Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Průzkum znalosti euroregionu Praděd

Průzkum znalosti euroregionu Praděd

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Iva Fingerova
Šetření:16. 09. 2016 - 21. 09. 2016
Počet respondentů:25
Počet otázek (max/průměr):10 / 9.96
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:46,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:12
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Pruzkum v dotazniku my pomuze ke sberu dat diplomove prace

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví účastníka ankety:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž2080 %80 %  
žena520 %20 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-55 let936 %36 %  
nad 55 let936 %36 %  
do 19 let728 %28 %  

Graf

3. Znáte pojem euroregion?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1352 %52 %  
ano1248 %48 %  

Graf

4. V připadě pokud jste odpověděli v předchozí otázce ano definujte euroregion:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

.

A v případě že ne? (Otázku jste zadala povinnou)

Ano

Dobrý

Euroregion nevím jak popsat ale je zkrátka báječný

Kde se kupuje za€

místo v Evropě

Nauč se prosím pravopis, jinak tu diplomku neuděláš

ne

nerelevantní

neviem čo to je

Nevim

nevím

nevím přesně

Nevím, jak to popsat. :'(

Neznám ho

Region podporovaný EU.

Region s přeshraniční spoluprácí.

Region zasahující více příhraniční oblasti více evropských zemí, resp. regionální forma spolupráce, většinou přeshraniční, v evropských státech

sdgvs

sdružení sousedních regionů

Uměle vytvořená oblast pro účely statistik a programů EU, mnohdy přes území více zemí EU

Umělý územní útvar bez historických souvislostí vytvořený socialistickými euroúředníky za účelem podojení eurozpočtu a státního rozpočtu.

5. Který euroregion znáte?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

.

Balaton

celou řadu

Elbe

existující

Labe a asi tak 10 delších

nerelevantní

Nevim

Neznám

Neznám

Nisa, Krušnohoří, Poohří, Kladský

Praděd

sdgsg

Silesia, Praděd, Krušnohoří, Šumava - Bavorský les, Bílé Karpaty, Dobrava, Pomoraví - Zahorie, Wienviertel, Slezské Těšínsko, Beskydy

Šumavské hory

Trojmezí.

Třeba euroregion Nisa, ale je jich mnohem víc.

Všechny

Všechny

Znám všechny druhy

žádný

žádný

žádný

žádný

žiadny

6. Znáte možnosti spolupráce v rámci euroregionu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1768 %68 %  
ano832 %32 %  

Graf

7. Využili jste výhod volného vstupu na územi cizího státu v rámci euroregionu?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1144 %44 %  
ano416 %16 %  
nevím28 %8 %  
Ne.14 %4 %  
asi nie14 %4 %  
sdgsdgsd14 %4 %  
NE, využívám Schengenského prostoru a Eurozóny 14 %4 %  
Ano využil14 %4 %  
Ano určitě14 %4 %  
Jo14 %4 %  
ostatní odpovědi Zatím ne 14 %4 % 

Graf

8. Co navrhujete zlepšit na euroregionu?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

je mi to jedno

Jejich zrušení

ne

nerelevantní

neviem

Nevim

Nevím

nevím

nevím

nevím

Nevím

Nevím :-)

Nevim, ale Ty bys mohla zlepšit pravopis

Nevím, nemám o euroregionech zas až tak dobrý přehled, abych mohl navrhovat vylepšení.

neznám do takové míry problematiku euroregionů, bydlím sice v příhraničí, ale v místě, kam euroregiony nezasahují

Nic

Nic

Nic

Nic je Perfektní

Nic vše je naprosto perfektní

Nic.

spolupráci, dopravu

ssdsdb

výslovnost

9. Jakým způsobem máte možnost spolupracovat s euroregionem Praděd?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

Co to? Proč bych měl spolupracovat s nějakým územím?

Já? Žádný...

Jen jedním?

ne

Nemám tu možnost

Nemám žádný zpusib

nespolupracuji

neviem

Nevim

Nevím

Nevim

nevím

nevím

Nevím.

Nic

sdfsdfsdfsd

Všemi způsoby

Všemi způsoby

Vypit ho

zřejmě žádným, znám ho jen jako turista a návštěvník

žádné

žádné

žádným

žádným

10. Vídíte větší možnost rozvoje euroregionu Praděd?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano určitě

Ano určitě vidím

možná by stálo za to posílit spolupráci mezi jednotlivými obcemi a trochu motivovat některé obce Jesenicka a Bruntálska k většímu rozvoji - dalo by se to na poli turistickém, kulturním, sportovním...

ne

ne

ne

ne

neviem

Nevim

Nevím

nevím

nevím

nevím

Neznám.

Proč ne? Rozvoj je dobrá věc.

sdfsfsafsd

určitě ano

v budoucnu ano

Zlepšit přeshraniční dopravu (železniční i autobusovou) do přilehlé polské oblasti.

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Fingerova , I.Průzkum znalosti euroregionu Praděd (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://pruzkum-znalosti-euroregionu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.