Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Psychický stav návštěvníků klimatoterapeutického zařízení

Psychický stav návštěvníků klimatoterapeutického zařízení

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Monika Králová
Šetření:03. 08. 2009 - 31. 12. 2009
Počet respondentů:44
Počet otázek (max/průměr):118 / 118
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:4,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.09:58
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Průzkum je součástí mé bakalářské práce v oboru psychologie. Tato práce bude zaměřena na psychický stav lidí, kteří navštěvují solnou jeskyni, a proto žádám, aby dotazník vyplnili pouze návštěvníci tohoto zařízení. Cílem mého výzkumu je zjistit obvyklý psychický stav a osobností profil návštěvníků solné jeskyně. Otázky týkající se věku, pohlaví, místa bydliště a počtu návštěv jsou nutné pro další statistické zhodnocení.

V první části dotazníku zaznamenejte stupeň prožívání uvedených pocitů a stavů podle toho, jak je prožíváte obvykle.

Ve druhé části dotazníku jsou otázky, které se týkají lidského chování a pocitů. Odpovězte prosím na každou tak, jak Vás to nejlépe vystihuje. Nejsou zde žádné správné nebo nesprávné odpovědi, ani žádné "chytáky". Správná je každá pravdivá odpověď.

Pracujte rychle a nezdržujete se dlouhým přemýšlením o odpovědích. Žádnou otázku nevynechejte a psotupujte v pořadí, jak po sobě následují.

Prosím, abyste dotazník vyplnili poctivě a pravdivě a tím zvýšili validizaci nasbíraných dat.

Monika Králová - studentka II. ročníku psychologie

Odpovědi respondentů

1. Obvykle se cítím spokojený/á.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zřídka1840,91 %40,91 %  
často1840,91 %40,91 %  
soustavně49,09 %9,09 %  
vůbec ne49,09 %9,09 %  

Graf

2. Obvykle se cítím energický/á.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zřídka2352,27 %52,27 %  
často1840,91 %40,91 %  
vůbec ne36,82 %6,82 %  

Graf

3. Obvykle se jsem náladový/á.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zřídka1738,64 %38,64 %  
často1738,64 %38,64 %  
soustavně613,64 %13,64 %  
vůbec ne49,09 %9,09 %  

Graf

4. Rozmrzelý/á...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zřídka2761,36 %61,36 %  
často1227,27 %27,27 %  
soustavně36,82 %6,82 %  
vůbec ne24,55 %4,55 %  

Graf

5. Napjatý/á...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zřídka2250 %50 %  
často1329,55 %29,55 %  
vůbec ne511,36 %11,36 %  
soustavně49,09 %9,09 %  

Graf

6. Otrávený/á...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zřídka2965,91 %65,91 %  
často715,91 %15,91 %  
soustavně511,36 %11,36 %  
vůbec ne36,82 %6,82 %  

Graf

7. Smutný/á...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zřídka2556,82 %56,82 %  
často1227,27 %27,27 %  
soustavně715,91 %15,91 %  

Graf

8. Svěží...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zřídka2454,55 %54,55 %  
často1534,09 %34,09 %  
vůbec ne49,09 %9,09 %  
soustavně12,27 %2,27 %  

Graf

9. Činorodý/á...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zřídka2659,09 %59,09 %  
často1431,82 %31,82 %  
vůbec ne49,09 %9,09 %  

Graf

10. Výbušný/á...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
často1636,36 %36,36 %  
zřídka1534,09 %34,09 %  
vůbec ne920,45 %20,45 %  
soustavně49,09 %9,09 %  

Graf

11. Nespokojený/á...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
často2045,45 %45,45 %  
zřídka1738,64 %38,64 %  
soustavně49,09 %9,09 %  
vůbec ne36,82 %6,82 %  

Graf

12. Nejistý/á...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zřídka2147,73 %47,73 %  
často1431,82 %31,82 %  
soustavně613,64 %13,64 %  
vůbec ne36,82 %6,82 %  

Graf

13. Pesimistický/á...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zřídka2147,73 %47,73 %  
často1125 %25 %  
soustavně715,91 %15,91 %  
vůbec ne511,36 %11,36 %  

Graf

14. Nešťastný/á...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zřídka2147,73 %47,73 %  
soustavně920,45 %20,45 %  
vůbec ne715,91 %15,91 %  
často715,91 %15,91 %  

Graf

15. Dobře naladěný/á...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
často2147,73 %47,73 %  
zřídka1738,64 %38,64 %  
soustavně49,09 %9,09 %  
vůbec ne24,55 %4,55 %  

Graf

16. Temperamentní...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
často1943,18 %43,18 %  
zřídka1534,09 %34,09 %  
soustavně511,36 %11,36 %  
vůbec ne511,36 %11,36 %  

Graf

17. Těžko se ovládající...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zřídka1636,36 %36,36 %  
vůbec ne1534,09 %34,09 %  
často818,18 %18,18 %  
soustavně511,36 %11,36 %  

Graf

18. Netrpělivý/á...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
často1943,18 %43,18 %  
zřídka1840,91 %40,91 %  
soustavně49,09 %9,09 %  
vůbec ne36,82 %6,82 %  

Graf

19. Úzkostně naladěný/á...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zřídka2147,73 %47,73 %  
často1022,73 %22,73 %  
vůbec ne715,91 %15,91 %  
soustavně613,64 %13,64 %  

Graf

20. Zmořený/á...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zřídka2045,45 %45,45 %  
vůbec ne1125 %25 %  
často1125 %25 %  
soustavně24,55 %4,55 %  

Graf

21. Přecitlivělý/á...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zřídka2250 %50 %  
často920,45 %20,45 %  
soustavně920,45 %20,45 %  
vůbec ne49,09 %9,09 %  

Graf

22. Klidný/á...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
často2556,82 %56,82 %  
zřídka1636,36 %36,36 %  
vůbec ne24,55 %4,55 %  
soustavně12,27 %2,27 %  

Graf

23. Průbojný/á...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zřídka1840,91 %40,91 %  
často1431,82 %31,82 %  
vůbec ne1125 %25 %  
soustavně12,27 %2,27 %  

Graf

24. Vzteklý/á...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zřídka2250 %50 %  
často1431,82 %31,82 %  
vůbec ne511,36 %11,36 %  
soustavně36,82 %6,82 %  

Graf

25. Neklidný/á...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zřídka2147,73 %47,73 %  
často1431,82 %31,82 %  
soustavně613,64 %13,64 %  
vůbec ne36,82 %6,82 %  

Graf

26. Prožívající obavy...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zřídka1840,91 %40,91 %  
často1534,09 %34,09 %  
soustavně920,45 %20,45 %  
vůbec ne24,55 %4,55 %  

Graf

27. Vyčerpaný/á...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
často1738,64 %38,64 %  
zřídka1636,36 %36,36 %  
soustavně920,45 %20,45 %  
vůbec ne24,55 %4,55 %  

Graf

28. Osamělý

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zřídka1943,18 %43,18 %  
vůbec ne1125 %25 %  
soustavně1022,73 %22,73 %  
často49,09 %9,09 %  

Graf

29. Máte často střídavě dobrou a špatnou náladu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2352,27 %52,27 %  
ne2147,73 %47,73 %  

Graf

30. Nechal/a jste se někdy pochválit za něco, o čem jste věděl/a, že to ve skutečnosti udělal někdo jiný?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2454,55 %54,55 %  
ano2045,45 %45,45 %  

Graf

31. Jste hovorný/á, mluvíte rád/a?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2863,64 %63,64 %  
ne1636,36 %36,36 %  

Graf

32. Cítíte se někdy mizerně a ani nevíte proč?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3579,55 %79,55 %  
ne920,45 %20,45 %  

Graf

33. Byl/a jste někdy chamtivý/á a vzal/a jste si víc, než Vám patřilo?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3375 %75 %  
ne1125 %25 %  

Graf

34. Myslíte si o sobě, že máte živou povahu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2556,82 %56,82 %  
ne1943,18 %43,18 %  

Graf

35. Rozrušilo by Vás hodně, dkybyste viděl/a, jak trpí dítě nebo zvíře?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4295,45 %95,45 %  
ne24,55 %4,55 %  

Graf

36. Trápíte se často tím, že jste udělal/a či řekl/a něco, co jste neměl/a?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2863,64 %63,64 %  
ne1636,36 %36,36 %  

Graf

37. Když řeknete, že něco uděláte, dodržíte vždychy svůj slib, a to přes všechny překážky?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2761,36 %61,36 %  
ano1738,64 %38,64 %  

Graf

38. Umíte se obyčejně ve veselé společnosti úplně uvolnit a rozveselit?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2965,91 %65,91 %  
ne1534,09 %34,09 %  

Graf

39. Setkáváte se rád/a s novými lidmi?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2659,09 %59,09 %  
ne1840,91 %40,91 %  

Graf

40. Jsou Vaše city lehko zranitelné?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3170,45 %70,45 %  
ne1329,55 %29,55 %  

Graf

41. Stáhnete se při společenské příležitosti do ústraní?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2965,91 %65,91 %  
ano1534,09 %34,09 %  

Graf

42. Užil/a byste léky, které mohou mít neobvyklý nebo škodlivý účinek?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2761,36 %61,36 %  
ano1738,64 %38,64 %  

Graf

43. Zdá se vám často, že máte všeho "po krk"

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2556,82 %56,82 %  
ne1943,18 %43,18 %  

Graf

44. Přivlastnil/a jste si někdy něco (třeba jen špendlík nebo knoflík), i když Vám to nepatřilo?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4193,18 %93,18 %  
ne36,82 %6,82 %  

Graf

45. Chodíte rád/a do společnosti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2863,64 %63,64 %  
ne1636,36 %36,36 %  

Graf

46. Působí Vám potěšení, když zraňujete lidi, které máte rád/a?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4295,45 %95,45 %  
ano24,55 %4,55 %  

Graf

47. Trápí Vás často pocity viny?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2352,27 %52,27 %  
ano2147,73 %47,73 %  

Graf

48. Mluvíta občas o věcech, o kteých nic nevíte?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2761,36 %61,36 %  
ne1738,64 %38,64 %  

Graf

49. Dáváte celkově přednost čtení před stykem s lidmi?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3170,45 %70,45 %  
ano1329,55 %29,55 %  

Graf

50. Řekl/a byste o sobě, že jste nervózní?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2454,55 %54,55 %  
ne2045,45 %45,45 %  

Graf

51. Máte hodně přátel?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2659,09 %59,09 %  
ano1840,91 %40,91 %  

Graf

52. Děláte rád/a žerty, které mohou skutečně někomu ublížit?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3681,82 %81,82 %  
ano818,18 %18,18 %  

Graf

53. Myslíte, že jste člověk, který se často trápí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2352,27 %52,27 %  
ne2147,73 %47,73 %  

Graf

54. Jako dítě jste plnil/a příkazy hned bez odmlouvání?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3170,45 %70,45 %  
ano1329,55 %29,55 %  

Graf

55. Děláte si starosti s "hroznými věcmi", které by se mohly přihodit?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2454,55 %54,55 %  
ne2045,45 %45,45 %  

Graf

56. Poškodil/a nebo ztratil/a jste někdy něco, co patřilo někomu jinému?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2863,64 %63,64 %  
ne1636,36 %36,36 %  

Graf

57. Ujímáte se obyčejně iniciativy při navazování nových přátelství?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2761,36 %61,36 %  
ano1738,64 %38,64 %  

Graf

58. Řekl/a byste o sobě, že jste nervózní nebo že žijete v napětí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2556,82 %56,82 %  
ano1943,18 %43,18 %  

Graf

59. Jste mezi lidmi většinou zticha?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2659,09 %59,09 %  
ano1840,91 %40,91 %  

Graf

60. Chlubíte se někdy?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3170,45 %70,45 %  
ne1329,55 %29,55 %  

Graf

61. Dokážete snadno oživit nudnou společnost?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2761,36 %61,36 %  
ano1738,64 %38,64 %  

Graf

62. Řekl/a jste někdy o někom něco špatného nebo hanlivého?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4193,18 %93,18 %  
ne36,82 %6,82 %  

Graf

63. Vypravujete svým přátelům rád/a vtipy a veselé historky?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2965,91 %65,91 %  
ne1534,09 %34,09 %  

Graf

64. Stýkáte se rád/a s lidmi?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3272,73 %72,73 %  
ne1227,27 %27,27 %  

Graf

65. Mrzí Vás, když víte o chybách ve své práci?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4193,18 %93,18 %  
ne36,82 %6,82 %  

Graf

66. Máte skoro vždycky pohotově odpověď, když Vás někdo osloví?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2352,27 %52,27 %  
ano2147,73 %47,73 %  

Graf

67. Cítíte se často bez zjevné příčiny skleslý/á a unavený/á?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2863,64 %63,64 %  
ne1636,36 %36,36 %  

Graf

68. Podváděl/a jste někdy při nějaké hře?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3477,27 %77,27 %  
ne1022,73 %22,73 %  

Graf

69. Děláte rád/a věci, při kterých je třeba rychle jednat?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2454,55 %54,55 %  
ano2045,45 %45,45 %  

Graf

70. Zdá se Vám často, že je život nudný?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2556,82 %56,82 %  
ne1943,18 %43,18 %  

Graf

71. Využil/a jste někdy někoho?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2863,64 %63,64 %  
ne1636,36 %36,36 %  

Graf

72. Myslíte, že je více lidí, kteří se snaží vyhýbat se Vám?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3170,45 %70,45 %  
ano1329,55 %29,55 %  

Graf

73. Trápíte se někdy kvůli svému vzhledu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2965,91 %65,91 %  
ne1534,09 %34,09 %  

Graf

74. Vyhnul/a byste se placení daní, kdybyste si byl/a jist/a, že se na to nemůže přijít?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2659,09 %59,09 %  
ne1840,91 %40,91 %  

Graf

75. Dovedete rozproudit zábavu ve společnosti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2352,27 %52,27 %  
ano2147,73 %47,73 %  

Graf

76. Trápíte se dlouho po nějaké nepříjemné zkušenosti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3170,45 %70,45 %  
ne1329,55 %29,55 %  

Graf

77. Trpíte na "nervy"?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2659,09 %59,09 %  
ano1840,91 %40,91 %  

Graf

78. Rozpadají se Vaše přátelství lehko bez Vaší viny?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3784,09 %84,09 %  
ano715,91 %15,91 %  

Graf

79. Cítíte se často osamělý/á?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2659,09 %59,09 %  
ano1840,91 %40,91 %  

Graf

80. Dodržíte vždy to, co prohlašujete za správné?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2556,82 %56,82 %  
ano1943,18 %43,18 %  

Graf

81. Potrápíte někdy rád/a zvířata?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4090,91 %90,91 %  
ano49,09 %9,09 %  

Graf

82. Máte kolem sebe rád/a hodně vzruchu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2352,27 %52,27 %  
ne2147,73 %47,73 %  

Graf

83. Byl/a byste rád/a, kdyby se Vás lidé báli?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3477,27 %77,27 %  
ano1022,73 %22,73 %  

Graf

84. Odkládáte někdy na zítřek to, co byste měl/a udělat dnes?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4295,45 %95,45 %  
ne24,55 %4,55 %  

Graf

85. Myslí si o Vás lidé, že jste velmi živý/á?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2250 %50 %  
ne2250 %50 %  

Graf

86. Domníváte se, že Vám lidé hodně lžou?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2556,82 %56,82 %  
ano1943,18 %43,18 %  

Graf

87. Jste vždycky ochoten/ochotna připustit, že jste udělal/a chybu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2556,82 %56,82 %  
ne1943,18 %43,18 %  

Graf

88. Potřebujete často povzbuzení od chápavých přátel?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2454,55 %54,55 %  
ne2045,45 %45,45 %  

Graf

89. Máte víc těžkostí než většina lidí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2761,36 %61,36 %  
ano1738,64 %38,64 %  

Graf

90. Jsou lidé, kteří Vám chtějí uškodit?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2352,27 %52,27 %  
ne2147,73 %47,73 %  

Graf

91. Cítíte se někdy nesmělý/á, když chcete hovořit s přitažlivým člověkem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3170,45 %70,45 %  
ne1329,55 %29,55 %  

Graf

92. Jednáte a mluvíte obyčejně rychle, bez dlouhého přemýšlení?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2863,64 %63,64 %  
ne1636,36 %36,36 %  

Graf

93. Zdá se Vám, že se lidé obvykle snadno urážejí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2556,82 %56,82 %  
ne1943,18 %43,18 %  

Graf

94. Svalujete většinu svých problémů na někoho jiného?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3681,82 %81,82 %  
ano818,18 %18,18 %  

Graf

95. Když uděláte něco důležitého, máte často pocit, že jste to mohl/a udělat lépe?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3068,18 %68,18 %  
ne1431,82 %31,82 %  

Graf

96. Dotáhl/a byste to o mnoho dále, kdyby nebylo lidí, kteří Vám kladli do cesty překážky?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2761,36 %61,36 %  
ano1738,64 %38,64 %  

Graf

97. Stává se Vám velmi často, že jen tak sedíte a nic neděláte?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2863,64 %63,64 %  
ne1636,36 %36,36 %  

Graf

98. Zasníte se často během dne?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2965,91 %65,91 %  
ne1534,09 %34,09 %  

Graf

99. Když na Vás někdo křicí, odpovídáte také křikem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2556,82 %56,82 %  
ne1943,18 %43,18 %  

Graf

100. Je (nebo byl) Váš otec dobrý člověk?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3170,45 %70,45 %  
ne1329,55 %29,55 %  

Graf

101. Míváte záchvaty třesu nebo chvění?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2761,36 %61,36 %  
ano1738,64 %38,64 %  

Graf

102. Býváte obvykle velmi nešťastný/á?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2863,64 %63,64 %  
ano1636,36 %36,36 %  

Graf

103. Dáte mnoho na to, co si o Vás myslí druzí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2454,55 %54,55 %  
ano2045,45 %45,45 %  

Graf

104. Míváte často děsivé sny?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3477,27 %77,27 %  
ano1022,73 %22,73 %  

Graf

105. Mluvíte normálně dost hlasitě?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2352,27 %52,27 %  
ne2147,73 %47,73 %  

Graf

106. Honí se Vám myšlenky v hlavě tak, že nemůžete usnout?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2454,55 %54,55 %  
ne2045,45 %45,45 %  

Graf

107. Povídáte si s lidmi tak rád/a, že využijete každou příležitost dát se do řeči s cizí osobou?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3784,09 %84,09 %  
ano715,91 %15,91 %  

Graf

108. Trpíte různými bolestmi a obtížemi?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2659,09 %59,09 %  
ano1840,91 %40,91 %  

Graf

109. Pohybujete se pomalu a beze spěchu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3272,73 %72,73 %  
ano1227,27 %27,27 %  

Graf

110. Dřív než se pro něco rozhodnete, požádáte obyčejně někoho o radu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2761,36 %61,36 %  
ano1738,64 %38,64 %  

Graf

111. Trápí Vás pocity méněcennosti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2556,82 %56,82 %  
ano1943,18 %43,18 %  

Graf

112. Děláte si rád/a legraci z druhých lidí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2556,82 %56,82 %  
ano1943,18 %43,18 %  

Graf

113. Rozhodujete se často příliš pozdě?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2556,82 %56,82 %  
ano1943,18 %43,18 %  

Graf

114. Bylo Vám nepříjemné vyplňovat tento dotazník?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4193,18 %93,18 %  
ano36,82 %6,82 %  

Graf

115. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3579,55 %79,55 %  
muž920,45 %20,45 %  

Graf

116. Věk

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1649,09 %9,09 %  
2349,09 %9,09 %  
1849,09 %9,09 %  
1736,82 %6,82 %  
2436,82 %6,82 %  
1936,82 %6,82 %  
2524,55 %4,55 %  
3824,55 %4,55 %  
2224,55 %4,55 %  
2624,55 %4,55 %  
ostatní odpovědi 15
50
45
33
53
20
46
39
55
13
21
29
28
40
1534,09 %34,09 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:24.9
Minimum:15
Maximum:50
Variační rozpětí:35
Rozptyl:84.96
Směrodatná odchylka:9.22
Medián:23
Modus:16

Graf

117. Počet návštěv v solné jeskyni doposud

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
01636,36 %36,36 %  
1818,18 %18,18 %  
236,82 %6,82 %  
10024,55 %4,55 %  
324,55 %4,55 %  
724,55 %4,55 %  
524,55 %4,55 %  
2012,27 %2,27 %  
3012,27 %2,27 %  
612,27 %2,27 %  
ostatní odpovědi 50
16
-1
11
40
10
613,64 %13,64 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:5.68
Minimum:0
Maximum:50
Variační rozpětí:50
Rozptyl:123.35
Směrodatná odchylka:11.11
Medián:1
Modus:0

Graf

118. Trvalé bydliště

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
město2965,91 %65,91 %  
vesnice1534,09 %34,09 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Králová, M.Psychický stav návštěvníků klimatoterapeutického zařízení (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://psychicky-stav-navstevniku-klimatoterapeutickeho-zarizeni.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.