Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Prvky kultury v zájmových kroužcích

Prvky kultury v zájmových kroužcích

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kateřina Janíčková
Šetření:28. 12. 2010 - 04. 01. 2011
Počet respondentů:32
Počet otázek (max/průměr):10 / 9.47
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:45,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:16
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento výzkum se zabývá tím, jak se jednotlivé druhy zájmových kroužků liší z hlediska kulturních prvků uvnitř těchto skupin.

Odpovědi respondentů

1. Jaký druh zájmového kroužku navštěvuješ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
umělecký- hudební, výtvarný1443,75 %43,75 %  
sportovní721,88 %21,88 %  
jazykový721,88 %21,88 %  
skautský či pionýrský oddíl apod.412,5 %12,5 %  

Graf

2. Máte uvnitř tohoto kroužku stanovena pravidla chování?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1959,38 %59,38 %  
ne1340,63 %40,63 %  

Graf

3. Je porušení těchto pravidel přísně trestáno? (odpovídejte pouze v případě, že jste kladně odpověděli na předchozí otázku)

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1872 %56,25 %  
ano728 %21,88 %  

Graf

4. Kdo určuje tato pravidla? (odpovídejte pouze v případě, že jste kladně odpověděli na otázku č.2)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určuje je jeden člen, nadřazený ostatním1150 %34,38 %  
určují je všichni členové po dohodě731,82 %21,88 %  
určuje skupina nadřazená ostatním418,18 %12,5 %  

Graf

5. V rámci skupiny, kterou s ostatními členy kroužku tvoříš, je pro tebe nejdůležitější:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
být nejlepší1443,75 %43,75 %  
pomáhat ostatním1340,63 %40,63 %  
být za každou cenou oblíbený412,5 %12,5 %  
držet se stranou13,13 %3,13 %  

Graf

6. Máte s ostatními členy kroužku nějakou tajnou řeč, které ostatní třeba ani nerozumí? (zašifrované výrazy)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2578,13 %78,13 %  
ano721,88 %21,88 %  

Graf

7. Používáte tajné symboly, kterým rozumíte jen vy=členové kroužku?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2681,25 %81,25 %  
ano618,75 %18,75 %  

Graf

8. Nosíte nějaký specifický druh oblečení, které ukazuje vaši příslušnost ke skupině?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2165,63 %65,63 %  
ano1134,38 %34,38 %  

Graf

9. Používáte v rámci kroužku nějaký speciální pozdrav?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2475 %75 %  
ano825 %25 %  

Graf

10. Má vaše skupina nějakého maskota, je pro ni specifický nějaký symbol/logo či něco podobného, čím je známá?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1959,38 %59,38 %  
ano1340,63 %40,63 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Janíčková, K.Prvky kultury v zájmových kroužcích (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://prvky-kultury-v-zajm.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.