Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Analýza znalostí obyvatelstva o radonu ve vybraných lokalitách ČR

Analýza znalostí obyvatelstva o radonu ve vybraných lokalitách ČR

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Adéla Stará
Šetření:22. 06. 2023 - 29. 06. 2023
Počet respondentů:145
Počet otázek (max/průměr):11 / 11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:66,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:05
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsem studentka 3. ročníku oboru Radiologický asistent na zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Ráda bych Vás požádala o vyplnění krátkého dotazníku k mé bakalářské práci. Výsledky budou použity v rámci výzkumu, který je zahrnut do mé bakalářské práce. Vše je anonymní.

Děkuji za Váš čas.

Odpovědi respondentů

1. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do 40 let8357,24 %57,24 %  
Nad 40 let6242,76 %42,76 %  

Graf

2. Co je to radon?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přírodní radioaktivní plyn10975,17 %75,17 %  
Druh záření2315,86 %15,86 %  
Hornina96,21 %6,21 %  
Radiofarmakum42,76 %2,76 %  

Graf

3. Jakým způsobem vzniká radon?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Postupnou přeměnou uranu, který je součástí zemské kůry12384,83 %84,83 %  
Nevzniká pomocí žádného procesu85,52 %5,52 %  
Přichází ve formě záření z vesmíru85,52 %5,52 %  
Vzniká v laboratořích64,14 %4,14 %  

Graf

4. Nejvýznamnějším zdrojem radonu je?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Horninové podloží10673,1 %73,1 %  
Materiál pro stavbu domu149,66 %9,66 %  
Slunce149,66 %9,66 %  
Voda117,59 %7,59 %  

Graf

5. S inhalací radonu a jeho dceřiných buněk je spojeno vyšší riziko vzniku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rakoviny plic13492,41 %92,41 %  
Ischemické choroby srdeční96,21 %6,21 %  
Rakoviny jazyka10,69 %0,69 %  
Onemocnění trávicího traktu10,69 %0,69 %  

Graf

6. Radon se v ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vyskytuje, ale v malé míře7652,41 %52,41 %  
Vyskytuje ve velké míře6041,38 %41,38 %  
Pouze těží64,14 %4,14 %  
Nevyskytuje32,07 %2,07 %  

Graf

7. Co je cílem radonového programu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Snižování expozice obyvatelstva ozáření z přírodních radionuklidů, zejména z radonu9464,83 %64,83 %  
Kontrola starých budov ohledně koncentrace radonu3020,69 %20,69 %  
Kontrola nových budov ohledně koncentrace radonu149,66 %9,66 %  
Zvyšování expozice obyvatelstva ozáření z přírodních radionuklidů, zejména z radonu74,83 %4,83 %  

Graf

8. Víte, kdo se zabývá měřením radonu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Státní ústav radiační ochrany (SÚRO), Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) sídlící v krajských městech nebo firmy, které mají povolení tohoto úřadu měření provádět13693,79 %93,79 %  
Laboratoře v nemocnicích64,14 %4,14 %  
Měřením radonu se nezabývá nikdo21,38 %1,38 %  
Městský úřad v daném městě10,69 %0,69 %  

Graf

9. Radon je nejtěžší vzácný plyn, víte kolikrát je hustší než vzduch?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
8x5840 %40 %  
57x4128,28 %28,28 %  
100x3121,38 %21,38 %  
2683x1510,34 %10,34 %  

Graf

10. Kde v ČR se nejvíce nachází nejvyšší hodnota radonového indexu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Příbramsko7853,79 %53,79 %  
Ostravsko4631,72 %31,72 %  
Jindřichohradecko117,59 %7,59 %  
Liberecko106,9 %6,9 %  

Graf

11. Víte, v jakém oboru se využívá radon?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Lázeňství (balneologie)8155,86 %55,86 %  
Datování (určování stáří)3524,14 %24,14 %  
Čištění odpadních vod2517,24 %17,24 %  
Výroba potravin42,76 %2,76 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kolik je Vám let?

2. Co je to radon?

3. Jakým způsobem vzniká radon?

4. Nejvýznamnějším zdrojem radonu je?

5. S inhalací radonu a jeho dceřiných buněk je spojeno vyšší riziko vzniku?

6. Radon se v ČR?

7. Co je cílem radonového programu?

8. Víte, kdo se zabývá měřením radonu?

9. Radon je nejtěžší vzácný plyn, víte kolikrát je hustší než vzduch?

10. Kde v ČR se nejvíce nachází nejvyšší hodnota radonového indexu?

11. Víte, v jakém oboru se využívá radon?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kolik je Vám let?

2. Co je to radon?

3. Jakým způsobem vzniká radon?

4. Nejvýznamnějším zdrojem radonu je?

5. S inhalací radonu a jeho dceřiných buněk je spojeno vyšší riziko vzniku?

6. Radon se v ČR?

7. Co je cílem radonového programu?

8. Víte, kdo se zabývá měřením radonu?

9. Radon je nejtěžší vzácný plyn, víte kolikrát je hustší než vzduch?

10. Kde v ČR se nejvíce nachází nejvyšší hodnota radonového indexu?

11. Víte, v jakém oboru se využívá radon?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Stará, A.Analýza znalostí obyvatelstva o radonu ve vybraných lokalitách ČR (výsledky průzkumu), 2023. Dostupné online na https://pruzkum-znalosti-obyvatelstv.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.