Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Psychická odolnosť

Psychická odolnosť

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kristína Hájková
Šetření:05. 06. 2014 - 08. 06. 2014
Počet respondentů:76
Počet otázek (max/průměr):35 / 35
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:57,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:19
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý deň,

rada by som Vás požiadala o vyplnenie tohto dotazníka, ktorý sa snaží zisťovať mieru psychickej odolnosti. Vyplnenie dotazníka je anonymné a zaberie Vám približne 5 - 10 minút. Vopred ďakujem za Váš čas a ochotu.

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Prosím, prečítajte si nasledovné výroky. Pre každú položku vyberte jednu možnosť, ktorá najlepšie vystihuje mieru Vášho súhlasu s konkrétnym tvrdením.

Odpovědi respondentů

1. Navzdory problémom a prekážkam idem za svojim cieľom.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
skôr súhlasím4052,63 %52,63 %  
súhlasím1823,68 %23,68 %  
skôr nesúhlasím911,84 %11,84 %  
neviem79,21 %9,21 %  
nesúhlasím22,63 %2,63 %  

Graf

2. Som samostatný/-á.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
skôr súhlasím3039,47 %39,47 %  
súhlasím2735,53 %35,53 %  
skôr nesúhlasím1418,42 %18,42 %  
neviem45,26 %5,26 %  
nesúhlasím11,32 %1,32 %  

Graf

3. Prezentovanie mojich nápadov a myšlienok pred skupinou ľudí mi nerobí problém.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesúhlasím2431,58 %31,58 %  
skôr súhlasím1722,37 %22,37 %  
skôr nesúhlasím1621,05 %21,05 %  
súhlasím1621,05 %21,05 %  
neviem33,95 %3,95 %  

Graf

4. Často sa cítim unavený/-á.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
súhlasím3242,11 %42,11 %  
skôr súhlasím2228,95 %28,95 %  
skôr nesúhlasím1114,47 %14,47 %  
nesúhlasím67,89 %7,89 %  
neviem56,58 %6,58 %  

Graf

5. Som schopný/-á stáť si za svojim názorom aj napriek nesúhlasu ostatných.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
súhlasím3140,79 %40,79 %  
skôr súhlasím2735,53 %35,53 %  
skôr nesúhlasím810,53 %10,53 %  
neviem79,21 %9,21 %  
nesúhlasím33,95 %3,95 %  

Graf

6. Niekedy mám pocit, že neviem ako ďalej.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
súhlasím2127,63 %27,63 %  
skôr súhlasím1823,68 %23,68 %  
skôr nesúhlasím1722,37 %22,37 %  
neviem1114,47 %14,47 %  
nesúhlasím911,84 %11,84 %  

Graf

7. Mám pocit, že ľudia so mnou zaobchádzajú neférovo, nespravodlivo.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
skôr nesúhlasím2431,58 %31,58 %  
nesúhlasím2026,32 %26,32 %  
skôr súhlasím1215,79 %15,79 %  
neviem1215,79 %15,79 %  
súhlasím810,53 %10,53 %  

Graf

8. Verím si, že v živote obstojím.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
súhlasím2228,95 %28,95 %  
skôr súhlasím1823,68 %23,68 %  
neviem1722,37 %22,37 %  
skôr nesúhlasím1519,74 %19,74 %  
nesúhlasím45,26 %5,26 %  

Graf

9. Mávam záchvaty zlosti alebo výbušnú náladu.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesúhlasím2026,32 %26,32 %  
skôr súhlasím2026,32 %26,32 %  
skôr nesúhlasím1722,37 %22,37 %  
súhlasím1621,05 %21,05 %  
neviem33,95 %3,95 %  

Graf

10. V nových situáciách bývam nervózny/-a.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
súhlasím3546,05 %46,05 %  
skôr súhlasím2735,53 %35,53 %  
skôr nesúhlasím79,21 %9,21 %  
neviem56,58 %6,58 %  
nesúhlasím22,63 %2,63 %  

Graf

11. Dobre vychádzam sám/sama so sebou.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
súhlasím2532,89 %32,89 %  
skôr nesúhlasím1722,37 %22,37 %  
skôr súhlasím1621,05 %21,05 %  
neviem1317,11 %17,11 %  
nesúhlasím56,58 %6,58 %  

Graf

12. Keď mám zvládať viac vecí naraz, mám pocit že zlyhávam.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
skôr nesúhlasím2938,16 %38,16 %  
skôr súhlasím1722,37 %22,37 %  
súhlasím1317,11 %17,11 %  
nesúhlasím1215,79 %15,79 %  
neviem56,58 %6,58 %  

Graf

13. Nemám rád/rada zmeny, preferujem stabilnejšie prostredie.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
súhlasím2836,84 %36,84 %  
skôr súhlasím2026,32 %26,32 %  
skôr nesúhlasím1722,37 %22,37 %  
neviem79,21 %9,21 %  
nesúhlasím45,26 %5,26 %  

Graf

14. Keď sa mi v živote dlhší čas darí, čakám kedy sa to pokazí.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
skôr súhlasím2127,63 %27,63 %  
nesúhlasím2026,32 %26,32 %  
súhlasím1621,05 %21,05 %  
skôr nesúhlasím1317,11 %17,11 %  
neviem67,89 %7,89 %  

Graf

15. Ak niečo začnem, dotiahnem to do konca.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
skôr súhlasím3748,68 %48,68 %  
neviem1418,42 %18,42 %  
súhlasím1215,79 %15,79 %  
skôr nesúhlasím1215,79 %15,79 %  
nesúhlasím11,32 %1,32 %  

Graf

16. Mám pocit, že rodičia ma dobre pripravili na život.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
súhlasím2532,89 %32,89 %  
skôr súhlasím2026,32 %26,32 %  
skôr nesúhlasím1621,05 %21,05 %  
neviem911,84 %11,84 %  
nesúhlasím67,89 %7,89 %  

Graf

17. Mávam problémy so spánkom.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
skôr nesúhlasím2431,58 %31,58 %  
nesúhlasím2228,95 %28,95 %  
súhlasím1418,42 %18,42 %  
skôr súhlasím1317,11 %17,11 %  
neviem33,95 %3,95 %  

Graf

18. Často sa cítim sám/sama, opustený/-á.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
skôr nesúhlasím2127,63 %27,63 %  
skôr súhlasím1722,37 %22,37 %  
nesúhlasím1621,05 %21,05 %  
súhlasím1519,74 %19,74 %  
neviem79,21 %9,21 %  

Graf

19. Obávam sa o svoju budúcnosť.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
skôr súhlasím2431,58 %31,58 %  
súhlasím2330,26 %30,26 %  
skôr nesúhlasím1317,11 %17,11 %  
nesúhlasím810,53 %10,53 %  
neviem810,53 %10,53 %  

Graf

20. Zažitý neúspech ma neodradí od toho, aby som sa v budúcnosti vrhol do podobnej situácie.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
skôr súhlasím1925 %25 %  
skôr nesúhlasím1823,68 %23,68 %  
neviem1722,37 %22,37 %  
súhlasím1114,47 %14,47 %  
nesúhlasím1114,47 %14,47 %  

Graf

21. Nepotrebujem vychádzať s ľuďmi v okolí za každú cenu.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
súhlasím3242,11 %42,11 %  
skôr súhlasím2431,58 %31,58 %  
skôr nesúhlasím1013,16 %13,16 %  
neviem79,21 %9,21 %  
nesúhlasím33,95 %3,95 %  

Graf

22. Kritiku voči mojej osobe znášam ťažko.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
skôr súhlasím2938,16 %38,16 %  
skôr nesúhlasím1925 %25 %  
súhlasím1317,11 %17,11 %  
neviem911,84 %11,84 %  
nesúhlasím67,89 %7,89 %  

Graf

23. Mám sebadisciplínu.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
skôr súhlasím2735,53 %35,53 %  
skôr nesúhlasím1621,05 %21,05 %  
súhlasím1519,74 %19,74 %  
nesúhlasím1114,47 %14,47 %  
neviem79,21 %9,21 %  

Graf

24. Za mimoriadnych okolností som ten/tá, na koho sa ľudia môžu spoľahnúť.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
súhlasím3140,79 %40,79 %  
skôr súhlasím3039,47 %39,47 %  
neviem1114,47 %14,47 %  
skôr nesúhlasím33,95 %3,95 %  
nesúhlasím11,32 %1,32 %  

Graf

25. Mám dosť starostí, často som ustaraný.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
skôr súhlasím2330,26 %30,26 %  
skôr nesúhlasím2228,95 %28,95 %  
súhlasím1519,74 %19,74 %  
neviem1114,47 %14,47 %  
nesúhlasím56,58 %6,58 %  

Graf

26. Niekedy mám pocit, že veci nemám pod kontrolou.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
skôr súhlasím2735,53 %35,53 %  
skôr nesúhlasím2026,32 %26,32 %  
súhlasím1418,42 %18,42 %  
neviem810,53 %10,53 %  
nesúhlasím79,21 %9,21 %  

Graf

27. Vyhýbam sa hádkam, radšej sa prispôsobím.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
skôr súhlasím2431,58 %31,58 %  
skôr nesúhlasím1621,05 %21,05 %  
nesúhlasím1519,74 %19,74 %  
súhlasím1215,79 %15,79 %  
neviem911,84 %11,84 %  

Graf

28. Keď myslím na svoj život, pýtam sa či má vlastne zmysel.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesúhlasím2431,58 %31,58 %  
súhlasím1823,68 %23,68 %  
skôr súhlasím1418,42 %18,42 %  
skôr nesúhlasím1317,11 %17,11 %  
neviem79,21 %9,21 %  

Graf

29. Keď sa ocitnem v zložitej situácii, zvyčajne si poradím.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
skôr súhlasím3647,37 %47,37 %  
súhlasím2026,32 %26,32 %  
neviem1114,47 %14,47 %  
skôr nesúhlasím67,89 %7,89 %  
nesúhlasím33,95 %3,95 %  

Graf

30. Často som smutný/-á alebo deprimovaný/-á.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
súhlasím2026,32 %26,32 %  
skôr súhlasím1925 %25 %  
skôr nesúhlasím1722,37 %22,37 %  
nesúhlasím1418,42 %18,42 %  
neviem67,89 %7,89 %  

Graf

31. Vo svojom okolí mám niekoho, na koho sa môžem vždy spoľahnúť.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
súhlasím4559,21 %59,21 %  
skôr súhlasím1519,74 %19,74 %  
nesúhlasím67,89 %7,89 %  
neviem67,89 %7,89 %  
skôr nesúhlasím45,26 %5,26 %  

Graf

32. Som hrdý/-á na to, čo som v živote dokázal/-a.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
súhlasím2127,63 %27,63 %  
skôr súhlasím1925 %25 %  
neviem1418,42 %18,42 %  
skôr nesúhlasím1418,42 %18,42 %  
nesúhlasím810,53 %10,53 %  

Graf

33. Pohlavie

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5369,74 %69,74 %  
muž2330,26 %30,26 %  

Graf

34. Vek

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
201621,05 %21,05 %  
23911,84 %11,84 %  
21911,84 %11,84 %  
2667,89 %7,89 %  
2445,26 %5,26 %  
4833,95 %3,95 %  
2233,95 %3,95 %  
4033,95 %3,95 %  
3333,95 %3,95 %  
2522,63 %2,63 %  
ostatní odpovědi 18
44
30
27
36
17
14
13
49
52
43
28
51
34
19
31
35
1823,68 %23,68 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:25.86
Minimum:18
Maximum:48
Variační rozpětí:30
Rozptyl:61.08
Směrodatná odchylka:7.82
Medián:23
Modus:20

Graf

35. Najvyššie dosiahnuté vzdelanie

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
stredná škola4457,89 %57,89 %  
vysoká škola2330,26 %30,26 %  
základná škola67,89 %7,89 %  
vyššia odborná škola33,95 %3,95 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

29. Keď sa ocitnem v zložitej situácii, zvyčajne si poradím.

  • odpověď súhlasím:
    • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesúhlasím na otázku 12. Keď mám zvládať viac vecí naraz, mám pocit že zlyhávam.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Navzdory problémom a prekážkam idem za svojim cieľom.

2. Som samostatný/-á.

3. Prezentovanie mojich nápadov a myšlienok pred skupinou ľudí mi nerobí problém.

4. Často sa cítim unavený/-á.

5. Som schopný/-á stáť si za svojim názorom aj napriek nesúhlasu ostatných.

6. Niekedy mám pocit, že neviem ako ďalej.

7. Mám pocit, že ľudia so mnou zaobchádzajú neférovo, nespravodlivo.

8. Verím si, že v živote obstojím.

9. Mávam záchvaty zlosti alebo výbušnú náladu.

10. V nových situáciách bývam nervózny/-a.

11. Dobre vychádzam sám/sama so sebou.

12. Keď mám zvládať viac vecí naraz, mám pocit že zlyhávam.

13. Nemám rád/rada zmeny, preferujem stabilnejšie prostredie.

14. Keď sa mi v živote dlhší čas darí, čakám kedy sa to pokazí.

15. Ak niečo začnem, dotiahnem to do konca.

16. Mám pocit, že rodičia ma dobre pripravili na život.

17. Mávam problémy so spánkom.

18. Často sa cítim sám/sama, opustený/-á.

19. Obávam sa o svoju budúcnosť.

20. Zažitý neúspech ma neodradí od toho, aby som sa v budúcnosti vrhol do podobnej situácie.

21. Nepotrebujem vychádzať s ľuďmi v okolí za každú cenu.

22. Kritiku voči mojej osobe znášam ťažko.

23. Mám sebadisciplínu.

24. Za mimoriadnych okolností som ten/tá, na koho sa ľudia môžu spoľahnúť.

25. Mám dosť starostí, často som ustaraný.

26. Niekedy mám pocit, že veci nemám pod kontrolou.

27. Vyhýbam sa hádkam, radšej sa prispôsobím.

28. Keď myslím na svoj život, pýtam sa či má vlastne zmysel.

29. Keď sa ocitnem v zložitej situácii, zvyčajne si poradím.

30. Často som smutný/-á alebo deprimovaný/-á.

31. Vo svojom okolí mám niekoho, na koho sa môžem vždy spoľahnúť.

32. Som hrdý/-á na to, čo som v živote dokázal/-a.

33. Pohlavie

34. Vek

35. Najvyššie dosiahnuté vzdelanie

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Navzdory problémom a prekážkam idem za svojim cieľom.

2. Som samostatný/-á.

3. Prezentovanie mojich nápadov a myšlienok pred skupinou ľudí mi nerobí problém.

4. Často sa cítim unavený/-á.

5. Som schopný/-á stáť si za svojim názorom aj napriek nesúhlasu ostatných.

6. Niekedy mám pocit, že neviem ako ďalej.

7. Mám pocit, že ľudia so mnou zaobchádzajú neférovo, nespravodlivo.

8. Verím si, že v živote obstojím.

9. Mávam záchvaty zlosti alebo výbušnú náladu.

10. V nových situáciách bývam nervózny/-a.

11. Dobre vychádzam sám/sama so sebou.

12. Keď mám zvládať viac vecí naraz, mám pocit že zlyhávam.

13. Nemám rád/rada zmeny, preferujem stabilnejšie prostredie.

14. Keď sa mi v živote dlhší čas darí, čakám kedy sa to pokazí.

15. Ak niečo začnem, dotiahnem to do konca.

16. Mám pocit, že rodičia ma dobre pripravili na život.

17. Mávam problémy so spánkom.

18. Často sa cítim sám/sama, opustený/-á.

19. Obávam sa o svoju budúcnosť.

20. Zažitý neúspech ma neodradí od toho, aby som sa v budúcnosti vrhol do podobnej situácie.

21. Nepotrebujem vychádzať s ľuďmi v okolí za každú cenu.

22. Kritiku voči mojej osobe znášam ťažko.

23. Mám sebadisciplínu.

24. Za mimoriadnych okolností som ten/tá, na koho sa ľudia môžu spoľahnúť.

25. Mám dosť starostí, často som ustaraný.

26. Niekedy mám pocit, že veci nemám pod kontrolou.

27. Vyhýbam sa hádkam, radšej sa prispôsobím.

28. Keď myslím na svoj život, pýtam sa či má vlastne zmysel.

29. Keď sa ocitnem v zložitej situácii, zvyčajne si poradím.

30. Často som smutný/-á alebo deprimovaný/-á.

31. Vo svojom okolí mám niekoho, na koho sa môžem vždy spoľahnúť.

32. Som hrdý/-á na to, čo som v živote dokázal/-a.

33. Pohlavie

34. Vek

35. Najvyššie dosiahnuté vzdelanie

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Hájková, K.Psychická odolnosť (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://psychicka-odolnost.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.