Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Průzkum znalosti pojmu Product Placement

Průzkum znalosti pojmu Product Placement

Povědomí o značkách kvality potravin
Podle čeho si vybíráte při nakupování potraviny? Všímáte si značek kvality?

(cca 3 minuty, dotazník pro bakalářskou práci)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Klára Veličková
Šetření:18. 03. 2022 - 02. 04. 2022
Počet respondentů:226
Počet otázek (max/průměr):21 / 19.55
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:60,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:28
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti, 

Jsem studentkou Ekonomické fakulty VŠB – Technické univerzity v Ostravě a chtěla bych Vás požádat o vyplnění mého dotazníku, který je zaměřen na znalost umisťování produktu.  

Cílem tohoto výzkumu je zjistit, jak rozsáhlé je povědomí české spotřebitelské veřejnosti o využívání product placementu, jeho právní úpravě a do jaké míry je jím ovlivňována.  

Dotazník je určen pro všechny starší 15 let, kteří rádi sledují televizi. Pokud s tímto pojmem nejste srozuměni, vůbec to nevadí. Je anonymní a nezabere moc času. Sesbíraná data následně poslouží k vypracování praktické části bakalářské práce.  

Předem Vám děkuji za ochotu a Váš čas strávený vyplňováním.  

Odpovědi respondentů

1. Kolik hodin týdně v průměru strávíte sledováním televize?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
02711,95 %11,95 %  
10229,73 %9,73 %  
2229,73 %9,73 %  
1208,85 %8,85 %  
3187,96 %7,96 %  
5177,52 %7,52 %  
20135,75 %5,75 %  
6125,31 %5,31 %  
14104,42 %4,42 %  
4104,42 %4,42 %  
ostatní odpovědi 8
15
7
30
40
21
25
12
0.5
22
70
84
100
376
42
18
28
24
9
5524,34 %24,34 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:7.98
Minimum:0
Maximum:30
Variační rozpětí:30
Rozptyl:58.23
Směrodatná odchylka:7.63
Medián:5
Modus:0

Graf

2. Všiml/a jste si někdy symbolu PP v dolním rohu obrazovky?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano14363,27 %63,27 %  
ne6327,88 %27,88 %  
nevím208,85 %8,85 %  

Graf

3. Víte, co znamená toto označení?

Obsah obrázku osoba, interiér, muž, stojící Popis byl vytvořen automaticky

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano16372,12 %72,12 %  
ne6327,88 %27,88 %  

Graf

4. Víte, co znamená pojem Product placement?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano17175,66 %75,66 %  
Ne, ale už jsem tento pojem slyšel/a3113,72 %13,72 %  
Ne, nikdy jsem o tom neslyšel/a2410,62 %10,62 %  

Graf

5. Víte, jakým způsobem bývá umisťování produktu označováno?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne15669,03 %69,03 %  
ano7030,97 %30,97 %  

Graf

6. Pokud ano, jakým?

V případě, že jste na předchozí otázku odpověděl/a "NE", můžete tuto otázku přeskočit.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
PP1322,81 %5,75 %  
ne23,51 %0,88 %  
Product placement23,51 %0,88 %  
piktogramem PP11,75 %0,44 %  
na začátku pořadu, po přestávce a v závěrečných titulcích11,75 %0,44 %  
Product placement, placená propagace, pp11,75 %0,44 %  
sponzor pořadu11,75 %0,44 %  
PP před a po skončení filmu 11,75 %0,44 %  
Na začátku pořadu se objeví značka PP. Někdy zazní věta: ‚‚Tento program obsahuje Product placement.‘‘11,75 %0,44 %  
Výše uvedenou značkou v dolní části obrazovky, často i v titulcích. 11,75 %0,44 %  
ostatní odpovědi PP na obrazovce
Zkratka PP
Bývá buď přímo zmíněno v textu nebo bývá velmi zřetelně otočeno etiketou ke kameře.
Na začátku pořadu a vždy po jakémkoliv přerušení (po reklamě), a to zkratkou PP
-
Pořád obsahuje pp
na začátku pořadu, po přerušení pořadu reklamní pauzou, na konci pořadu; dle doporučení RRTV je používán piktogram PP
výše uvedený piktogram PP v rohu obrazovky (levém horním?) na začátku a konci pořadu a po každé reklamní pauze
Buď označením PP jak je uvedeno výše, anebo může třeba v titulcích být formulace typu - tento pořad obsahuje product placement.
Na začátku nebo v průběhu pořadu se v rohu obrazovky objeví nápis PP.
PP v rohu obrazovky na začátku i konci pořadu (v případě reklamních pauz - před i po nich)
Aby bylo lidem na očích
Znackou PP.
Písmeny pp v rohu vpravo dole, nebo nahoře. Nebo informací na začátku seriálu či show.
logem či text Product placement nebo Pořad obsahuje product placement
zkratkou PP
Symbolem z otázky číslo 3, případně vypsaný jako “product placement”.
Buď přímo "PP" v pořadu, nebo oznámením před pořadem.
V této reklamě byl použit produkt placement
Zminenou zkratkou "PP"
Nechápu otázku č.5
Hasthagy, symboly
Například, že všichni pijou stejný nápoj, nebo jezdí stejným autem, nebo používají stejný mobil.
v pravém dolním rohu obrazovky
v rohu obrazovky je označení pp
v pravém rohu obrazovky PP
Upozornění že jde o reklamu
jedná se o propagaci nějakého výrobku herci přímo v seriálu, filmu, že tento výrobek používají
Symbolem PP - product placement
Písmeny PP
Označení product placementu (PP) na začátku vysílaného pořadu a na konci
kolečko v pravém horním rohu
logo, v titulcích
3357,89 %14,6 % 

Graf

7. Musí být pořad s umístěním produktu označen?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, musí být upozornění na začátku pořadu10847,79 %47,79 %  
Ano, musí být upozornění na začátku, konci a po každé reklamě7131,42 %31,42 %  
Ne, záleží na provozovateli televizního vysílání, zda to bude značit.4720,8 %20,8 %  

Graf

8. Kde najdeme úpravu Product placementu?

Z níže uvedených možností prosím zvolte odpovědi, které jsou podle Vás správně.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zákon č. 40/95 Sb. o regulaci reklamy13660,18 %60,18 %  
Zákon č. 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání12957,08 %57,08 %  
Zákon č. 132/2010 Sb. o audiovizuálních mediálních službách11852,21 %52,21 %  
Zákon č 513/1991 Sb. Obchodní zákoník3214,16 %14,16 %  
Směrnice EP a Rady 2007/65/ES2812,39 %12,39 %  
Zákon č. 40/2009 Sb. Trestní zákoník93,98 %3,98 %  
Zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád93,98 %3,98 %  
Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)83,54 %3,54 %  
Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce73,1 %3,1 %  

Graf

9. Je podle Vás regulace Product placementu dostatečná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím11550,88 %50,88 %  
Spíše ano5725,22 %25,22 %  
Spíše ne2912,83 %12,83 %  
Ano167,08 %7,08 %  
Ne93,98 %3,98 %  

Graf

10. Všímáte si v televizních pořadech umístěných produktů jako jsou loga či výrobky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, ale moc si toho nevšímám11048,67 %48,67 %  
Ano, vždy to upoutá mou pozornost8035,4 %35,4 %  
Ne3615,93 %15,93 %  

Graf

11. Souhlasíte s umisťováním produktů v televizních pořadech?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, ale jen pokud je to jen v pozadí13961,5 %61,5 %  
Ne4519,91 %19,91 %  
Ano, v jakékoli podobě4218,58 %18,58 %  

Graf

12. Když uvidíte v pořadu umístěný produkt, uvědomujete si, že na Vás působí reklamní sdělení?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano17778,32 %78,32 %  
ne4921,68 %21,68 %  

Graf

13. Víte, co je nepatřičné zdůrazňování produktu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Bývá jím neopodstatněné zmiňování produktu nad rámec dějového kontextu17175,66 %75,66 %  
Bývá jím umístění loga v pozadí a využití snímku ke komerčním účelům3515,49 %15,49 %  
Bývá jím využívání produktu herci v daném snímku208,85 %8,85 %  

Graf

14. Přijde Vám správné, aby provozovatelé televizního vysílání dostávali pokuty za nepatřičné zdůrazňování produktů?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11852,21 %52,21 %  
nevím6126,99 %26,99 %  
ne4720,8 %20,8 %  

Graf

15. Myslíte si, že Vás umístěný produkt již někdy ovlivnil v nákupním rozhodování?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne13660,18 %60,18 %  
ano4821,24 %21,24 %  
nevím4218,58 %18,58 %  

Graf

16. Pokud ano, jaký druh produktů to pravděpodobně byl?

V případě, že jste na předchozí otázku odpověděl/a "NE", můžete tuto otázku přeskočit.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jídlo a pití3349,25 %14,6 %  
Drogerie1217,91 %5,31 %  
Auta811,94 %3,54 %  
Oblečení a obuv710,45 %3,1 %  
Sportovní vybavení57,46 %2,21 %  
Značku/výrobek cíleně ignoruji11,49 %0,44 %  
nevím11,49 %0,44 %  

Graf

V případě, že se Vám nezobrazí obrázek, prosím otevřete si tento odkaz na obrázek - http://telkac.zoznam.sk/telkac-magazin/cacheImg/obr/650px/product-placement-10512.jpg

17. Zaznamenal/a jste na tomto obrázku product placement?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano20188,94 %88,94 %  
ne2511,06 %11,06 %  

Graf

18. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena14061,95 %61,95 %  
Muž8638,05 %38,05 %  

Graf

19. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Úplné střední s maturitou12153,54 %53,54 %  
Vysokoškolské vzdělání7734,07 %34,07 %  
Střední včetně vyučení167,08 %7,08 %  
Základní73,1 %3,1 %  
Vyšší odborné vzdělání52,21 %2,21 %  

Graf

20. Jaký je Váš sociální status?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pracující10446,02 %46,02 %  
Student9341,15 %41,15 %  
Zaměstnavatel52,21 %2,21 %  
Mateřská dovolená41,77 %1,77 %  
Nezaměstnaný41,77 %1,77 %  
Rodičovská dovolená 31,33 %1,33 %  
V důchodu31,33 %1,33 %  
zaměstnaný invalidní důchodce10,44 %0,44 %  
Zaměstnaná10,44 %0,44 %  
OSVČ, student, invalidní důchodce10,44 %0,44 %  
Pracující student10,44 %0,44 %  
Podnikající10,44 %0,44 %  
Rodičovská10,44 %0,44 %  
RD10,44 %0,44 %  
Baník mistr10,44 %0,44 %  
Rodičovská. 10,44 %0,44 %  
MD10,44 %0,44 %  

Graf

21. V jaké věkové kategorii se nacházíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-2410847,79 %47,79 %  
25-345825,66 %25,66 %  
45-542611,5 %11,5 %  
35-442410,62 %10,62 %  
55-6462,65 %2,65 %  
65 let a více41,77 %1,77 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Víte, jakým způsobem bývá umisťování produktu označováno?

  • odpověď ano:
    • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi PP na otázku 6. Pokud ano, jakým?

20. Jaký je Váš sociální status?

  • odpověď Pracující:
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 45-54 na otázku 21. V jaké věkové kategorii se nacházíte?

21. V jaké věkové kategorii se nacházíte?

  • odpověď 15-24:
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Student na otázku 20. Jaký je Váš sociální status?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kolik hodin týdně v průměru strávíte sledováním televize?

2. Všiml/a jste si někdy symbolu PP v dolním rohu obrazovky?

3. Víte, co znamená toto označení?

4. Víte, co znamená pojem Product placement?

5. Víte, jakým způsobem bývá umisťování produktu označováno?

6. Pokud ano, jakým?

7. Musí být pořad s umístěním produktu označen?

8. Kde najdeme úpravu Product placementu?

9. Je podle Vás regulace Product placementu dostatečná?

10. Všímáte si v televizních pořadech umístěných produktů jako jsou loga či výrobky?

11. Souhlasíte s umisťováním produktů v televizních pořadech?

12. Když uvidíte v pořadu umístěný produkt, uvědomujete si, že na Vás působí reklamní sdělení?

13. Víte, co je nepatřičné zdůrazňování produktu?

14. Přijde Vám správné, aby provozovatelé televizního vysílání dostávali pokuty za nepatřičné zdůrazňování produktů?

15. Myslíte si, že Vás umístěný produkt již někdy ovlivnil v nákupním rozhodování?

16. Pokud ano, jaký druh produktů to pravděpodobně byl?

17. Zaznamenal/a jste na tomto obrázku product placement?

18. Jakého jste pohlaví?

19. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

20. Jaký je Váš sociální status?

21. V jaké věkové kategorii se nacházíte?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kolik hodin týdně v průměru strávíte sledováním televize?

2. Všiml/a jste si někdy symbolu PP v dolním rohu obrazovky?

3. Víte, co znamená toto označení?

4. Víte, co znamená pojem Product placement?

5. Víte, jakým způsobem bývá umisťování produktu označováno?

6. Pokud ano, jakým?

7. Musí být pořad s umístěním produktu označen?

8. Kde najdeme úpravu Product placementu?

9. Je podle Vás regulace Product placementu dostatečná?

10. Všímáte si v televizních pořadech umístěných produktů jako jsou loga či výrobky?

11. Souhlasíte s umisťováním produktů v televizních pořadech?

12. Když uvidíte v pořadu umístěný produkt, uvědomujete si, že na Vás působí reklamní sdělení?

13. Víte, co je nepatřičné zdůrazňování produktu?

14. Přijde Vám správné, aby provozovatelé televizního vysílání dostávali pokuty za nepatřičné zdůrazňování produktů?

15. Myslíte si, že Vás umístěný produkt již někdy ovlivnil v nákupním rozhodování?

16. Pokud ano, jaký druh produktů to pravděpodobně byl?

17. Zaznamenal/a jste na tomto obrázku product placement?

18. Jakého jste pohlaví?

19. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

20. Jaký je Váš sociální status?

21. V jaké věkové kategorii se nacházíte?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Veličková, K.Průzkum znalosti pojmu Product Placement (výsledky průzkumu), 2022. Dostupné online na https://pruzkum-znalosti-pojmu-produ.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.