Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Psychické souvislosti s bojovými uměními

Psychické souvislosti s bojovými uměními

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jakub Kalaš
Šetření:28. 08. 2011 - 07. 09. 2011
Počet respondentů:32
Počet otázek (max/průměr):22 / 21.13
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:50 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.09:47
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník zkoumá vybrané psychochologické aspekty, které souvisí s výukou bojových umění. Cílem je provést popisnou statistiku pro diplomovou práci. K vyplnění dotazníku stačí méně než 10 minut. Dotazník je určen lidem s osobní zkušeností s bojovými uměními.

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Dotazník je tvořen krátkými otázkami s možností čtyř odpovědí, případně možností pátou (nevyhovují-li ostatní), kde lze doplnit odpověď vlastní. Zvolit můžete i více odpovědí. 

Odpovědi respondentů

1. Co bylo motivacemi a důvody, pro které jste se bojovým uměním začal/a věnovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
potřeba zvýšení sebejistoty825 %25 %  
vrstevníci a okolí825 %25 %  
umět to, co můj vzor721,88 %21,88 %  
touha s někým bojovat26,25 %6,25 %  
zvýšení kvalifikace pro možné budoucí zaměstnání13,13 %3,13 %  
fitness13,13 %3,13 %  
poznar něco nového13,13 %3,13 %  
Osobní fyzický a duševní rozvoj13,13 %3,13 %  
jen tak13,13 %3,13 %  
rozvíjet se po tělesné i duševní stránce13,13 %3,13 %  
vždycky mne to lákalo, hodí se to do života13,13 %3,13 %  
zvědavost13,13 %3,13 %  
chtěl jsem to dělat13,13 %3,13 %  
touha nakopat Bruce Leeemu13,13 %3,13 %  
touha nakopat Chucka Norrise13,13 %3,13 %  
překonat sama sebe13,13 %3,13 %  
dětská zvědavost a sen13,13 %3,13 %  
možnost začít i v dospělém věku a celkový tělesný 13,13 %3,13 %  
umět bránit se13,13 %3,13 %  

Graf

2. Bojovým uměním se věnujete jako:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
cvičenec2475 %75 %  
cvičenec i instruktor721,88 %21,88 %  
součást povolání13,13 %3,13 %  

Graf

3. Stává se Vám, že když se chováte obzvlášť laskavě, mnohdy ani nevíte, zda to vychází opravdu z Vás?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne1443,75 %43,75 %  
určitě ne1031,25 %31,25 %  
spíše ano825 %25 %  

Graf

4. Jaký je hlavní účel výuky ve Vašem (současném) oddílu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zájmová aktivita pro tělo i ducha1753,13 %53,13 %  
sebeobrana1443,75 %43,75 %  
sportovní závodění825 %25 %  
fitness39,38 %9,38 %  
zlepšení profesních dovedností13,13 %3,13 %  
profesní příprava (PČR apod.), sebeobrana13,13 %3,13 %  
naučit bojovat, zocelit člověka13,13 %3,13 %  

Graf

5. Je ve Vašem oddílu do výuky zahrnuta i filosofie bojových umění (např. výuka sebeovládání, čestnosti, vytrvalosti, apod.)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nedostatečně1443,75 %43,75 %  
dostatečně1443,75 %43,75 %  
vůbec39,38 %9,38 %  
nadmíru13,13 %3,13 %  

Graf

6. Rozhněváte se, když opravují právě Vás?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ne1856,25 %56,25 %  
spíše ne1237,5 %37,5 %  
spíše ano26,25 %6,25 %  

Graf

7. Je pro Vás při trénování důležitější vítězství nad soupeřem nebo posunutí vlastních hranic dovedností?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
hlavně posunutí vlastních hranic1650 %50 %  
spíše posunutí vlastních hranic1650 %50 %  

Graf

8. Které z nabízených možností prožíváte při boji s oponentem častěji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nic z toho neprožívám.1134,38 %34,38 %  
Bojím se, abych neublížil já jemu.1031,25 %31,25 %  
Bojím se, aby neublížil on mě.721,88 %21,88 %  
Chci ho za každou cenu porazit.412,5 %12,5 %  

Graf

9. Jaké pocity máte po boji, když vyhrajete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
radost z vítězství1548,39 %46,88 %  
úleva a uvolnění1548,39 %46,88 %  
radost z poražení oponenta412,9 %12,5 %  
uctu k souperi13,23 %3,13 %  
spokojenost13,23 %3,13 %  
jsem spokojený, že jsem do boje dal vše13,23 %3,13 %  
celkově prostě radost a úleva.13,23 %3,13 %  

Graf

10. Jaké pocity máte po boji, když prohrajete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zklamání1340,63 %40,63 %  
úleva a uvolnění1031,25 %31,25 %  
vztek z porážky412,5 %12,5 %  
Získání nových zkušeností13,13 %3,13 %  
uctu k souperi13,13 %3,13 %  
pocity jsou až na druhém místě, snažím se13,13 %3,13 %  
analyzovat, proč k prohře došlo13,13 %3,13 %  
hledám, kde jsem udělal chybu a v čem se zlepšit13,13 %3,13 %  
vím proč jsem prohrál a do příště to zlepším13,13 %3,13 %  
nespokojenost, zamýšlím se nad svými chybami13,13 %3,13 %  
záleží, zda prohraju se sebou nebo se soupeřem...13,13 %3,13 %  
obdivuji se síle, důvtipu a vytrvalosti soupeře13,13 %3,13 %  
přemýšlím, proč mě porazil(a), jak se můžu zlepšit13,13 %3,13 %  
hostilita (nepřátelství)13,13 %3,13 %  
úleva a smutek13,13 %3,13 %  

Graf

11. Když delší dobu necvičíte, jste nebo pociťujete více vnitřního nebo nevybitého napětí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1546,88 %46,88 %  
jen částečně928,13 %28,13 %  
minimálně618,75 %18,75 %  
ne26,25 %6,25 %  

Graf

12. Máte pocit, že po zkušenostech z bojových umění se Vaše sebekontrola při emočně vypjatých a stresových situacích zvýšila nebo snížila?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
trochu zvýšila1856,25 %56,25 %  
výrazně zvýšila1237,5 %37,5 %  
trochu snížila26,25 %6,25 %  

Graf

13. Představíte-li si např. potyčku v baru, kde by bylo ve Vaší moci ovlivnit způsob řešení, jak velkou tendenci řešit situaci fyzickým střetem byste měl/a v porovnání s časem, kdy jste bojová umění neovládal/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
o něco větší1031,25 %31,25 %  
o něco menší1031,25 %31,25 %  
výrazně větší721,88 %21,88 %  
výrazně menší515,63 %15,63 %  

Graf

14. Dosáhli jste výcvikem bojových umění lepších vztahů s lidmi i mimo kolektiv, kde cvičíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano1340,63 %40,63 %  
určitě ano1237,5 %37,5 %  
spíše ne515,63 %15,63 %  
určitě ne26,25 %6,25 %  

Graf

15. Stává se Vám často, že stěží ovládnete svůj vztek i při malých zklamáních?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne1443,75 %43,75 %  
určitě ne1340,63 %40,63 %  
spíše ano412,5 %12,5 %  
určitě ano13,13 %3,13 %  

Graf

16. Jak jste hodnotil míru své agresivity před zkušenostmi z bojových umění?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
podprůměrná1650 %50 %  
velmi nízká928,13 %28,13 %  
nadprůměrná721,88 %21,88 %  

Graf

17. Jak hodnotíte míru své agresivity nyní, se zkušenostmi z bojových umění?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
podprůměrná1650 %50 %  
velmi nízká1031,25 %31,25 %  
nadprůměrná618,75 %18,75 %  

Graf

18. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž1856,25 %56,25 %  
žena1443,75 %43,75 %  

Graf

19. Váš věk:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
23412,9 %12,5 %  
2239,68 %9,38 %  
2639,68 %9,38 %  
2426,45 %6,25 %  
1826,45 %6,25 %  
2526,45 %6,25 %  
3226,45 %6,25 %  
2926,45 %6,25 %  
3026,45 %6,25 %  
2813,23 %3,13 %  
ostatní odpovědi 31
19
27
35
20
17
21
40
825,81 %25 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:25.28
Minimum:18
Maximum:35
Variační rozpětí:17
Rozptyl:19.64
Směrodatná odchylka:4.43
Medián:25
Modus:23

Graf

20. Nejvyšší dosažené vzdělání

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1754,84 %53,13 %  
1032,26 %31,25 %  
39,68 %9,38 %  
vyšší odborné, plus SŠ13,23 %3,13 %  

Graf

21. Napište zde prosím, kterému (nebo kterým) bojovým uměním jste se věnoval/a nebo věnujete, a jak dlouho (formou: judo 8let, MMA 3roky, apod.)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

aikidó - 2 roky, kung-fu - 2 roky, jiu-jitsu - 4 roky, tai-či - 1 rok, karate - 1 rok

Aikido 2 roky Ju Jitsu 0,5 roku

Aikido 2 roky

Aikido 2roky, Capoeira 3roky, MMA 3roky

box 2roky

judo 8let, kung-fu 5 let, kickbox 20 let

judo cca 3 roky karate ca 15 let

karate - shotokan cca 6 let

karate 10 let, kickbox 1 rok, capoeira 2 měsíce

Karate 11 let, Kick box 1 rok

karate 12 let

karate 12let, kobudo 4roky

karate 16 let

KARATE 3 roky

karate 3 roky

karate 3 roky, šerm 5 let

karate 5?let, něco, něco (ale jen chvíli), taichi

karate 8, brazilské jiu jitsu 2

karate 9 let, judo 2 roky

karate, judo 5let

Karate(shotokan) 6 let, Musado 1\2 roku

karate/obecná sebeobrana - nesouvisle cca. rok a půl

karate4roky, kickbox 3 roky,seitedo3roky

kendo, 2 roky

kombinovaná sebeobrana 2 roky

MMA 10 let

MMA 3,5 let

MSKA 8 let

sebeobrana + seitedo karate 8 let

Sebeobrana 2roky (mix bojových umění jako judo, kickbox atd. )

seitedo karate 4 roky

Šótókan Karatedó 11 let

22. Chcete-li k dotazníku něco vlastními slovy doplnit, využijte prosím možnosti zde:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

cvičení je super pro tělo i ducha, povahu člověka to ale nezmění

číslo bot 47 ;) přihláška na Všeobecné vojenské lékařství podána

Kubíku, koukej dovalit výsledky dotazníku ;-)

nechapu otazku 3

nechci

Nejsem si zrovna jistý, zda spadám do cílové skupiny:). Michal

Tento sport u mne rozvinul sebekázeň, dobrý pocit sama ze sebe, a to jak po psychické, tak i fyzické stránce. Díky němu jsem poznala své nejlepší přátele. Jediné negativum jsou zdravotní problémy s kolenem, jelikož jsem tento sport dříve dělala velice intenzivně. PS: věk mi nějak přeskočil, proto doplňuji zde - 28let

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kalaš, J.Psychické souvislosti s bojovými uměními (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://psychicke-souvislosti-s-bojo.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.