Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Průzkum vývoje koučování

Průzkum vývoje koučování

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Krýzlová
Šetření:15. 04. 2024 - 29. 04. 2024
Počet respondentů:3
Počet otázek (max/průměr):6 / 6
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:05
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení kouči a účastníci koučování, dovoluji si vás požádat o vyplnění mého dotazníku. 

Odpovědi respondentů

1. Jak dlouho se věnujete koučování?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně než 1 rok3100 %100 %  

Graf

2. Jaké technologie používáte při koučování?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
videohovory (Zoom, Teams atd.)266,67 %66,67 %  
E-mailová komunikace266,67 %66,67 %  
online dotázníky a feedback nástroje133,33 %33,33 %  
nepoužívám žádné technologie133,33 %33,33 %  

Graf

3. Jaký přístup koučování považujete aktuálně za nejefektivnější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
koučování založené na hodnotách266,67 %66,67 %  
motivační rozhovory266,67 %66,67 %  

Graf

4. Jaké změny ve strategiích koučování jste pozorovali během vaší praxe?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Dělám to krátce, tak zatím žádné

docela velké

xxxx

5. Jak často se účastníte školení nebo kurů pro zdokonalení vašich koučovacích dovedností?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
několikrát ročně133,33 %33,33 %  
pravidelně každý měsíc133,33 %33,33 %  
jednou ročně133,33 %33,33 %  

Graf

6. Jaký dopad má podle vás koučování na výkonnost a spokojenost klientů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
lepší řízení stresu3100 %100 %  
zlepšení osobního rozvoje266,67 %66,67 %  
zlepšení pracovního výkonu266,67 %66,67 %  
zvýšení osobní spokojenosti266,67 %66,67 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Krýzlová, L.Průzkum vývoje koučování (výsledky průzkumu), 2024. Dostupné online na https://pruzkum-vyvoje-koucovani.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.