Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Psychologické rodičovství

Psychologické rodičovství

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Aneta Capoušková
Šetření:26. 11. 2012 - 07. 12. 2012
Počet respondentů:54
Počet otázek (max/průměr):8 / 7.93
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:39,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:58
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, jmenuji se Aneta Capoušková a ráda bych Vás poprosila o vyplnění dotazníku, jehož tématem je Psychologické rodičovství a který je tvořen čtyřmi otevřenými otázkami, tzn. že otázky vyžadují sepsání vašich myšlenek, nápadů, znalostí.

Vyhodnocení Vašich odpovědí je anonymní a bude sloužit k získání atestace z předmětu Písemná práce III v rámci studia na FFUK obor psychologie.

Velmi Vám děkuji za ochotu a strávený čas.

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Psychologické rodičovství - adopce a pěstounská péče

Pro adopci neboli osvojení musí být dítě tzv. právně volné. Právně volné znamená, že se ho rodiče vzdali po narození nebo projevují o dítě nezájem (6 měsíců). Tyto děti mohou být nabídnuty k adopci. Pokud dojde k osvojení, osvojitelé se stávají jeho rodiči, jsou zapsáni v jeho rodném listě a biologičtí rodiče jsou vymazáni. Stávají se plnohodnotnými rodiči s povinnostmi i právy vztahujících se k rodičovství.

 

Pěstounská péče se obvykle týká dětí starších, které obvyklé nejsou zcela zdravé nebo jsou jiného etnika či se jedná o sourozenecké skupiny. Pěstouni nemají rodičovská práva ani vyživovací povinnost a biologičtí rodiče jsou ponechání v rodném listě, zůstávají jim veškerá rodičovská práva a povinnosti.

Odpovědi respondentů

1. Proč mají lidé děti? Jmenujte vše, co vás napadá.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

- chtějí se seberealizovat - chtějí dodržet společenskou normu - chtějí, aby se o ně někdo postaral ve stáří - otěhotní a nestihnou potrat

-chtějí, aby po nich něco zůstalo -chtějí se o někoho starat, využít čas smysluplným způsobem, realizovat se - jsou přizozeně rodičovské typy a už v dětství si představují, že budou mít dítě - chtějí si zajistit dobré stáří (nebudou sami, děti jim finančně vypomohou, když budou v nouzi, pomohou jim v domácnosti) - tlačí je do toho partner - do jisté míry je do toho tlačí společnost (,,všichni přece mají děti, je to přirozené")

-považují dítě za dar od Boha. -Dítě je naplňuje v jejich životě

-považují dítě za dar od Boha. -Dítě je naplňuje v jejich životě

"biologické hodiny", vyřešení manželských problémů (záminka), generační nutnost (dědictví velkého majetku, firmy, atd.), z lásky, zdroj zaopatření (Romové), naplnění pojmu rodina,

Aby našli smysl života/ nemají co dělat/ vedou je k tomu pudy

Aby sa mali o koho starať,aby mohli niekoho milovať a niekto miloval ich, aby po ich smrti niekto po nich ostal, niektorí aj pre peniaze, alebo aby sa o nich mal kto v starobe postarať.

aby se nenudili, vždy po tom toužili - smysl života někteří proto, aby nemuseli jít do práce a pro soc. dávky ...

Biologická podmíněnost - snaha předat své geny dál. Touha po naplnění. Životní smysl. Ale taky snaha vyhovět konvencím. Někdy i peníze.

biologická potřeba předat své geny, naplnění rodičovské lásky

biologický pud - předávání genů

genetické přesvědčení k rozšíření svých genů dále - když je chtějí omyl, finance, udržení svazku - když je nechtějí

Chtějí aby po nich zde něco zbylo, pokračovatele rodu, naplnění, spojení s člověkem kterého milujeme, mít pro co žít.

chtějí je, pokračování rodu

chtějí je, rodičovské příspěvky, maji rádi děti

chtějí mít dítě...

Chtějí mít pokračovatele "rodu", mají rádi děti, smysl života, přirozená touha (samozřejmě ne úplně u všech lidí),

chtějí někoho milovat, o někoho se starat, zanechat zde kousek svého já

chteji predat svuj genetycky kod, o nkoho se strat, instinkt

Je to přirozená součást koloběhu života

Je to přirozené - aby lidský druh nevyhynul.

je to smysl života většiny lidí, mají potřebu mít potomky (mateřský pud) mít se o koho starat

Láska, obětavost, konformita,neuváženost, biologické nutkání, finanční zisk, upevnění vztahu, nuda.

Lidé mají děti, protože chtějí založit rodinu, protože chtějí někomu dát lásku a chtějí, aby ji někdo opětoval.

mají to zakódované v genech

naplnění biologických, psychických potřeb, potřeba o někoho pečovat

Nechtěné těhotenství, plánované- chtějí založit rodinu a prohloubit tak partnerský vztah.

nová náplň života, v případě hádek partnerů jako řešení usmíření, z tradice (nebo spíše povinnosti-děti mají všichni, očekává se to)

pokračování rodu, potřeba o někoho pečovat, zajištění na stáří, splnění svých nesplněných snů, splnění přání mít dítě, zavázání si partnera, nedopatření

Pozůstatek, finanční jistota na stáří, radost, starost

Protože - je náhodou porodili a pak je tak nějak přijali a chovají se jako většina, - je mají všichni, - podlehli tlaku naší společnosti, která diktuje, že kdo děti nemá, je divný (a kdo má více než dvě, tak taky :-)) - se jim líbí mláďata - ať už vědomě nebo podvědomě, - jimi slepují praskající vztah (fuj) - chtějí předávat něco ze sebe dál, - chtějí mít něco úplně společného s partnerem, - baví je péče o děti, sledování jejich vývoje, růstu...

protože chtějí založit vlastní rodinu, je to pro ně životní sen, mít vlastní děti, milovat je, starat se o ně, být tu pro ně a předat své geny dál své další generaci

protože je chtějí, nesouhlasí s interupcí, náboženství je k tomu nutí, rodina je k tomu tlačí,

protože je chtějí, protože to dává smysl jejich životu, protože se to od nich očekává, protože se dostatečně nechránili proti početí, protože si chtějí připoutat partnera k sobě, protože si chtějí vychovat někoho, kdo se o ně bude ke stáru starat...

protože měli sex, někteří proto, že mají psychologickou potřebu mít potomky, vychovávat vlastní dítě

Protože podstatou každého druhu je rozmnožit se; protože chtějí zplodit něco společného s člověkem, kterého milují, protože ženy mají pečovatelský pud a potřebují ho někde realizovat; protože selže antikoncepce; protože chtějí sociální dávky...

protože rádi prcaj

Protože se milujou, nepoužívají ochranu, chtíč

přejí si je stalo se pokračování rodu důvod proč žít

přirozený vývoj

Pud, láska, smysl života, náhoda, daně, přídavky

radost, láska, roztomilost, smysl života,...

radost, poslání, touha,

smysl života, láska k dětem, láska k partnerovi, pokračování rodu, biologická potřeba, potřeba o někoho pečovat, vyplnění volného času nebo ukončení nudného či nenaplněného života, věková omezení- ,,stihnout to"

smysl života, pokračování rodinné tradice,

smysl života, předání hodnot, pokračování rodu, naplnění mateřského pudu, láska k dětem, a někdy bohužel také módní výstřelek, když mají děti všichni okolo, přídavky, vydírání partnera...

Těší je být rodiči a starat se o děti (= podobná motivace jako pro pořízení zvířete). Snaha vyhovět okolí, snaha udržet si partnera, společenský tlak, "móda" mateřství. Pokus o seberealizaci skrz dítě. Náhoda (= nechtěné těhotenství + odmítání interrupce). Ideologické důvody (náboženství, rasismus).

tikot biologických hodin, snaha slepit rozpadající se vztah, nátlak partnera, selhání antikoncepce, u některých lidí bohužel i nerozvážnost jednání (pořídí si dítě, když na něj ještě není psychicky připravený/á)

Většina cítí potřebu se rozmnožit, je to běžné, chtějí mít pokračovatele v rodině, chtějí mít blízkou osobu

vidí to u ostatních , žena cítí mateřskou lásku, chtějí ostatním ukázat lepší výchovu, zachování rodu

Z lásky, chtějí rodinu, neplánované těhotenství

z lásky, potřeba zajistit budoucí generaci, protože děti přináší radost

z lásky, pro pokračování rodu, naplnění života, chuť věnovat svůj život něčemu smysluplnému, touha po šťastné rodine...

zachování rodu, smyslupný život, naplnění vlastního života, otevřená budoucnost, láska, mít něco společného s tím, koho miluji

2. Jaké motivy mohou vést lidi k tomu, aby si osvojili dítě?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

- chtějí pomáhat - nemohou mít vlastní dítě

- nemožnost mít (další) vlastní děti, - touha někomu pomoci, ale neriskovat krátkodobost - chít přijmout odpovědnost dlouhodobě i s úsilím, které je tomu třeba věnovat

- touží po dítěti a nemohou mít vlastní - touží po dítěti a zároveň mají altruistické sklony a chtějí zároveň pomoci opuštěnému dítěti

-nemohou mít sami děti -chtějí dát ,,domov" někomu, kdo tento pojem nikdy nezažil -nemají rodinu, cítí se osamoceni

-nemohou mít sami děti -chtějí dát ,,domov" někomu, kdo tento pojem nikdy nezažil -nemají rodinu, cítí se osamoceni

.

aby jim zajistili rodinu, rozšířili svojí rodinu, měli vůbec rodinu

ak nemôžu mať vlastné deti a túžia po nich

dobrá vůle/ silná touha pomoci/

chtějí nesobecky pomoci někomu k dobrému startu života nemohou mít vlastní děti

chtějí pomoci (lítost), sami nemohou mít děti

chtějí vychovávat dítě, ale nemohou nebo nechtějí si ho pořídit biologickou cestou, chtějí zajistit dobrý život a výchovu dítěti, které takové rodiče nemá

infertilita, vysoký věk pro biologické rodičovství, tragická událost v rodině

Když nemohou mít své vlastní děti, tak se snaží si dítě alespoň osvojit.

mít dítě (pokud nemají vlastní), mít víc dětí, naplnit svůj život po odchodě odrostlých dětí, altruismus, spolucítění, zážitek z okolí, vzdělání/povolání v sociální oblasti blízké pěstounské péči...

naplnění rodičovské lásky

nechtěj prcat

Nemohou mít svoje a tak si jiné osvojí. Popř. snaha pomoci dětem ve znevýhodněné pozici.

Nemohou mít svoje, soucit s opuštěnými dětmi

nemohou mít vlastní děti chtějí někomu pomáhat

nemohou mít vlastní děti, empatie, altruismus, touha pomoci, silné sociální cítění, láska k dětem, vztah k dětem - rádi tráví čas s dětmi je to náplň jejich života, osvojování sourozenců již osvojených dětí, aby byli pohromadě

Nemohou mít vlastní děti, chtějí pomoci...

nemohou mít vlastní děti, chtějí pomoct opuštěným dětem

nemohou mít vlastní děti, chtějí udělat dobrý skutek, vlastní zkušenost s vyrůstáním bez rodičů, setkání s dětmi v dětských domovech, chtějí tzv. vrátit, že se jim stalo něco výjimečného např.:uzdravení

Nemohou mít vlastní dítě, nechtějí zůstat celý život sami dva-mohlo by se jim to omrzet a mohli by se rozejít.

nemohou mít vlastní, chtějí pomoci

nemohou mít vlastní, chtějí pomoci odloženým dětem

nemohou mít vlastní, chtějí tak odčinit něco špatného

Nemohou mít vlastní, mají v sobě tolik lásky, že ji chtějí dát ještě dál, pro peníze, spasitelský komplex

nemohou mít vlastní, poslání

nemohou mit vlastni, soucit, nuda

nemohou mít vlastní; chtějí udělat něco dobrého (pomoci); protože je to v módě...

Nemohou si ze zdravotních důvodů pořídit svoje. Chtějí pomoct dětem, ale nejdříve si pořídí vlastní.

nemožnost mít děti vlastní nebo snaha pomoci jiným než svým biologickým dětem

nemožnost mít vlastní děti, touha pomoci někomu v nouzi, své biologické děti už vychovaly a rádi by se o někoho staraly i poté,

Nemožnost mít vlastní děti. Charitativní či ekologické důvody - nepřivádět úmyslně další děti na tento svět, dokud tu jsou opuštěné děti. Pocit viny a povinnosti - v případě osvojení sirotka po příbuzných / přátelích.

nemožnost mít vlastní dítě, být v životě užitečný, přemíra lásky, kterou mohu někomu dát, udělat dobrý skutek, láska k dětem obecně, vlastní zkušenost (z okolí, přímá zkušenost-,,jsem osvojený"), materiální možnosti

nemožnost mít vlastní dítě, dobrý vztah k dětem, potřeba pomoci opuštěným dětem

nemůžou mít vlastní děti

neplodnost

neplodnost

neplodnost, chtějí pomoci dětem, které neměly štěstí a rodiče nemají

neplodnost, časté potraty....vidí dědi v kojeneckých ústavech a chtějí mu zabezpečit lepší podmínky

Neplodnost, láska k dětem, tendence zlepšit společnost

neplodnost, úmrtí vlastního dítěte

Obětavost, láska k dětem, nezištnost.

pokud se jim nedaří počít vlastní, tak je to jedna z možností

potřeba být užitečný, někomu pomoci, potřeba předat své hodnoty

Potřeba se o někoho starat, láska, pomoci někomu

Snadná cesta k adopci, krátká čekací doba, nešikanózní jednání ze strany státu

touha pomoci, příbuzenská blízkost, nemožnost mít vlastní dítě, potřeba podílet se na výchově nové generace,

udělat dobrou věc, zachránit někomu život, zajistit zázemí a rodinu, nemít možnost mít vlastní dítě

znají toto dítě a někdo mu umřel

že nemohou mít svoje děti a touží po nich

3. Jaké motivy mohou vést lidi k tomu, aby si vzali dítě do pěstounské péče?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

chtějí udělat něco dobrého (pomoci); nemohou mít vlastní a nemohou si dítě adoptovat..

- chtějí pomáhat - nemohou mít vlastní dítě

- nemožnost mít vlastní děti, - dlouhá doba a procedury osvojování (klasické adopce), - uprázdněné místo ve vlastním životě, - pocit, že budu dokonalejší, když někomu pomůžu, - perfekcionismus, který velí udělat víc a víc ... a směřuje do oblasti rodičovství

- snaha někomu pomoci - získat finanční příspěvek

-//-

-finanční pomoc od státu -nemají rodinu, cítí se osamoceni

-finanční pomoc od státu -nemají rodinu, cítí se osamoceni

chtějí aby se dítě mělo lépe jak v dětském domově,

chtějí pomoci

chtějí pomoci (lítost), někdy kvůli zneužívání sociálních dávek

chtějí pomoci dětem, které neměly štěstí a rodiče nemají peníze od státu

chtějí pomoci, bohužel dnes dle mého názoru bývají motivem i peníze

chtějí pomoct opuštěným dětem

chtějí zajistit dítěti život v rodině

Chtíč, láska k dětem

Láska k dětem

Láska k dětem a snaha pomoci i těm znevýhodněným (správná motivace). Nemožnost mít děti a zároveň nemožnost / špatná dosažitelnost adopce, tedy "aspoň něco" (špatná motivace).

láska k dětem, vlastní zkušenost, být v životě užitečný, druh práce, styl života, sociální cítění

Lítost a zároveň velká láska k dětem, ale někdy i finanční důvody, kdy za dítě v pěstounské péči dostávají peníze.

lítost, ale také peníze

naplnit svůj život po odchodě odrostlých dětí, altruismus, spolucítění, zážitek z okolí, vzdělání/povolání v sociální oblasti blízké pěstounské péči...

nemohou mít dítě

Nemohou mít svoje, soucit s opuštěnými dětmi

Nemohou mít vlastní nebo chtějí pomoci.

neplodnost

neplodnost

Obětavost, láska k dětem, finanční zisk.

paní je frigidní a pan impotent

peníze, dobrý vztah k dětem, potřeba pomoci opuštěným dětem

podobné

pomoci osamělému dítěti, sourozencům, dát jim lásku, nabídnout volný prostor, úmrtí dítěte

poslání

Potřeba dítěte, nutnost péče o dítě

potřeba lásky

potřeba péče

potřeba pomáhat potřebným - opuštěným dětem, touha po početné rodině nenaplněná biologicky

Snadná cesta k osvojení, platové ohodnocení/úlevy od poplatků, příspěvky

snaha pomoci dětem bez rodičů, pocit naplnění, potřeba vykonání dobrého skutku

soucit, nemohou mit vlastni, nuda, kamarad pro vlastni dite

Stejně jako otázka č.2.

stejné jako u osvojení

Stejné jako u předchozí - možný způsob, jak se stát rodičem a zároveň poslání pomoci znevýhodněnému dítěti

stejné jako u předchozího bodu, ale je to jednodušší proces a méně zodpovědný

Také buď nemohou mít vlastní, jsou např, spřízněni s dítětem, nebo a tato varianta se bohužel také vyskytuje, jim jde i o dávky na ně..

také nemohou mít sami děti a mají velice rádi děti a jejich společnost, nedokážou bez nich existovat

to isté ako v bode 2

touha pomoci, chuť někoho změnit k lepšímu, výzva, cítit se pak lepším člověkem, a také nemožnost mít vlastní dítě, potřeba podílet se na výchově nové generace, pomoci někomu, kdo se má na koho obrátit, ale je stále odmítán.

ty samé jako v otázce předchotí

tytéž

udělat dobrou věc, zachránit někomu život, zajistit zázemí a rodinu, nemít možnost mít vlastní dítě

Viz ot.2.

viz otázka 2

viz výše

ze stejného důvodu jako osvojení

4. Biologické rodičovství vzniká spojením pohlavních buněk, následným těhotenstvím a porodem dítěte. Na základě čeho podle Vás vzniká psychologické rodičovství, které můžeme vidět u pěstounů, osvojitelů, ale i biologických rodičů?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

- na základě vytvoření pozitivní citové vazby mezi rodiči a dítětem, na základě vytvoření bezpečného a láskyplného prostředí pro dítě

Berou děti jako své vlastní třeba proto, že vlastní dítě mít nemohli, nedělají rozdíly mezi osvojeným a vlastním porozeným dítětem

důvěra, láska

každodenní péče a výchova dítěte

každodenným stykom a starostlivosťou o dieťa vznikne vzťah k nemu, láska, potreba ho chrániť a pod.

láska

Láska, obětavost.

lidský pud rodičovská láska...biologické rodičovství je upa něco odlišného

myslim, že vzniká na základě citové vazby na dítě

myslím, že ze zodpovědnosti, kterou cítíme k osvojenému či pěstounskému dítěti se vyvine psychologické pouto ("rodičovská láska"), k někomu o koho jsme se rozhodli starat, nás "něco" váže -je to ono samotné rozhodnutí, určitou roli může hrát "chemie"

na nedostatečné seberealizaci v rámci vztahu nebo v rámci pracovního života. Člověk má pak potřebu nebo chuť dělat něco opravdu smysluplného a výchova dítěte to určitě smysluplné je. Dále také na velké míře empatie a soucitu.

na základě biologického naprogramování, na základě výchovy, na základě psychických procesů, na základě lásky, altruismu

na základě citu

na základě krátkého času, kdy tráví čas s dítětem a vytvoří se mezi nimi určitá vazba

Na základě lásky, kterou dokážou dát i "cizím" dětem

Na základě pocitů, vztahů a dalších psychických procesů ve vztahu k dítěti, ale i k sobě

na základě potřeby mít dítě, chtějí k někomu cítí lásku, vychovávat a darovat lásku

na základě společně stráveného času a věnování se dětem

Na základě toho, jak se rodič o dítě stará a jak ho vychovává. Nejen biologické rodičovství znamená býti rodičem. Záleží na tom, jak se rodič ujme rodičovské role.

na základě toho, že se lidi o dítě starají, věnují mu svou pozornost, čas, svou lásku a zájem, dovolují mu poznat svět a vytvářejí ho bezpečným

Na základě toho, že tito lidé mají fungující srdce v citech

na základě velmi dlouhého časového úseku, kdy se vytvoří vazba mezi dítětem a rodiči, u malých dětí, kojenců či batolat se vazba vytvoří mnohem rychleji

na základě vzájemného porozumění, sympatií a tolerance

na základě vzájemného porozumění, sympatií a tolerance

na základě vzniku vtahu k dítěti

Na základě zodpovědnosti za dítě. Na základě povinnosti i schopnosti silně ovlivňovat jeho život a společně nést následky takových rozhodnutí.

Nejsem si jistá, co ten pojem přesně znamená. Ale u biologických rodičů by to mohlo být na základě motivu u ot. č. 1 - čili snaha předat geny a pak jim ještě dopřát slibný vývoj/výchovu. A obecně je to podle mě vlastnost/dovednost jako jakákoliv jiná, čili daná částečně geneticky, částečně prostředím.

netuším

pečovatelským instinktem

Pocit odpovědnosti spojený s klasickou péčí... když do něčeho investuju čas, sílu... tak mi na tom prostě záleží stejně jako na vlastních dětech.

porozumeni, sympatie

potřeby

prcat

psychologická vazba a snaha starat se o dítě, je jedno, jestli vlastní, pokud k němu rodič má vztah

psychologické rodičovství jde dle mého názoru ruku v ruce s utvářením vztahu mezi dítětem a rodičem.

rodičovský pud

rozhodnutím být pěstouni, (osvojiteli, rodiči)

sdílení zázemí, zážitků, emocí

setkáním se s dítětem, souzněním, potřeba pečovat o někoho, naplnění základních biologických potřeb

snahou pomáhat, rodiče přijdou o vlastní dítě

Soucit, láska, pocit zodpovědnosti

společným životem, společnými zážitky, trávením hodně společného času, důvěrou, pochopením, pocitem vzájemné lásky

starání se o dítě, společné bydlení

Sympatie.

u biologických na základě mateřské lásky // u pěstounů a osvojitelů jistě též na základě lásky, ale přesný hybatel asi nedokážu popast nikdy jsem to nezažila

V interakci s prostředím, ve které dítě vyrůstá, výchovou, socializací.

vidí jak dítě vychovávají, jak si osvojují jejich hodnoty, zvyky, mohou je vychovávat

vidina potřebnosti

vytvořenému vztahu s dítětem

vytvoření citového pouta

Vzájemné empatie, pocit že se navzájem potřebují.

vzájemným životem

vznikem lásky člověka k dítěti, potřeba dítě chránit, vychovávat a předat mu své zásady

Vztah s dítětem, touha po tom, aby se mělo dobře, společné zážitky

5. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4788,68 %87,04 %  
muž611,32 %11,11 %  

Graf

6. Věk:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
24713,21 %12,96 %  
22611,32 %11,11 %  
23611,32 %11,11 %  
2559,43 %9,26 %  
2147,55 %7,41 %  
2735,66 %5,56 %  
2035,66 %5,56 %  
2823,77 %3,7 %  
4123,77 %3,7 %  
5423,77 %3,7 %  
ostatní odpovědi 35
19
49
61
32
29
48
16
44
34
33
1324,53 %24,07 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:27.31
Minimum:19
Maximum:54
Variační rozpětí:35
Rozptyl:67.88
Směrodatná odchylka:8.24
Medián:24
Modus:24

Graf

7. Jste rodič?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3769,81 %68,52 %  
ano1630,19 %29,63 %  

Graf

8. Vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3158,49 %57,41 %  
SŠ s maturitou2139,62 %38,89 %  
11,89 %1,85 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. Jste rodič?

  • odpověď ano:
    • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 32 - 54 > na otázku 6. Věk:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

5. Pohlaví:

6. Věk:

7. Jste rodič?

8. Vzdělání

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

5. Pohlaví:

6. Věk:

7. Jste rodič?

8. Vzdělání

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Capoušková, A.Psychologické rodičovství (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://psychologicke-rodicovstvi.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.