Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Průzkum veřejného mínění o regionální radách regionů soudržnosti ČR

Průzkum veřejného mínění o regionální radách regionů soudržnosti ČR

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Nela Fassmannová
Šetření:09. 02. 2011 - 16. 02. 2011
Počet respondentů:42
Počet otázek (max/průměr):19 / 13.05
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:62,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:08
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Zdravím všechny lidičky, kteří se rozhodli pomoci s vyplněním dotazníku k mé bakalářské práci na téma Význam regionální rady soudržnosti regionu soudržnosti Severozápad v oblastech regionálního rozvoje. Vím, že to je trošku komplikované, ale slibuji Vám, že otázky tak komplikované nebudou. Věřte, že Váš názor mě zajímá a jistě dostanu velmi hodnotné odpovědi, které budu moci použít.

Tak jdeme na to!

Odpovědi respondentů

1. Stavíte se pozitivně k procesům intergrace (např. Evropská unie), které probíhají v Evropě?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2457,14 %57,14 %  
ne1228,57 %28,57 %  
nevím614,29 %14,29 %  

Graf

2. Zaregistrovali jste vznik nových územních jednotek NUTS v rámci ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 3, Neotázka č. 5, Nevímotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2457,14 %57,14 %  
Ne1535,71 %35,71 %  
Nevím37,14 %7,14 %  

Graf

3. Zaregistrovali jste také vznik nových územních celků na úrovni NUTS II. jako jsou regiony soudržnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 4, Neotázka č. 5, Nevímotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2083,33 %47,62 %  
Ne312,5 %7,14 %  
Nevím14,17 %2,38 %  

Graf

4. Víte v jakém jste regionu soudržnosti bydlíte?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1890 %42,86 %  
ne210 %4,76 %  

Graf

5. Současně s regiony soudržnosti vznikly i instituce regionálních rad, které předsedají regionům. Dokážete si zhruba představit, co má taková instituce za úkol?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 6, Neotázka č. 7, Nevímotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2151,22 %50 %  
Nevím1126,83 %26,19 %  
Ano921,95 %21,43 %  

Graf

6. Pokud ano, tak stručně napište podle své představy, jaké úkoly plní regionální rada.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

činnost regionální rady je upravena zákonem 248/2000 o podpoře regionálního rozvoje

Hodnocení projektů usilujících o dotaci ze strukturálních fondů EU.

řešej hrozný blbosti :)

Shromažďuje informace o NUTS II. Nabízí pomoc při realizaci projektů regionálních operačních programů financovaných z fondů EU.

schvalovánía tvorba strategie, schvalování projektů,...

Spolupracuje s ostatními radami - s druhým státem - připravuje koncepci - spolupracuje na projektech - stará se o financování aj.

zajišťuje administrativní chod, rozděluje finanční prostředky z Evropské unie, zajišťuje plnění úkolů daných Evropskou unií

7. Víte kde Vaše regionální rada regionu soudržnosti sídlí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3175,61 %73,81 %  
ano1024,39 %23,81 %  

Graf

8. Bydlíte, studujete, pracujete, nebo jste nějakým způsobem propojeni s Ústeckým či Karlovarským krajem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 9, Neotázka č. 16].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3482,93 %80,95 %  
Ne717,07 %16,67 %  

Graf

9. Znáte v Ústeckém či Karlovarském kraji nějaké projekty realizované z peněz z fondů EU? Mohou být buď již realizované nebo ve fázi realizace.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 10, Neotázka č. 11, Nevímotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2470,59 %57,14 %  
Ne720,59 %16,67 %  
Nevím38,82 %7,14 %  

Graf

10. Uveďte příklad již realizovaného projektu nebo projektu, který na svou realizace teprve čeká

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
lanovka na Větruši15,26 %2,38 %  
chemlog15,26 %2,38 %  
rekonstrukce Pila Vrchoslav s.r.o-pobočka Košťany15,26 %2,38 %  
Oprava muzea Ústí nad Labem15,26 %2,38 %  
Revitalizace náměstí v Jílovém15,26 %2,38 %  
lanovka na Bouřňák15,26 %2,38 %  
muzeum chmele a piva v žatci15,26 %2,38 %  
Lanovka - Bouřňák15,26 %2,38 %  
kampus15,26 %2,38 %  
Městská knihovna Louny15,26 %2,38 %  
ostatní odpovědi cyklostezka při povodí Ohře
vědeckotechnický park v Rumburku, pivovar na Rycht
Lanová dráha na Větruši
IPRM Chomutov - Areál bývalých kasáren a přilehléh
vzdělávací program v UL
školní fondy
stavba školní tělocvičny zš v Roudnici nad Labem
Lanovka
Revitalizace rybníka
947,37 %21,43 % 

Graf

11. Víte, kde je nové sídlo regionální rady v Ústí nad Labem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1955,88 %45,24 %  
nevím1132,35 %26,19 %  
ano411,76 %9,52 %  

Graf

12. Slýcháváte často o činnosti regionální rady regionu soudržnosti Severozápad? Jedná se o území Ústeckého a Karlovarského kraje.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 13, Neotázka č. 14, Nevímotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2985,29 %69,05 %  
Ano514,71 %11,9 %  

Graf

13. Z jakých informačních kanálů se k Vám zprávy o činnosti regionální rady dostávají?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Celorepubliková televize360 %7,14 %  
Internet360 %7,14 %  
Práce, škola, vzdělávací programy360 %7,14 %  
Propagační letáky240 %4,76 %  
Informační tabule240 %4,76 %  
Od rodiny, přátelů, známých120 %2,38 %  
Regionální tisk120 %2,38 %  
Regionální televize120 %2,38 %  
Celorepublikový tisk120 %2,38 %  

Graf

14. Myslíte si, že je regionální rada regionu soudržnosti Severozápad obecně prospěšná instituce, která zlepšuje životní podmínky tohoto území?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 15, Neotázka č. 16, Nevímotázka č. 16].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím2470,59 %57,14 %  
Ano823,53 %19,05 %  
Ne25,88 %4,76 %  

Graf

15. Pokud ano, tak jak podle Vás zlepšuje životní podmínky?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pomáhá získávat dotace z fondů EU112,5 %2,38 %  
zajišťuje finance z EU a tím přispívá k rozvoji112,5 %2,38 %  
za pmoci prostředků z EU112,5 %2,38 %  
pomáhá čerpat peníze z EU fondů112,5 %2,38 %  
tím že podporuje regionální rozvoj112,5 %2,38 %  
více pracovních možností, více kulturního využití112,5 %2,38 %  
aby lidé snáze našli práci, obnova památek 112,5 %2,38 %  
poskytuje lepší řešení problémů daného regionu112,5 %2,38 %  

Graf

16. Myslíte si, že potřebujeme instituci regionální rady?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 17, Neotázka č. 18, Nevímotázka č. 18].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím1946,34 %45,24 %  
Ne1434,15 %33,33 %  
Ano819,51 %19,05 %  

Graf

17. V případě ano, proč podle Vás tuto instituci potřebujeme?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pro spojení s hlavou EU a celkově s kolegy z integ112,5 %2,38 %  
pro lepší spolupráci s EU112,5 %2,38 %  
Někdo by se měl starat o koordinaci. 112,5 %2,38 %  
pro zlepšení životních podminek112,5 %2,38 %  
koordinace činností zajišťujících lepší živ.podmín112,5 %2,38 %  
je blíže problémům než vládní instituce112,5 %2,38 %  
díky ní můžeme lépe řešit problémy 112,5 %2,38 %  
poradní instituce112,5 %2,38 %  

Graf

18. Myslíte si, že budou intergrační procesy v Evropě pokračovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 19, Ne → konec dotazníku, Nevím → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3278,05 %76,19 %  
Nevím614,63 %14,29 %  
Ne37,32 %7,14 %  

Graf

19. Pokud ano, bude se podle Vás těchto procesů aktivně účastnit i ČR?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2784,38 %64,29 %  
nevím412,5 %9,52 %  
ne13,13 %2,38 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Fassmannová, N.Průzkum veřejného mínění o regionální radách regionů soudržnosti ČR (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://pruzkum-verejneho-mineni-o-r.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.