Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Psycholog nebo Psychiatr?

Psycholog nebo Psychiatr?

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Marie Uttendorfská
Šetření:24. 02. 2011 - 03. 03. 2011
Počet respondentů:116
Počet otázek (max/průměr):14 / 14
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:74,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:53
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 

 

 

 

 

Dobrý den,

jsem studentkou Gymnázia a obracím se na Vás s prosbou o anonymní vyplnění dotazníku, který bude sloužit jako podklad pro výzkumnou část mé maturitní práce na téma "Psycholog jako součást života jedince". Přečtěte si, prosím, pozorné otázky a zvolenou odpověď zaškrtněte. Předem děkuji za Váš čas a ochotu.

 

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena10287,93 %87,93 %  
muž1412,07 %12,07 %  

Graf

2. Věková skupina:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 25 let6656,9 %56,9 %  
26 - 45 let3530,17 %30,17 %  
46 - 65 let1412,07 %12,07 %  
66 a více let10,86 %0,86 %  

Graf

3. V jakém odvětví pracujete:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student(ka)5950,86 %50,86 %  
zdravotnictví1714,66 %14,66 %  
školství1210,34 %10,34 %  
jiné97,76 %7,76 %  
ekonomie65,17 %5,17 %  
veřejná správa54,31 %4,31 %  
služby54,31 %4,31 %  
strojírenství21,72 %1,72 %  
stavebnictví10,86 %0,86 %  

Graf

4. Jak se nazývá věda, ze které se vyvinula psychologie:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
filosofie7262,07 %62,07 %  
sociologie3530,17 %30,17 %  
pedagogika97,76 %7,76 %  

Graf

5. Čím se zabývá psychologie:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
lidským myšlením a vnímáním8472,41 %72,41 %  
lidským chováním3227,59 %27,59 %  

Graf

6. Na jaké vysoké škole (fakultě) probíhá jednooborově studium psychologie:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
filosofická fakulta7060,34 %60,34 %  
fakulta sociálních studií3025,86 %25,86 %  
lékařská fakulta119,48 %9,48 %  
pedagogická fakulta54,31 %4,31 %  

Graf

7. Jaký titul je udělen po absolvování studia psychologie:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mgr.9077,59 %77,59 %  
MUDR.1512,93 %12,93 %  
JUDr.54,31 %4,31 %  
Bc.43,45 %3,45 %  
Ing.21,72 %1,72 %  

Graf

8. Kde může působit psycholog: (více možností)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pedagogicko-psychologická poradna11498,28 %98,28 %  
manželská poradna10893,1 %93,1 %  
policie9783,62 %83,62 %  
soud8068,97 %68,97 %  
reklama6455,17 %55,17 %  

Graf

9. Existuje rozdíl mezi psychologem a klinickým psychologem:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9985,34 %85,34 %  
ne1714,66 %14,66 %  

Graf

10. Do kterého oboru se řadí psychiatrie:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
lékařství11498,28 %98,28 %  
zemědělství10,86 %0,86 %  
školství 10,86 %0,86 %  

Graf

11. Čím se zabývá psychiatrie: (více možností)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
depresemi10893,1 %93,1 %  
léčbou závislostí (alkohol, drogy)10287,93 %87,93 %  
poruchami příjmu potravy8875,86 %75,86 %  
demencemi7766,38 %66,38 %  
poruchami učení3429,31 %29,31 %  

Graf

12. Na jaké vysoké škole (fakultě) probíhá studium psychiatrie:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
lékařská fakulta10792,24 %92,24 %  
filosofická fakulta54,31 %4,31 %  
fakulta sociálních studií32,59 %2,59 %  
přírodovědecká fakulta10,86 %0,86 %  

Graf

13. Jaký titul je udělen po absolvování studia psychiatrie:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
MUDR.10489,66 %89,66 %  
JUDr.54,31 %4,31 %  
Mgr.54,31 %4,31 %  
Bc.10,86 %0,86 %  
Ing.10,86 %0,86 %  

Graf

14. Kde může působit psychiatr: (více možností)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
psychiatrická léčebna11498,28 %98,28 %  
soukromá praxe10691,38 %91,38 %  
nemocnice10590,52 %90,52 %  
pedagogicko-psychologická poradna1916,38 %16,38 %  
školství1311,21 %11,21 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Věková skupina:

  • odpověď 18 - 25 let:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi student(ka) na otázku 3. V jakém odvětví pracujete:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Věková skupina:

3. V jakém odvětví pracujete:

4. Jak se nazývá věda, ze které se vyvinula psychologie:

5. Čím se zabývá psychologie:

6. Na jaké vysoké škole (fakultě) probíhá jednooborově studium psychologie:

7. Jaký titul je udělen po absolvování studia psychologie:

8. Kde může působit psycholog: (více možností)

9. Existuje rozdíl mezi psychologem a klinickým psychologem:

10. Do kterého oboru se řadí psychiatrie:

11. Čím se zabývá psychiatrie: (více možností)

12. Na jaké vysoké škole (fakultě) probíhá studium psychiatrie:

13. Jaký titul je udělen po absolvování studia psychiatrie:

14. Kde může působit psychiatr: (více možností)

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Věková skupina:

3. V jakém odvětví pracujete:

4. Jak se nazývá věda, ze které se vyvinula psychologie:

5. Čím se zabývá psychologie:

6. Na jaké vysoké škole (fakultě) probíhá jednooborově studium psychologie:

7. Jaký titul je udělen po absolvování studia psychologie:

8. Kde může působit psycholog: (více možností)

9. Existuje rozdíl mezi psychologem a klinickým psychologem:

10. Do kterého oboru se řadí psychiatrie:

11. Čím se zabývá psychiatrie: (více možností)

12. Na jaké vysoké škole (fakultě) probíhá studium psychiatrie:

13. Jaký titul je udělen po absolvování studia psychiatrie:

14. Kde může působit psychiatr: (více možností)

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Uttendorfská, M.Psycholog nebo Psychiatr? (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://psycholog-nebo-psychiatr.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.