Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Syndrom vyhoření u pracovníků v sociálních službách

Syndrom vyhoření u pracovníků v sociálních službách

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jarmila Dastychová
Šetření:23. 04. 2015 - 07. 05. 2015
Počet respondentů:76
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:62,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:26
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník je určen pro pracovníky v sociálních službách a ílem průzkumu je zjistit, v jaké míře jsou ohroženi pracovníci v sociálních službách „syndromem vyhoření".

Odpovědi respondentů

1. Kolik let pracujete v sociálních službách?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně než 10 let4153,95 %53,95 %  
11-20 let2735,53 %35,53 %  
21 let a více810,53 %10,53 %  

Graf

2. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední odborné s maturitou3444,74 %44,74 %  
vysokoškolské2127,63 %27,63 %  
výuční list1317,11 %17,11 %  
střední odborné bez maturity67,89 %7,89 %  
základní22,63 %2,63 %  

Graf

3. Umíte oddělit soukromí od zaměstnání a naopak?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5268,42 %68,42 %  
ne1519,74 %19,74 %  
nevím911,84 %11,84 %  

Graf

4. Máte nějaké koníčky? Pokud ano, kolik?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano 1-24356,58 %56,58 %  
ano 3-51925 %25 %  
ne911,84 %11,84 %  
ano 5 a více45,26 %5,26 %  
ano 5 a v11,32 %1,32 %  

Graf

5. Kolik procent vašich přátel jsou zároveň vašimi spolupracovníky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25%4052,63 %52,63 %  
50%3039,47 %39,47 %  
75%45,26 %5,26 %  
100%22,63 %2,63 %  

Graf

6. Uspokojuje vás vaše povolání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4255,26 %55,26 %  
částečně2431,58 %31,58 %  
ne1013,16 %13,16 %  

Graf

7. Myslíte si, že jste dostatečně finančně ohodnocen(a)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5572,37 %72,37 %  
ano1519,74 %19,74 %  
nevím67,89 %7,89 %  

Graf

8. Spokojenější byste byl(a), kdyby jste měl(a)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vyšší plat4457,89 %57,89 %  
lepší kolektiv1621,05 %21,05 %  
lepší prostředí1317,11 %17,11 %  
více zaměstnanců33,95 %3,95 %  

Graf

9. Zvažujete změnu zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občas2735,53 %35,53 %  
ne2634,21 %34,21 %  
ano1925 %25 %  
nevím45,26 %5,26 %  

Graf

10. Váš věk je?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-30let2735,53 %35,53 %  
31-40let2228,95 %28,95 %  
41-50let1925 %25 %  
více než 50let810,53 %10,53 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Kolik let pracujete v sociálních službách?

  • odpověď méně než 10 let:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 20-30let na otázku 10. Váš věk je?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kolik let pracujete v sociálních službách?

2. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

3. Umíte oddělit soukromí od zaměstnání a naopak?

4. Máte nějaké koníčky? Pokud ano, kolik?

5. Kolik procent vašich přátel jsou zároveň vašimi spolupracovníky?

6. Uspokojuje vás vaše povolání?

7. Myslíte si, že jste dostatečně finančně ohodnocen(a)?

8. Spokojenější byste byl(a), kdyby jste měl(a)?

9. Zvažujete změnu zaměstnání?

10. Váš věk je?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kolik let pracujete v sociálních službách?

2. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

3. Umíte oddělit soukromí od zaměstnání a naopak?

4. Máte nějaké koníčky? Pokud ano, kolik?

5. Kolik procent vašich přátel jsou zároveň vašimi spolupracovníky?

6. Uspokojuje vás vaše povolání?

7. Myslíte si, že jste dostatečně finančně ohodnocen(a)?

8. Spokojenější byste byl(a), kdyby jste měl(a)?

9. Zvažujete změnu zaměstnání?

10. Váš věk je?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Dastychová, J.Syndrom vyhoření u pracovníků v sociálních službách (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://pruzkumnik-23.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.