Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Psychologie dopravního chování

Psychologie dopravního chování

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Marie Zvárová
Šetření:04. 03. 2016 - 14. 03. 2016
Počet respondentů:190
Počet otázek (max/průměr):26 / 22.27
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:79,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:43
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jmenuji se Marie Zvárová a jsem studentkou 3. ročníku bakalářského studia na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Obracím se na Vás s prosbou o vyplnění tohoto dotazníku, který je součástí mé bakalářské práce na téma Psychologie dopravního chování. Dotazník je zcela anonymní.

Předem Vám děkuji za spolupráci.

Odpovědi respondentů

1. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena13269,47 %69,47 %  
Muž5830,53 %30,53 %  

Graf

2. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-2510655,79 %55,79 %  
26-354825,26 %25,26 %  
36-45189,47 %9,47 %  
46-60105,26 %5,26 %  
méně než 1863,16 %3,16 %  
61 a více21,05 %1,05 %  

Graf

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
9851,58 %51,58 %  
6634,74 %34,74 %  
VOŠ115,79 %5,79 %  
84,21 %4,21 %  
Odborné učiliště73,68 %3,68 %  

Graf

4. Jste vlastníkem řidičského průkazu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano17089,47 %89,47 %  
ne (pokračujte otázkou číslo 22)2010,53 %10,53 %  

Graf

5. Jak často řídíte?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
denně7442,77 %38,95 %  
několikrát do týdne5431,21 %28,42 %  
výjimečně4023,12 %21,05 %  
nikdy (pokračujte otázkou číslo 22)52,89 %2,63 %  

Graf

6. Jaká typologie osobnosti je pro Vás nejbližší?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
flegmatik (rozvážný, spolehlivý, klidný)5130,18 %26,84 %  
melancholik (náladový, citlivý, pesimistický)4526,63 %23,68 %  
sangvinik (bezstarostný, společenský, optimistický)4426,04 %23,16 %  
cholerik (vznětlivý, impulzivní, neklidný)2917,16 %15,26 %  

Graf

7. Jste spíše:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Introvert (uzavřený, spolehlivý, citový)9556,89 %50 %  
Extrovert (temperamentní, společenský, otevřený)7243,11 %37,89 %  

Graf

8. Překračujete povolenou rychlost?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občas7645,24 %40 %  
výjimečně4426,19 %23,16 %  
často3017,86 %15,79 %  
nikdy1810,71 %9,47 %  

Graf

9. Jak často používáte zpětné zrcátko?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
často15391,07 %80,53 %  
výjimečně – pokud je to nutné148,33 %7,37 %  
nikdy10,6 %0,53 %  

Graf

10. Používáte bezpečnostní pásy?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vždy15793,45 %82,63 %  
občas105,95 %5,26 %  
nikdy10,6 %0,53 %  

Graf

11. Jak často předjíždíte?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jen v krajních případech10965,27 %57,37 %  
často5331,74 %27,89 %  
nikdy52,99 %2,63 %  

Graf

12. Riskujete rád/a při řízení?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy11066,27 %57,89 %  
občas5331,93 %27,89 %  
často31,81 %1,58 %  

Graf

13. Naštve Vás pomalu jedoucí auto?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občas8047,62 %42,11 %  
často4225 %22,11 %  
vždy2414,29 %12,63 %  
nikdy2213,1 %11,58 %  

Graf

14. Soutěžíte s ostatními řidiči?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy11870,24 %62,11 %  
občas4124,4 %21,58 %  
často84,76 %4,21 %  
vždy10,6 %0,53 %  

Graf

15. Řídil/a jste někdy pod vlivem alkoholu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne (přeskočte následující otázku)12775,15 %66,84 %  
ano4224,85 %22,11 %  

Graf

16. Kolikrát?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1x1943,18 %10 %  
více než 2x1840,91 %9,47 %  
2x715,91 %3,68 %  

Graf

17. Jak často během řízení...

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

18. Stává se Vám, že přehlídnete dopravní značku?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výjimečně11568,86 %60,53 %  
ano, často2816,77 %14,74 %  
ne2414,37 %12,63 %  

Graf

19. Mají negativní pocity (stres, smutek, ...) vliv na Vaše řízení?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výjimečně6538,92 %34,21 %  
ano5231,14 %27,37 %  
ne5029,94 %26,32 %  

Graf

20. Absolvovala jste někdy psychologické testy pro řidiče? Proč?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne15894,61 %83,16 %  
ano – řidič z povolání74,19 %3,68 %  
ano – navrácení řidičského průkazu21,2 %1,05 %  

Graf

21. Stalo se někdy, že jste úmyslně nedal/a přednost jedoucí sanitce?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy16598,21 %86,84 %  
jednou21,19 %1,05 %  
více než dvakrát10,6 %0,53 %  

Graf

22. Byl/a jste někdy účastníkem/svědkem dopravní nehody?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9550 %50 %  
ne (pokračujte otázkou č. 25)9550 %50 %  

Graf

23. Kolikrát?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jednou4447,31 %23,16 %  
dvakrát2729,03 %14,21 %  
třikrát1111,83 %5,79 %  
pětkrát a více77,53 %3,68 %  
čtyřikrát44,3 %2,11 %  

Graf

24. Co bylo příčinou nehody? (v případě více nehod, můžete i více možností)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nepozornost67,79 %3,16 %  
Nepozornost řidiče33,9 %1,58 %  
nepozornost druhého řidiče22,6 %1,05 %  
mikrospanek22,6 %1,05 %  
nedání přednosti v jízdě22,6 %1,05 %  
špatné předjíždění11,3 %0,53 %  
..11,3 %0,53 %  
alkohol, nedání přednosti11,3 %0,53 %  
Infarkt řidiče v protijedoucím autě11,3 %0,53 %  
Nedani prednosti11,3 %0,53 %  
ostatní odpovědi náledí
Nepozornost řidiče, alkohol za volantem.
Moje přehlédnutí jiného vozidla v nepřehledné křižovatce
alkohol, drogy, ledovka, nepozornost
Nejspíš mikrospánek
Nepozornost za mnou jedoucího řidiče, naboural do mě že zadu ve větší rychlosti, když jsem stál na červené.
nedání přednosti v jízdě a nepozornost druhého řidiče
nedodržení bezpečné vzdálenosti
Nedbalost "ne moje"
Nedostatečná vzdálenost od vozidla před sebou v kombinaci s mokrou vozovkou
stála jsem na semaforech na červené a zezadu me naboural chlap, kterému nebrzdilo auto a čuměl po ženské
cyklista jel přes přechod na červenou
Opilost a rychlost
protijedoucí řidič
vlastní nezkušenost, u ostatních řidičů nedání přednosti a nezvládnutí vozu - smyk
mikrospánek, nedání přednosti, nevěnování se řízení, telefonování, nezkušenost, riskantní předjíždění
Řidič v druhém autě telefonoval a nevěnoval se dostatečně řízení.
řidič se nerozhlédl
byl jsem profi ridic,byl jsem svedkem tolika nehod az to neni hezke
situace; netuším
nepozornost, nepozornost, nedbalost
mozková mrtvice řidiče autobusu, ve kterém jsem byla cestující
zezadu do nás vrazilo auto
Jedu po hlavní a z vedlejší účelové komunikace zpoza keříků to do mě napálil syn místního doktora Němce, další na silnici za provozu telefonoval, přejel čáru a urazil nám zrcátko a odřel nové auto, další - opilý a zfetovaný synáček místního hlavouna Sitár zacouval v tomto stavu v plné rychlosti (za tmy) a dva měsíce nové auto rozbité a pořádně, tatínek mu v nemocnici zařídil potvrzení že byl tam a byl nemocný, takže se mu anu nuc nestalo...
alkohol, předjíždění odbočujícího vozidla vlevo v obci
účastníkem 1x, svědkem vícekrát, příčiny byly různé - u mé nehody má únava, u posledních dvou, kdy jsem byl svědkem to byla nízká schopnost řidiče ovládat auto na místy kluzké silnici
rychlá jízda
námraza
Neprimerena rychlost, nerespektovani dopravniho dopravniho znaceni, neohleduplna jizda
na zledovatele vozovce jsem narazila do brzdiciho vozidla prede mnou. Doslo k malemu narazu, a poskozeni predniho narazniku, bez zdravotnich komplikaci. Pak jsem videla srazku dvou vozidel, vozidlo nedalo prednost pri vjezdu na hlavni silnici. Doslo ke zraneni spolujezdce, ten byl odvezen sanitou.
nepřizpůsobení jízdy meteorologickým podmínkám
nedání přednosti
Nerozvážnost, nepřispůsobení jízdy stavu vozovky.
úzký prostor pro parkování
štěrk, náledí, kluzká vozovka
ledovka
nepozornost, nepřiměřená rychlost
Cizí zavinění, nikdy jsem v tom případě neřídila. Jednou to bylo, když jsem jela v autobuse a jednou, když jsem jela s přítelem.
Vysoká rychlost
náledí, alkohol
Řetězovka, první auto prudce dobrždovalo a zbytek nezareagoval včas vxˇetně malého rozestupu aut, a nehoda byla hned na světě
cerstve po autoskole, neumela jsem jeste moc parkovat, urazila jsem zrcatko :-)
Nebyla mi dána přednost zprava.
1. Řidič autobusu nedodržel bezpečnou vzdálenost. 2. Řidič osobního auta se zřejmě nevěnoval řizení a vrazil do auta dávajícího přednost chodci. 3. Řidička auta z neznámých důvodů vjela pod tramvaj 4. Řidička se nevešla do průjezdního profilu 5. Řidič se nevěnoval řízení a vyjel mimo vozovku
2xtechnická závada auta, 2x náledí,
Řidič vozidla za námi nepřizpůsobil rychlost dopravní situaci a neubrzdil vozidlo, když jsme zpomalili před odbočením
nepozornost auta za námi
Rychlost
nepozornost, neznalost křižovatky, riskantní předjíždění
Nepozornost ridice
Nezkušenost
Drogy
nedostatečný rozestup
Nepamatuji si
Řidič jedoucí z vedlejší mně nedal přednost.
nevěnování se řízení viníka
nabourali do mne zezadu, když jsem stál na červené (blondýnka, policie)
5774,03 %30 % 

Graf

25. Kdo je podle Vás častějším viníkem dopravních nehod?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muži9751,05 %51,05 %  
stejně7740,53 %40,53 %  
ženy168,42 %8,42 %  

Graf

26. Proč?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevim94,76 %4,74 %  
Více riskují42,12 %2,11 %  
Nepozornost21,06 %1,05 %  
Většina řidičů jsou muži 21,06 %1,05 %  
jezdí agresivněji21,06 %1,05 %  
machrujou21,06 %1,05 %  
víc jezdí21,06 %1,05 %  
Jsou to větší nerváci, jak ženy.10,53 %0,53 %  
riskují, závodí10,53 %0,53 %  
muži jsou agresivnější řidiči, ženy něpozornější10,53 %0,53 %  
ostatní odpovědi copak já vím proč:-D ženy zaviňují takové ty nehody kde špatně zaparkují a někoho odřou a tak, jezdí pomalu, dělají chyby, ale muži zase jsou ti, kdo lítají do protisměru, nebezpečně předjíždějí a pak zaviní smrt nevinných lidí, za volantem si honí ego a ostatní umírají
Nemyslim si, ze na to pohlavy ma vliv
nejsou tak dobré řidičky
Více ryskují muži než ženy, které jsou podle mě opatrnější.
záleží na konkrétním řidiči a jeho zkušenostech, ne na tom co má v kalhotách ;)
Muži více riskují, hlavně mladí řidiči se rádi předvádí
Každý má něco
agresivita, spěch
Ženy řídit neumějí řídit, ale muži více riskují.
nejde jednoznačně určit
častěji riskují a porušují pravidla
Protože je to o člověku a ne o pohlaví
protože více riskují
Viníkem může být jak muž tak i žena
jezdí agresivněji než ženy
myslím, že jezdí agresivněji
Je to individuální záležitost, pohlaví podle mě na nehodovost nemá vliv.
Prehlizeji znacky
Vsichni ridi a mohou udelat omyl..
protože častěji řídí
Podle mě nezáleží na to zda je to žena nebo muž
Jezdí bezohledněji, výsledkem je plynulejší provoz, než když nějaká řidička ydržuje provoz.
Jezdí agresivněji.
protože nedávají pozor při řízení
Rychlá jízda, větší agresivita, netrpělivost
Mají to v genech :D
Na pohlaví nezáleží
zbrlost
každý je neomylný :)
Nevím.
Ženy jsou opatrnější a méně soutěživé
Řídí agresivněji a jsou obecně soutěživější, kromě toho mají častěji silná auta, která k takovému chování svádějí
ženy jezdí jak připosraný a muži kvůli tomu více bourají :D
Asi jsou více choleričtí, seběvědomí. Ženy jsou opatrovnice, nejsou zbrklé...
Protože jsou agresivnější řidiči a když jedou od milenky tak honem spěchaj na večeři.. :D
Potkávám na silnici jak špatné řidičky, tak i řidiče.
Ridi vice rychle a mene zodpovedne
podle mého názoru muži jsou za volantem více agresivnější, mají tendenci více předjíždět, jet rychle a myslí si že jim patří celý svět :D
myslí jsi, že jsou borci
Nezáleží na tom, zda řídí muž nebo žena, závisí na povaze a momentálním rozpoložení člověka, tudíž si myslím, že se nedá jednoznačně řici, kdo je častěji viníkem dopravních nehod.
Prostě ženský
Dle mého nezáleží na pohlaví, ale na konkrétním jedinci.
Ukázat tomu druhému že mám Lepší auto popřípadě zaujmout dívku!
Obě pohlaví dělají chyby, myslím si ale, že u žen to budou hlavně menší kolize, kterých je víc, zatímco muži častěji působí vážné nehody
Muži jsou agresivnější, ale ženy hůře hodnotí složitější situace
jsou méně zodpovědní
záleží spíše na povaze, než na pohlaví
Jsou zbrkle
agresivnější chování mužů
jsou soutěživí a agresiuvnější
Mene se soustredi na jizdu
těžko odhadnout
muži řídí agresivně, ženy naopak řídí příliš rozvážně
ženy jezdí pomaleji
Myslím, že ženy jsou při řízení více opatrné, než muži.
jejich víc, a víc riskujeme narozdíl od žen, který jezdí největší rychlostí 50
muzi vetsinou byvaji ti, kteri potrebuji zavodit a nedoceni sve sily a u zen to byva vetsi nepozornost - resp. nevenovani se rizeni
U mužů agresivita, u žen horší schopnost řešit komplikované situace.
Podle mě záleží na tom, jak k tomu dotyčná osoba přistupuje. Některé ženy jsou opatrnější, ale i to je někdy na škodu.
Většinou k řízení nemají vlohy.
ženy jsou defenzivnější, opatrnější, ale ne nutně nerozhodné.
Nezáleží na pohlaví, ale na chování určitého člověka. Často nehodu zaviní psychopati. Normální člověk vědomě neohrožuje svůj nebo vlastní život. Snad jednou budou psychotesty na ŘP povinné.
jsou choleričtí, agresivní,zakomplexovaní a je víc řidičů, než řidiček
jezdi rychleji a agresivneji
proto
jezdí jako prasata, často se chtějí předvádět
Neumím blíže posoudit
To zálaží na tom, zda se to vztáhne k počtu km, času, závažnosti... to by bylo, aby se nenašly vhodné metriky pro každou stranu.
Protože chlapi sú kokoti
Více na silnicích riskují.
Jsou vztkelejší
protože na pohlaví řidiče u nehod nezáleží
protože to tak je, ne?
Velmi často při řízení riskují.
agresivnější styl jízdy
řídí jich více než žen, více riskují než ženy
mají potřebu "machrovat" za volantem
Ženy zpravidla z nepozornosti. Muži z rychlosti.
všichni jsme omylní
mají potřebu si něco dokazovat
jsou vznětlivější, více riskují
Agresivita a nadutost ruku v ruce s hloupostí, ale zase řešit poruchu na autě docela mnozí umějí.
Myslím, že nezáleží na pohlaví, ale na dodržování dopravních předpisů
všichni chybují
není jen jedna příčina dopravních nehod. Ženy méně dobře zvládají krizové situace, muži zase rádi soutěží, a tak se ty rizikové faktory více méně vyrovnají. Bohužel jsem se několikrát stala svědkem toho, že policista přiřkl zavinění nehody muži, který ji naprosto evidentně nezavinil, jen proto, že druhým účastníkem byla žena...
protože
ač to vychází statisticky hůře pro muže, je to spíše otázkou špatného statistického zpracování - jsou sice zpracovány četnosti nehod, ale nikoliv počty ujetých kilometrů či počty jízd
mají tendenci více riskovat
těžko říct, asi že jezdí stejně?
muži jsou agresivnější řidiči
jsou méně soustředěné
Protože častěji řídí.
majici pocit vladcu silnic, drive jednaji nez uvazuji
Nejde o pohlaví, na blbce můžeme tzv narazit na každém kroku
množství nehod není vázáno na pohlaví, spíše závažnost nehod
Jezdí jich více.
Proč ne?
Připadají mi při řízení nezodpovědnější. Když vidím někoho, kdo riskuje a jede "na kudlu", v drtivé většině to bývá žena a nezřídka veze vzadu dokonce i děti.
Zkrátka si netroufám říct jestli muži nebo ženy jsou horšími řidiči
muži - divoká a agresivní jízda, ženy - nepozornost při řízení (telefonování, atd.)
jsou více bezohlední
víc mužů řídí a bývají impulzivnější. ženy naopak mohou být roztržité
jsou agresivnější,jezdí vyšší rychlostí
větší agresivnost při řízení
muži i ženy se dopouštějí specifických chyb, které mohou zapřičinit nehodu, poměr je však dle mého stejný
nepozornost, nesoustředěnost, zbrklost
Řídí jich více a řídí častěji.
-
je t o náhodě
Testosteron
Agresivita
Ženy jsou opatrnější, někteří muži si rádi zazávodí a často riskují.
Nemyslím, že jsou v tomhle rozdíly
? prostě stejně, při přepočtu na počty ujetých km (pokud by taková data existovala) to bude podle mne stejné
Víc riskují, myslí si, že jsou nepřemožitelní za volantem, potřebují si něco dokazovat a někoho ochromovat
Více jich má rp
protože machrují
Ženy hůře řídí, ale muži zase víc riskují.
častěji řídí
je více mužů řidičů
Neovládají automobil
pohlaví nehraje roli
Protože každý se občas zmýlí
více ryskují
protoze jich vic ridi
nezáleží na pohlaví ale na tom jaký jste řidič a jak umíte předpovídat.
Jezdí jich víc
vím já?
Spěchaji
Ono to stejně nebude, ale rozdíl není významný - záleží, jestli budete frekvenci brát na absolutní čísla, relativně na počet řidičů, či na ujetou vzdálenost
proc by mel byt rozdil?
jezdí rychle
Muži se předvádí, ženy neznají předpisy a nevěnují se řízení, víc poruch koncentrace
jsou při řízení agresivnější, hrají si na frajery
agresivnější jízda a suverenita v jednání.
neumí řídit
Protože jsou zbrklý
Mají pocit, že mají řízení více v rukou
Spousta faktorů
Agresivnější řidiči, méně zodpovědní, častěji řídí pod vlivem alkoholu.
Těžko rict
Myslím, že jsou ženy z většiny rozvážné a pečlivé řidičky, ale v krizových situacích je riziko zpanikaření vyšší než u mužů
nevidim rozdíl mezi ženy a muži
Nezalezi na pohlavi,ale na cloveku
Jsou impulzivnejsi
Ženy jsou opatrnější, pozornější..
Jsou nepozorné
ženský maj často problém vůbec auto ovládat, chlapy to zas kostěj co to dá :)
příliš riskují
Méně zodpovědní
V poměru k počtu řidičů vs řidiček, v absolutních číslech muži
pospíchají
Je jich na silnicích víc
řídí agresivněji (muži)
Nemyslim si ze je rozdil v rizeni mezi pohlavim
Rádi riskují
Myslím, že pohlaví nehraje roli
nedokážu říct
Jejich náturou je více riskování.
Ženy jsou klidnější a více dodržují předpisy.
seběvědomější jízda a více riskování
více riskují, méně ohleduplní
pořád je víc řidičů - mužů
16386,24 %85,79 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 7 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Jak často řídíte?

 • odpověď denně:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ...telefonujete=často na otázku 17. Jak často během řízení...

11. Jak často předjíždíte?

 • odpověď jen v krajních případech:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nikdy na otázku 13. Naštve Vás pomalu jedoucí auto?

12. Riskujete rád/a při řízení?

 • odpověď nikdy:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nikdy na otázku 8. Překračujete povolenou rychlost?

14. Soutěžíte s ostatními řidiči?

 • odpověď nikdy:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nikdy na otázku 13. Naštve Vás pomalu jedoucí auto?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nikdy na otázku 8. Překračujete povolenou rychlost?

15. Řídil/a jste někdy pod vlivem alkoholu?

 • odpověď ano:
  • 4.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi více než 2x na otázku 16. Kolikrát?

17. Jak často během řízení...

 • odpověď ...telefonujete=nikdy:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nikdy na otázku 8. Překračujete povolenou rychlost?

22. Byl/a jste někdy účastníkem/svědkem dopravní nehody?

 • odpověď ano:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi dvakrát na otázku 23. Kolikrát?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi jednou na otázku 23. Kolikrát?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi třikrát na otázku 23. Kolikrát?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste:

2. Kolik je Vám let?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Jste vlastníkem řidičského průkazu?

5. Jak často řídíte?

6. Jaká typologie osobnosti je pro Vás nejbližší?

7. Jste spíše:

8. Překračujete povolenou rychlost?

9. Jak často používáte zpětné zrcátko?

10. Používáte bezpečnostní pásy?

11. Jak často předjíždíte?

12. Riskujete rád/a při řízení?

13. Naštve Vás pomalu jedoucí auto?

14. Soutěžíte s ostatními řidiči?

15. Řídil/a jste někdy pod vlivem alkoholu?

16. Kolikrát?

17. Jak často během řízení...

18. Stává se Vám, že přehlídnete dopravní značku?

19. Mají negativní pocity (stres, smutek, ...) vliv na Vaše řízení?

20. Absolvovala jste někdy psychologické testy pro řidiče? Proč?

21. Stalo se někdy, že jste úmyslně nedal/a přednost jedoucí sanitce?

22. Byl/a jste někdy účastníkem/svědkem dopravní nehody?

23. Kolikrát?

25. Kdo je podle Vás častějším viníkem dopravních nehod?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste:

2. Kolik je Vám let?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Jste vlastníkem řidičského průkazu?

5. Jak často řídíte?

6. Jaká typologie osobnosti je pro Vás nejbližší?

7. Jste spíše:

8. Překračujete povolenou rychlost?

9. Jak často používáte zpětné zrcátko?

10. Používáte bezpečnostní pásy?

11. Jak často předjíždíte?

12. Riskujete rád/a při řízení?

13. Naštve Vás pomalu jedoucí auto?

14. Soutěžíte s ostatními řidiči?

15. Řídil/a jste někdy pod vlivem alkoholu?

16. Kolikrát?

17. Jak často během řízení...

18. Stává se Vám, že přehlídnete dopravní značku?

19. Mají negativní pocity (stres, smutek, ...) vliv na Vaše řízení?

20. Absolvovala jste někdy psychologické testy pro řidiče? Proč?

21. Stalo se někdy, že jste úmyslně nedal/a přednost jedoucí sanitce?

22. Byl/a jste někdy účastníkem/svědkem dopravní nehody?

23. Kolikrát?

25. Kdo je podle Vás častějším viníkem dopravních nehod?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Zvárová, M.Psychologie dopravního chování (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://psychologie-dopravniho-chova.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.