Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > První pomoc laiků u dopravní nehody

První pomoc laiků u dopravní nehody

Autorská práva v prostředí internetu
Stahujete? Sdílíte? Zúčastněte se krátkého anonymního průzkumu o autorských právech na internetu.

(průzkum pro diplomovou práci)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petr Chren
Šetření:22. 11. 2013 - 30. 11. 2013
Počet respondentů:43
Počet otázek (max/průměr):13 / 13
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:80 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:23
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážená paní, Vážený pane,

Chtěl bych Vás požádat o vyplnění dotazníku, který Vás dlouho nezdrží a mě poskytne cenné informace. Tento anonymní dotazník je součástí mé bakalářské práce a jeho účelem je prozkoumat znalost první pomoci při dopravní nehodě. Z odpovědí označte vždy pouze jednu možnost. Děkuji za Váš čas.

Petr Chren

Odpovědi respondentů

1. Vlastníte řidičské oprávnění:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3172,09 %72,09 %  
ne1227,91 %27,91 %  

Graf

2. Pokud se stanete svědkem dopravní nehody, budete volat tísňovou linku:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1122558,14 %58,14 %  
1551432,56 %32,56 %  
15824,65 %4,65 %  
nevím12,33 %2,33 %  
15012,33 %2,33 %  

Graf

3. Jak zajistíte průchodnost dýchacích cest:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zakloním mírně hlavu a předsunu dolní čelist směrem vzhůru, eventuelně vyčistím ústa od cizích těles(zvratků, krve..)43100 %100 %  

Graf

4. Jak jednoznačně zjistíte, že poraněný dýchá:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zvedá se mu hrudník, při sklonění se k ústům poraněného slyším jeho dech a cítím ho na své tváři4297,67 %97,67 %  
není promodralý12,33 %2,33 %  

Graf

5. Jak zjistíte stav vědomí pacienta:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
důrazně ho oslovím, zkusím bolestivý podnět (štípnutí do ušního lalůčku)4297,67 %97,67 %  
zkusím bolestivý podnět ostrým předmětem12,33 %2,33 %  

Graf

6. Správná frekvence stlačení hrudní kosti při srdeční masáži je u dospělého:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přibližně 100 stačení za minutu.2865,12 %65,12 %  
přibližně 60 stlačení za minutu.1330,23 %30,23 %  
přibližně 20 stlačení za minutu.24,65 %4,65 %  

Graf

7. Zjistíte, že poraněný má v ráně zabodnuté cizí těleso. Co uděláte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
těleso ponechám v ráně, ošetřím okolní krvácení, zajistím životní funkce4093,02 %93,02 %  
snažím se těleso opatrně z rány vyndat a zastavit krvácení36,98 %6,98 %  

Graf

8. Při provádění zevní srdeční masáže u dospělého je správné stlačení hrudní kosti:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
asi o 5-6 cm u dospělého tj. na šířku dvou palců zachraňovaného4195,35 %95,35 %  
přibližně o 8-10 cm24,65 %4,65 %  

Graf

9. Jak se zachováte při kolapsovém stavu, kdy postižený upadne a ztrácí vědomí:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
položím ho do stabilizované polohy a zajistím volné dýchací cesty4093,02 %93,02 %  
ihned zahájím resuscitaci24,65 %4,65 %  
postiženého posadím a zavolám záchrannou službu12,33 %2,33 %  

Graf

10. Poraněný je v bezvědomí, leží na zádech a zatím dýchá. Náhle začne zvracet.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
otočím ho na bok a snažím se mu vyčistit dutinu ústní43100 %100 %  

Graf

11. Jak budete postupovat:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
otočím ho na bok a snažím se mu vyčistit dutinu ústní4195,35 %95,35 %  
nechám ho zvracet, nehrozí mu žádné nebezpečí24,65 %4,65 %  

Graf

12. Kolik je Vám let:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 303479,07 %79,07 %  
30 – 60920,93 %20,93 %  

Graf

13. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3274,42 %74,42 %  
muž1125,58 %25,58 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vlastníte řidičské oprávnění:

2. Pokud se stanete svědkem dopravní nehody, budete volat tísňovou linku:

3. Jak zajistíte průchodnost dýchacích cest:

4. Jak jednoznačně zjistíte, že poraněný dýchá:

5. Jak zjistíte stav vědomí pacienta:

6. Správná frekvence stlačení hrudní kosti při srdeční masáži je u dospělého:

7. Zjistíte, že poraněný má v ráně zabodnuté cizí těleso. Co uděláte:

8. Při provádění zevní srdeční masáže u dospělého je správné stlačení hrudní kosti:

9. Jak se zachováte při kolapsovém stavu, kdy postižený upadne a ztrácí vědomí:

10. Poraněný je v bezvědomí, leží na zádech a zatím dýchá. Náhle začne zvracet.

11. Jak budete postupovat:

12. Kolik je Vám let:

13. Jste:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vlastníte řidičské oprávnění:

2. Pokud se stanete svědkem dopravní nehody, budete volat tísňovou linku:

3. Jak zajistíte průchodnost dýchacích cest:

4. Jak jednoznačně zjistíte, že poraněný dýchá:

5. Jak zjistíte stav vědomí pacienta:

6. Správná frekvence stlačení hrudní kosti při srdeční masáži je u dospělého:

7. Zjistíte, že poraněný má v ráně zabodnuté cizí těleso. Co uděláte:

8. Při provádění zevní srdeční masáže u dospělého je správné stlačení hrudní kosti:

9. Jak se zachováte při kolapsovém stavu, kdy postižený upadne a ztrácí vědomí:

10. Poraněný je v bezvědomí, leží na zádech a zatím dýchá. Náhle začne zvracet.

11. Jak budete postupovat:

12. Kolik je Vám let:

13. Jste:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Chren, P.První pomoc laiků u dopravní nehody (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://prvni-pomoc-laiku-u-dopravni.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.