Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > průzkum zájmu občanů města Sušice o zřízení jeslí

průzkum zájmu občanů města Sušice o zřízení jeslí

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Soňa Szwajnochová
Šetření:24. 01. 2011 - 23. 02. 2011
Počet respondentů:23
Počet otázek (max/průměr):15 / 14.57
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:43,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:20
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den.

Současná ekonomická situace čím dál tím více nutí maminky se po porodu vrátit co nejdříve do práce,bohužel nastává otázka co s dítětem-sehnat paní na hlídání,nebo ho předčasně umístit do školky-které nejsou přizpůsobené pro malé děti ve věku od 10ti měsíců do 3let

Měl/a byste zájem o zřízení jeslí,popřípadě speciální předškolní třídy pro děti ve věku od 10ti měsíců do 3 let ve městě Sušice(Plzeňský kraj)

Odpovědi respondentů

1. JE DLE VAŠEHO NÁZORU V SUŠICI DOSTATEK ŠKOLEK?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1356,52 %56,52 %  
ano626,09 %26,09 %  
nevím417,39 %17,39 %  

Graf

2. JE DLE VAŠEHO NÁZORU V SUŠICI DOSTATEK JESLIČEK PRO DĚTI DO 3 LET?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1773,91 %73,91 %  
nevím417,39 %17,39 %  
ano28,7 %8,7 %  

Graf

3. MÁTE DÍTĚ VE VĚKU 0-2 LET?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1252,17 %52,17 %  
ano1147,83 %47,83 %  

Graf

4. MÁTE DÍTĚ VE VĚKU 3-6 LET?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1252,17 %52,17 %  
ne1147,83 %47,83 %  

Graf

5. NAVŠTĚVUJE VAŠE DÍTĚ NĚJAKÉ PŘEDŠKOLNÍ ZAŘÍZENÍ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE,VE MĚSTĚ NEJSOU JESLE730,43 %30,43 %  
ANO, STÁTNÍ ŠKOLKU730,43 %30,43 %  
NE, PROTOŽE NEMÁM ZÁJEM POSÍLAT DÍTĚ DO ŠKOLKY313,04 %13,04 %  
ANO, SOUKROMOU ŠKOLKU NEBO MINIŠKOLKU28,7 %8,7 %  
NE, PROTOŽE SE MI NEPODAŘILO DÍTĚ UMÍSTIT DO STÁTNÍ ŠKOLKY NEBO JESLÍ28,7 %8,7 %  
JINÉ14,35 %4,35 %  
NE, PROTOŽE JSEM NENAŠEL/ŠLA VYHOVUJÍCÍ ZAŘÍZENÍ, STÁTNÍ ANI SOUKROMÉ14,35 %4,35 %  

Graf

6. JSTE SE ŠKOLKOU NEBO JESLEMI, KTERÉ VAŠE DÍTĚ NAVŠTĚVUJE SPOKOJEN/A?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím1356,52 %56,52 %  
ano626,09 %26,09 %  
ne417,39 %17,39 %  

Graf

7. CO OČEKÁVÁTE OD JESLÍ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
O DÍTĚ BUDE POSTARÁNO ZATÍMCO BUDU V ZAMĚSTNÁNÍ1565,22 %65,22 %  
DÍTĚ SI OSVOJÍ NEZBYTNÉ ZNALOSTI A DOVEDNOSTI PRO ZVLÁDNUTÍ MŠ417,39 %17,39 %  
INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP K DÍTĚTI PODPORUJÍCÍ JEHO ROZVOJ313,04 %13,04 %  
JINÉ14,35 %4,35 %  

Graf

8. JAKOU BY DLE VAŠEHO NÁZORU MĚLY DĚTI VE ŠKOLCE A JESLÍCH DOSTÁVAT STRAVU?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
BĚŽNOU ČESKOU KUCHYNI, V SOULADU S VYHLÁŠKOU MŠMT1982,61 %82,61 %  
BIO POTRAVINY313,04 %13,04 %  
VEGETARIÁNSKOU14,35 %4,35 %  

Graf

9. CO SI MYSLÍTE O SOUKROMÝCH ŠKOLKÁCH NEBO JESLÍCH

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SOUKROMÉ ŠKOLKY NEBO JESLE JSOU PŘÍLIŠ DRAHÉ1356,52 %56,52 %  
BEZ NICH BYCH NEMĚLA KAM DÍTĚ UMÍSTIT521,74 %21,74 %  
O SOUKROMÉ ŠKOLKY NEBO JESLE SE NEZAJÍMÁM313,04 %13,04 %  
DÍTĚ BYCH UMÍSTIL/A JEDINĚ DO SOUKROMÉ ŠKOLKY NEBO JESLÍ14,35 %4,35 %  
NEVĚŘÍM JIM14,35 %4,35 %  

Graf

10. ZA STÁTNÍ MŠ NEBO JESLE BYSTE BYL/A OCHOTEN/NA PLATIT MĚSÍČNĚ V CELODENNÍM PROVOZU MAXIMÁLNĚ

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
DO 1000 Kč1773,91 %73,91 %  
DO 1500 Kč521,74 %21,74 %  
DO 2000 Kč14,35 %4,35 %  

Graf

11. ZA SOUKROMOU MŠ NEBO JESLE BYSTE BYL/A OCHOTEN/NA PLATIT MĚSÍČNĚ V CELODENNÍM PROVOZU MAXIMÁLNĚ

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NA SOUKROMOU Mš NEBO JESLE NEMÁM FINANCE1571,43 %65,22 %  
DO 5000 Kč628,57 %26,09 %  

Graf

12. ZA 1 HODINU HLÍDÁNÍ JSTE OCHOTEN/NA ZAPLATIT MAXIMÁLNĚ

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
50 Kč1356,52 %56,52 %  
80 Kč521,74 %21,74 %  
100 Kč417,39 %17,39 %  
NAD 200 KČ POKUD BY ODPOVÍDALO MÝM PŘEDSTAVÁM14,35 %4,35 %  

Graf

13. Z NÁSLEDUJÍCÍ NABÍDKY BY VÁS NEJVÍCE OSLOVILO ZAŘÍZENÍ FUNGUJÍCÍ

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
CELODENNĚ 6-16h.1043,48 %43,48 %  
CELODENNĚ 7-17h.939,13 %39,13 %  
JINÉ28,7 %8,7 %  
CELODENNĚ 8-18h.28,7 %8,7 %  

Graf

14. POBÍRÁTE RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 15, BUDU DO 1 ROKU POBÍRATotázka č. 15, NE → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO1356,52 %56,52 %  
NE834,78 %34,78 %  
BUDU DO 1 ROKU POBÍRAT28,7 %8,7 %  

Graf

15. JAKOU VARIANTU RODIČOVSKÉHO PŘÍSPĚVKU POBÍRÁTE/BUDETE POBÍRAT?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3 LETÁ VARIANTA1066,67 %43,48 %  
4 LETÁ VARIANTA320 %13,04 %  
2 LETÁ VARIANTA213,33 %8,7 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Szwajnochová, S.průzkum zájmu občanů města Sušice o zřízení jeslí (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://pruzkum-zajmu-obcanu-mesta-s.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.