Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Pruzkum zajmu o elektronky

Pruzkum zajmu o elektronky

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Rudolf Hon
Šetření:13. 04. 2009 - 11. 05. 2009
Počet respondentů:71
Počet otázek (max/průměr):10 / 6.1
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:27,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:51
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Průzkum se provádí na zjištění využití elektronek.

Odpovědi respondentů

1. Používáte elektronky

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 2, NE → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO5779,17 %80,28 %  
NE1520,83 %21,13 %  

Graf

2. Používáte magická oka ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 3, NEotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4070,18 %56,34 %  
NE1729,82 %23,94 %  

Graf

3. Kolik peněz byste byl ochotný zaplatit za novou EM80

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
150623,08 %8,45 %  
200415,38 %5,63 %  
50311,54 %4,23 %  
100311,54 %4,23 %  
8027,69 %2,82 %  
7027,69 %2,82 %  
9013,85 %1,41 %  
50013,85 %1,41 %  
12013,85 %1,41 %  
4013,85 %1,41 %  
ostatní odpovědi 180
75
27,69 %2,82 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:121.46
Minimum:50
Maximum:200
Variační rozpětí:150
Rozptyl:2677.13
Směrodatná odchylka:51.74
Medián:110
Modus:150

Graf

4. Kolik peněz byste byl ochotný zaplatit za novou EM84

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
100726,92 %9,86 %  
150519,23 %7,04 %  
250311,54 %4,23 %  
50311,54 %4,23 %  
8027,69 %2,82 %  
8513,85 %1,41 %  
50013,85 %1,41 %  
9013,85 %1,41 %  
7513,85 %1,41 %  
7013,85 %1,41 %  
ostatní odpovědi 200 13,85 %1,41 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:124.17
Minimum:50
Maximum:250
Variační rozpětí:200
Rozptyl:3636.23
Směrodatná odchylka:60.3
Medián:100
Modus:100

Graf

5. Používáte elektronky řady ECCxx a ELxx ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 6, NEotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4680,7 %64,79 %  
NE1119,3 %15,49 %  

Graf

6. Kolik peněz byste byl ochotný zaplatit za novou ECC83

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
100724,14 %9,86 %  
150620,69 %8,45 %  
50310,34 %4,23 %  
2026,9 %2,82 %  
3026,9 %2,82 %  
8013,45 %1,41 %  
25013,45 %1,41 %  
6013,45 %1,41 %  
50013,45 %1,41 %  
20013,45 %1,41 %  
ostatní odpovědi 180
40
70
90
413,79 %5,63 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:103.7
Minimum:20
Maximum:250
Variační rozpětí:230
Rozptyl:3224.22
Směrodatná odchylka:56.78
Medián:100
Modus:100

Graf

7. Kolik peněz byste byl ochotný zaplatit za novou EL84

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
100725,93 %9,86 %  
150414,81 %5,63 %  
12027,41 %2,82 %  
8027,41 %2,82 %  
20027,41 %2,82 %  
5027,41 %2,82 %  
25013,7 %1,41 %  
50013,7 %1,41 %  
3013,7 %1,41 %  
40013,7 %1,41 %  
ostatní odpovědi 20
180
40
70
414,81 %5,63 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:126.8
Minimum:30
Maximum:400
Variační rozpětí:370
Rozptyl:6122.67
Směrodatná odchylka:78.25
Medián:100
Modus:100

Graf

8. Kolik peněz byste byl ochotný zaplatit za novou EL34

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
100621,43 %8,45 %  
200517,86 %7,04 %  
40310,71 %4,23 %  
150310,71 %4,23 %  
50027,14 %2,82 %  
25027,14 %2,82 %  
30013,57 %1,41 %  
40013,57 %1,41 %  
23013,57 %1,41 %  
12013,57 %1,41 %  
ostatní odpovědi 50
240
90
310,71 %4,23 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:175.38
Minimum:40
Maximum:500
Variační rozpětí:460
Rozptyl:11657.85
Směrodatná odchylka:107.97
Medián:150
Modus:100

Graf

9. Pro jaké účely používáte elektronky

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Opravy a restuarování3970,91 %54,93 %  
Bastlení3461,82 %47,89 %  
Pro jiné účely1018,18 %14,08 %  

Graf

10. Je pro Vás důležytý výrobce elektronek

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3358,93 %46,48 %  
ne2341,07 %32,39 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Kolik peněz byste byl ochotný zaplatit za novou EM80

  • odpověď < - 40 >:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 1. Používáte elektronky
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 2. Používáte magická oka ?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Používáte elektronky

2. Používáte magická oka ?

3. Kolik peněz byste byl ochotný zaplatit za novou EM80

4. Kolik peněz byste byl ochotný zaplatit za novou EM84

5. Používáte elektronky řady ECCxx a ELxx ?

6. Kolik peněz byste byl ochotný zaplatit za novou ECC83

7. Kolik peněz byste byl ochotný zaplatit za novou EL84

8. Kolik peněz byste byl ochotný zaplatit za novou EL34

9. Pro jaké účely používáte elektronky

10. Je pro Vás důležytý výrobce elektronek

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Používáte elektronky

2. Používáte magická oka ?

3. Kolik peněz byste byl ochotný zaplatit za novou EM80

4. Kolik peněz byste byl ochotný zaplatit za novou EM84

5. Používáte elektronky řady ECCxx a ELxx ?

6. Kolik peněz byste byl ochotný zaplatit za novou ECC83

7. Kolik peněz byste byl ochotný zaplatit za novou EL84

8. Kolik peněz byste byl ochotný zaplatit za novou EL34

9. Pro jaké účely používáte elektronky

10. Je pro Vás důležytý výrobce elektronek

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Hon, R.Pruzkum zajmu o elektronky (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://pruzkum-zajmu-o-elektronky.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.