Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Psaní recenzí

Psaní recenzí

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jirka Novák
Šetření:01. 04. 2022 - 15. 04. 2022
Počet respondentů:109
Počet otázek (max/průměr):4 / 4
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:86,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:20
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Hezký den,

prosíme Vás o vyplnění krátkého dotazníku na téma motivace k psaní recenzí.

Předem děkuji za odpovědi.

S pozdravem,

Jirka

Odpovědi respondentů

1. Píšete recenze, pokud jste spokojeni se službou/produktem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Občas5550,46 %50,46 %  
Ano, vždy3733,94 %33,94 %  
Ne, nikdy1715,6 %15,6 %  

Graf

2. Píšete recenze, pokud nejste spokojeni se službou/produktem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Občas5247,71 %47,71 %  
Ano, vždy4036,7 %36,7 %  
ne, nikdy1715,6 %15,6 %  

Graf

3. Pokud píšete recenze, jsou upřímné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano9183,49 %83,49 %  
Nepíšu recenze1412,84 %12,84 %  
Ne43,67 %3,67 %  

Graf

4. Pokud byste nebyli spokojeni se službou/produktem. Donutilo by vás napsat pozitivní recenzi, pokud by vás podnik nějakým způsobem motivoval? (např. produktem zdarma)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, nikdy bych nic takového neudělal/a6559,63 %59,63 %  
Ano, i když bych nebyl/a spokojený2623,85 %23,85 %  
Záleželo by na dané motivaci1816,51 %16,51 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Píšete recenze, pokud jste spokojeni se službou/produktem?

 • odpověď Ano, vždy:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, i když bych nebyl/a spokojený na otázku 4. Pokud byste nebyli spokojeni se službou/produktem. Donutilo by vás napsat pozitivní recenzi, pokud by vás podnik nějakým způsobem motivoval? (např. produktem zdarma)
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, vždy na otázku 2. Píšete recenze, pokud nejste spokojeni se službou/produktem?
 • odpověď Občas:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Občas na otázku 2. Píšete recenze, pokud nejste spokojeni se službou/produktem?

2. Píšete recenze, pokud nejste spokojeni se službou/produktem?

 • odpověď Ano, vždy:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, vždy na otázku 1. Píšete recenze, pokud jste spokojeni se službou/produktem?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, i když bych nebyl/a spokojený na otázku 4. Pokud byste nebyli spokojeni se službou/produktem. Donutilo by vás napsat pozitivní recenzi, pokud by vás podnik nějakým způsobem motivoval? (např. produktem zdarma)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Píšete recenze, pokud jste spokojeni se službou/produktem?

2. Píšete recenze, pokud nejste spokojeni se službou/produktem?

3. Pokud píšete recenze, jsou upřímné?

4. Pokud byste nebyli spokojeni se službou/produktem. Donutilo by vás napsat pozitivní recenzi, pokud by vás podnik nějakým způsobem motivoval? (např. produktem zdarma)

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Píšete recenze, pokud jste spokojeni se službou/produktem?

2. Píšete recenze, pokud nejste spokojeni se službou/produktem?

3. Pokud píšete recenze, jsou upřímné?

4. Pokud byste nebyli spokojeni se službou/produktem. Donutilo by vás napsat pozitivní recenzi, pokud by vás podnik nějakým způsobem motivoval? (např. produktem zdarma)

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Novák, J.Psaní recenzí (výsledky průzkumu), 2022. Dostupné online na https://psani-recenzi.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.