Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Vztahy

Vztahy

Všímáte si společenské odpovědnosti supermarketů?
Nakupujete v společensky odpovědných obchodech radši? Zúčastněte se průzkumu Lucie Krátké.

(5 min)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Anna Novak
Šetření:02. 11. 2021 - 09. 11. 2021
Počet respondentů:106
Počet otázek (max/průměr):10 / 9.98
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:61,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:17
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník slouží k získání odpovědí na otázky ohledně vztahů. Výsledky budou použity jako podklad pro kratší článek o vztazích v dnešní době. Je určený pro respondenty nad 18 let, ve vztahu i bez partnera.

Odpovědi respondentů

1. Myslím si, že je můj partner odpovědný za mé štěstí:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím4037,74 %37,74 %  
spíše nesouhlasím3230,19 %30,19 %  
nesouhlasím1816,98 %16,98 %  
souhlasím1110,38 %10,38 %  
nevím54,72 %4,72 %  

Graf

2. Když někoho miluji, mám v podstatě nekonečný přísun štěstí:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím3533,02 %33,02 %  
spíše nesouhlasím2119,81 %19,81 %  
nesouhlasím2018,87 %18,87 %  
nevím1514,15 %14,15 %  
souhlasím1514,15 %14,15 %  

Graf

3. Nejhezčí fází vztahu je prvotní fáze zamilovanosti:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím3230,19 %30,19 %  
spíše nesouhlasím2624,53 %24,53 %  
souhlasím2220,75 %20,75 %  
nevím1615,09 %15,09 %  
nesouhlasím109,43 %9,43 %  

Graf

4. Pomyšlení na jiného člověka vnímám jako první krok k nevěře:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím4643,4 %43,4 %  
nesouhlasím3533,02 %33,02 %  
spíše souhlasím1413,21 %13,21 %  
nevím87,55 %7,55 %  
souhlasím32,83 %2,83 %  

Graf

5. Mám právo vědět o VŠEM, co se v životě partnera děje:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím4037,74 %37,74 %  
nesouhlasím3331,13 %31,13 %  
spíše souhlasím2523,58 %23,58 %  
souhlasím43,77 %3,77 %  
nevím43,77 %3,77 %  

Graf

6. Vztah je z velké části založen na kompromisech:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím5753,77 %53,77 %  
spíše souhlasím3734,91 %34,91 %  
spíše nesouhlasím87,55 %7,55 %  
nevím43,77 %3,77 %  

Graf

7. To, co vím o sexuálním životě svých přátel, ovlivňuje můj vlastní sexuální život. (Kamarád má sex 2x týdně, já jednou za 14 dní -> něco je špatně)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím5047,17 %47,17 %  
spíše nesouhlasím4239,62 %39,62 %  
spíše souhlasím98,49 %8,49 %  
nevím43,77 %3,77 %  
souhlasím10,94 %0,94 %  

Graf

8. Muži jsou sexuálně aktivnější než ženy:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím2927,36 %27,36 %  
spíše souhlasím2725,47 %25,47 %  
nevím2018,87 %18,87 %  
nesouhlasím1716,04 %16,04 %  
souhlasím1312,26 %12,26 %  

Graf

9. Za ochranu a případné těhotenství jsou zodpovědnější ženy než muži:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím5350 %50 %  
spíše nesouhlasím2523,58 %23,58 %  
spíše souhlasím1716,04 %16,04 %  
souhlasím98,49 %8,49 %  
nevím21,89 %1,89 %  

Graf

10. Lidé bez vztahu mohou být plnohodnotně a doopravdy šťastni:

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím5350,96 %50 %  
spíše souhlasím3028,85 %28,3 %  
nevím1110,58 %10,38 %  
spíše nesouhlasím65,77 %5,66 %  
nesouhlasím43,85 %3,77 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Myslím si, že je můj partner odpovědný za mé štěstí:

2. Když někoho miluji, mám v podstatě nekonečný přísun štěstí:

3. Nejhezčí fází vztahu je prvotní fáze zamilovanosti:

4. Pomyšlení na jiného člověka vnímám jako první krok k nevěře:

5. Mám právo vědět o VŠEM, co se v životě partnera děje:

6. Vztah je z velké části založen na kompromisech:

7. To, co vím o sexuálním životě svých přátel, ovlivňuje můj vlastní sexuální život. (Kamarád má sex 2x týdně, já jednou za 14 dní -> něco je špatně)

8. Muži jsou sexuálně aktivnější než ženy:

9. Za ochranu a případné těhotenství jsou zodpovědnější ženy než muži:

10. Lidé bez vztahu mohou být plnohodnotně a doopravdy šťastni:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Myslím si, že je můj partner odpovědný za mé štěstí:

2. Když někoho miluji, mám v podstatě nekonečný přísun štěstí:

3. Nejhezčí fází vztahu je prvotní fáze zamilovanosti:

4. Pomyšlení na jiného člověka vnímám jako první krok k nevěře:

5. Mám právo vědět o VŠEM, co se v životě partnera děje:

6. Vztah je z velké části založen na kompromisech:

7. To, co vím o sexuálním životě svých přátel, ovlivňuje můj vlastní sexuální život. (Kamarád má sex 2x týdně, já jednou za 14 dní -> něco je špatně)

8. Muži jsou sexuálně aktivnější než ženy:

9. Za ochranu a případné těhotenství jsou zodpovědnější ženy než muži:

10. Lidé bez vztahu mohou být plnohodnotně a doopravdy šťastni:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Novak, A.Vztahy (výsledky průzkumu), 2021. Dostupné online na https://pruzkum-vztahu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.