Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Psychologie v reklamě

Psychologie v reklamě

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Veronika Pruszaková
Šetření:11. 08. 2011 - 12. 08. 2011
Počet respondentů:6
Počet otázek (max/průměr):16 / 16
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:57
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Odpovědi respondentů

1. Je podle Vás důležité se věnovat psychologii v reklamě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano583,33 %83,33 %  
Ne116,67 %16,67 %  

Graf

2. A proč? (odpověď na otázku č. 5)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Aby to diváka přimělo k požadované akci

abychom přiměli zákazníka ke koupi

kvůli způsobu tvorby reklamy,dopadu na cílovou skupinu

nemam rad reklamy

reklama je o ovlivňování spotřebitelů, psychologie je tedy velice účinnou metodou k nalákání spotřebitele

reklama může být účinnější, respektujeli poznatky z psychologie

3. Co se Vám vybaví pod názvem psychologie reklamy?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

emoce, strach, impuls, akce jednat, ovlivnění, změna názoru, utvrzení...

jak člověk reaguje na reklamu (její provedení, formu, metodu, ... ) jak má být reklama vytvořena, aby byla maximálně efektivní jak má být reklama vytvožena, aby zasáhla požadovanou cílovou skupinu

ovlivňování

podvedome ovladani

snaha ovlivnit zákazníka

způsob,jak co nejlépe reklamou oslovit cílovou skupinu

4. Jste pro či proti využívání psychologických metod v reklamě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do určité míry ano583,33 %83,33 %  
ne116,67 %16,67 %  

Graf

5. A proč? (odpověď na otázku č. 8)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

nemam rad reklamy

od toho reklamy jsou

pokud je reklama klamná, zákazník je právem rozhořčen a ztrácí důvěru

Protože to dokáže změnit názor diváka někdy ku prospěchu...

reklama s použitím psychologických metod je efektivnější než bez jejich použití, ale nesmí přesahovat určité etické hranice (hraní na city, zneužívání psychologie dětí, kritika/zesměšnění určité skupiny lidí, poškozování konkurence, vytváření mylného názoru ve společnosti na určitou problematiku, apod.)

rozvoj

6. Myslíte jsi, že je správné využívat podprahovou manipulaci v reklamě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne583,33 %83,33 %  
do určité míry je správná116,67 %16,67 %  

Graf

7. Co se Vám z reklamy vybaví nejdříve?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hudba, píseň, slogan583,33 %83,33 %  
Obrázky, fotografie, videa116,67 %16,67 %  

Graf

8. Jak dlouho se soustřeďujete na nákup určitého produktu?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

jak kdy

nevím

nevím

podle toho jakého produktu

záleží jakého produktu - běžně kupovaného bez přemýšlení. U nového nebo produktu dlouhodobější spotřeby - déle.

záleží na druhu a zejména pak ceně produktu, déle u produktu s vyšší cenou

9. Při nákupu určitého produktu vnímáte i více objektu najednou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pokud jdu po určitém zboží vnímám i ostatní produkty 350 %50 %  
Pokud nejdu po určitém zboží vnímám různé produkty233,33 %33,33 %  
Pokud jdu po určitém zboží nevnímám ostatní produkty116,67 %16,67 %  

Graf

10. Je pro Vás reklama zdrojem informací?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano583,33 %83,33 %  
Ne116,67 %16,67 %  

Graf

11. Jste ovlivněn okolím kolem sebe s výběrem určitého produktu?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

ano

ano

ano

asi ano

ne

občas ano

12. Jaké jsou pro Vás nejúčinnější forma reklamy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
TV583,33 %83,33 %  
Internet116,67 %16,67 %  

Graf

13. Myslíte si, že je psychologie reklamy dostatěčně propracovaná?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

ano

ano

ne

nevim

nevím, ale předpokládám, že ano

vcelku bych řekla, že ano

14. Jste?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž350 %50 %  
Žena350 %50 %  

Graf

15. Věk?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-25466,67 %66,67 %  
31-35116,67 %16,67 %  
26-30116,67 %16,67 %  

Graf

16. Místo bydliště?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Město nad 100 000466,67 %66,67 %  
Obec116,67 %16,67 %  
Město pod 100 000116,67 %16,67 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

  • nezjištěno (56,7 %)

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Pruszaková, V.Psychologie v reklamě (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://psychologie-v-reklame.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.