Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Psychologie na pracovišti

Psychologie na pracovišti

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Hanka Pánková
Šetření:15. 02. 2015 - 20. 02. 2015
Počet respondentů:115
Počet otázek (max/průměr):12 / 11.65
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:85,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:52
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

dotazník se zaměřuje na využívání psychologických postupů při řízení lidí. Je tedy určen především pro zaměstnané. Ale nebráním se zkušenostem z částečných úvazků, či brigád.

Jeho vyplnění Vám nezabere více než 5 minut.

Předem děkuj za Váš čas. :)

Odpovědi respondentů

1. Jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena10389,57 %89,57 %  
Muž1210,43 %10,43 %  

Graf

2. Váš věk je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
23 - 27 let4337,39 %37,39 %  
18 - 22 let2925,22 %25,22 %  
38 a více let1714,78 %14,78 %  
28 - 32 let1513,04 %13,04 %  
33 - 37 let108,7 %8,7 %  
méně než 18 let10,87 %0,87 %  

Graf

3. Jaké je Vaše nejvyšší ukončení vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vyšší středoškolské (maturita)6455,65 %55,65 %  
Vysokoškolské3833,04 %33,04 %  
Vyšší odborné76,09 %6,09 %  
Nižší středoškolské (výuční list)43,48 %3,48 %  
Základní21,74 %1,74 %  

Graf

4. Jak dlouhá je Vaše pracovní praxe?

Bez ohledu na počet a rozmanitost zaměstnavatelů.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 - 5 let5648,7 %48,7 %  
Méně než 1 rok1815,65 %15,65 %  
11 - 15 let1412,17 %12,17 %  
16 a více let1412,17 %12,17 %  
6 - 10 let1311,3 %11,3 %  

Graf

5. Jaký je Váš současný post / statut?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zaměstnanec na plný úvazek7464,35 %64,35 %  
Zaměstnanec na částečný úvazek (i DPP, DPČ)1815,65 %15,65 %  
Student1311,3 %11,3 %  
Živnostník, OSVČ76,09 %6,09 %  
Nezaměstnaný32,61 %2,61 %  

Graf

6. V jakém sektoru pracujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Soukromý sektorotázka č. 7, Státní sektorotázka č. 7, V současné době nepracuji, ale mám pracovní zkušenostiotázka č. 7, Nemám pracovní zkušenosti → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Soukromý sektor7565,22 %65,22 %  
Státní sektor3227,83 %27,83 %  
V současné době nepracuji, ale mám pracovní zkušenosti86,96 %6,96 %  

Graf

7. Vzpomenete si, jak probíhal Váš přijímací pohovor?

Zajímají mě základní informace - např. kdo pohovor vedl ...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 8, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano10793,04 %93,04 %  
Ne86,96 %6,96 %  

Graf

8. Kdo se účastnil Vašeho přijímacího pohovoru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Bezprostřední nadřízený5349,53 %46,09 %  
Ředitel společnosti, jeho zástupce4743,93 %40,87 %  
Personalista3532,71 %30,43 %  
Vedoucí oddělení3431,78 %29,57 %  
Psycholog43,74 %3,48 %  
nejednalo se přímo o nadřízeného, ale měl vyšší pracovní postavení a spolupracovník nadřízeného pracovníka10,93 %0,87 %  
Odborníci přes jednotlivé tématiky10,93 %0,87 %  
Člověk na stejné pozici jako já, z jiného oddělení. 10,93 %0,87 %  
Obchodní manažeři10,93 %0,87 %  
současná kolegyně10,93 %0,87 %  
Jiný architekt, senior programátor. 10,93 %0,87 %  
nepodstoupila jsem pracovní pohovor10,93 %0,87 %  
budoucí kolega10,93 %0,87 %  
kolegyně ze stejné pozice10,93 %0,87 %  
vedoucí výcviku10,93 %0,87 %  

Graf

9. Má Vaše současná společnost, instituce personální oddělení?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6056,07 %52,17 %  
ne4743,93 %40,87 %  

Graf

10. Které z následujících metod byly využívány při Vašem přijímacím pohovoru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
"Klasický" pohovor - rozhovor9588,79 %82,61 %  
Testy profesní způsobilosti, znalosti zákonů aj.2018,69 %17,39 %  
Testy osobnosti a jiné psychologicky zaměřené testy1110,28 %9,57 %  
Assessment centrum65,61 %5,22 %  
Nátlakový pohovor21,87 %1,74 %  
znalosti word, excel10,93 %0,87 %  
Veřejný pohovor řízený vedoucími pracovníky sestávající z vlastního projevu na odborné téma a odpovědí na otázky nejprve od členů komise, a poté od veřejnosti.10,93 %0,87 %  
pravopisný diktát10,93 %0,87 %  
přijmutí na základě doporučení - bez pohovoru (test v praxi)10,93 %0,87 %  
testy zdravotní a fyzické způsobilosti pro služební poměr10,93 %0,87 %  
Na pohovoru jako takovém sem nebyla, dodala jsem životopis a za pár dnů se mi ozvali že mě berou.10,93 %0,87 %  
vzali mě ihned, bez pohovoru10,93 %0,87 %  
zeptali se mě, jestli nechci u nich pracovat...10,93 %0,87 %  
dotazník10,93 %0,87 %  
žádný pohovor se nekonal, byla jsem ve firmě na praxi od školy, řekli, že jsou se mnou spokojení, nabídli mi brigádu ke škole a po ukončení VOŠ i zaměstnaní na zkrácený úvazek10,93 %0,87 %  
praktická zkouška požadovaných dovedností10,93 %0,87 %  
vyplnění dotazníku10,93 %0,87 %  
vizualní test, hledání předmétu na obrázku10,93 %0,87 %  

Graf

11. Jak často jsou uskutečňovány hodnotící pohovory na Vašem pracovišti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jednou ročně3330,84 %28,7 %  
Jednou za kvartál (jednou za čtvrt roku)1614,95 %13,91 %  
Jednou za půl roku1514,02 %13,04 %  
Jednou měsíčně1211,21 %10,43 %  
Častěji než jednou měsíčně98,41 %7,83 %  
nikdy43,74 %3,48 %  
nejsou uskutečńovány32,8 %2,61 %  
nevím21,87 %1,74 %  
netuším21,87 %1,74 %  
nejsou21,87 %1,74 %  
nejsou vůbec prováděny10,93 %0,87 %  
Nejsou hodnotící pohovory. Hodnotí se podle objektivních kritérií dle kariérního řádu10,93 %0,87 %  
vůbec10,93 %0,87 %  
ne10,93 %0,87 %  
> 1 rok10,93 %0,87 %  
jednou za tři roky jsem hodnocena písemně, jinak dostávám zpětnou vazbu od přímé nadřízené v závislosti na splnění jednotlivých úkolů10,93 %0,87 %  
010,93 %0,87 %  
zatím jednou v pěti letech10,93 %0,87 %  
Kdy je potřeba , nová pracovní síla.10,93 %0,87 %  
různé10,93 %0,87 %  
nikdy, ani nevím v čem to spočívá?10,93 %0,87 %  
Nevím, co jsou hodnotící pohovory..takže se u nás asi neprovádějí10,93 %0,87 %  
jednou za pár let10,93 %0,87 %  

Graf

12. Využívají se psychologické postupy v rámci Vaší společnosti?

Mezi psychologické postupy řadíme psychodiagnostické metody (testy osobností, dovedností, schopností), rozvoj měkkých dovedností zaměstnance, psychologická podpora zaměstnance.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5955,14 %51,3 %  
nevím2927,1 %25,22 %  
ano1917,76 %16,52 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Váš věk je:

  • odpověď 38 a více let:
    • 6.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 16 a více let na otázku 4. Jak dlouhá je Vaše pracovní praxe?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste?

2. Váš věk je:

3. Jaké je Vaše nejvyšší ukončení vzdělání?

4. Jak dlouhá je Vaše pracovní praxe?

5. Jaký je Váš současný post / statut?

6. V jakém sektoru pracujete?

7. Vzpomenete si, jak probíhal Váš přijímací pohovor?

8. Kdo se účastnil Vašeho přijímacího pohovoru?

9. Má Vaše současná společnost, instituce personální oddělení?

10. Které z následujících metod byly využívány při Vašem přijímacím pohovoru?

11. Jak často jsou uskutečňovány hodnotící pohovory na Vašem pracovišti?

12. Využívají se psychologické postupy v rámci Vaší společnosti?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste?

2. Váš věk je:

3. Jaké je Vaše nejvyšší ukončení vzdělání?

4. Jak dlouhá je Vaše pracovní praxe?

5. Jaký je Váš současný post / statut?

6. V jakém sektoru pracujete?

7. Vzpomenete si, jak probíhal Váš přijímací pohovor?

8. Kdo se účastnil Vašeho přijímacího pohovoru?

9. Má Vaše současná společnost, instituce personální oddělení?

10. Které z následujících metod byly využívány při Vašem přijímacím pohovoru?

11. Jak často jsou uskutečňovány hodnotící pohovory na Vašem pracovišti?

12. Využívají se psychologické postupy v rámci Vaší společnosti?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Pánková, H.Psychologie na pracovišti (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://psychologie-na-pracovisti.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.