Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > První pomoc - pouze pro 2. ročník SŠ

První pomoc - pouze pro 2. ročník SŠ

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jana Drazdíková
Šetření:20. 05. 2016 - 03. 06. 2016
Počet respondentů:93
Počet otázek (max/průměr):19 / 17.04
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:60,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:37
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsme studentky 2. ročníku gymnázia a tento dotazník využijeme pro naší Středoškolskou odbornou činnost. 

Dotazník je určen pro studenty druhých ročníků středních škol a odborných učilišť. 

Děkujeme za vyplnění.

Jana a Eliška

 

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Pokud nebudete na některou z otázek znát odpověď, netipujte a zaškrtněte možnost "nevím".

Odpovídejte, prosím, pravdivě a podle svého uvážení.

Odpovědi respondentů

1. Kdo musí povinně poskytnout první pomoc?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Každá osoba včetně osob mladších 18ti let.6367,74 %67,74 %  
Každá osoba starší 18ti let.2122,58 %22,58 %  
Jen řádně proškolená osoba s dostatečnou fyzickou kondicí.66,45 %6,45 %  
Nikdo.22,15 %2,15 %  
Nevím.11,08 %1,08 %  

Graf

2. Jaký je poměr mezi stlačením a dýcháním při KPR (kardio-pulmonální resuscitaci) u dospělého?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
30:2, dýchat se nemusí.4346,24 %46,24 %  
30:2, dýchat se musí.2830,11 %30,11 %  
15:2, dýchat se musí.88,6 %8,6 %  
Nevím.77,53 %7,53 %  
15:2, dýchat se nemusí.77,53 %7,53 %  

Graf

3. Co bys dělal/a s nožem zapíchnutým v břiše?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevytahoval/a bych ho.8389,25 %89,25 %  
Zabodl/a bych ho hlouběji.33,23 %3,23 %  
Vytáhl/a bych ho.33,23 %3,23 %  
Nevím.22,15 %2,15 %  
Povytáhl/a bych ho, ale nevytáhl/a úplně.22,15 %2,15 %  

Graf

4. Jaké jsou vhodné metody k zastavení velkého krvácení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Tlakový obvaz.6772,04 %72,04 %  
Zaškrcení.6670,97 %70,97 %  
Stlačení přímo v ráně.5458,06 %58,06 %  
Dostat krvácející ránu nad úroveň srdce.3739,78 %39,78 %  
Použití desinfekce.66,45 %6,45 %  
Nevím.22,15 %2,15 %  
Zalepení náplastí.22,15 %2,15 %  

Graf

5. Kdy je vhodné použít škrtidlo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pokud prosakuje 3. vrstva tlakového obvazu.4952,69 %52,69 %  
Při amputaci.4548,39 %48,39 %  
Při každém velkém krvácení.3840,86 %40,86 %  
Nevím.66,45 %6,45 %  
Při drobných krváceních.44,3 %4,3 %  

Graf

6. Pokud je přiškvařena tkanina k ráně při opaření nebo popálení je vhodné:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Látku netrhat, jen obstřihnout, sterilně zakrýt.6873,12 %73,12 %  
Látku pomalu odstranit, aby nedošlo k poškození kůže, sterilně zakrýt.1718,28 %18,28 %  
Látku namastit, aby šla lépe strhnout.44,3 %4,3 %  
Nevím.22,15 %2,15 %  
Látku z rány okamžitě strhnout, i za cenu dalšího poškození kůže, sterilně zakrýt.22,15 %2,15 %  

Graf

7. Starší pán ve věku 71 let si stěžuje na náhlou bolest na hrudi, která vystřeluje mezi lopatky a do levé ruky. Pán je zchvácený, zpocený a špatně se mu dýchá. Čím s největší pravděpodobností trpí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Infarktem myokardu.7984,95 %84,95 %  
Nevím.77,53 %7,53 %  
Epileptickým záchvatem.33,23 %3,23 %  
Zlomeným žebrem na levé straně hrudního koše.33,23 %3,23 %  
Úrazem páteře.11,08 %1,08 %  

Graf

8. Jsi na nedělním obědě u babičky. Po krátkém rozhovoru si všimneš, že babička není ve své kůži. Špatně artikuluje a není jí rozumět. Její pravá část obličeje je mírně povislá včetně očního koutku a rtu. Co se babičce stalo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Cévní mozková příhoda (mrtvice).8086,02 %86,02 %  
Zánět mozkových blan.55,38 %5,38 %  
Infarkt myokardu.33,23 %3,23 %  
Nevím.22,15 %2,15 %  
Alzheimer.11,08 %1,08 %  
Stařecká demence.11,08 %1,08 %  
Klíšťová encefalitida.11,08 %1,08 %  

Graf

9. Tvůj bratr je nemocný a bere antibiotika. V noci se rychle zvedne z postele a odchází na toaletu, kde se z ničeho nic sklátí na zem. Jak mu pomůžeš?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Položím ho na zem, zvednu horní i dolní končetiny a kontroluji základní životní funkce a zda se probírá k vědomí.6873,12 %73,12 %  
Uložím ho do stabilizované polohy.1819,35 %19,35 %  
Postavím ho a poliji vodou.33,23 %3,23 %  
Nevím.33,23 %3,23 %  
Okamžitě zahájím resuscitaci.11,08 %1,08 %  

Graf

10. Jdeš po ulici a náhodou se staneš svědkem dopravní nehody. Řidič nezabrzdil včas před přechodem a srazil ženu středních let. Řidič neutrpěl žádná zranění, jen hystericky pobíhá kolem. Žena leží na zemi, je při vědomí, dýchá a stěžuje si na bolest holeně. Vidíš, že jí z nohy čouhá kost. Jak se zachováš? Jiný svědek již zavolal složky IZS (záchranné složky).

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ženu uklidňuji, ránu sterilně zakryji a ženu přikryji, aby jí nebyla zima.6873,12 %73,12 %  
Najdu pár rovných předmětů a nohu zafixuji.1718,28 %18,28 %  
Uklidňuji řidiče a ženu pouze přikryji.55,38 %5,38 %  
Nevím.22,15 %2,15 %  
Uklidňuji ženu a vrátím jí kost do rány tak, aby nebyla vidět.11,08 %1,08 %  

Graf

11. Na jakém typu školy studuješ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Gymnázium.4851,61 %51,61 %  
Jiná střední škola s maturitou.2425,81 %25,81 %  
Učební obor.88,6 %8,6 %  
Zdravotnická škola nebo zdravotnické lyceum.88,6 %8,6 %  
Konzervatoř.22,15 %2,15 %  
Lyceum.22,15 %2,15 %  
Církevní škola.11,08 %1,08 %  

Graf

12. Získáváš znalosti první pomoci ve škole (min. 1x ročně)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 13, Neotázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne6064,52 %64,52 %  
Ano3335,48 %35,48 %  

Graf

13. Jak často tě ve škole seznamují s první pomocí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jednou za rok.1235,29 %12,9 %  
Jednou za půl roku.720,59 %7,53 %  
Několikrát měsíčně.617,65 %6,45 %  
Několikrát týdně.514,71 %5,38 %  
Výjimečně.38,82 %3,23 %  
většinou je to na nějakých přednáškách12,94 %1,08 %  

Graf

14. Zjišťoval jsi si něco o první pomoci i ve volném čase?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5356,99 %56,99 %  
Ne4043,01 %43,01 %  

Graf

15. Ocitl/a jsi se už někdy v situaci, kdy si musel/a poskytnout někomu první pomoc?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 16, Neotázka č. 17].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne6974,19 %74,19 %  
Ano2425,81 %25,81 %  

Graf

16. Změnil/a si poté názor na důležitost znalosti první pomoci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1458,33 %15,05 %  
Ne1041,67 %10,75 %  

Graf

17. Máš nějakou motivaci ke studiu první pomoci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 18, Neotázka č. 19].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne5458,06 %58,06 %  
Ano3941,94 %41,94 %  

Graf

18. Jakou máš motivaci ke studiu první pomoci?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Baví mě to25,13 %2,15 %  
Možnost (správně) pomoci druhým 25,13 %2,15 %  
Pokud bych byl přítomen u nějakého vážné úrazu, nechtěl bych tam jen tak postávat, ale člověku bych chtěl pomoct.12,56 %1,08 %  
Chci jít na medicínu, takže něco umět musím.12,56 %1,08 %  
Rozhodně chci umět pomoci ostatním, když je potřeba. 12,56 %1,08 %  
Studium medicíny12,56 %1,08 %  
Být připraven pomoci, kdy bude třeba.12,56 %1,08 %  
Naucim se jak zachránit lidsky zivot12,56 %1,08 %  
Pomoc lidem i proto, že mě to zajímá 12,56 %1,08 %  
kdyby se náhodou někomu něco stalo, tak ať vím, co mám dělat. A patří to k všeobecnému přehledu. 12,56 %1,08 %  
ostatní odpovědi Hodí se ti vždy, nikdy nemohu vědět, kdy se to bude hodit.
Pracuji s dětmi. Budu dělat zdravotníka na táboře a chci pomáhat lidem. Jsem dobrovolný hasič.
Práce jako VLT(Vedoucí ledních táborů) a VTM (vedoucí turistiky mládeže). Kdyby se dětem něco na táboře stalo nebo na tůře, musím zasáhnout.
záliba
spíše něco musím umět abych mohl dělat oddílového vedoucího
Chci se tomu profesne venovat.
mohlo by se to stát i mě
práci s dětmi, čistě ze zájmu
Velkou
Znalost první pomoci je nezbytná při práci s dětmi, které se volném čase věnuji.
Vím, že se může kdykoliv komukoliv cokoliv přihodit a je dobré být připravený.
Člověk nikdy neví, kdy se bude hodit + pracuji s dětmi
Budu připravena na vše, kdyby se něco stalo
Vedoucí na táboře by měl ovládat první pomoc.
Náhoda je blbec
Zkušenosti
Nikdy nevím, u čeho se ocitnu a vždycky je lepší znát alespoň základy první pomoci.
Pomoc těm, kteří to potřebují!
Jsem skautka, takže bych si měla udělat zdravotnický kurz, abych mohla jednou vést skautský oddíl.
Být schopna pomoci.
Jsem vedoucí vodácko-turistického oddílu
Znát základy první pomocí.
znát by jí měl každý aby pomohl co nejlépe
pomáhat lidem, kteří si to nebudou vážit, ale já jsem velmi dobrý človek a stojí mi to za to
Musím ji umět
Skautské zkoušky
V budoucnu budu moct někomu pomoci
2769,23 %29,03 % 

Graf

19. Jakého jsi pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena6468,82 %68,82 %  
Muž2931,18 %31,18 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

12. Získáváš znalosti první pomoci ve škole (min. 1x ročně)?

 • odpověď Ano:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jednou za rok. na otázku 13. Jak často tě ve škole seznamují s první pomocí?

15. Ocitl/a jsi se už někdy v situaci, kdy si musel/a poskytnout někomu první pomoc?

 • odpověď Ano:
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 16. Změnil/a si poté názor na důležitost znalosti první pomoci?
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 16. Změnil/a si poté názor na důležitost znalosti první pomoci?

17. Máš nějakou motivaci ke studiu první pomoci?

 • odpověď Ne:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 14. Zjišťoval jsi si něco o první pomoci i ve volném čase?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kdo musí povinně poskytnout první pomoc?

2. Jaký je poměr mezi stlačením a dýcháním při KPR (kardio-pulmonální resuscitaci) u dospělého?

3. Co bys dělal/a s nožem zapíchnutým v břiše?

4. Jaké jsou vhodné metody k zastavení velkého krvácení?

5. Kdy je vhodné použít škrtidlo?

6. Pokud je přiškvařena tkanina k ráně při opaření nebo popálení je vhodné:

7. Starší pán ve věku 71 let si stěžuje na náhlou bolest na hrudi, která vystřeluje mezi lopatky a do levé ruky. Pán je zchvácený, zpocený a špatně se mu dýchá. Čím s největší pravděpodobností trpí?

8. Jsi na nedělním obědě u babičky. Po krátkém rozhovoru si všimneš, že babička není ve své kůži. Špatně artikuluje a není jí rozumět. Její pravá část obličeje je mírně povislá včetně očního koutku a rtu. Co se babičce stalo?

9. Tvůj bratr je nemocný a bere antibiotika. V noci se rychle zvedne z postele a odchází na toaletu, kde se z ničeho nic sklátí na zem. Jak mu pomůžeš?

10. Jdeš po ulici a náhodou se staneš svědkem dopravní nehody. Řidič nezabrzdil včas před přechodem a srazil ženu středních let. Řidič neutrpěl žádná zranění, jen hystericky pobíhá kolem. Žena leží na zemi, je při vědomí, dýchá a stěžuje si na bolest holeně. Vidíš, že jí z nohy čouhá kost. Jak se zachováš? Jiný svědek již zavolal složky IZS (záchranné složky).

11. Na jakém typu školy studuješ?

12. Získáváš znalosti první pomoci ve škole (min. 1x ročně)?

13. Jak často tě ve škole seznamují s první pomocí?

14. Zjišťoval jsi si něco o první pomoci i ve volném čase?

15. Ocitl/a jsi se už někdy v situaci, kdy si musel/a poskytnout někomu první pomoc?

16. Změnil/a si poté názor na důležitost znalosti první pomoci?

17. Máš nějakou motivaci ke studiu první pomoci?

19. Jakého jsi pohlaví?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kdo musí povinně poskytnout první pomoc?

2. Jaký je poměr mezi stlačením a dýcháním při KPR (kardio-pulmonální resuscitaci) u dospělého?

3. Co bys dělal/a s nožem zapíchnutým v břiše?

4. Jaké jsou vhodné metody k zastavení velkého krvácení?

5. Kdy je vhodné použít škrtidlo?

6. Pokud je přiškvařena tkanina k ráně při opaření nebo popálení je vhodné:

7. Starší pán ve věku 71 let si stěžuje na náhlou bolest na hrudi, která vystřeluje mezi lopatky a do levé ruky. Pán je zchvácený, zpocený a špatně se mu dýchá. Čím s největší pravděpodobností trpí?

8. Jsi na nedělním obědě u babičky. Po krátkém rozhovoru si všimneš, že babička není ve své kůži. Špatně artikuluje a není jí rozumět. Její pravá část obličeje je mírně povislá včetně očního koutku a rtu. Co se babičce stalo?

9. Tvůj bratr je nemocný a bere antibiotika. V noci se rychle zvedne z postele a odchází na toaletu, kde se z ničeho nic sklátí na zem. Jak mu pomůžeš?

10. Jdeš po ulici a náhodou se staneš svědkem dopravní nehody. Řidič nezabrzdil včas před přechodem a srazil ženu středních let. Řidič neutrpěl žádná zranění, jen hystericky pobíhá kolem. Žena leží na zemi, je při vědomí, dýchá a stěžuje si na bolest holeně. Vidíš, že jí z nohy čouhá kost. Jak se zachováš? Jiný svědek již zavolal složky IZS (záchranné složky).

11. Na jakém typu školy studuješ?

12. Získáváš znalosti první pomoci ve škole (min. 1x ročně)?

13. Jak často tě ve škole seznamují s první pomocí?

14. Zjišťoval jsi si něco o první pomoci i ve volném čase?

15. Ocitl/a jsi se už někdy v situaci, kdy si musel/a poskytnout někomu první pomoc?

16. Změnil/a si poté názor na důležitost znalosti první pomoci?

17. Máš nějakou motivaci ke studiu první pomoci?

19. Jakého jsi pohlaví?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Drazdíková, J.První pomoc - pouze pro 2. ročník SŠ (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://prvni-pomoc-pouze-pro-2-rocn.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.