Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Průzkum webové prezentace KTVS

Průzkum webové prezentace KTVS

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jakub Lukáš
Šetření:19. 02. 2011 - 20. 02. 2011
Počet respondentů:31
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:86,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:37
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Prosím Vás o vyplnění jednoduchécho dotazníku, díky Vám :-)

Odpovědi respondentů

1. Navštěvujete internetové stránky KTVS (http://ktvs.vsb.cz/)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1445,16 %45,16 %  
Pouze v případě, mám-li si přihlásit sport929,03 %29,03 %  
Ne825,81 %25,81 %  

Graf

2. Při pohledu na webovou prezentaci KTVS, osloví Vás?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne1135,48 %35,48 %  
Spíše ano722,58 %22,58 %  
Určitě ne619,35 %19,35 %  
Nedokážu posoudit516,13 %16,13 %  
Určitě ano26,45 %6,45 %  

Graf

3. Ohodnoťte komplexně tyto internetové stránky (1 – nejlepší, 5 – nejhorší).

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31341,94 %41,94 %  
41135,48 %35,48 %  
2516,13 %16,13 %  
113,23 %3,23 %  
513,23 %3,23 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.21
Minimum:2
Maximum:4
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.53
Směrodatná odchylka:0.73
Medián:3
Modus:3

Graf

4. V čem spatřujete, jakožto návštěvníci stránky KTVS nejpalčivější problém?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Grafické zpracování1341,94 %41,94 %  
Horizontální nabídkové menu516,13 %16,13 %  
Struktura stránek412,9 %12,9 %  
Stránky jsou komplexně špatné412,9 %12,9 %  
Nepřehlednost39,68 %9,68 %  
Jiné…26,45 %6,45 %  

Graf

5. Obsah na stránkách je pro Vás?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dostačující1341,94 %41,94 %  
Nedokážu posoudit929,03 %29,03 %  
Nedostačující722,58 %22,58 %  
Optimální26,45 %6,45 %  

Graf

6. Uvítali byste, kdyby bylo přihlašování do jednotlivých sportů prostřednictvím moodle či edison?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Určitě, je lepší mít vše k dispozici na jednom místě1961,29 %61,29 %  
Nevím825,81 %25,81 %  
Ne412,9 %12,9 %  

Graf

7. V případě vytvoření nové webové prezentace společně s optimalizací aktualit, navštěvovali byste stránky častěji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano1341,94 %41,94 %  
Určitě ne619,35 %19,35 %  
Nevím, s největší pravděpodobností by mě to vůbec neovlivnilo516,13 %16,13 %  
Určitě ano412,9 %12,9 %  
Spíše ne39,68 %9,68 %  

Graf

8. Proč by měla mít KTVS kvalitní webovou prezentaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Z důvodu oslovení potenciálních zájemců o studium929,03 %29,03 %  
Z důvodu pohodlí studentů825,81 %25,81 %  
Z důvodu prestiže katedry825,81 %25,81 %  
Nedokážu posoudit619,35 %19,35 %  

Graf

9. Vaše pohlaví ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž1961,29 %61,29 %  
Žena1238,71 %38,71 %  

Graf

10. Jste studentem programu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Bakalářského1548,39 %48,39 %  
Magisterského1238,71 %38,71 %  
Doktorského412,9 %12,9 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Lukáš, J.Průzkum webové prezentace KTVS (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://pruzkum-webove-prezentace-kt.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.