Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > První pomoc při úrazech CNS

První pomoc při úrazech CNS

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Markéta Jelínková
Šetření:18. 10. 2012 - 31. 10. 2012
Počet respondentů:156
Počet otázek (max/průměr):21 / 20.26
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:65,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.07:07
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Jmenuji se Markéta Jelínková a prosím o vyplnění dotazníku, který potřebuji k bakalářské práci. Dotazník je určen pro nezdravotníky.

Odpovědi respondentů

1. Jaké je vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena10064,1 %64,1 %  
Muž5635,9 %35,9 %  

Graf

2. Kolik je vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 - 25 let8856,41 %56,41 %  
25 – 65 let6742,95 %42,95 %  
Více než 65 let10,64 %0,64 %  

Graf

3. Nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské8554,49 %54,49 %  
Vysokoškolské4327,56 %27,56 %  
Vyučení1610,26 %10,26 %  
Základní127,69 %7,69 %  

Graf

4. V jakém oboru pracujete (jste pracoval/a)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Student6944,23 %44,23 %  
Jiné3824,36 %24,36 %  
Průmysl159,62 %9,62 %  
Ekonomika95,77 %5,77 %  
Školství74,49 %4,49 %  
Gastronomie63,85 %3,85 %  
Stavebnictví53,21 %3,21 %  
Doprava42,56 %2,56 %  
Zdravotnictví31,92 %1,92 %  

Graf

5. Jaké číslo budete volat, když budete svědkem úrazu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15514291,03 %91,03 %  
15085,13 %5,13 %  
15863,85 %3,85 %  

Graf

6. Co patří do základních životních funkcí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Krevní oběh, dýchání, vědomí12479,49 %79,49 %  
Krevní oběh, vědomí, tělesná teplota2214,1 %14,1 %  
Krevní oběh, dýchání, hybnost106,41 %6,41 %  

Graf

7. Jak zjistíte u postiženého stav vědomí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Postiženého oslovím, pokud nereaguje, zkusím bolestivý podnět štípnutím13284,62 %84,62 %  
Postiženého oslovím, pokud nereaguje, pokusím se ho posadit138,33 %8,33 %  
Postiženého oslovím, pokud nereaguje, zkusím na něho zakřičet117,05 %7,05 %  

Graf

8. Co byste označili jako úraz centrálního nervového systému?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Poranění hlavy a páteře13183,97 %83,97 %  
Poranění hlavy, páteře a pánve1710,9 %10,9 %  
Poranění hlavy a končetin74,49 %4,49 %  
Jiné10,64 %0,64 %  

Graf

9. Byl jste někdy svědkem takového poranění?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne14291,03 %91,03 %  
Ano148,97 %8,97 %  

Graf

10. POKUD ANO, byla před příjezdem záchranné služby poskytnuta laická první pomoc?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2152,5 %13,46 %  
Ne1947,5 %12,18 %  

Graf

11. Kdo je podle vás častěji postižen úrazem centrálního nervového systému?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muži12781,41 %81,41 %  
Ženy2918,59 %18,59 %  

Graf

12. Co je podle vás nejčastější příčinou poranění centrálního nervového systému?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dopravní nehody9258,97 %58,97 %  
Pády3723,72 %23,72 %  
Sportovní úrazy159,62 %9,62 %  
Skoky do vody117,05 %7,05 %  
Jiné10,64 %0,64 %  

Graf

13. Z jakého zdroje jste nejčastěji získali vaše dosavadní informace o poskytování první pomoci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Škola7950,64 %50,64 %  
Kurzy první pomoci2616,67 %16,67 %  
Jiné2012,82 %12,82 %  
Internet117,05 %7,05 %  
Práce95,77 %5,77 %  
TV85,13 %5,13 %  
Odborné knihy, časopisy31,92 %1,92 %  

Graf

14. Máte obavy z poskytnutí první pomoci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím, nikdy jsem se do takové situace nedostal8051,28 %51,28 %  
Ano, obávám se, že bych postiženému spíše ublížil4629,49 %29,49 %  
Ne, obavy nemám3019,23 %19,23 %  

Graf

15. Jak budete správně postupovat při provádění resuscitace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Postiženému uvolním dýchací cesty záklonem hlavy a začnu provádět nepřímou srdeční masáž (stlačování hrudníku) a umělé dýchání v poměru 30:210164,74 %64,74 %  
Postiženému v žádném případě nezakláním hlavu, protože může být podezření na poranění krční páteře a začnu provádět nepřímou srdeční masáž a umělé dýchání v poměru 15:24226,92 %26,92 %  
Nevím138,33 %8,33 %  

Graf

16. Jaké jsou typické příznaky otřesu mozku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Krátkodobá porucha vědomí, bolest hlavy, zvracení10366,03 %66,03 %  
Není porucha vědomí, bolest hlavy, nevolnost, zvracení4327,56 %27,56 %  
Několikadenní porucha vědomí, bolest hlavy, zvracení106,41 %6,41 %  

Graf

17. U jakých úrazů může být podezření na poranění hlavy a páteře?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Obojí12882,05 %82,05 %  
Dopravní nehoda, skok do vody2516,03 %16,03 %  
Pád ze schodů31,92 %1,92 %  

Graf

18. Jak budete postupovat, uvidíte-li na zemi člověka, který se nehýbá, nereaguje na oslovení, nedýchá a na hlavě má malou krvácející ránu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zavolám ZZS, okamžitě zahájím nepřímou srdeční masáž a umělé dýchání v poměru 30:27447,44 %47,44 %  
Okamžitě zastavím krvácení, aby nedošlo k velké ztrátě krve, zavolám záchrannou službu (dále jen ZZS) a poté zahájím nepřímou srdeční masáž a umělé dýchání v poměru 15:23723,72 %23,72 %  
Zavolám ZZS, zastavím krvácení a zahájím nepřímou srdeční masáž a umělé dýchání v poměru 15:23321,15 %21,15 %  
Zavolám ZZS, okamžitě zahájím nepřímou srdeční masáž a umělé dýchání v poměru85,13 %5,13 %  
Okamžitě zastavím krvácení, aby nedošlo k velké ztrátě krve, zavolám záchrannou službu (dále jen ZZS) a poté zahájím nepřímou srdeční masáž a umělé dýchání31,92 %1,92 %  
Zavolám ZZS, zastavím krvácení a zahájím nepřímou srdeční masáž a umělé dýchání10,64 %0,64 %  

Graf

19. Jak budete postupovat při poskytování první pomoci u člověka po pádu z motocyklu, který dýchá a je v bezvědomí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zavolám ZZS, nesundávám postiženému přilbu a s postiženým nemanipuluji, pouze v případě, že přestane dýchat12781,41 %81,41 %  
Zavolám ZZS, postiženému sundám přilbu pouze za asistence druhé osoby, uložím pacienta do polohy na zádech a kontroluji životní funkce1710,9 %10,9 %  
Zavolám ZZS, sundám postiženému přilbu a uložím ho do zotavovací (dříve stabilizované) polohy127,69 %7,69 %  

Graf

20. Jak budete postupovat u člověka po pádu z lešení, u kterého je podezření na poranění krční páteře

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zavolám ZZS a do jejího příjezdu budu kontrolovat životní funkce postiženého14995,51 %95,51 %  
Srovnám ho do vodorovné polohy a zvednutím nohou ho uvedu do protišokové polohy53,21 %3,21 %  
Postiženého uložím do polohy vsedě, aby se mu dobře dýchalo, a zavolám ZZS21,28 %1,28 %  

Graf

21. Jste-li svědkem skoku do mělké vody s následným úrazem páteře a tonutím, jak budete postupovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Postiženého vytáhnu z vody (přičemž při manipulaci předpokládám poranění páteře), zjistím základní životní funkce, zavolám ZZS a zahájím resuscitaci12479,49 %79,49 %  
Zavolám ZZS, vytáhnu postiženého z vody a uložím ho do zotavovací (dříve stabilizované) polohy1710,9 %10,9 %  
Zavolám ZZS, postiženého vytáhnu z vody (přičemž při manipulaci předpokládám poranění páteře) a uložím ho do protišokové polohy (zvýšené dolní končetiny)138,33 %8,33 %  
Zavolám ZZS, postiženého vytáhnu z vody (přičemž při manipulaci předpokládám poranění páteře)21,28 %1,28 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Kolik je vám let?

  • odpověď 15 - 25 let:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Student na otázku 4. V jakém oboru pracujete (jste pracoval/a)?
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Základní na otázku 3. Nejvyšší dosažené vzdělání?

4. V jakém oboru pracujete (jste pracoval/a)?

  • odpověď Student:
    • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Základní na otázku 3. Nejvyšší dosažené vzdělání?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je vaše pohlaví?

2. Kolik je vám let?

3. Nejvyšší dosažené vzdělání?

4. V jakém oboru pracujete (jste pracoval/a)?

5. Jaké číslo budete volat, když budete svědkem úrazu?

6. Co patří do základních životních funkcí?

7. Jak zjistíte u postiženého stav vědomí?

8. Co byste označili jako úraz centrálního nervového systému?

9. Byl jste někdy svědkem takového poranění?

10. POKUD ANO, byla před příjezdem záchranné služby poskytnuta laická první pomoc?

11. Kdo je podle vás častěji postižen úrazem centrálního nervového systému?

12. Co je podle vás nejčastější příčinou poranění centrálního nervového systému?

13. Z jakého zdroje jste nejčastěji získali vaše dosavadní informace o poskytování první pomoci?

14. Máte obavy z poskytnutí první pomoci?

15. Jak budete správně postupovat při provádění resuscitace?

16. Jaké jsou typické příznaky otřesu mozku?

17. U jakých úrazů může být podezření na poranění hlavy a páteře?

18. Jak budete postupovat, uvidíte-li na zemi člověka, který se nehýbá, nereaguje na oslovení, nedýchá a na hlavě má malou krvácející ránu?

19. Jak budete postupovat při poskytování první pomoci u člověka po pádu z motocyklu, který dýchá a je v bezvědomí?

20. Jak budete postupovat u člověka po pádu z lešení, u kterého je podezření na poranění krční páteře

21. Jste-li svědkem skoku do mělké vody s následným úrazem páteře a tonutím, jak budete postupovat?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je vaše pohlaví?

2. Kolik je vám let?

3. Nejvyšší dosažené vzdělání?

4. V jakém oboru pracujete (jste pracoval/a)?

5. Jaké číslo budete volat, když budete svědkem úrazu?

6. Co patří do základních životních funkcí?

7. Jak zjistíte u postiženého stav vědomí?

8. Co byste označili jako úraz centrálního nervového systému?

9. Byl jste někdy svědkem takového poranění?

10. POKUD ANO, byla před příjezdem záchranné služby poskytnuta laická první pomoc?

11. Kdo je podle vás častěji postižen úrazem centrálního nervového systému?

12. Co je podle vás nejčastější příčinou poranění centrálního nervového systému?

13. Z jakého zdroje jste nejčastěji získali vaše dosavadní informace o poskytování první pomoci?

14. Máte obavy z poskytnutí první pomoci?

15. Jak budete správně postupovat při provádění resuscitace?

16. Jaké jsou typické příznaky otřesu mozku?

17. U jakých úrazů může být podezření na poranění hlavy a páteře?

18. Jak budete postupovat, uvidíte-li na zemi člověka, který se nehýbá, nereaguje na oslovení, nedýchá a na hlavě má malou krvácející ránu?

19. Jak budete postupovat při poskytování první pomoci u člověka po pádu z motocyklu, který dýchá a je v bezvědomí?

20. Jak budete postupovat u člověka po pádu z lešení, u kterého je podezření na poranění krční páteře

21. Jste-li svědkem skoku do mělké vody s následným úrazem páteře a tonutím, jak budete postupovat?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Jelínková, M.První pomoc při úrazech CNS (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://prvni-pomoc-pri-urazech-cns.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.