Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Psychologické a sociální aspekty nezaměstnanosti

Psychologické a sociální aspekty nezaměstnanosti

Použití násilí v různých situacích
11 situací k zamyšlení.

[6 min., veřejné výsledky 27. dubna]

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Daniel Holiš
Šetření:19. 03. 2011 - 26. 03. 2011
Počet respondentů:39
Počet otázek (max/průměr):34 / 32.28
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:39,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:03
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

v rámci mé diplomové práce provádím šetření týkající se nezaměstnanosti a jejího vlivu na člověka. V případě, že jste někdy prožili nezaměstnanost, byť sebemenší, prosím o vyplnění krátkého dotazníku. V opačném případě nemá jeho vyplnění smysl. Dále bych rád požádal ty, kteří si nevědí rady s odpovědí a otázka je nepovinná, aby se jí vyhnuly. Děkuji za pochopení.

S pozdravem

Daniel Holiš

Odpovědi respondentů

1. Byl jste někdy nezaměstnaný?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3589,74 %89,74 %  
ne410,26 %10,26 %  

Graf

2. Vaše nejdelší nezaměstnanost trvala?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2-3 měsíce1130,56 %28,21 %  
4 - 6 měsíců925 %23,08 %  
do 1 měsíce719,44 %17,95 %  
7 - 12 měsíců513,89 %12,82 %  
déle než 1 rok411,11 %10,26 %  

Graf

3. Byla Vámi tato doba vnímána jako dlouhá? (1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=nevím, 4=spíše ne, 5=rozhodně ne)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
11948,72 %48,72 %  
2820,51 %20,51 %  
5512,82 %12,82 %  
4512,82 %12,82 %  
325,13 %5,13 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.16
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:2.08
Směrodatná odchylka:1.44
Medián:2
Modus:1

Graf

4. V jakém sektoru jste pracoval/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Administrativa a organizace1025,64 %25,64 %  
Ostatní615,38 %15,38 %  
Obchod a prodej512,82 %12,82 %  
Pohostinství a gastronomie37,69 %7,69 %  
IT37,69 %7,69 %  
Bankovnictví a finance25,13 %5,13 %  
Státní správa25,13 %5,13 %  
Zdravotnictví a farmacie12,56 %2,56 %  
Marketing a reklama12,56 %2,56 %  
Lidské zdroje a personalistika12,56 %2,56 %  
Zákaznický servis a služby12,56 %2,56 %  
Tvůrčí profese a design12,56 %2,56 %  
Technické profese12,56 %2,56 %  
Školství12,56 %2,56 %  
Výroba a provoz12,56 %2,56 %  

Graf

5. Vrátil/a jste se poté zpět, nebo jste našel nové zaměstnání v jiném oboru?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nový obor 1645,71 %41,03 %  
Zpět1234,29 %30,77 %  
Stále nezaměstnán/a720 %17,95 %  

Graf

6. Bylo někdy Vaše zaměstnání ukončeno výpovědí ze strany zaměstnavatele?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2569,44 %64,1 %  
Ano, jednou822,22 %20,51 %  
Ano, vícekrát38,33 %7,69 %  

Graf

7. Pomohl Vám pracovní úřad při hledání zaměstnání? 1=rozhodně ano, 2=spíše ano, 3=nevím, 4=spíše ne, 5=rozhodně ne)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
52051,28 %51,28 %  
41128,21 %28,21 %  
2512,82 %12,82 %  
337,69 %7,69 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:4.22
Minimum:2
Maximum:5
Variační rozpětí:3
Rozptyl:1.01
Směrodatná odchylka:1
Medián:5
Modus:5

Graf

8. Kolik hodin týdně v průměru trávíte hledáním nového zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do 2 hodin1948,72 %48,72 %  
3 - 6 hodin 923,08 %23,08 %  
7 -10 hodin717,95 %17,95 %  
Více jak 10 hodin410,26 %10,26 %  

Graf

9. Jak dlouho se v průměru připravujete na přijímací pohovor?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5 až 10 minut1028,57 %25,64 %  
Více než hodinu822,86 %20,51 %  
11 - 30 minut617,14 %15,38 %  
Nepřipravuji se617,14 %15,38 %  
31 - 60 minut514,29 %12,82 %  

Graf

10. Jakou formou většinou hledáte nové zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Internet2153,85 %53,85 %  
Kombinací všech způsobů1641,03 %41,03 %  
Známí25,13 %5,13 %  

Graf

11. Pracujete na sobě, abyste našel/a lepší pozici? (rekvalifikace, cizí jazyky..)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
11538,46 %38,46 %  
31128,21 %28,21 %  
2923,08 %23,08 %  
425,13 %5,13 %  
525,13 %5,13 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.11
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.15
Směrodatná odchylka:1.07
Medián:2
Modus:1

Graf

12. Roste obvykle Vaše hodinová mzda oproti předchozímu zaměstnání?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
11135,48 %28,21 %  
3825,81 %20,51 %  
5619,35 %15,38 %  
2516,13 %12,82 %  
413,23 %2,56 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.52
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:2.12
Směrodatná odchylka:1.45
Medián:2
Modus:1

Graf

13. Je pro Váš vždy nové zaměstnání změnou k lepšímu?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31136,67 %28,21 %  
1930 %23,08 %  
2723,33 %17,95 %  
526,67 %5,13 %  
413,33 %2,56 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.29
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.1
Směrodatná odchylka:1.05
Medián:2
Modus:3

Graf

14. Využil/a jste někdy konexí blízkého člověka k nalezení pracovní pozice?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
11538,46 %38,46 %  
51025,64 %25,64 %  
2717,95 %17,95 %  
4410,26 %10,26 %  
337,69 %7,69 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.65
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:2.73
Směrodatná odchylka:1.65
Medián:2
Modus:1

Graf

15. Domníval/a jste se, že zaměstnání naleznete v kratší časovém intervalu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
11435,9 %35,9 %  
21230,77 %30,77 %  
4512,82 %12,82 %  
5410,26 %10,26 %  
3410,26 %10,26 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.27
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.7
Směrodatná odchylka:1.3
Medián:2
Modus:1

Graf

16. Změnila se Vaše osobnost vlivem nezaměstnanosti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
51230,77 %30,77 %  
3923,08 %23,08 %  
1820,51 %20,51 %  
4717,95 %17,95 %  
237,69 %7,69 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.32
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:2.17
Směrodatná odchylka:1.47
Medián:3
Modus:5

Graf

17. Máte nyní větší strach ze ztráty zaměstnání než dříve?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21027,03 %25,64 %  
1821,62 %20,51 %  
5821,62 %20,51 %  
4718,92 %17,95 %  
3410,81 %10,26 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.91
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:2.14
Směrodatná odchylka:1.46
Medián:3
Modus:2

Graf

18. Pociťoval/a jste při nezaměstnanosti změny nálady?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
11333,33 %33,33 %  
21025,64 %25,64 %  
3615,38 %15,38 %  
5512,82 %12,82 %  
4512,82 %12,82 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.43
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.86
Směrodatná odchylka:1.37
Medián:2
Modus:1

Graf

19. Pokud ano, byly to změny k... ?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Horšímu2896,55 %71,79 %  
Lepšímu13,45 %2,56 %  

Graf

20. Měly tyto nálady depresivní charakter?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31135,48 %28,21 %  
1722,58 %17,95 %  
2516,13 %12,82 %  
5516,13 %12,82 %  
439,68 %7,69 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.79
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.67
Směrodatná odchylka:1.29
Medián:3
Modus:3

Graf

21. Registroval/a jste u sebe projevy antipatie vůči ostatním?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
51230,77 %30,77 %  
4923,08 %23,08 %  
3820,51 %20,51 %  
1615,38 %15,38 %  
2410,26 %10,26 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.46
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.92
Směrodatná odchylka:1.39
Medián:4
Modus:5

Graf

22. Změnil se Váš přístup k okolí a společnosti v nevraživost?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
51846,15 %46,15 %  
4615,38 %15,38 %  
3615,38 %15,38 %  
2512,82 %12,82 %  
1410,26 %10,26 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.78
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.9
Směrodatná odchylka:1.38
Medián:4
Modus:5

Graf

23. Říkali Vám přátelé, že se chováte jinak než dříve?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
52051,28 %51,28 %  
4820,51 %20,51 %  
3410,26 %10,26 %  
1410,26 %10,26 %  
237,69 %7,69 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:4
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.72
Směrodatná odchylka:1.31
Medián:5
Modus:5

Graf

24. Trávíte Váš volný čas raději o samotě, nebo ve společnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Obojí3179,49 %79,49 %  
Sám410,26 %10,26 %  
Ve společnosti410,26 %10,26 %  

Graf

25. Změnil se Váš způsob trávení volného času v době nezaměstnanosti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
11641,03 %41,03 %  
21025,64 %25,64 %  
4512,82 %12,82 %  
5512,82 %12,82 %  
337,69 %7,69 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.27
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.98
Směrodatná odchylka:1.41
Medián:2
Modus:1

Graf

26. Využíval/a jste efektivně Váš volný čas v době nezaměstnanosti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21128,21 %28,21 %  
31025,64 %25,64 %  
5820,51 %20,51 %  
4615,38 %15,38 %  
1410,26 %10,26 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.08
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.58
Směrodatná odchylka:1.26
Medián:3
Modus:2

Graf

27. Uskromnila se Vaše spotřeba v době nezaměstnanosti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
11743,59 %43,59 %  
21128,21 %28,21 %  
4410,26 %10,26 %  
3410,26 %10,26 %  
537,69 %7,69 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.05
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.5
Směrodatná odchylka:1.22
Medián:2
Modus:1

Graf

28. Měl/a jste úspory, z kterých jste mohl čerpat?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1948,72 %48,72 %  
ne1846,15 %46,15 %  
nevím25,13 %5,13 %  

Graf

29. Musel/a jste si půjčit od přátel či rodiny, abyste toto období překonal/a?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2358,97 %58,97 %  
ano1435,9 %35,9 %  
nevím25,13 %5,13 %  

Graf

30. Vaše pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena2974,36 %74,36 %  
Muž1025,64 %25,64 %  

Graf

31. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 - 302974,36 %74,36 %  
31 - 40717,95 %17,95 %  
51 a více25,13 %5,13 %  
41 - 5012,56 %2,56 %  

Graf

32. Dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Maturita1948,72 %48,72 %  
Magisterské820,51 %20,51 %  
Bakalářské820,51 %20,51 %  
Výuční list37,69 %7,69 %  
Doktorské12,56 %2,56 %  

Graf

33. Kraj, ve kterém hledáte zaměstnání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Praha 2153,85 %53,85 %  
Liberecký kraj615,38 %15,38 %  
Středočeský kraj37,69 %7,69 %  
Ústecký kraj25,13 %5,13 %  
Olomoucký kraj25,13 %5,13 %  
Vysočina12,56 %2,56 %  
Pardubický kraj12,56 %2,56 %  
Jihočeský kraj12,56 %2,56 %  
Moravskoslezský kraj12,56 %2,56 %  
Zlínský kraj12,56 %2,56 %  

Graf

34. Jak dlouho nyní pracujete ve stejné společnosti?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
8 měsíců28,7 %5,13 %  
3 roky28,7 %5,13 %  
4 roky28,7 %5,13 %  
6 měsíců - brigáda při studiu VŠ14,35 %2,56 %  
7 měsíců14,35 %2,56 %  
6 měsíců14,35 %2,56 %  
4roky14,35 %2,56 %  
4,5 roku; od 1.4. nastupuji do nového zaměstnání14,35 %2,56 %  
5 let14,35 %2,56 %  
rok14,35 %2,56 %  
ostatní odpovědi 3
půl roku
5 měsíců
čtyři roky
necelé dva roky
5let
měsíc - to jsme já, olda! ahoj, danieli!!
dva týdny
3,5roku
1 rok
1043,48 %25,64 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Holiš, D.Psychologické a sociální aspekty nezaměstnanosti (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://psychologicke-a-socialni-asp.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.