Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Prvky kultury v zájmových kroužcích

Prvky kultury v zájmových kroužcích

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kateřina Janíčková
Šetření:28. 12. 2010 - 04. 01. 2011
Počet respondentů:32
Počet otázek (max/průměr):10 / 9.47
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:45,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:16
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento výzkum se zabývá tím, jak se jednotlivé druhy zájmových kroužků liší z hlediska kulturních prvků uvnitř těchto skupin.

Odpovědi respondentů

1. Jaký druh zájmového kroužku navštěvuješ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
umělecký- hudební, výtvarný1443,75 %43,75 %  
sportovní721,88 %21,88 %  
jazykový721,88 %21,88 %  
skautský či pionýrský oddíl apod.412,5 %12,5 %  

Graf

2. Máte uvnitř tohoto kroužku stanovena pravidla chování?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1959,38 %59,38 %  
ne1340,63 %40,63 %  

Graf

3. Je porušení těchto pravidel přísně trestáno? (odpovídejte pouze v případě, že jste kladně odpověděli na předchozí otázku)

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1872 %56,25 %  
ano728 %21,88 %  

Graf

4. Kdo určuje tato pravidla? (odpovídejte pouze v případě, že jste kladně odpověděli na otázku č.2)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určuje je jeden člen, nadřazený ostatním1150 %34,38 %  
určují je všichni členové po dohodě731,82 %21,88 %  
určuje skupina nadřazená ostatním418,18 %12,5 %  

Graf

5. V rámci skupiny, kterou s ostatními členy kroužku tvoříš, je pro tebe nejdůležitější:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
být nejlepší1443,75 %43,75 %  
pomáhat ostatním1340,63 %40,63 %  
být za každou cenou oblíbený412,5 %12,5 %  
držet se stranou13,13 %3,13 %  

Graf

6. Máte s ostatními členy kroužku nějakou tajnou řeč, které ostatní třeba ani nerozumí? (zašifrované výrazy)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2578,13 %78,13 %  
ano721,88 %21,88 %  

Graf

7. Používáte tajné symboly, kterým rozumíte jen vy=členové kroužku?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2681,25 %81,25 %  
ano618,75 %18,75 %  

Graf

8. Nosíte nějaký specifický druh oblečení, které ukazuje vaši příslušnost ke skupině?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2165,63 %65,63 %  
ano1134,38 %34,38 %  

Graf

9. Používáte v rámci kroužku nějaký speciální pozdrav?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2475 %75 %  
ano825 %25 %  

Graf

10. Má vaše skupina nějakého maskota, je pro ni specifický nějaký symbol/logo či něco podobného, čím je známá?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1959,38 %59,38 %  
ano1340,63 %40,63 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Janíčková, K.Prvky kultury v zájmových kroužcích (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://prvky-kultury-v-zajm.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.