Sustainable Development Goals)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 7, Neotázka č. 8, Pouze rámcověotázka č. 7, Již jsem o nich slyšel/a, ale nic konkrétního o nich nevímotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pouze rámcově6237,35 %37,35 %  
Ne5533,13 %33,13 %  
Již jsem o nich slyšel/a, ale nic konkrétního o nich nevím3319,88 %19,88 %  
Ano169,64 %9,64 %  

Graf

7. Odkud jste se o Cílech udržitelného rozvoje dozvěděl/a.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
z médií (TV, rádio)4643,81 %27,71 %  
od veřejné instituce (úřad, škola, ...)2927,62 %17,47 %  
ze sociálních sítí2725,71 %16,27 %  
z tiskovin (časopis, brožura, kniha aj.)1615,24 %9,64 %  
od nevládní organizace (nezisková organizace, spolek, klub, aj.)1110,48 %6,63 %  
od blízkých lidí98,57 %5,42 %  
ze soukromého sektoru (firmy, soukromé podniky)98,57 %5,42 %  
z veřejné akce43,81 %2,41 %  
internet32,86 %1,81 %  
v rámci Strany zelených10,95 %0,6 %  
nevzpomenu si10,95 %0,6 %  
různě se o tom mluví, přesně nevím10,95 %0,6 %  
Neofašistické organizace (EU, OSN, WHO)10,95 %0,6 %  
Web fašistické organizace OSN.10,95 %0,6 %  
z vlastního studia dostupných (a často obtížně dostupných) informací10,95 %0,6 %  

Graf

8. Níže jsou uvedeny Cíle udržitelného rozvoje. Které z nich jsou Vám nejbližší?

Stručnou náplň Cílů naleznete pod výčtem.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Cíl 3 Zdraví a kvalitní život8557,43 %51,2 %  
Cíl 4 Kvalitní vzdělání7953,38 %47,59 %  
Cíl 6 Pitná voda, kanalizace a hygiena7953,38 %47,59 %  
Cíl 11 Udržitelná města a obce6443,24 %38,55 %  
Cíl 12 Odpovědná výroba a spotřeba6241,89 %37,35 %  
Cíl 8 Důstojná práce a ekonomický růst5738,51 %34,34 %  
Cíl 7 Dostupné a čisté energie5335,81 %31,93 %  
Cíl 2 Konec hladu5235,14 %31,33 %  
Cíl 13 Klimatická opatření5235,14 %31,33 %  
Cíl 16 Mír, spravedlnost a silné instituce4933,11 %29,52 %  
Cíl 1 Konec chudoby4731,76 %28,31 %  
Cíl 5 Rovnost mužů a žen4631,08 %27,71 %  
Cíl 14 Život ve vodě4228,38 %25,3 %  
Cíl 9 Průmysl, inovace a infrastruktura4127,7 %24,7 %  
Cíl 15 Život na souši4027,03 %24,1 %  
Cíl 10 Méně nerovností2516,89 %15,06 %  
Cíl 17 Partnerství ke splnění cílů2114,19 %12,65 %  

Graf

9. Jaká konkrétní opatření či aktivity podnikáte ve spojení s Vámi vybranými cíli?

Napište krátce vlastními slovy, jaké činnosti spojené s vybranými cíli děláte.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

-

- podporuji snahy o obranu naší společnosti před islámem

- třídění odpadu - zájem o ekologii a chování se ekologicky

Aktivita občanská i politická, skrze kterou se snažím působit na vládnoucí politiky. Zapojení se do politiky ve vlastní obci, působení v Komisi životního prostředí, snaha o prosazování opatření vedoucích k udržitelnému pokroku, zavádění čisté energie, lepšího hospodaření s vodou a další. Podpora nevládních a neziskových organizací zaměřujících se na vybraná témata.

Budu učitel, k zahradě přistupuji tak, aby nebyla pouze produkční.

Dobrovolník u projektů financovanych z EU oientace na socialni oblast - socialni byty, infrastruktura socsluzeb, dobrovolník pri socialni práci s osamelymi seniory, osobne se zasazuji o ochranu mistni krajiny-hospodareni s vodou, vysazovani novych stromu, zachycování destove vody na vlastnim pozemku, třídění odpadu, bioodpad do kompostu, vzdelavani dospělých v oblasti občanských práv i potírání rozdilu mezi muži a ženami, zvysovani povědomí o lidech bez domova ci trpících dusevnim onemocněním, socialni prevence=zakladni socialni poradenstvi pro obecni komunitni centrum

Dodržuji zákony a používám rozum.

Doučko dětí

Drobná finanční pomoc organizaci Mary's Meals zajišťující stravování ve škole pro děti v chudých zemích.

dusledna recyklace odpadu, snizovani spotreby energii

Finančně podporuji znevýhodněné rodiny a děti

Hodné, hodně ve zkratce: Snažím se dbát nejen na své zdraví (zvlášť za covidu-roušky). Svými činy se snažím nez(a)těžovat soužití lidi mezi lidmi navzájem a případně i ve vazbě člověk-zvíře. Jsem mírumilovná osobnost a věřím, že dobré skutky Zemi posouvají dále, zvlášť, když se jedná o vzkvétající partnerství ať už mezi státy, vládami ale i individuální spolupráce lidí vedená s bohulibým úmyslem.

chránit a neznečištovat přírodu,všude šetřit co to jde

Jako jednotlivec mám jen omezené možnosti nějak významně ovlivňovat okolní svět včetně životního prostředí. Jsem toho názoru, že drobný přínos člověka k vybraným cílům, záleží hlavně od jeho výchovy v rodině. Není náhodou, že v tomto ohledu se lze více spolehnout na generace tzv. dříve narozených, které formoval poválečný vzdělávací systém a tvrdá rodinná výchova.

jsem senior -už žádné

Kupuji si moderní úsporné domácí spotřebiče.

Mam v povaze nesouzeni jinych lidi, nesoudim lidi za jejich nazory ci pohlavi, ci zmenene pohlavi :-). Dal treba platim dane a moc nekradu a rad bych rekl ze zvysuji timto zodpovednym chovanim sanci, ze nasi predstavitele a zakonodarci se o udrzitelny rozvoj postaraji ... Vite ono to totiz neni moc v moci jednotlivce.

Nádrže pro dešťovou vodu v RD, která je zavedena ve všech rozvodech v domě kromě kuchyně (koupeme se v ní, pereme, splachujeme WC). Spolupráce na projektech se Státním zdravotním s cílem vytvořit metodiku filtrace dešťové vody a legislativu pro využívání vody dešťové k osobní hygieně. Výuka hydrobiologie na téma nakládání s vodou v krajině na VŠ.

neplýtvám zdroji- vodou, potravinami, elektřinou, benzinem... vychovávám děti ke ztotožnění se s těmito cíli

neplýtvám, pečuji o přírodu - přirozená bažina na zahradě- útočiště pro žáby z širokého okolí, ponechání doupných stromů v lese, zahradní trávník sečený kosou, nepoužívání herbicidů - prostředí přátelské pro hmyz

Neplýtvám.

nepodnikám nic

Nepodporuji socializmus v jakékoli podobě, včetně jeho derivátů (zdaňování, přerozdělování, dotování, regulování a pod.) Každé znečištění jsou ztráty, každá regulace přináší další náklady, které mohou být využity k inovaci a zvýšení efektivity jakéhokoli procesu (výroba, logistika, distribuce,...)

Nezaznamenal jsem žádné

Nic,nechávám to na mladé generaci.

No... Chodím volit - strany, které toto podporují a skutečně pro to něco dělají. Chtěla bych se zapojit více do osvěty, například skrze Amnesty International, ale uvidím.

osvěta , dobrovolnická činnost, odpovědné chování, propagace BOZP a PO

Píšu o nich jako copywriterka za pár technologických firem. Například Dell Technologies a jejich strategie odpovědnosti do roku 2030 -> snažím se informovat co nejvíce lidí.

Podílím se na organizaci dobročinných akcí v rámci Papežského misijního díla dětí (jarmarky, koledování na Tři krále), snažím se žít ekologickým způsobem

Podporování zdravého životního stylu- zamezení tak častých chorob jako je rakovina.

podporuji lokální farmáře a české firmy a podniky, zalévám zahradu vodou z vlastní zásobárny, vzdělávám se ve volném čase, když nestuduji nebo nepracuji

Podporuji neziskové nevládní organizace, které se věnují zejména klimatickým změnám, udržení biodiverzity, dostupnosti pitné vody v Africe a pomoci dětem na celém světě

Pracuji v recyklační firmě, v samotné domácnosti třídíme plasty, sklo, papír, plechovky, kompostujeme. Používáme "ekoprodukty" na mytí a úklid.

protestuji proti hlouposti

Předávání informací, volnočasové vzdělávání kamarádů v olbasti této problematiky, soukromá vynálezcovská a neoficiální komplexně analytická činnost

příležitostné příspěvky pro bezdomovce (nemůžu moc nebo pravidelně, sama patřím k chudým), nenakupování zbytečných věcí (stále nové oblečení, mobily atd), třídění odpadu, opakované používání igelitových tašek a pytlíků

Přírodě blízké hospodaření na vlastní zahradě, nepoužívám tam žádnou chemii, neseču trávu najednou a úplně nakrátko, vysazuji keře a stromy pro zvířata.

Příspěvky na charitu Třídění odpadu Snižování množství obalů Šetření energiemi

Přispívám na různé charitativní projekty. Třídím odpad. Využívám veřejnou dopravu. Snažím se ovlivňovat okolní lidi ohledně genderu a demokracie.

ptám se radnice, kdy postaví konečně na sídlišti další parkoviště

Rozhodně neplýtvám (skromný život) Nicméně omezit spotřebu je dnes téměř nemožné (neboť výrobky se záměrně dělají s mizernou životností, a to platí i pro maličkosti)

snaha o pěstování vlastních potravin

Snažím se budovat ekologickou zahradu s pěstováním zeleniny bez chemie, využíváním veškeré odpadní vody, zvyšováním biodiverzity… Snažím se nakupovat potraviny pouze do vlastních obalů a neprodukovat odpady. Nepoužívám automobil ani autobusy, leteckou dopravu jen výjimečně tam, kam není možné se dostat vlakem či (efektivně) lodí.

Snažím se kupovat výrobky od firem, které jsou domácí nebo věrohodné a věřím jim, že nepoužívají nějaké pochybné techniky jako velmi špatné placení zaměstnanců, znečišťování životního prostředí, testování na zvířatech atd. a snažím se chovat se ke všem v rámci možností spravedlivě a tolerantně.

Snažím se minimalizovat odpad naší domácnosti, snížit uhlikovou stopu, než existovat přírodu, ne plýtvat zdroji.

snažím se minimálně zatěžovat životní prostředí, využívat hromadnou dopravu, třídit odpady, šetřit s energií

snažím se nakupovat méně, více používat a opravovat vše, co mám nakupuji od lokálních farmářů, sezónní potraviny, bio, část jídel vařím bez masa nakupuji co nejvíc bezobalově když už tvoříme odpad, vše pečlivě třídíme zahradu tvoříme ve stylu přírodních zahrad - přívětivou hmyzu, drobným živočichům, ptactvu pěstujeme si co nejvíce vlastních bylinek a zeleniny

Snažím se neplýtvat potravinami, energiemi a vodou. Podporuji organizace jako je člověk v tísni a unicef.

Snažím se neplýtvat potravinami, nepoužívat jednorázové obaly, když jsou zbytné, nesytit vlastní chtíč, když je jeho ukojení "na dluh" (např ekologický)

Snažím se o vzdělávání sebe sama i ostatních.

Snažím se třídit odpad, minimalizovat vyprodukovaný odpad, jezdit MHD, nelétat letadlem

Snažím se třídit odpad, neznečišťovat přírodu, nejezdím autem, nelétám letadlem, snažím se neplýtvat, upřednostňuji biopotraviny, produkty netestované na zvířatech apod.

snažím se žít odpovědně za společnost, přírodu a vedu k tomu vnučku

souhlasím s nimi a podporuji je

Třídění odpadu

Třídění odpadů, recyklace, šetrné využití vody a potravin, snaha o co nejmenší tvorbu odpadů, které se musí skladovat na skládkách, práce s dětským kolektivem (rozvoj osobních zkušeností, získávání nových dovedností), slušné chování k přírodě (voda, souš).

Třídění odpadu, šetření energií a vodou, výchova k ekologii,ochrana životního prostředí

třídím důsledně odpad, snažím se dobře hospodařit s pitnou vodou, neznečišťuji okolí, přírodu, nekupuji zbytečné věci, snažím se recyklovat věci i v rámci domácnosti (např. obaly od potravin, šatstvo, atd.), šetřím pokud možno energie (nevytápím nadměrně apod.) a především jsem k tomu vychovala i 3 děti a 5 vnoučat

třídím odpad ,nakupuji určitý počet potravin ,abych je nemusel vyhazovat,uklízím nepořádek v okolí bydliště.

třídím odpad, neplýtvám, podporuji rasismus a možnost nechat umřít zbytečné lidi hladem, nemocí nebo válkou mimo naše území

Třídíme odpad, chytáme dešťovou vodu, topíme peletami, podporujeme dobročinnost

Třídním odpad, pestuji mnoho rostlin, zeleniny, kompostuji. Voda ze studně

udržování čistoty ve svém okolí, třídění odpadu, pomoc potřebným

Určitá potravinová soběstačnost ze zahrady, využívání dešťové vody, třídění odpadu, snaha o bezobalové hospodářství.

v práci - ochrana ŽP

V rámci svých možností - nevytvářím zbytečný odpad, uklízím v přírodě binec po některých lidech, nepřejídám se masem, podporuji některé neziskové organizace, hlavně ty, které pomáhají dětem

Vlastně tuto ideologii nesdílím, ani dané cíle mě neoslovují. Chovám se jak každý jiný tzv cicilizovaný člověk. PSotřebovváám pitnou vodu na WC. Dále plýtvám touto vodu při zalévání zahrady. Jím věci které normálně nepatří do potravin naš i zemi. Cestuji a plýtvám. Máme pračku, sušičku, wifi, rekuperavi...tudíž těžím

vzdělávám se a podporuji vzdělávání

Zajímám se a příležitostně podporuji (dle mých aktuálních možností) aktivity organizací jako jsou Greenpeace a OBRAZ

Zdraví a kvalitní život - cílený nákup potravin z lokálních zdrojů - pečivo, sýry, mléko, vejce Kvalitní vzdělání + práce + průmysl - osvěta technického pokroku, samovzdělávání Pitná voda, kanalizace a hygiena - šetření vodou, důkladná hygiena

Zlepšuji nakládání s odpadem.

zrovna včera jsem odnesl žábu ze zahrady do potoka; na některé nemám tolik vliv, snaha je víceméně na bázi osvěty

žádné

žádné

žádné, udržitelný rozvoj jen brzdí ekonomiku

Žádné?

Žádný.

10. Co si představíte pod pojmem „společenská odpovědnost“?

Napište krátce vlastními slovy, co podle Vás znamená "společenská odpovědnost".

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

- podíl každého občana za stav své země

aby po naší generaci nebyl svět zničenejší ,spíš naopak

aby rozhodnutí bylo přijatelné pro společnost

aneb každý má zásluhu na tom, kde a v čem žijem

Firmy.

Fráze

chování firem (a jednotlivců), které co nejméně zatíží životní prostředí, spotřebuje méně surovin, méně obalů atd.

Chovat se tak, aby po nás nezbyla jen poušť. Odpovědnost k přírodě, kulturnímu dědictví, památkám, svému okolí, lidem a zvířatům.

chovat se tak, aby se druzí měli líp, hlavně ti nejpotřebnější; nepoškozovat životní prostředí

Chovat se tak, aby z mého prospěchu profitovali i ostatní - např. v dané lokalitě. Vracet zkrátka část svého úspěchu těm, díky nimž profituji.

Chovat se tak, abych "neobtěžoval" společnost svým jednáním, případně abych "nevyčníval" nad zavedené normy chování. Samozřejmě ale v nějakých mezích. Jít na jednu z obou stran od společností přijímaného středu je dle mě špatné. Myslím tím od extrému korektního chování až do extrému nekorektního chování. Jistě s nějakými odchylkami v různých aspektech.

Chovat se tak, abych neomezil život jiných lidí.

je to utopie

je to uvědomění si člověka, že na planetě není sám a že by se měl chovat tak, aby neubližoval svému okolí (jak lidem, tak přírodě)

Jednání v souladu s potřebami ostatních.

Jednání, které je v souladu s blahem společnosti.

Jednoduché-odpovídám za svůj díl vůči větší společnosti (zde třeba obci, státu...)

Každá činnost zvážená na úrovni přínosu pro společnost a ne zhodnocení na úrovni "já". Na příkladu levných výrobků z Číny nebo výrobků z palmového oleje. Každého zajímá jen cena, dál nedohlédne. Se společenskou odpovědností se v ČR potkávám už bohužel zřídka, ale u mladé generace lze rozvíjet.

Každý by měl nést odpovědnost za své chování, své chyby a společnost by pak jako celek měla být odpovědná za své činy. Případná opomenutí by se měla brzo napravit.

Každý člověk má možnost a i povinnost dnažit se, aby byl svět zachován do budoucna důstojným a čistým místem k životu.

Konání s ohledem na sociální i environmentální udržitelnost.

lidé se chovají tak, aby co nejméně poškozovali prostředí a zároveň s ohledem na ostatní obyvatele

marketingový blábol

Mít odpovědnost za svůj život

Myslet na životní prostředí pro naše děti a vnuky.

Nejspíše se jedná o utopický pojem, dobře se to poslouchá. Cíle jsou vzletné. Jejich naplňování nemůže vést k ničemu jinému, než autokratickému modelu společnosti. Jedinec může být chytrý, ten ale zase nemá vůdcovské ambice. Skupina lidí je jen tak chytrá, jako nejhloupější z ní. Funkčním kompromisem je osvícený vládce.

nemyslet jen na sebe a své nejbližší,ale v širších souvislostech - nebýt sobecký ve všech směrech života

nenechat po sobě nepořádek a třídit, kde to má smysl. Nespotřebovávat zbytečně moc vody.

nepodléhat reklamám, nebýt konzumní

Neseme odpovědnost za to, co se děje v našem státě i v rozvojových zemích, ať už kvůli podporování nelegálního lovu, těžby nerostných surovin či využívání neobnovitelných až toxických zdrojů.

Nic.

Obecné aktivní vědomí lidí o tom, že jejich život, činnost, ekonomická rozhodnutí, spotřebiteslké chování apod. mají dopad na život ostatních lidí a především na životní prostředí.

obranu před migrací a drancováním zdrojů

Odpovědnost celé společnosti, např. pokud si všichni řeknou, že nebudou třídit odpad, protože to nemá cenu, tak za zamoření naší planety odpadky jsou samozřejmě (i když bohužel) odpovědní i ti, kteří odpad třídí

odpovědnost daného subjektu k blahu celé společnosti

Odpovědnost firem ale i jednotlivců za všechny kroky, které dělají vůči společnosti a přírodě v místě své působnosti, tak aby se řešili hlavní problémy daného regionu a komunity v něm žijící, pokud firma půsoví globálně, pak je to odpovědnost za celý svět.

Odpovědnost firem za životní a sociální prostředí v místě podnikání

Odpovědnost jednotlivce ..ke všemu kolem včetně kulturního dědictví

Odpovědnost každého jedince za jeho chování jak ve společnosti, tak např. k životnímu prostředí

odpovědnost každého z nás a stejně odpovědnost administravy státu

Odpovědnost lidí a firem, aby se snažili své kroky vést vždy v souladu s udržitelností.

odpovědnost společnosti za vybraná témata odpovědnost, kterou bychom měli cítit všichni a nečekat, že "to za nás někdo vyřeší"

Odpovědnost všech za naši budoucnost.

odpovědnost za dopad našich aktivit na okolní prostředí

odpovědnost za společenskou úroveň

odpovědnost za stav společnosti

ohleduplnost

Ohleduplnost k přírodě, planetě a životu jako takovému.

Planetu obýváme společně, tak bychom se k ni meli chovat zodpovedne.. domyslet dopady svych cinu ve vztahu k jiz zminenemu ziv. prostredi, ale nejen k nemu.

podpora ČESKÝCH lidí ve SVÉm státě, důraz na rodinu, kterou tvoří žena, muž a děti a jejic výchova k morálním hodnotám a ne materiálním !!! Neodhazovat důchodce jako nepotřebné ale čerpat z jejich zkušeností

prázdnou frází jakmile není osobní odpovědnost, tak se všichni jenom schovávávame pod rouškem anonymity, to oni....

původně upřímnou snahu nedělat to co je škodlivé, dnes už podle mě převažuje reklama a "lakování na zeleno"

Řídit se zákony

sociální inženýrství

Sociální konstrukt, žádná taková věc neexistuje. Odpovědní jsou jednotlivci a nikdo jiný. Že se někteří chtějí schovat za formulky a druhá strana jim to sežere, to je jejich problém.

Souhrn všech bodů

spolecnost by mela mit spolecne cile a dohromady na nich pracovat

společenská odpovědnot firem je chápána z několika úhlů, k životnímu prostředí, k vnitřním a vnějším stakeholderům , ke zdrojům

Společně se podílet na čistém životním prostředí a nesl plnou odpovědnost za své jednání

To je nejaky termin zrejme ktery zbavuje jedince odpovednosti za cokoliv :-). Obdobne jako rozmelneni odpovednosti, ktere zaziva obrovsky boom. Osobne to povazuji za podradne chovani. Ale jinak bych si pral aby to fungovalo jinak :-) Spolecne si rekneme co jsme udelali spatne a pokusme se to zlepsit. Dejme i dobry zaklad mladsim generacim. (To jim nedame, kdyz vetsina lidi valci z existencni nouzi, aj. problemu)

Uvědomit si potřebu vlastního uskromneni se a nepohodlí pro zlepšení životního prostředí.

Všichni jsme odpovědní za stav naší planety.

všichni tvoříme společnost, každý má zodpovědnost

Vůbec nic.

Vzájemná zodpovědnost občanů za své politiky a politiků za občany, pomoc každému, kdo to potřebuje, pokud mu mohu pomoci a pokud mi v tom nebrání jeho činy

Zamýšlet se nad dopady vlastního jednání podle principu "ne vše, co je možné, je také správné".

zbavit se sobectví

Zodpovědnost všech lidí za další vývoj. Od jednotlivců až po vlády.

Zodpovědnost za to, co způsobujete celkově světu a společnosti. Jestli podvádíte lidi, máte zodpovědnost za zhoršování kvality života lidí ve společnosti. Jestli znečišťujete životní prostředí máte zodpovědnost, za to že se podílíte na ničení přírody. atd.

Zohledňovat ve svém jednání zájmy společnosti, které vedou k jejímu zdravému vývoji - tj. udržení/vytvoření právního prostředí, dobrých životních podmínek pro široké vrstvy spoluobčanů, ochrana životního prostředí a morálních hodnot pro současné i budoucí generace.

způsob jak ekoteroristi omezují občany

způsob, jak nedemokratickými postupy ovládnout velké firmy a donutit je k podpoře cílů, které by demokratickými postupy byly obtížně prosaditelné

Že každý máme kus zodpovědnosti za to jak to v dnešním světě vypadá a každý by jsme se měl snažit o zlepšení.

11. Specifické podcíle tohoto cíle jsou uvedeny níže. Ve kterých z nich se angažujete?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v těchto oblastech se neangažuji9476,42 %56,63 %  
docílit všeobecného zabezpečení zdraví,118,94 %6,63 %  
ukončit epidemii AIDS, tuberkulózy, malárie a zanedbávaných tropických nemocí97,32 %5,42 %  
posílit prevenci a léčbu užívání návykových látek97,32 %5,42 %  
snížit na polovinu počet úmrtí a zranění při dopravních nehodách97,32 %5,42 %  
snížit pomocí prevence a léčby o třetinu předčasnou úmrtnost na nepřenosné choroby75,69 %4,22 %  
snížit počet úmrtí a onemocnění vlivem nebezpečných chemických látek75,69 %4,22 %  
zabránit úmrtím novorozenců a dětí mladších pěti let75,69 %4,22 %  
celosvětově snížit míru mateřské úmrtnosti54,07 %3,01 %  
zajistit všeobecný přístup ke službám pro sexuální a reprodukční zdraví54,07 %3,01 %  

Graf

12. Jaké konkrétní aktivity ve vybraných podcílích realizujete?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Aktivne se neangazuji, nicmene ve vyspelych zemi kdy se behem poslednich desetileti mnohonasobne zvysil pocet ockovani. Zaroven mnohonasobne se zvysila smrtnost novorozencu. Data VAERS v USA tohle uz bohuzel potvzuji. :-(. Myslim ze by jsme vice meli pouzivat zdravy rozum.

asi žádné

bezpecna jizda automobilem i na kole. Vybaveni automobilu technologiemi zvysujicimi aktivni i pasivni bezpecnost jizdy.

Domnivam se, ze me aktivity do zadne z kolonek nezapadaji.

edukace v oblasti životních priorit . nauka o přírodních zákonech a léčba svépomocí - bylinky, cvičení, laskavé vnímání ,ohleduplnost k okolí

Je velmi smutné, že zde "jakoby důvěryhodně" jmenujete většinu těch bodů - globalizované vlády dělají často pravý opak a věci zhoršují. A pak jako jedinec nemáte šanci cokoli ovlivnit... (jeden příklad za všechny-nekvalitní očkování poškozuje děti... (pokuste se najít si na WEBu film VAXXED, jestli na to máte odvahu)

Na úrovni městské části prosadit opatření vedoucí k prostředí vlídnému a bezpečnému pro "nemotorový" pohyb, ať už se jedná o chodce, cyklisty a další.

Nemohu nic konat, nicméně ve výčtu chybí zcela zásadní prvek, o kterém se bohužel nemluví, a sice analýza a smysluplnost konkrétních vakcín a zejména minimalizace velkých kombinovaných vakcín

Nepracuji ve zdravotnictví.

neprotestuji proti nim

nic

nic

nic

podporuji mezinárodní nevládní organizace plnící tento cíl

podporuji nadaci UNICEF v Africe

pravidelně v rámci svých možností přispívám charitativním organizacím zaměřeným na lepší život dětí

propagace BOZP a PO

Přispívám finančně Unicef a Lékařům bez hranic

Snažím se s lidmi bavit o jejich konzumaci alkoholu, zda je nutné pít v takovém množství. Snažím se žít zdravě a inspirovat tak své okolí k aktivitě a přehodnocení svého životního stylu.

Spolupracuji se spolkem Prague Pride z.s., který se částí svých aktivit zaměřuje na osvětu a prevenci v oblasti HIV/AIDS.

vyvolávám rasismus, sexismus a xenofobii a tím přispívám k obraně území před migrací a likvidaci evropské unie a jejich hloupých cílů

Vznešené cíle, za které je schováno zdaňování a přerozdělování, s pořádnou porcí pro parazity (byrokraty).

Źádné, ale pomáhám lidem v okolí. například již tři roku spolupracuji s komunitou nevidomých. Jsou to výlety, lezení na umělé stěně, ježdění na koni, procházky

Zakladni socialni poradenstvi, lobuju za vznik registrovane socialni sluzby na venkově, ktery se vylidnuje

Zákony

Zatím nic...

Zodpovědné chování, edukace, výchova

žádné

Žádné

Žádné

13. V rámci cíle Zdraví a kvalitní život je věnována pozornost i péči o duševní zdraví. Angažujte se v této oblasti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 14, Trochuotázka č. 14, Neotázka č. 16].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne11166,87 %66,87 %  
Trochu4627,71 %27,71 %  
Ano95,42 %5,42 %  

Graf

14. Jak se v péči o duševní zdraví a pohodu angažujete?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

- osvěta v oblasti léčby depresí

aktivně pracuji na svém duševním zdraví

Čtu o tom. Nejlepší, co je možné udělat pro duševní zdraví je nebýt jedním z nemocných.

Dobrovolník, clenka a spoluzakladatelka spolku venujicimu se osobam s dusevnim onemocněním a hlavně pecujicim rodinám, dobrovolnické poradenství pro moznosti dotaci z EU

Docházkou k psychologovi, vzájemnou duševní podporou s kamarády

chodím k psychiatroby

Jelikož sama trpím a již několik let se léčím s úzkostnou poruchou, snažím se alespoň ve svém okolí (pokud je k tomu příležitost) zvyšovat povědomí o důležitosti duševního zdraví

jsem v pohodě a snažím se o pohodu i ve svém okolí (mezi kamarády, mezi dětmi v oddílu, který vedu a s jejich rodiči)

jsem věřící, aktivity v rámci křesťanství

Kromě Sebe..v péči o klienty a vytváření pozitivního prostředí a nálady

meditace a vedení rodiny k vytváření bezstresových situací - komunikace na nekonfliktní úrovni

Minimálně. Snažím se o problémech a fenoménech otevřeně mluvit, destigmatizovat je.

podporuji osoby s poruchou příjmu potravy, kterou jsem si sama prošla a žiju s ní a vedu je k léčbě pomocí léčeben tím, že jim popisuji život před hospitalizací, během hospitalizace a aktuální

Pohybové aktivity, četba a studium.

Pokud jde o vlastní pohodu, snažím se trávit čas v přírodě, pomáhat přírodě výsadbou rostlin či stromů na zahradě, úklidem odpadků nebo jinými dobrovolnickými aktivitami a hlavně si nenechám od nějakých autorit něco nařizovat, což je pro duševní i fyzické zdraví nejdůležitější.

Pomáhám lidem s cestou k sobě.

Pomáhám známým a přátelům jako vrba, snažím se jim být oporou.

Pracuji jako canisterapeut. Zdarma.

Psychologická pomoc přátelům na základě vlastního studia

relaxace

Rozšiřováním povědomí o duševních nemocech, že to není nic špatného, a že se člověk nemusí stydět najít si psychologa, když je potřeba.

Snažím se být v pohodě

snažím se být vyrovnaný a šířit okolo sebe pozitivní náladu

Snažím se chovat se tak, abych byla dlouhodobě i krátkodobě co nejšťastnější a zároveň u toho neubližovala ostatním, pokud teda nejsem v nějaké nevyhnutelné situaci, kde musí dělat více stran nepříjemné kompromisy. A taky se často dívám na videa, které vzdělávají z různých koutů na téma duševní zdraví. Samozřejmě se také snažím pomoct přátelům, když mají nějaké problémy, a co nejlépe jim poradit, co by jim mohlo pomoct, ale občas mi přijde, že dělají pořád tu stejnou chybu, k psychologovi nejdou, protože je to tabu nebo to tak berou jejich rodiče a oni sami nejsou schopni se intenzivně snažit správným směrem a postupně se začít chovat tak, aby se cítili lépe.

Snažím se meditovat, střídat fyzické, duševní a kreativní aktivity, působit nekonfliktně na své okolí, podpořit své přátele v případě, že je něco trápí.

snažím se pracovat sama na sobě a na zdravějších reakcích a chování vůči druhým

snažím se snížit intenzitu stresu ve svém životě a okolí

snažím se vyhýbat se stresovým situacím, čtu knihy o psychologii

Spíše na úrovni nejbližšího okolí (apel na ty, kteří vědomě nepracují s vlastní psychikou, podceňují hrozby psychické nepohody a jiné)

upravami pomeru casu straveneho zamestnanim a konicky

v rámci profese bozp

15. S jakými překážkami v péči o duševní zdraví jste se setkala/a?

(např.: finanční, tabuizace tématu, neochota veřejnosti, nedostatek informací aj.)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

- tabu ve společnosti, zjednodušení a nepochopení problému

Díky pocitu, který mi říkal, že vyhledání odborné pomoci v nesnadných životních situacích je osobní selhání a od té chvíle budu žít jen díky "práškům" jsem zbytečně trpěla o mnohem déle než bylo nutné a pokud bych tento pocit - který jsem v sobě měla zakotvený díky názorům mého okolí - neměla, mohla má léčba zároveň být i kratší a jednodušší.

doba plná stresových situací

Lidé si často nepřipouští, že mají problém, stydí se za to, nechtějí si to přiznat a dělají, že žádný problém nemají.

Momentálně nemožnost návštěv starších klientů kvůli covidu.

Naprostý nedostatek informovanosti a pomoci. Zákony ztěžující chod rodin, tendence poškozovat rodiny a děti ("určete si svoje pohlaví", LGBT lobby ve školství...). Jsou v tom namočeny i politické strany a ubližuje to obyčelným lidem.

Nařízení a zákazy politiků, která duševní zdraví přímo a prudce zhoršují.

nedostatek dostupných odborníků zejména v regionech, pokud se již člověk dostane do problémů většinou musí dlouho čekat na kvalifikovanou odpovŕnou pomoc

nedostatek informací

Nedostatek informací, patologizace duše, nevzdělanost

Nedostatek informací, téma se ve společnosti moc neprobírá.

Negativismus a obecně

Neochota kraje řešit nesystemove pozadavky (bezte na skolsky odbor, skolsky posle na zdravotní, ten pošle na socialni) - neexistence mezioborove spolupráce, strategie jen pro papir, nikoli pro realne využití, zavedené socialni sluzby jsou nedotknutelne, nove jsou nepripustne, aby neohrozily "trh"

Neochota lidí pomocí lidem

Neochota otevřít se.

Neochota společnosti přijmout psychiatra nebo psychologa jako normálního lékaře a ne jako někoho ke komu se chodí, když je člověk "blázen" nebo když už je na tom úplně špatně, což je už dost pozdě. Tenhle přístup má podle mě většina, ale návštěvy psychologa by měli být pravidelné a povinné v určených letech života, stejně jako je to u obecního lékaře nebo zubaře. Hodně mi vadí, že to takhle v dnešní době hodně málo lidí vidí a nevěnuje se tomu vůbec pozornost.

neochota veřejnosti, stigmatizace postižených

nepochopení ostatními

nesetkal

obtížné porozumění osob nepotýkajících se s daným onemocněním

otravovani hloupymi novinari a politiky. To jsou prekazky ve zdravi mnohem vetsiho kalibru nez potravinarsko-chemicky byznys.

předsudky, nízká vzdělanost společnosti

Rozhodně s tabuizací tématu.

se všemi myslitelnými

sobectvím a hloupostí a leností

Tabuizace tématu a neochota vyhledat pomoc, špatná dostupnost lékařské (psychiatrické) péče, nízká kvalita psychiatrické péče u dětí a mladistvých

tabuizace tématu, nedostatek informací pro širokou veřejnost

tabuizace, nedostatek informací

Ti nejlepší psychologové nemají volný termín a nepřijímají nové pacienty.

16. Co by Vám pomohlo se zapojit/více zapojit do péče o duševní zdraví a duševní pohodu?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

o své duševní zdraví se musí starat každý sám, jen v některých případech je třeba ukázat na směr, nikoho k dobrému duševnímu zdraví nepřivedete, pokud bude líný sám na sobě pracovat

?

Aby se o tom více mluvilo.

angažuji se v jiné oblasti a nemám neomezeně času, tedy zde se neagažuji a angažovat nebudu

asi čas, který zatím nemám při dvou dětech a práci ani sama pro své duševní zdraví :-)

asi peníze, jinak jsem duševně spokojen

být mladší

dostatečná úroveň péče

drogy

Jsem technik, tato oblast je pro mne špatně kvantifikovatelná ve smyslu úspěšnosti držení cílů.

jsem v pohodě, když mám problém, tak ho řeším a nehroutím se a těch problémů jsem měla v životě opravdu hodně

Jsem zapojená dost.

K otázce 13 jsem profesionální koučka a pečuji o duševní pohodu svoji, svých blízkých a platících klientů. Další přesahy v plánu nemám.

Každý by se měl starat o svoje duševní zdraví

kdyby osoby, které si problémem prošly a vyléčily se, kdyby více daly povědomí o svém stavu po vyléčení

Kdyby společnost brala duševní zdraví jako stejně důležité a stejně normální jako fyzické zdraví.

Kdyby stat vice dbal na potreby obcanu namisto potreb svych byznys zalezitosti. Dle norem je povolene, tohle mnozstvi jedu v tehle housce, v tomhle syru, v tomhle pivu. Celkem ale porad jime a pijeme jedy. Eliminace techto jedu ve fyzickem stavu by me moc pomohla i k dusevnimu klidu :-)

Kdybych viděl smysl takové snahy. Zatím si myslím, že je potřeba, aby se o svoje duševní zdraví staral každý sám, než aby se snažil něco "klavírovat" do ostatních, kteří se stejně musí SAMI rozhodnou něco pro sebe dělat - např. sport, meditace, náboženství, klidnější životní styl.

lepsi usporadani osobniho casu

Méně nutnosti vydělávat na živobytí a tím i více času na druhé.

Možnost dostupného společenského kontaktu

Možnost přispět ke snižování regulací, nepřehledností a zbytečných vynucených obměn topných systémů a motorových vozidel. I jiných deformací trhu.

nemám potřebu

netuším

nevím, každý má pracovat na sobě

Nevim, mozna to zni sobecky, ale dokud se me toto onemocneni netyka, jsem velice rad, ze se tematu nemusim venovat, ze nejsem v situaci, kdy bych byl svym stavem nucen tuto problematiku blize zkoumat..

Nevím.

nic

Nic

nic

nic

Nic

nic

Nic takového není, mám technické vzdělání a uplatnění a nehodlám se rekvalifikovat. Myslím že je zcela v pořádku že každý nestuduje psychologii. :)

nic, jsem ráda, že časově zvládám zapojení do pár výše zmíněných cílů, jeden nemůže dělat všechno (viz. současná vláda..) spousta cílů = velký tým

nižší míra osídlení, nižší hustota zalidnění, nesnáším cizí lidi

potřeboval bych více kladné zpětné vazby

Používání rozumu a desatera.

propagace ve společnosti

Správná vysoká škola.

Střelná zbraň.

Svoboda a dobrá komunita lidí

Školení

Vědět, jak mohu přispět k naplnění tohoto cíle, a být si vědom, že k naplnění tohoto cíle mohu nějak smysluplně přispět.

Vědět, jakým způsobem se zapojit

Větší společenská otevřenost, větší ochotta přijmout odlišné

větší vzdělání v dané oblasti

Vlastní volný čas

Vzdělání v oblasti psychologie/psychiatrie

Zamestnavatele, kteri se nebojí změny. Soucasne socialni sluzby pracuji v zajmu kraje, ktery financuje provoz a udava směr a personalu, ktery si potrebuje za mrzky peniz udržet, nikoli v zajmu osob s dusevnim onemocněním. Planuji vlastni socialni podnik, kde zamestnam 2-3 vytipovane osoby, pomohla by mi podpora obce nebo mistni krestanske komunity.

zatím nemám časový prostor pro osobní nasazení v této oblasti, kromě podpory svých nejbližších

Zmírnění podmínek pro návštěvy.

17. Chtěl/a byste se více zapojit do péče o zdraví a zkvalitňování života?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 18, Neotázka č. 19, Možnáotázka č. 18].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne7243,37 %43,37 %  
Možná5834,94 %34,94 %  
Ano3621,69 %21,69 %  

Graf

18. Co by Vám pomohlo se zapojit/více zapojit do péče o zdraví?

Napište stručně vlastními slovy, co by Vám pomohlo./ Jaké překážky pro zapojení vnímáte.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Dlouhodobé projekty.

Dostupnost

Jak jsem psal vyse, odstranenim zlych a bezohlednych lidi.

Méně nutnosti vydělávat na živobytí a tím i více času na druhé + další vzdělání.

Méně práce, více volného času pro sebe a rodinu

nedostatečné vzdělání, často i věk

nedostatek času

nemám překážky

nemoc

Netuším.

Nevím. Záleželo by na konkrétní akci/projektu.. Nevím, jak je to s angažovaností ne-mediků/ne-zdravotníků v péči o zdraví..

Politická cesta, mediální činnost, konference o cca 10 osobách, které budou veřejně sdíleny

Spolupráce ostatních lidí.

Škola

V současné chvíli jsme se rozhodla doplnit si mé současné vzdělání (VŠ zdravotního zaměření) ještě o další vysokoškolský obor v oblasti psychologie, abych se těmto problémům mohla věnovat aktivně a na odborné úrovni

Vědět o svém zdravotním stavu - jaký mám problém a jak jej řešit. Překážkou je nefungující zdravotnický systém se složitou byrokracií.

Větší angažovanost rodičů

větší dostupnost specializovaných míst na PPP

více času

Více času

více času na tyto činnosti.

Zajištění mého vlastního zdraví

zaměstnání v tomto oboru

zkvalitňování života - parkoviště u domu by ho zkvalitnilo

19. Specifické podcíle tohoto cíle jsou uvedeny níže. Ve kterých z nich se angažujete?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v těchto oblastech se neangažuji7875,73 %46,99 %  
posilovat a podporovat sociální, ekonomické a politické začleňování1312,62 %7,83 %  
dosáhnout a udržet růst příjmů nejchudší vrstvy populace87,77 %4,82 %  
zajistit rovné příležitosti a snížit nerovnosti76,8 %4,22 %  
přijmout politická opatření v oblasti fiskální, mzdové a sociální ochrany a postupně dosáhnout větší rovnosti76,8 %4,22 %  
zlepšit regulaci a monitoring globálních finančních trhů a institucí43,88 %2,41 %  
usnadňovat řízenou, bezpečnou a zodpovědnou migraci a mobilitu lidí (kvalitní migrační politika)43,88 %2,41 %  
zajistit větší zastoupení a silnější hlas pro rozvojové státy32,91 %1,81 %  

Graf

20. Jaké konkrétní aktivity ve vybraných podcílích realizujete?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

angažuji se v odborovém hnutí

boj proti migraci

Finančně podporuji znevýhodněné rodiny a děti

Chodím volit společensky a rozvojově přijatelné strany

Chovám se řádně dle obecně platných zvyklostí

nechci, ale stát mi vezme kus platu a ten přerozdělí

Nepodporuji socializmus v žádné podobě - nepomáhá, ale škodí.

neprotestuji

Nesouhlasím s nějakým umělým rovnostářstvím, lidé prostě stejní nejsou a nebudou. Někdo má štěstí, někdo smůlu. Nelze vše průměrovat.

nic

nic

Pouze finanční podpora charity

Při volbách se rozhoduji tak, že volím ty strany, které tato temáta začleňují do programu.

přispívám na charitu

Snažím o nadprůměrné příjmy.

Snažím se k lidem ze všech vrstev, kultur atd. chovat spravedlivě a tolerantně a nesouhlasím s lidmi, kteří to nedělají a snažím se proti nim argumentovat a pozitivně je přesvědčit, že to není správné a proč.

Volím strany, které to mají v programu

Všechny cíle jsou zde marmé, politiky nepřetlačíte. Účinně lobovat mohou jen mocní... Celý dotaník se mi zdá tak nějak přesvědčovací, manipulativní... dokonce u něj není ani diskuse.

vymýtit hlouposti

Vyšší míra zaměstnanosti žen, a sniżování celkové porodnosti = vymírání. Momentální porodnost činí jen 1,75 zatímco v roce 1980 když se tato fašistická propaganda nepropagovala byla porodnost 2,8!

zadne

Základní sociální poradenství v obecnim komunitním centru

ze své pozice žádnou svojí aktivitou tyhle cíle neovlivním

zprostředkovávám zaměstnání pro nezaměstnané

žádné

žádné, nemám žádné možnosti.

Žádné. Popravdě řečeno v záplavě cizích slov se neorientuji. Takže mnohým otázkám nerozumím.

21. V rámci cíle Méně nerovností je věnována pozornost migraci do ČR a poskytování rovných příležitostí příchozím. Angažujte se v této oblasti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 22, Trochuotázka č. 22, Neotázka č. 23].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne15090,36 %90,36 %  
Ano84,82 %4,82 %  
Trochu84,82 %4,82 %  

Graf

22. Jak se v oblasti migrace angažujete?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Boj v internetových diskuzích proti tzv. "sluníčkářům/vítačům".

Kritizuji na sociálních sítích, volím strany, které migraci odmítají.

Nepodporuji zločinnost imigrantů

Působím na své blízké, známé a okolí. Diskutuji s nimi o nutnosti zabránit otevření ČR tzv. ekonomické migraci a potřebě přísné regulace příchodu migrantů do země. Příklad Francie, Německa a dalších zemí musí být pro ČR dostatečně varující.

snažím se, aby migrace byla korigována schopností příchozích přijímat kulturu země, do které chtějí migrovat

šířím nenávist k migrantům, demonstruji proti nim, nepomohl bych jim ani kdybi přímo přede mnou umírali

Účastnil jsem se projektu Diakonie ČCE s cílem usnadnit zapojení imigrantů do české společnosti.

23. Chtěl/a byste se do aktivit spojených s řešením migrace zapojit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 24, Neotázka č. 25, Možnáotázka č. 24].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne11979,33 %71,69 %  
Možná2013,33 %12,05 %  
Ano117,33 %6,63 %  

Graf

24. Co by Vám pomohlo se do aktivit spojených s řešením migrace zapojit?

Napište stručně vlastními slovy, co by Vám pomohlo se zapojit/více zapojit./ Jaké překážky pro zapojení vnímáte.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Doporučení od známých, setkání s touto problematikou.

Dostupnost. Více zapojení státních organizací méně neziskovek

Konkrétní možnost, věk

Nedokážu určit, je to zcela otevřená záležitost.

nevím

Práce

ve filmu Ali G to řešili a pouštěli jen hezké holky

Volný čas

25. Jaký je Váš názor na migraci do České republiky?

Napište stručně vlastními slovy, jak toto téma vnímáte.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

- souhlasím s migrací lidí, kteří mají svým vzděláním co donést ČR

- jde o velmi nebezpečný jev ,ohrožující samu podstatu naší euroatlantické civilizace založené na judejsko - křestanských hodnotách

[studuji historii] Z minulosti víme dvě věci: 1) migraci nejde moc zabránit, 2) masová migrace znamená napětí mezi starousedlíky a nově příchozími. Takže migrace proč ne, ale bylo by pěkné, kdyby se nově příchozí snažili minimálně pochopit původní kulturu a kdyby migrantů nepřicházelo tolik, aby původní kulturu převálcovali.

Absolutně odmítám

Ať každý zůstane tam, kde je.

Až přehnaně se migrantů bojíme. Neříkám otevřít jim hranice a dát jim pokoj, jídlo, atd, ale začlenit je do společnosti. Stejně jich tu moc nebude.

Bojovat proti migraci všemi prostředky

Byla jsem 32 let vojákyní z povolání a byla ve válce Irák, Afganistán. Každá kultura je v pořádku, má svá pravidla a je dobré, když daná kultura žije ve svém bezpečném prostředí. Nikdo nemá právo do ni zasahovat. Taktéž není dobré je vzájemně míchat, protože je tam hodně nelsučitelných prvků. Migrace je přirozený důsledek zajraniční politiky USA.

ČR by se měla v této oblasti více angažovat, abychom splatili své dluhy, kdy svět přijímal imigranty z ČSSR.

Chceme pracovité Vietnamce a Ukrajince.

Imigrace mi přijde přirozená a v pořádku, lidé co sem imigrují by neměli mít ani nevýhody ani výhody oproti lidem, kteří tu žijí od narození. Pouze pokud se ví, že v minulosti nějak výrazně poškozovali společnost neměli by být samozřejmě přijati, stejně jako by lidi, co tu žijí a dělají to měli být ve vězení. Taky by tu imigranti měli nějak přispívat společnosti. Pokud jsou jen doma a dostávají sociální dávky jako v některých zemích tak je to špatně.

Jde o dost závažné téma, které nedostává tolik pozornosti, kolik by si zasloužilo – hlavně mezi širokou veřejností, z médií jsou slyšet pouze radikální názory (obou stran). Je potřeba promyslet důkladný plán, zvážit možná rizika a dobře informovat veřejnost.

Je bezpečnostním rizikem, je ji třeba řešit, ale v žádném případě tak, jak to hlásají radikální politici vč. Tomia Okamury

Je mi to jedno, kdo sem chce, ať přijde a zkusí

Je na místě poskytnout příležitost těm, co o ni stojí a budou respektovat nás.

je to naprosto nepřijatelné

Je třeba hlídat schopnost začlenit se do naší společnosti.

Jestliže půjde o pomoc matkám s dětmi, jsem připravena se okamžitě zapojit. Nechci pomáhat davům mladých mužů, u kterých si myslím, že převažují ekonomické důvody migrace.

Již jsem odpověděl v předchozím bodu. Jsem zásadně proti politice EU v oblasti migrace.

Jsem ochotný přijmout rusy nebo ukrajince, slováky i poláky kteří jsou na stejné kulturní a sociální úrovni jako češi formou kus za kus pokud oni přijmou nás, a pokud se příchozí zcela podřídí zvyklostem v hostitelské zemi a asymiluje se.

Jsem pouze pro migraci o kterou stát stojí.

jsem proti migraci nekvalifikovaných osob do ČR

jsem rozhodně proti ilegální emigraci, podle mne je přípustná jen se souhlasem přijímajícího státu, který posoudí důvody

Jsem zásadně proti migraci ze zemí s diametrálně odlišnou kulturou, náboženstvím a neochotou přizpůsobit se naším zákonům a zvyklostem. V zásadě nemám nic proti asiatům!

každý má zůstat kde se narodil

kontroverze

Mám pocit, že do ČR nikdo moc nechce, nikdo nás jako zemi nevnímá jako cíl, spíše jako přestupní stanici. S migrací do ČR obecně nemám problém, pokud budou správně nastavená pravidla pro migranty, dle mého by měli mít povinnost najít si práci, integrovat se do společnosti a do x let se naučit alepoň základy češtiny.

Měla by být velmi cílená, např. výměna studentů či odborníků za účelem vzájemných stáží a výměny zkušeností. Určitě ne ekonomická migrace z kulturně nekompatibilních regionů. Montovny se zahraničními dělníky postupně omezovat ve prospěch vědy, výzkumu a sofistikovanějších oborů.

měla by být více regulována, vysoký příliv obyvatel Ruska, Ukrajiny, Maďarska a aktuálně i Indie, kteří jsou zde zaměstnáni na určitou dobu, následně vyhozeni a zůstávají nezaměstnaní a končí na ulicích (Mladá Boleslav - ŠKODA AUTO)

migrace by měla být pouze legální a pro lidi, kteří se chtějí ztotožnit s národem, kam emigrují

migrace je v ČR velmi malá a je jen zdrojem běžných problémů, které prostě k životu otevřené společnosti patří

Migrace je zcela běžný společenský proces. Kdo kritizuje imigraci, kritizuje přirozený společenský proces.

Migrace jen pro slušné pracovité lidi. Například z Ulrajiny a ne natahovače ruky z Afriky

Migrace může přinést novou a často kvalitní pracovní sílu, větší rozmanitost obyvatelstva a kultury, zlepšení vztahů lidí k národnostním menšinám díky jejich bližšímu poznání.

migrace nesmí ohrožovat cílovou zemi a její kulturní kohezi a zároveň způsobuje odliv (brain drain) ve zdrojových zemích

migrace z křesťanských zemí je dobrá, migrace muslimů nedopustit!!!!!

Migraci vnímám jako pozitivní znamení toho, že naše země je pro někoho dostatečně lákavá. Věřím, že lidé by měli mít právo vybrat si zemi, kde chtějí usilovat o své štěstí, pokud jsou ochotni dodržovat zákony dané země. Přijímáním pronásledovaných plníme svou zodpovědnost vůči pronásledovaným, přijímáním ekonomických migrantů jim dáváme příležitost ke zvýšení životní úrovně a pomocí vyvádění peněz do země původu i k pozvednutí zemí, odkud pocházejí.

Migraci za účelem studia nebo zaměstnání (nemyslím agenturní dělníky) vítám

Migranti mi nevadí

Migranti mi nevadí, pokud se chovají slušně a mají snahu se začlenit. To se však o většině uprchlíků z Afriky říci nedá.

musi byt koordinovana

Musí být řádně organizována.

myslím, že to není to nejlepší, ti kteří přichází tu za prvé stejně zůstat nechtějí a za druhé nejsou ochotni akceptovat náš životní styl.

Ne příliš kladný, protože většinou mám, převážně z chování cizinců, dojem, že my (lidé kteří žijí v zemi, do které se přistěhovali) se musíme přizpůsobit jim a ne naopak

Nebrat každého, blízké země a vzdělání mají přednost. Z velké dálky a s jiným náboženstvím ne.

Nedokážu se rozhodnout

negativní, nechci se učit arabsky, ukrajinsky

Negativní.

Nejsem nadšená z migrace lidí z odlišných kulturních okruhů - např. z oblastí islámu. Mohlo by to časem vést k postupnému rozkladu naší kultury, jelikož naše a jejich nazírání světa je nekompatibilní - zvláště s přihlédnutím k naší malé porodnosti je nasnadě, že časem jich zde bude víc (třeba za pár století). Viz problémy ve Francii, kde už se do toho snaží vložit i armáda.

Nemam nic proti slusnym lidem. Krasne tu jsou integrovani ukrajinci, polaci, vietnamci a mnoho dalsich kultur a narodnosti. Pokud jsou neobtezujici, rad je privitam k platcovstvi dani za praci, kterou tu odvedou.

Nemám s ní problém, pracovně se setkávám s množstvím lidí z různých kultur a vždy to byli/jsou milí, inteligentní lidé. Mezi blízkými známými a kolegy zde máme i Indy i Rusy a stále ještě si uvědomujeme, že i my Češi jsme v jistých historických epochách byli někde imigranty a uvědomujeme si, že nám bylo jinými národy pomoženo. Proč tedy nyní nepřijmout se stejně otevřenou náručí imigranty u nás v ČR?

Není pro ČR velký problém, míří sem migranti hlavně z kulturně podobných zemí

Neovlivnime, vysoka hra

Nepodporovat

Nepřijímat migranty z východu.

nesouhlasím s migrací

Nesouhlasím s migrací do ČR

Nesouhlasím s migrací z jiných kulturních oblastí.

Nevadí mi. Chápu, že může představovat ekonomické a společenské výzvy, ale nevadí mi.

Nevidím v migraci nic špatného, pokud ale probíhá dle pravidel našeho státu. Pokud probíhá nezákonně a nebo je nařízena, tak s ní nesouhlasím.

Ničí národní suverenitu, poškozuje běžné občany, odčerpává zdroje a příchozí nemají zájem se zapojit, natož pracovat (tedy snad mimo Ukrajinců, kteří zde pracují protože doma mají naprostý nedostatek a nějak rodiny zajistit musí...)

Nijak pozitivní. Máme dost svých problémů. Jsem ochotna jim poskytnout zdroje pro řešení Tam.

obecně a neřízenou,živelnou =0

omezit, a to především migraci lidí s islámským vyznáním

Podle mého názoru migranti o ČR nestoji, jsme jen tranzitní země.

Podporuji migraci při splnění platných podmínek

pokud je migrace nelegální pak silně negativní...

Pokud sem imigranti přijeli za cestováním nebo za pracovní/studijní příležitostí, tak je to v pořádku. Ale nelíbí se mi situace s uprchlíky, kteří zde chtějí pobírat dávky.

Pozitivní

problém se vyřeší jedine zrušením dávek a dotací

Příchozí musí respektovat zdejší zvyklosti a právo, zapojit se do chodu společnosti podle svých schopností a možností. Jsou zde hosty a mají si toho být vědomi (nesmí si nic vynucovat).

Přínos pro ČR. Češi jsou lini a nechtějí pracovat.

Stát by jí neměl bránit.

Ta každoroční z běžných zemí je řešena dobře. Vlna ekonomických migrantů ze zemí blízkého východu by měla být řešena se stejně přísnými podmínkami a bez dalších podpůrných procesů.

Tady má žít jen ten, koho pozveme.

U nás není problém migrace ale Okamura, vyvolávající strach a nenávist. Migranti k nám do toho bordelu beztak nechtějí a jsme dost bohatý na to, abychom jim pomohli tady nebo u nich.

Už je nás tu dost.

V drtivé většině případů se jedná o zneužití dobré vůle ČR. Imigranti zde dostávají dávky, ohání se svými právy, nepracují a v některých případech dokonce vyžadují, abychom se chovali tak, jak je u nich zvykem (náboženství, vztahy mezi pohlavími, ochota k práci,...).

V rozumné míře a formě - nemám námitky.

V žádném případě s migrací nesouhlasím.

V žádném případě s ní nesouhlasím.

Velice negativní až agresivně negativní k migrantům z Afriky ! Migraci v rámci EU vítám :)

Velmi záleží na tom odkud přišel, jeho zkušenostech a i náboženství

Vnímám to jako pomoc lidem v nouzi

Vybírat osoby, kterým dovolíme žít podle našich pravidel na našem území.

Vysledky vidite ve Francii Angli a nyni v Izraelsko Palestinskem konfliktu

vzhledem k naší sociální politice nepředpokládám, že bychom se stali cílem pro hromadnou migraci

welcome v 21 století

za splnění určitých podmínek (prověření žadatelů předem, zajištění podmínek pro integraci, práci a vzdělání) a na základě naší dobrovolnosti nejsem proti

Záleží jestli migranti přicházejí za prací a ne za sociálními dávkami

Záleží na národnosti a náboženství

Záleží o jakou migraci se jedná zda jde o ukrajince nebo afričani. Ukrajinci jsou dobrá migrace. Je to ekonomická síla. Afrika jen státy drancuje a nic nedělá.

Zásadně proti nelegální migraci "Syřanů", naopak jednoznačný souhlas s migrací kvalifikovaných odborníků.

zastavit ji

Zrůdnost. Hřebíček do rakve Fašistických nadnárodních organizací EU a mezinárodních OSN, WHO.

Žádný stát si nemůže vzít za odpovědnost celou populaci světa. Obyvatelé ČR by měli mít vždy přednost a měli by být chráněni před masovou imigrací. Imigrace je možná pouze v desítkách/stovkách ročně a za předpokladu asimilace.

Že má (jako vše) pozitiva i negativa. Politicky korektní slepota k negativům vzbuzuje obavy o budoucnost.

26. Řešil/a jste již někdy otázku nerovnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 27, Neotázka č. 28, Nevybavuji siotázka č. 28].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne6539,16 %39,16 %  
Nevybavuji si5734,34 %34,34 %  
Ano4426,51 %26,51 %  

Graf

27. Na jaké překážky jste při řešení nervnosti narazil/a?

(Např.: neochota úřadu, předsudky, absence legislativní podpory, málo informací k tématu apod.)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

- vadí mi nerovnost občanů před zákonem,zejména v justici !!!

Celý můj osobní a profesní život jsem se setkával s nerovností. Lhostejno zda to bylo v období socialismu a ČSSR nebo kapitalismu a ČR. Všechny příklady uvedené v úvodu bodu 27 jsou typické pro lidské chování a jednání a to bez ohledu na společensko politickou formaci.

diskriminace při výběru místa po mateřské dovolené

Horší možnosti poskytování sociálních dávek, velmi nepříjemné chování, pokud jsem si oblékla indické sárí a to i když mám bílou pleť.

Jako osoba s asperegrovým syndromem jsem se setkal s nerovným přístupem ze strany spolužáků - i tuto oblast nerovnosti je třeba řešit

konzervativní přístup české společnosti

Názor na nezvratnost nerovnosti či na lhostejnost.

Nemohu uzavřít manželství s druhým mužem. To je do očí bijící nerovnost. Registrované partnerství absolutně nazajišťuje stejná práva, jako úřední manželství.

nemožnost účinného boje proti migraci a úchylům

neochota vedoucích pracovníků tyto problémy řešit

neochota zaměstnávat Romy

nerovnost v odměňování v práci mezi muži a ženami

nerovnosti jsou a vždy budou, otázka je čím a kým jsou vyvolány a

Nerovný plat meni občanem ČR a příchozím. V běžné továrně dostává cizí příchozí víc než běžný adekvátní občan ČR > a navíc část z toho spolkne pracovní agentura. Počkozuje to jak občana ČR tak příchozího...

Otočený rasismus, neochota asimilace

Pozitivní diskriminace, výběr lidí podle pohlaví a ne podle schopností (např. při přidělování grantů).

Pracuji v oblasti se silným romským zastoupením, oboustranné znevýhodněné bílých i romu

Předsudky

přehlížení kvůli pohlaví

přes oficiálně deklarovanou rovnost pohlaví, jsou v ČR ženy stále diskriminovány finančně i vpřístupu na některé pozice

Rodič práce a nemocné děti.

Státní regulace, uzákoněná minimální mzda, byrokratické překážky,

Vadí mi silové tlačení umělé rovnosti, nastavovaná EU/státem/neziskovkami.

ve škole ten ukecaný dostal lepší známku, přestože věděl stejně jako já

28. Co by Vám pomohlo se zapojit/více zapojit do aktivit spojených s řešením nerovností?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Asi kdyby mi přímo někdo nabízel se někde jednoduše zapojit do těchto aktivit.

být mladší

být rentiérem

Dostupnost

K čemu?

Kdyby byly příležitosti pomáhat dostupnější, protože jako jedinec mohu nabídnout lidem v znevýhodněných pozicích pouze vlídné zacházení.

Kdybych o 50 let omládl.

Kdybych přišel o majetek.

Mediální a politická cesta, veřejně dostupné i soukromé rozhovory, větší společenská otevřenost

Minimalizace státu a jeho zásahů do ekonomiky

Možnost inteligentní diskuze o těchto otázkách.

musel bych být žena

musel bych nějaké vidět

Myslím, že rovnost je blbost, příroda sama je nedemokratické a každému dá něco jiného.

nemám zájem

Nevím

nevím

nic

Nic

nic

nic

nic

Nic

nic

nic

nic, jsem ráda, že časově zvládám zapojení do pár výše zmíněných cílů, jeden nemůže dělat všechno (viz. současná vláda..) spousta cílů = velký tým

Nic, nemá to cenu, tyto věci podporují přímo politici...a tečou v tom obrovské peníze. Navíc migrace pomalu rozkládá společnost (viz. třeba Francie)

Nic. Nehodlám se zapojovat.

řešit něco, co je přírodě vlastní je blbost, kdyby to příroda vyřešila, takjsme všichni na úrovni řas, jen nerovnost dává výzvy a podporuje přirozený výběr druhů. příroda = buh, pokud jste chytřejší než příroda a chcete rovnost jste mentálně na úrovni ... doplň si sám, mimochodem byla to běžná náplň učebních osnov ZŠ

Solidarita lidí

uz me ten dotaznik nebavi

Uzavreni hranic a vyhostovani nelegalnich migrantu

v mém věku už nic

Víc času a patřičné kompetence/vzdělání

Více času, abych se mohla věnovat dalším ovlastem, kromě těch naa které cílí odborové organizace

vítězství koalice SPD + KSČM ve volbách

Vůbec nic

Zaměstnání

Zapojuji se dostatečně.

29. Specifické podcíle tohoto cíle jsou uvedeny níže. Ve kterých z nich se angažujete?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v těchto oblastech se neangažuji7865,55 %46,99 %  
zlepšit vzdělávání a zvyšování povědomí o klimatické změně3630,25 %21,69 %  
začlenit opatření v oblasti změny klimatu do národních politik a plánování1613,45 %9,64 %  
zvýšit odolnost a schopnost adaptace na nebezpečí související s klimatem a přírodními pohromami1411,76 %8,43 %  

Graf

30. Jaké konkrétní aktivity ve vybraných podcílích realizujete?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

- osvěta v této oblasti

angažovanost v politických, aktivistických a občanských stranách a hnutích, členství v komisi životního prostředí MČ

Angažuji se ve prospěch Greenpeace, Hnutí duha a Arnika

Budu to učit ve škole v rámci zeměpisu, snažím se adaptovat zahradu.

Globalni oteplovani je hloupost. Vidite jak posledni rok prsi

Hodně jde o nesmysly

chodím volit a můj výběr volených je ovlivněn i těmito aspekty

Jako doktorand vyučuji na VŠ studenty a šířím tak mezi nimi osvětu.

Jako geolog nesouhlasím s klimatickou hysterií, založené na dojmech a vybraných datech.

Katastrofa - naše snažení nemá vliv na klima (ale jen na čistotu životního prostředí). Sluneční cykly, činnost sopek...mají o řády vyšší vliv. Vykopávky potvrzují ovocné stromy na Grónsku a Sibiř s podnebím mírného pásu > nejde tady o nic co bychom měli řešit. Ale někteří mocní se už desítky let snaží (třeba projekt DarkSky, je k ničemu, už léta poškozuje zdraví lidí a navíc se snižuje množstí srážek...) Co dál ? Zakážete spalovací motory ? nahradíte je elektřinou ? Z čeho jí vyrobíte a jak čistě ? Celá tahle "klimatologie" je jako šílené náboženství...

klimatická změna je super nesmysl

mám velkou žumpu na dešťovou vodu, filtr, zbraň a zásobu jídla na půl roku, dřevo, plyn a uhlí na půl roku, teplé oblečení a deky a kožešiny

moje finanční dary jsou na tuto oblast zaměřeny

Monitoruji adaptace a šíření organismů, zda reagují na změny klimatu.

neangažuji se.

Něco je OK, ale dost věcí se přehání.

Nejmladší generace. Školka.

Nevim jak pomoc, mozna by bodla lepsi osveta.

nic

nic

Podílím se na výuce na univerzitě/fakultě přírodovědného zaměření.

Přeměna zahrady na více přírodní, umožnění zadržování dešťové a odpadní vody pro následné využití, výsadba stromů, péče o krajinu.

Různé ankety, petice, sdílení informačních videí, sleduji nové informace v této oblasti

Říkám lidem, že není rozumné se dál množit.

sázím jen to, co tu může vyrůst a nenutím přírodu respektovat můj názor

Snažím se vyprodukovat co nejméně skleníkových plynů.

Třídím a zapojuji se do akcí typu: Sběr odpadu ve městě. Snažím se problematiku vysvětlovat známým.

v malém, v rodině, v informování dětí - na vlastní zahradě

viz. výše

Volím strany, které zelenou politiku akcentují.

vzdělávání a osvěta klima se VŽDYCKY MĚNILO A MÉNÍ, CO2 je nezbytný pro udržení života a zemi

vzhledem k mému zájmo u počasí se snažím vyvracet nepravdy o klimatu a počasí

Získávám informace, analyzuji je a následně předávám dalším lidem

žádná

žádné

Žádné

31. V rámci cíle Klimatická opatření je věnována pozornost boji proti suchu. Angažujte se v této oblasti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 32, Trochuotázka č. 32, Neotázka č. 33].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne11066,27 %66,27 %  
Trochu3319,88 %19,88 %  
Ano2313,86 %13,86 %  

Graf

32. Jaké aktivity podnikáte pro lepší hospodaření s vodou?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

- osvěta - péče o zdroje vody

Angažuji se ve prospěch Hnutí duha a Arnika, které se těmto tématům věnují

Čov domácí i na vsich bez kanalizace.

Hospodaření na své zahradě, šetření vodou z vodovodní sítě. Viz odpověď výše.

na chatě instalujeme záchytné systémy pro dešťovou vodu

na rodinných pozemcích nemáme drenáže, necháváme přírodní bažiny...

Nehnojim chemiji, hnojim hovnama. Snazim se alespon mou pudu tak nedrancovat. Take stavim destovku, nevim jestli se to pocita.

Nic na celospolečenské úrovni - jen zachycujeme dešťovou vodou, šetříme pitnou vodu a vedeme k tomu i dcery

opatření pro zadržování vody, výsadba stromů, méně péče o trávník

prosazuji návrat biomasy do půdy pro udržení půdního humusu a kvality půdy

Provádím různá měření a sledování v krajině; data vyhodnocuji v součinnosti s portálem Intersucho.cz. Píši odborné články a v době předkoronavirové jsem se účastnil několika konferencí.

Sběr destove vody na vlastnich pozemcich, rekonstrukce domu pri niz rozvedeme destovou vodu pro využití doma, vlastní studna bude sloužit jen pro pití, dal vysazujeme nove stromy a sadime medonosne rostliny, v planu je mensi jezirko na zahradě zadrzujici vodu

sber destove vody na zalevani zahrady setreni vodou v domacnosti

sbírám dešťovou vodu ze střechy

Snaha neplytvst vodou, na zahradě zdržovat dešťovou vodu

Snaha prosadit lepší hospodaření v institucích spadajících pod MČ, zavádění retenčních nádrží, přirozenou "existenci" vody v přírodě (nikoli v betonových korytech), vodní prvky v místech teplotních ostrovů...

Snažím se neplýtvat vodou ve své domácnosti, na zahradě využívat dešťovou vodu.

Snažím se šetřit vodu a samovzdělávám se v trendech technologií na zadržení vody v krajině.

Splachujeme a zalevame dešťovou vodou

Starám se o zadržování vody na mnou vlastněných pozemcích a v letních měsících neplýtvám vodou.

Svádím dešťovou vodu do nádrží s kterou zalévám zahradu

Šetření s vodou, v práci ochrana a sanace ŽP.

Šetření.... ekologické hospodaření a vytváření eko zahrádky

Šetřím vodou

úspora pitné vody, úspora dešťové vody, zatravňování a osazování rostlinami zadržujícími vodu, zabránění odpařování, čištění vody, resp. menší znečišťování, ochrana živočichů - pomoc na zahradě a v okolí

V Praze v bytě je to složitější, ale snažíme se nepouštět dlouho nebo silně kohoutek, dávat myčku na eko režim a tak. Na chatě máme dešťovou vodu na zalévání v sudu a s vodou tam obecně hodně šetříme. V novém domě na chatě budeme mít zabudovaná nějaká opatření na lepší hospodaření s vodou (nevím přesně jaká, moc tomu nerozumím).

viz. výše

Vybudování rybníčku pro zadržení dešťové a (přírodní cestou přečištěné) odpadní vody pro zalévání zahrady a vodní život, péče o půdu.

Vykopal jsem studnu na svém pozemku.

výsadbu stromů, nádrže na dešťovou vodu, myčka

Vysvětluju lidem, že je kravina se sprchovat 2x denně, jednou týdně stačí.

Využití srážkových vod

Využívám dešťovou vodu a šetřím s kohoutkovou. Vedu k tomu své děti.

Začínám u naší domácnosti - žádné plýtvání!

zadržuji vodu v krajině na svém pozemku a v jeho okolí

zachytávám všechnu vodu a vracím do půdy

zalévám dešťovou vodou

zalévám dešťovovou vodou ze sudu

Zatím se v této problematice pouze vzdělávám, v budoucnu bych se jí chtěla více věnovat

33. Snažíte se efektivně hospodařit s vodou?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano14192,76 %84,94 %  
Ne117,24 %6,63 %  

Graf

34. Chtěl/a byste se zapojit do aktivit spojenými s realizací opatření proti změně klimatu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 35, Neotázka č. 36, Možnáotázka č. 35].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne8350 %50 %  
Možná5331,93 %31,93 %  
Ano3018,07 %18,07 %  

Graf

35. Co by vám pomohlo pro to, abyste se zapojil/a do aktivit spojených s klimatickými opatřeními?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

- více info o aktivitách

Dětské programy. Hlidani.

dostatečné vzdělání v dané oblasti, věk

Finanční motivace

ideálně spolupráce obce

informace o bezicich aktivitach

jsem zapojená

jsem zapojena

kdyby z toho nebyla "zelená" mantra, ale řešily se problémy rozumným způsobem v rámci mezioborové diskuse

Mimo různých peticí chybí dostopnost

neomezené finanční zdroej

nevím

Osobní příklad šetření s vodou.

peníze

překonat vlastní pohodlnost

už jsem zapojen

V případě vlastnictví většího pozemku bych provedl kroky pro větší zadržení vody a přírodní rozmanitost - jezírka, louky, přirozené prostředí pro zvířata.

Vedet jak an to.

Větší odvaha

větší pochopení lidí, že práci, kterou dělám je i pro ně a jejich potomky; že to má smysl

Větší vzdělání na toto téma

Více akcí v mém městě.

více času

Více času

Více času a pracovní příležitost tohoto typu

Více krátkodobých dobrovolnických projektů nebo organizace s možností zapojení ve volném čase.

Více volného času, případně potom překonání sama sebe (protože když už ten volný čas mám jsem líná něco dělat nebo se věnuji jiným věcem)

Vzdělání

Xxx

36. Chtěl/a byste se více zapojit do aktivit Cílů udržitelného rozvoje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 37, Neotázka č. 39].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne11569,28 %69,28 %  
Ano5130,72 %30,72 %  

Graf

37. Do jakých cílů byste se chtěl/a více zapojit?

Napište dle svých preferencí, jaké oblasti/témata Vás zajímají.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Budování průmyslu, infrastruktury a podpory inovací (hlavně odstraněním státních regulací)

Do činností neziskových organizací

Do všech

Do všech, které jsou nesmyslné, např. v rozporu s fyzikálními zákony, které vedou nutně k chudobě, ztrátě svobody a podobně.

duševní zdraví a celoživotní vzdělávání

chudoba,

nejvíce klimatické změny

nejvíce se nás i pracovně týkají aktivity spojené s klimatickými opatřeními

Odstraneni/zmirneni chudoby, konec hladu, rovnost muzu a žen

Omezení či úplná eliminace obalových materiálů. Prosazování železnice jako udržitelného způsobu dopravy po městě.

Péče o duševní zdraví, menší ničení přírody, větší rovnost lidí všech fyzických i sociálních atributů

Pomocí lidem

řešení problematiky sucha, eroze polí, kalamita v českých lesích, nakládání s odpady

Snížení chudoby

Správná politika v rozvojových a komunistických zemích, zamezení 'politických vězňů'.

To zatím ještě nevím.

vesměs co je mi nejblíž - okolní životní prostředí, vzdělávání dětí

více přispívat na charitu, šetřit více vodou

Více tipů, jak může i člověk neoplývající financemi přispět k ochraně životního prostředí ve svém každodenním životě.

Zejména bych se chtěl zapojit do sestavení bodů v rámci jednotlivých cílů - je plno opomíjených oblastí, které jsou mimořádně důležité; tyto cíle jsou dlouhodobě neaktualizované.

38. Co by vám pomohlo, abyste se více zapojoval/a do aktivit spojenými s Cíli udržitelného rozvoje?

(Vnímáte nějaké překážky nebo komplikace pro to, abyste se zapojil/a?)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Čas, schopnosti, vědomosti

Inspirace v mém přímém okolí (kamarádi, rodina)

Kdybych byla informována to tom, co mohu udělat jako jednotlivec na lokální úrovni, aniž bych finančně přispívala nějakým organizacím.

Kdybych měla větší dosah na společnost, takhle mohu ovlivňovat jen lidi, se kterými se nějak přímo setkám. Taky větší vůle, dělám často radši jiné zábavnější věci a tohle trochu zanedbávám.

Minimalizace státu a jeho zásahů do jakékoliv sféry života

Možnost zapojit se do sestavení obsahu jednotlivých bodů, možnost přidat plno dalších podcílů v rámci jednotlivých cílů

nemám práci, tj. dostatečný příjem

opět ideálně spolupráce obce, případně jiných komunit - škola

Rád bych mnohé věci dělal jako náplň své práce, nikoliv jen jako studium.

větší dostupnost pro obyvatelstvo

Více akcí v mém okolí.

Více bezobalových obchodů s nabídkou kompletního sortimentu potravin a změna chování a vzdělávání prodavačů v obchodech a stravovacích zařízeních, kteří jsou často zmanipulovaní kapitalistickými praktikami založenými na nesmyslné produkci odpadů. Lepší přístup vedení měst a SŽDC k udržitelné mobilitě pro umožnění budování zastávek a zavádění rychlé městské železnice, která by byla ve většině případů bezkonkurenčně nejrychlejší a nejefektivnější způsob dopravy. Celoevropská instituce pro komplexní propojení Evropy železniční dopravou.

více času

Vlastně stejná odpověď jako na otázku č.35, kdybych vystoupila ze své komfortní zóny mohla bych se začít naplno věnovat tématům, která mě zajímají, prozatím jsem stále ve fázi, kdy mě problémy, kterými se zajímá tento dotazník asi netrápí natolik, abych se konečně přestala vymlouvat a skutečně začala něco dělat

vzdělání, věk, konkrétní příležitosti

39. Podporujete nějakou(é) neziskovou organizaci(e) podnikající aktivity v oblastech udržitelného rozvoje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 40, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne12575,3 %75,3 %  
Ano4124,7 %24,7 %  

Graf

40. Do kterého Cíle je nezisková organizace kterou podporujete zainteresovaná?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Cíl 3 zdraví a kvalitní život1335,14 %7,83 %  
Cíl 13 klimatická opatření1335,14 %7,83 %  
Cíl 6 pitná voda, kanalizace a hygiena1027,03 %6,02 %  
Cíl 1 konec chudoby924,32 %5,42 %  
Cíl 4 kvalitní vzdělání924,32 %5,42 %  
Cíl 2 konec hladu718,92 %4,22 %  
Cíl 7 dostupné a čisté energie513,51 %3,01 %  
Cíl 5 rovnost mužů a žen513,51 %3,01 %  
Cíl 11 udržitelná města a obce410,81 %2,41 %  
Cíl 14 život ve vodě410,81 %2,41 %  
Cíl 15 život na souši410,81 %2,41 %  
Cíl 10 méně nerovností38,11 %1,81 %  
Cíl 16 mír, spravedlnost a silné instituce38,11 %1,81 %  
Cíl 8 důstojná práce a ekonomický růst25,41 %1,2 %  
Cíl 12 odpovědná výroba a spotřeba12,7 %0,6 %  
Cíl 17 partnerství ke splnění cílů12,7 %0,6 %  
Kombinace více cilu12,7 %0,6 %  
určitě stát z mého platu nějaké posílá12,7 %0,6 %  
péče o seniory12,7 %0,6 %  
Čsop12,7 %0,6 %  

Graf

41. Jakým způsobem neziskovou(é) organizaci(e) podporujete?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
finančně2775 %16,27 %  
dobrovolnickou prací1336,11 %7,83 %  
partnerstvím38,33 %1,81 %  
nefinančními dary25,56 %1,2 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

 • odpověď Vysokoškolské:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi od nevládní organizace (nezisková organizace, spolek, klub, aj.) na otázku 7. Odkud jste se o Cílech udržitelného rozvoje dozvěděl/a.

8. Níže jsou uvedeny Cíle udržitelného rozvoje. Které z nich jsou Vám nejbližší?

 • odpověď Cíl 14 Život ve vodě:
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Cíl 15 Život na souši na otázku 8. Níže jsou uvedeny Cíle udržitelného rozvoje. Které z nich jsou Vám nejbližší?
 • odpověď Cíl 15 Život na souši:
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Cíl 14 Život ve vodě na otázku 8. Níže jsou uvedeny Cíle udržitelného rozvoje. Které z nich jsou Vám nejbližší?
 • odpověď Cíl 4 Kvalitní vzdělání:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Cíl 17 Partnerství ke splnění cílů na otázku 8. Níže jsou uvedeny Cíle udržitelného rozvoje. Které z nich jsou Vám nejbližší?

31. V rámci cíle Klimatická opatření je věnována pozornost boji proti suchu. Angažujte se v této oblasti?

 • odpověď Ne:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 33. Snažíte se efektivně hospodařit s vodou?

39. Podporujete nějakou(é) neziskovou organizaci(e) podnikající aktivity v oblastech udržitelného rozvoje?

 • odpověď Ano:
  • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Cíl 13 klimatická opatření na otázku 40. Do kterého Cíle je nezisková organizace kterou podporujete zainteresovaná?
  • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Cíl 3 zdraví a kvalitní život na otázku 40. Do kterého Cíle je nezisková organizace kterou podporujete zainteresovaná?
  • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Cíl 6 pitná voda, kanalizace a hygiena na otázku 40. Do kterého Cíle je nezisková organizace kterou podporujete zainteresovaná?
  • zobrazit další souvislosti
  • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi dobrovolnickou prací na otázku 41. Jakým způsobem neziskovou(é) organizaci(e) podporujete?
  • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi finančně na otázku 41. Jakým způsobem neziskovou(é) organizaci(e) podporujete?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste:

2. Jaká jste věková skupina?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. V jakém kraji žijete?

6. Znáte Cíle udržitelného rozvoje (též SDG - Sustainable Development Goals)?

7. Odkud jste se o Cílech udržitelného rozvoje dozvěděl/a.

8. Níže jsou uvedeny Cíle udržitelného rozvoje. Které z nich jsou Vám nejbližší?

11. Specifické podcíle tohoto cíle jsou uvedeny níže. Ve kterých z nich se angažujete?

13. V rámci cíle Zdraví a kvalitní život je věnována pozornost i péči o duševní zdraví. Angažujte se v této oblasti?

17. Chtěl/a byste se více zapojit do péče o zdraví a zkvalitňování života?

19. Specifické podcíle tohoto cíle jsou uvedeny níže. Ve kterých z nich se angažujete?

21. V rámci cíle Méně nerovností je věnována pozornost migraci do ČR a poskytování rovných příležitostí příchozím. Angažujte se v této oblasti?

23. Chtěl/a byste se do aktivit spojených s řešením migrace zapojit?

26. Řešil/a jste již někdy otázku nerovnosti?

29. Specifické podcíle tohoto cíle jsou uvedeny níže. Ve kterých z nich se angažujete?

31. V rámci cíle Klimatická opatření je věnována pozornost boji proti suchu. Angažujte se v této oblasti?

33. Snažíte se efektivně hospodařit s vodou?

34. Chtěl/a byste se zapojit do aktivit spojenými s realizací opatření proti změně klimatu?

36. Chtěl/a byste se více zapojit do aktivit Cílů udržitelného rozvoje?

39. Podporujete nějakou(é) neziskovou organizaci(e) podnikající aktivity v oblastech udržitelného rozvoje?

40. Do kterého Cíle je nezisková organizace kterou podporujete zainteresovaná?

41. Jakým způsobem neziskovou(é) organizaci(e) podporujete?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste:

2. Jaká jste věková skupina?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. V jakém kraji žijete?

6. Znáte Cíle udržitelného rozvoje (též SDG - Sustainable Development Goals)?

7. Odkud jste se o Cílech udržitelného rozvoje dozvěděl/a.

8. Níže jsou uvedeny Cíle udržitelného rozvoje. Které z nich jsou Vám nejbližší?

11. Specifické podcíle tohoto cíle jsou uvedeny níže. Ve kterých z nich se angažujete?

13. V rámci cíle Zdraví a kvalitní život je věnována pozornost i péči o duševní zdraví. Angažujte se v této oblasti?

17. Chtěl/a byste se více zapojit do péče o zdraví a zkvalitňování života?

19. Specifické podcíle tohoto cíle jsou uvedeny níže. Ve kterých z nich se angažujete?

21. V rámci cíle Méně nerovností je věnována pozornost migraci do ČR a poskytování rovných příležitostí příchozím. Angažujte se v této oblasti?

23. Chtěl/a byste se do aktivit spojených s řešením migrace zapojit?

26. Řešil/a jste již někdy otázku nerovnosti?

29. Specifické podcíle tohoto cíle jsou uvedeny níže. Ve kterých z nich se angažujete?

31. V rámci cíle Klimatická opatření je věnována pozornost boji proti suchu. Angažujte se v této oblasti?

33. Snažíte se efektivně hospodařit s vodou?

34. Chtěl/a byste se zapojit do aktivit spojenými s realizací opatření proti změně klimatu?

36. Chtěl/a byste se více zapojit do aktivit Cílů udržitelného rozvoje?

39. Podporujete nějakou(é) neziskovou organizaci(e) podnikající aktivity v oblastech udržitelného rozvoje?

40. Do kterého Cíle je nezisková organizace kterou podporujete zainteresovaná?

41. Jakým způsobem neziskovou(é) organizaci(e) podporujete?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Skřivanová, T.Průzkum veřejného mínění: Cíle udržitelného rozvoje (výsledky průzkumu), 2021. Dostupné online na https://pruzkum-verejneho-mineni-cil.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.