Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Handicap dítěte

Handicap dítěte

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michaela Kafurová
Šetření:10. 02. 2013 - 03. 03. 2013
Počet respondentů:24
Počet otázek (max/průměr):22 / 22
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:13,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:28
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

předem děkuji za vyplnění dotazníku, který mi poslouží k praktické části mé absolvenstké práce :-)

Odpovědi respondentů

1. Věk dítěte

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
starší 24měsíců1250 %50 %  
0 - 6 měsíců520,83 %20,83 %  
13 - 24 měsíců520,83 %20,83 %  
7 - 12 měsíců28,33 %8,33 %  

Graf

2. Pohlaví dítěte

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dívka1354,17 %54,17 %  
chlapec1145,83 %45,83 %  

Graf

3. Vaše vzdělaní

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vyšší střední (maturita)833,33 %33,33 %  
vysokoškolské833,33 %33,33 %  
vyšší odborné312,5 %12,5 %  
základní312,5 %12,5 %  
nižší střední (výuční list)28,33 %8,33 %  

Graf

4. Stáří rodičů při narození dítěte

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26 - 30833,33 %33,33 %  
31 - 35833,33 %33,33 %  
18 - 25625 %25 %  
36 - 4014,17 %4,17 %  
40 a více14,17 %4,17 %  

Graf

5. Vyskytly se nějaké komplikace během těhotenství nebo během porodu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1354,17 %54,17 %  
ne1145,83 %45,83 %  

Graf

6. Kdy jste si poprvé všiml/a, že s Vašim dítětem není něco v pořádku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 6. měsíců1354,17 %54,17 %  
po 6. měsíci729,17 %29,17 %  
později416,67 %16,67 %  

Graf

7. Konkrétně Vás ve vývoji a v projevech dítěte znepokojilo:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
opoždění psychomotorického vývoje(sezení, lezení, stání, chůze)729,17 %29,17 %  
změna ve svalovém napětí(hypertonie- zvýšené napětí, hypotonie- svalová ochablost)625 %25 %  
přecitlivělost či netečnost k sluchovým, zrakovým, hmatovým, čichovým, chuťovým podnětům312,5 %12,5 %  
opožděný vývoj řeči a zvláštnosti v řečovém projevy(nemluví, neužívá gesta, nereaguje na oslovení, „vlastní pojmenování“, vyptává se pořád dokola na to samé...)312,5 %12,5 %  
stereotypní projevy v chování(třepotání prstů ruky, kývání, poskakování, točení se...)28,33 %8,33 %  
obtíže se zrakovým kontakte(navazování, udržení, pohled skrz)14,17 %4,17 %  
obtíže se spánkem14,17 %4,17 %  
obtíže v sociální oblast (odmítání tělesného kontaktu, pasivita při tělesném kontaktu...)14,17 %4,17 %  

Graf

8. Vyskytuje se ve vaší rodině u jiného člena rodiny kombinovaný handicap?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1666,67 %66,67 %  
ano416,67 %16,67 %  
nevím416,67 %16,67 %  

Graf

9. Jakým handicapem je vaše dítě převážně postiženo ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
tělesným postižením937,5 %37,5 %  
metabolickými poruchami833,33 %33,33 %  
mentální retardací416,67 %16,67 %  
postižením zraku28,33 %8,33 %  
výskyt epilepsie14,17 %4,17 %  

Graf

10. Je vaše dítě imobilní ( nepohyblivé) ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1458,33 %58,33 %  
ano625 %25 %  
ne, je mobilní s kompenzační pomůckou416,67 %16,67 %  

Graf

11. Používá vaše dítě nějaké kompenzační pomůcky?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1354,17 %54,17 %  
ne1145,83 %45,83 %  

Graf

12. Jsou vašemu dítěti poskytovány nějaké terapeutické metody ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vojtova metoda1145,83 %45,83 %  
lázně, léčebny520,83 %20,83 %  
muzikoterapie312,5 %12,5 %  
akupunktura28,33 %8,33 %  
hipoterapie28,33 %8,33 %  
míčkování14,17 %4,17 %  

Graf

13. Využíváte i jiný druh rehabilitační metody nebo podpůrné terapie? ( mimo naordinovanou terapii )

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
plavání833,33 %33,33 %  
nevyužívá520,83 %20,83 %  
bazální stimulace312,5 %12,5 %  
ergoterapie312,5 %12,5 %  
míčkování28,33 %8,33 %  
zooterapie28,33 %8,33 %  
cvičení na míči14,17 %4,17 %  

Graf

14. Kde jste se o metodě, kterou cvičíte dozvěděl/a nebo alespoň o nějaké metodě slyšel/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
lékař1354,17 %54,17 %  
přátelé312,5 %12,5 %  
jiný zdroj312,5 %12,5 %  
rodinný přílušník28,33 %8,33 %  
internet28,33 %8,33 %  
noviny, tisk14,17 %4,17 %  

Graf

15. Rehabilitační cvičení jsou provázena ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
u fyzioterapeuta1666,67 %66,67 %  
v domácí péči ( u rodičů)520,83 %20,83 %  
jinde312,5 %12,5 %  

Graf

16. Pomáhají mu tyto pomůcky, metody v sebezdokonalování vašeho dítěte?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2291,67 %91,67 %  
ne28,33 %8,33 %  

Graf

17. Vývoj Vašeho dítěte se :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zlepšuje1875 %75 %  
beze změn520,83 %20,83 %  
zhoršuje14,17 %4,17 %  

Graf

18. Myslíte si, že znalost a informovanost veřejnosti o psychomotorické retardaci je :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nedostatečná1666,67 %66,67 %  
uspokojivá520,83 %20,83 %  
dostatečná312,5 %12,5 %  

Graf

19. Znáte výhody a příspěvky, které může čerpat osoba se zdravotním postižením ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
znám jen část1354,17 %54,17 %  
znám všechny937,5 %37,5 %  
neznám28,33 %8,33 %  

Graf

20. Víte, kde se můžete informovat o příspěvcích, které může čerpat osoba se zdravotním postižením?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1875 %75 %  
ne625 %25 %  

Graf

21. Čerpáte některou ze státních sociálních dávek?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1875 %75 %  
ne625 %25 %  

Graf

22. Kde jste se o čerpání dávek státní sociální podpory dozvěděli?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
lékař1041,67 %41,67 %  
jinde937,5 %37,5 %  
internet312,5 %12,5 %  
televize28,33 %8,33 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kafurová, M.Handicap dítěte (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://prvni-projevy-handicapu-dite.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.