Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Pseudomotivační formy cestovního ruchu

Pseudomotivační formy cestovního ruchu

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Pavlína Jančulová
Šetření:22. 04. 2010 - 25. 04. 2010
Počet respondentů:60
Počet otázek (max/průměr):15 / 14.92
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:87,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:16
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, dovoluji si Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku, který bude sloužit jako podklad pro mou bakalářskou práci na téma: "Formy cestovního ruchu spojené s pseudomotivací účastníků". Cílem tohoto dotazníkového šetření je zjistit informovanost veřejnosti o těchto formách cestovního ruchu a jejich případnou účast na těchto formách.

Odpovědi respondentů

1. Jak často cestujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2 x do roka1829,51 %30 %  
1 x do roka1829,51 %30 %  
vícekrát1524,59 %25 %  
3 x do roka 711,48 %11,67 %  
vůbec34,92 %5 %  

Graf

2. Jaký typ cestovního ruchu podle místa realizace preferujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zahraniční cestovní ruch (překročení hranic)4575 %75 %  
domácí cestovní ruch (na území České Republiky)1525 %25 %  

Graf

3. Jaký druh dopravy v rámci cestování upřednostňujete?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
letecká3457,63 %56,67 %  
vlastní2847,46 %46,67 %  
autobusová610,17 %10 %  
jiný druh dopravy23,39 %3,33 %  

Graf

4. Jaký je Váš hlavní motiv k účasti na cestovním ruchu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
relaxace a odpočinek2643,33 %43,33 %  
zábava a dobrodružství1220 %20 %  
aktivní dovolená se sportovním vyžitím1220 %20 %  
poznání jiné kultury813,33 %13,33 %  
jiné23,33 %3,33 %  

Graf

5. Slyšeli jste někdy o pojmu pseudo-cestovní ruch?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3660 %60 %  
ano1830 %30 %  
nevím610 %10 %  

Graf

6. Mezi formy pseudo-cestovního ruchu patří níže uvedené. Zúčastnili jste se někdy na některé s těchto forem?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nákupní cestovní ruch (levné nákupy v zahraničí)3153,45 %51,67 %  
nikdy jsem se takové formy cestovního ruchu nezúčastnil/a2644,83 %43,33 %  
Sexuální cestovní ruch (vyhledávání sexuálních zážitků v zahraničí)58,62 %8,33 %  
Drogový cestovní ruch (získávání a požívání drog mimo trvalé bydliště)35,17 %5 %  
Benzínový cestovní ruch (cesty za levnými palivy do ciziny)23,45 %3,33 %  
Pašerácký cestovní ruch (ilegální pašování zboží přes hranice)11,72 %1,67 %  

Graf

7. Myslíte si, že tyto formy pseudo-cestovního ruchu s sebou nesou rizika?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 8, nevímotázka č. 8, neotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4473,33 %73,33 %  
nevím1220 %20 %  
ne46,67 %6,67 %  

Graf

8. Jaká rizika nám podle Vás mohou pseudomotivační formy cestovního ruchu přinést?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím46,67 %6,67 %  
zdravotní rizika23,33 %3,33 %  
kriminalitu11,67 %1,67 %  
pohlavní nemoci,potíže s policii...11,67 %1,67 %  
např nemoci,potýkání se se zákonem11,67 %1,67 %  
záleží na konkrétním cest. ruchu.11,67 %1,67 %  
problémy s celníky přes hranice apod.11,67 %1,67 %  
Např. Pašerácký a Drogový - vazba11,67 %1,67 %  
nezákonnost11,67 %1,67 %  
nemoci, drogy, problémy se zákony atd.11,67 %1,67 %  
ostatní odpovědi AIDS, vezeni
viz č. 7
nebude se cestovat jen tak - proste pro radost
do narodniho hospodarstvi pribyde mene penez
.
rozpor se zákonem
riziko zatčení v jiné zemi
porušení zákonu
drogová závislost, zneužívání lidí
ÚJMA NA ZDRAVÍ
pohlavni nemoc:o]
zdravotní, bezpečností, odliv peněz z ČR do zahr.
dealerstvý, pohlavní nemoce
jedná se o kriminální činnost mnohdy
nemoci...
je-li ilegální, tak je to jasné
riziko střetu se zákonem
dopravní nehoda, úraz v cizině
u nakupniho CR/benzinoveho CR - vliv na ekonomiku
Vězení, že se to nevyplatí
vězení,nemoci,smrt při vyřizování účtů gangů
nákazy
HIV, vězení
sex - zdravotní riziko
nebezpečí po zdravotní stránce
vězení za přepravu drog:)))))
vězení, std
nic
kriminalita
Pašeráctví
různé infekce, nákazy apod.
Autonehoda, risk při koupi.
Onemocnění
nemoci
pruser
kriminalitu, špatnou pověst..
okradení, pohlavně přenosné nemoci, trestní snakce
Část nese zdr.rizika a je ilegální. Nákupní CR ok.
kriminalita,odliv devizových prostředků, nemoci
žádná
vězení
pohlavní nemoci
terorismus, policejní zátahy
úpad ekonomiky, úpad morálky a morálních zasád
Pohlavní nemoce, vězení atd.
záleží o jaký druh se jedná, mně riziko nehrozí:)
4676,67 %76,67 % 

Graf

9. Toužili byste se zúčastnit na některé z těchto forem cestovního ruchu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím1525 %25 %  
spíše nesouhlasím1423,33 %23,33 %  
spíše souhlasím1321,67 %21,67 %  
souhlasím1220 %20 %  
nevím610 %10 %  

Graf

10. Jaká z těchto forem pseudo-cestovního ruchu Vám je nejsympatičtější?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nákupní cestovní ruch5289,66 %86,67 %  
Sexuální cestovní ruch1017,24 %16,67 %  
Benzínový cestovní ruch46,9 %6,67 %  
Drogový cestovní ruch35,17 %5 %  
Pašerácký cestovní ruch35,17 %5 %  

Graf

11. Byli byste ochotni jezdit za hranice České Republiky pro paliva a za nákupy zboží a služeb, v případě podstatně nižších cen?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3253,33 %53,33 %  
nevím1525 %25 %  
ne1321,67 %21,67 %  

Graf

12. Láká Vás prožít náhodný sex v exotické zemi s místní kráskou/krasavcem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3761,67 %61,67 %  
ano1728,33 %28,33 %  
nevím610 %10 %  

Graf

13. Vyzkoušeli jste někdy nějakou drogu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3050,85 %50 %  
ne2949,15 %48,33 %  

Graf

14. Jaké jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4473,33 %73,33 %  
muž1626,67 %26,67 %  

Graf

15. Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 25 let3558,33 %58,33 %  
26 - 30 let1321,67 %21,67 %  
31 - 40 let915 %15 %  
41 - 50 let23,33 %3,33 %  
51 - 60 let11,67 %1,67 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

11. Byli byste ochotni jezdit za hranice České Republiky pro paliva a za nákupy zboží a služeb, v případě podstatně nižších cen?

  • odpověď ano:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše souhlasím na otázku 9. Toužili byste se zúčastnit na některé z těchto forem cestovního ruchu?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak často cestujete?

2. Jaký typ cestovního ruchu podle místa realizace preferujete?

3. Jaký druh dopravy v rámci cestování upřednostňujete?

4. Jaký je Váš hlavní motiv k účasti na cestovním ruchu?

5. Slyšeli jste někdy o pojmu pseudo-cestovní ruch?

6. Mezi formy pseudo-cestovního ruchu patří níže uvedené. Zúčastnili jste se někdy na některé s těchto forem?

7. Myslíte si, že tyto formy pseudo-cestovního ruchu s sebou nesou rizika?

9. Toužili byste se zúčastnit na některé z těchto forem cestovního ruchu?

10. Jaká z těchto forem pseudo-cestovního ruchu Vám je nejsympatičtější?

11. Byli byste ochotni jezdit za hranice České Republiky pro paliva a za nákupy zboží a služeb, v případě podstatně nižších cen?

12. Láká Vás prožít náhodný sex v exotické zemi s místní kráskou/krasavcem?

13. Vyzkoušeli jste někdy nějakou drogu?

14. Jaké jste pohlaví?

15. Váš věk?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak často cestujete?

2. Jaký typ cestovního ruchu podle místa realizace preferujete?

3. Jaký druh dopravy v rámci cestování upřednostňujete?

4. Jaký je Váš hlavní motiv k účasti na cestovním ruchu?

5. Slyšeli jste někdy o pojmu pseudo-cestovní ruch?

6. Mezi formy pseudo-cestovního ruchu patří níže uvedené. Zúčastnili jste se někdy na některé s těchto forem?

7. Myslíte si, že tyto formy pseudo-cestovního ruchu s sebou nesou rizika?

9. Toužili byste se zúčastnit na některé z těchto forem cestovního ruchu?

10. Jaká z těchto forem pseudo-cestovního ruchu Vám je nejsympatičtější?

11. Byli byste ochotni jezdit za hranice České Republiky pro paliva a za nákupy zboží a služeb, v případě podstatně nižších cen?

12. Láká Vás prožít náhodný sex v exotické zemi s místní kráskou/krasavcem?

13. Vyzkoušeli jste někdy nějakou drogu?

14. Jaké jste pohlaví?

15. Váš věk?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Jančulová, P.Pseudomotivační formy cestovního ruchu (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://pseudomotivacni-formy-cestovniho-ruchu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.