Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Průzkum znalostí k problematice propouštění zaměstnanců

Průzkum znalostí k problematice propouštění zaměstnanců

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Katka Fléglová
Šetření:23. 11. 2015 - 02. 12. 2015
Počet respondentů:42
Počet otázek (max/průměr):12 / 12
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:54,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:11
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

rád bych vás tímto poprosil o vyplnění dotazníku k mé diplomové práci "Propouštění zaměstnanců v souvislosti s organizačními změnami."

Dotazník je určen pro veškeré zaměstnance i zaměstnavatele.

 

 

 

Odpovědi respondentů

1. V jakém postavení působíte v pracovněprávních vztazích?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jako zaměstnanec3685,71 %85,71 %  
Žádná z předchozích odpovědí.37,14 %7,14 %  
Jako zaměstnavatel37,14 %7,14 %  

Graf

2. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské a vyšší2559,52 %59,52 %  
Nižší než vysokoškolské.1740,48 %40,48 %  

Graf

3. Je podle Vás následující modelová situace, resp. tvrzení v souladu se zákonem, resp. pravdivé? "Zaměstnavatel dá zaměstnanci výpověď z pracovního poměru, ve které bude uvedeno více výpovědních důvodů (např. výpověď z důvodu přemístění zaměstnavatel, výpověď pro nadbytečnost, výpověď pro soustavné porušování povinností)."

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2661,9 %61,9 %  
ano1638,1 %38,1 %  

Graf

4. Je podle Vás následující modelová situace, resp. tvrzení v souladu se zákonem, resp. pravdivé? "Zaměstnavatel dá zaměstnanci výpověď z pracovního poměru z důvodu zrušení pracovní pozice tohoto zaměstnance (organizační změny), ačkoliv by mu mohl nabídnout jinou pracovní pozici v místě, které bylo sjednáno jako místo výkonu a která by odpovídala sjednanému druhu práce a byla pro něho vhodná. Zaměstnavatel tedy neučinil snahu převést zaměstnance na jiné volné pracovní místo."

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2661,9 %61,9 %  
ano1638,1 %38,1 %  

Graf

5. Je podle Vás následující modelová situace, resp. tvrzení v souladu se zákonem, resp. pravdivé? "Zaměstnavatel dá zaměstnanci výpověď z pracovního poměru pro nadbytečnost (tzn. v důsledku provedených organizačních změn se stal zaměstnanec nadbytečným), ačkoliv u zaměstnavatele počet zaměstnanců provedením organizačních změn neklesl, případně i stoupl."

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2559,52 %59,52 %  
ano1740,48 %40,48 %  

Graf

6. Je podle Vás následující modelová situace, resp. tvrzení v souladu se zákonem, resp. pravdivé? "Zaměstnavatel dá zaměstnanci výpověď z pracovního poměru z důvodu zrušení zaměstnavatele nebo jeho části, případně z důvodu přemístění zaměstnavatele nebo jeho části, ačkoliv z objektivního hlediska nadále může zaměstnanci přidělovat na jeho stávající pracovní pozici práci plně v souladu s pracovní smlouvou."

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2764,29 %64,29 %  
ano1535,71 %35,71 %  

Graf

7. Je podle Vás následující modelová situace, resp. tvrzení v souladu se zákonem, resp. pravdivé? "Zaměstnavatel dá zaměstnanci výpověď z pracovního poměru z důvodu přemístění zaměstnavatele nebo jeho části, přičemž k tomuto přemístění došlo v rámci oblasti, která byla v pracovní smlouvě sjednána jako místo výkonu práce zaměstnavatele (konkrétní město, okres, celá ČR)."

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3378,57 %78,57 %  
ano921,43 %21,43 %  

Graf

8. Je podle Vás následující modelová situace, resp. tvrzení v souladu se zákonem, resp. pravdivé? "Zaměstnavatel dá zaměstnanci výpověď z pracovního poměru z důvodu přemístění zaměstnavatel, přičemž nedošlo k přesunu všech činností zaměstnavatele, došlo však ke změně sídla zapsaného do obchodního rejstříku. Zaměstnanec má v pracovní smlouvě jako místo výkonu práce sjednáno sídlo zaměstnavatele."

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2457,14 %57,14 %  
ano1842,86 %42,86 %  

Graf

9. Je podle Vás následující modelová situace, resp. tvrzení v souladu se zákonem, resp. pravdivé? "V případném soudním řízení má povinnost dokázat splnění, resp. nesplnění předpokladů pro platnou výpověď pro nadbytečnost zaměstnanec (nese břemeno tvrzení a důkazní břemeno); na zaměstnavateli nespočívá tato povinnost proto, že by skutečnosti vážící se k výpovědi mohly zasahovat do jeho obchodního tajemství."

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3071,43 %71,43 %  
ano1228,57 %28,57 %  

Graf

10. Je podle Vás následující modelová situace, resp. tvrzení v souladu se zákonem, resp. pravdivé? "Jestliže zaměstnavatel provádí organizační změny, pro které se ruší jedno pracovní místo (např. řidič kamionové dopravy), potom může dát výpověď libovolnému zaměstnanci z pracovníků zařazených na této pozici, aniž by musel výběr takovéhoto zaměstnance jakkoliv odůvodňovat."

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3276,19 %76,19 %  
ne1023,81 %23,81 %  

Graf

11. Je podle Vás následující modelová situace, resp. tvrzení v souladu se zákonem, resp. pravdivé? "Jestliže zaměstnavatel provádí organizační změny, jejichž důsledkem má být snížení stavu zaměstnanců, potom může dát zaměstnanci výpověď pro nadbytečnost i v případě, že k cílenému snížení stavu zaměstnanců dojde v nejbližší době jinak, např. uplynutím sjednané doby u jiných zaměstnanců, který mají pracovním poměrem na dobu určitou."

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2969,05 %69,05 %  
ne1330,95 %30,95 %  

Graf

12. Je podle Vás následující modelová situace, resp. tvrzení v souladu se zákonem, resp. pravdivé? "Výpověď pro nadbytečnost je platná i tehdy, jestliže by podle ní měl pracovní poměr skončit dříve než jeden den předtím, než nabydou účinnosti organizační změny, kvůli kterým byla výpověď dána."

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2150 %50 %  
ano2150 %50 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. V jakém postavení působíte v pracovněprávních vztazích?

2. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

3. Je podle Vás následující modelová situace, resp. tvrzení v souladu se zákonem, resp. pravdivé? "Zaměstnavatel dá zaměstnanci výpověď z pracovního poměru, ve které bude uvedeno více výpovědních důvodů (např. výpověď z důvodu přemístění zaměstnavatel, výpověď pro nadbytečnost, výpověď pro soustavné porušování povinností)."

4. Je podle Vás následující modelová situace, resp. tvrzení v souladu se zákonem, resp. pravdivé? "Zaměstnavatel dá zaměstnanci výpověď z pracovního poměru z důvodu zrušení pracovní pozice tohoto zaměstnance (organizační změny), ačkoliv by mu mohl nabídnout jinou pracovní pozici v místě, které bylo sjednáno jako místo výkonu a která by odpovídala sjednanému druhu práce a byla pro něho vhodná. Zaměstnavatel tedy neučinil snahu převést zaměstnance na jiné volné pracovní místo."

5. Je podle Vás následující modelová situace, resp. tvrzení v souladu se zákonem, resp. pravdivé? "Zaměstnavatel dá zaměstnanci výpověď z pracovního poměru pro nadbytečnost (tzn. v důsledku provedených organizačních změn se stal zaměstnanec nadbytečným), ačkoliv u zaměstnavatele počet zaměstnanců provedením organizačních změn neklesl, případně i stoupl."

6. Je podle Vás následující modelová situace, resp. tvrzení v souladu se zákonem, resp. pravdivé? "Zaměstnavatel dá zaměstnanci výpověď z pracovního poměru z důvodu zrušení zaměstnavatele nebo jeho části, případně z důvodu přemístění zaměstnavatele nebo jeho části, ačkoliv z objektivního hlediska nadále může zaměstnanci přidělovat na jeho stávající pracovní pozici práci plně v souladu s pracovní smlouvou."

7. Je podle Vás následující modelová situace, resp. tvrzení v souladu se zákonem, resp. pravdivé? "Zaměstnavatel dá zaměstnanci výpověď z pracovního poměru z důvodu přemístění zaměstnavatele nebo jeho části, přičemž k tomuto přemístění došlo v rámci oblasti, která byla v pracovní smlouvě sjednána jako místo výkonu práce zaměstnavatele (konkrétní město, okres, celá ČR)."

8. Je podle Vás následující modelová situace, resp. tvrzení v souladu se zákonem, resp. pravdivé? "Zaměstnavatel dá zaměstnanci výpověď z pracovního poměru z důvodu přemístění zaměstnavatel, přičemž nedošlo k přesunu všech činností zaměstnavatele, došlo však ke změně sídla zapsaného do obchodního rejstříku. Zaměstnanec má v pracovní smlouvě jako místo výkonu práce sjednáno sídlo zaměstnavatele."

9. Je podle Vás následující modelová situace, resp. tvrzení v souladu se zákonem, resp. pravdivé? "V případném soudním řízení má povinnost dokázat splnění, resp. nesplnění předpokladů pro platnou výpověď pro nadbytečnost zaměstnanec (nese břemeno tvrzení a důkazní břemeno); na zaměstnavateli nespočívá tato povinnost proto, že by skutečnosti vážící se k výpovědi mohly zasahovat do jeho obchodního tajemství."

10. Je podle Vás následující modelová situace, resp. tvrzení v souladu se zákonem, resp. pravdivé? "Jestliže zaměstnavatel provádí organizační změny, pro které se ruší jedno pracovní místo (např. řidič kamionové dopravy), potom může dát výpověď libovolnému zaměstnanci z pracovníků zařazených na této pozici, aniž by musel výběr takovéhoto zaměstnance jakkoliv odůvodňovat."

11. Je podle Vás následující modelová situace, resp. tvrzení v souladu se zákonem, resp. pravdivé? "Jestliže zaměstnavatel provádí organizační změny, jejichž důsledkem má být snížení stavu zaměstnanců, potom může dát zaměstnanci výpověď pro nadbytečnost i v případě, že k cílenému snížení stavu zaměstnanců dojde v nejbližší době jinak, např. uplynutím sjednané doby u jiných zaměstnanců, který mají pracovním poměrem na dobu určitou."

12. Je podle Vás následující modelová situace, resp. tvrzení v souladu se zákonem, resp. pravdivé? "Výpověď pro nadbytečnost je platná i tehdy, jestliže by podle ní měl pracovní poměr skončit dříve než jeden den předtím, než nabydou účinnosti organizační změny, kvůli kterým byla výpověď dána."

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. V jakém postavení působíte v pracovněprávních vztazích?

2. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

3. Je podle Vás následující modelová situace, resp. tvrzení v souladu se zákonem, resp. pravdivé? "Zaměstnavatel dá zaměstnanci výpověď z pracovního poměru, ve které bude uvedeno více výpovědních důvodů (např. výpověď z důvodu přemístění zaměstnavatel, výpověď pro nadbytečnost, výpověď pro soustavné porušování povinností)."

4. Je podle Vás následující modelová situace, resp. tvrzení v souladu se zákonem, resp. pravdivé? "Zaměstnavatel dá zaměstnanci výpověď z pracovního poměru z důvodu zrušení pracovní pozice tohoto zaměstnance (organizační změny), ačkoliv by mu mohl nabídnout jinou pracovní pozici v místě, které bylo sjednáno jako místo výkonu a která by odpovídala sjednanému druhu práce a byla pro něho vhodná. Zaměstnavatel tedy neučinil snahu převést zaměstnance na jiné volné pracovní místo."

5. Je podle Vás následující modelová situace, resp. tvrzení v souladu se zákonem, resp. pravdivé? "Zaměstnavatel dá zaměstnanci výpověď z pracovního poměru pro nadbytečnost (tzn. v důsledku provedených organizačních změn se stal zaměstnanec nadbytečným), ačkoliv u zaměstnavatele počet zaměstnanců provedením organizačních změn neklesl, případně i stoupl."

6. Je podle Vás následující modelová situace, resp. tvrzení v souladu se zákonem, resp. pravdivé? "Zaměstnavatel dá zaměstnanci výpověď z pracovního poměru z důvodu zrušení zaměstnavatele nebo jeho části, případně z důvodu přemístění zaměstnavatele nebo jeho části, ačkoliv z objektivního hlediska nadále může zaměstnanci přidělovat na jeho stávající pracovní pozici práci plně v souladu s pracovní smlouvou."

7. Je podle Vás následující modelová situace, resp. tvrzení v souladu se zákonem, resp. pravdivé? "Zaměstnavatel dá zaměstnanci výpověď z pracovního poměru z důvodu přemístění zaměstnavatele nebo jeho části, přičemž k tomuto přemístění došlo v rámci oblasti, která byla v pracovní smlouvě sjednána jako místo výkonu práce zaměstnavatele (konkrétní město, okres, celá ČR)."

8. Je podle Vás následující modelová situace, resp. tvrzení v souladu se zákonem, resp. pravdivé? "Zaměstnavatel dá zaměstnanci výpověď z pracovního poměru z důvodu přemístění zaměstnavatel, přičemž nedošlo k přesunu všech činností zaměstnavatele, došlo však ke změně sídla zapsaného do obchodního rejstříku. Zaměstnanec má v pracovní smlouvě jako místo výkonu práce sjednáno sídlo zaměstnavatele."

9. Je podle Vás následující modelová situace, resp. tvrzení v souladu se zákonem, resp. pravdivé? "V případném soudním řízení má povinnost dokázat splnění, resp. nesplnění předpokladů pro platnou výpověď pro nadbytečnost zaměstnanec (nese břemeno tvrzení a důkazní břemeno); na zaměstnavateli nespočívá tato povinnost proto, že by skutečnosti vážící se k výpovědi mohly zasahovat do jeho obchodního tajemství."

10. Je podle Vás následující modelová situace, resp. tvrzení v souladu se zákonem, resp. pravdivé? "Jestliže zaměstnavatel provádí organizační změny, pro které se ruší jedno pracovní místo (např. řidič kamionové dopravy), potom může dát výpověď libovolnému zaměstnanci z pracovníků zařazených na této pozici, aniž by musel výběr takovéhoto zaměstnance jakkoliv odůvodňovat."

11. Je podle Vás následující modelová situace, resp. tvrzení v souladu se zákonem, resp. pravdivé? "Jestliže zaměstnavatel provádí organizační změny, jejichž důsledkem má být snížení stavu zaměstnanců, potom může dát zaměstnanci výpověď pro nadbytečnost i v případě, že k cílenému snížení stavu zaměstnanců dojde v nejbližší době jinak, např. uplynutím sjednané doby u jiných zaměstnanců, který mají pracovním poměrem na dobu určitou."

12. Je podle Vás následující modelová situace, resp. tvrzení v souladu se zákonem, resp. pravdivé? "Výpověď pro nadbytečnost je platná i tehdy, jestliže by podle ní měl pracovní poměr skončit dříve než jeden den předtím, než nabydou účinnosti organizační změny, kvůli kterým byla výpověď dána."

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Fléglová, K.Průzkum znalostí k problematice propouštění zaměstnanců (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://pruzkum-znalosti-k-problemat.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.