Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Psychomotorický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči ve věku 1-3 roky.

Psychomotorický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči ve věku 1-3 roky.

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Janečková Preislerová
Šetření:03. 09. 2012 - 12. 09. 2012
Počet respondentů:14
Počet otázek (max/průměr):13 / 12.21
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:21,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:28
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Cílem dotazníku je zjistit, jaký vliv má změna prostředí na psychomotorický vývoj  dítěte ve věku 1-3 roky, umístěného z ústavní péče do náhradní rodiny. Dotazník je anonymní, výsledky dotazníku budou použity jako statistický údaj. Dotazník je určen náhradním rodičům, pěstounům a poručníkům.

 

Odpovědi respondentů

1. Věk dítěte:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2.5133,33 %7,14 %  
1133,33 %7,14 %  
3133,33 %7,14 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:2.17
Minimum:1
Maximum:3
Variační rozpětí:2
Rozptyl:1.08
Směrodatná odchylka:1.04
Medián:2.5
Modus:2.5

Graf

2. Máte dítě v péči alespoň 6 měsíců?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano14100 %100 %  

Graf

3. Sedí dítě samostatně?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1392,86 %92,86 %  
ne17,14 %7,14 %  

Graf

4. Chodí dítě samostatně?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1392,86 %92,86 %  
ne17,14 %7,14 %  

Graf

5. Chodí dítě po schodech v obou směrech? (více než 5 schodů)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1071,43 %71,43 %  
ne428,57 %28,57 %  

Graf

6. Používá dítě k vyměšování během dne pleny?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano750 %50 %  
ne750 %50 %  

Graf

7. Obléká se dítě samostatně?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím535,71 %35,71 %  
spíše nesouhlasím535,71 %35,71 %  
nesouhlasím321,43 %21,43 %  
souhlasím17,14 %7,14 %  

Graf

8. Svléká se dítě samostatně?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím535,71 %35,71 %  
souhlasím428,57 %28,57 %  
nesouhlasím214,29 %14,29 %  
spíše nesouhlasím214,29 %14,29 %  
nevím17,14 %7,14 %  

Graf

9. Jí dítě samostatně lžičkou?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1178,57 %78,57 %  
ne321,43 %21,43 %  

Graf

10. Používá dítě aktivně více než 100 slov?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne964,29 %64,29 %  
ano535,71 %35,71 %  

Graf

11. Hraje si dítě samostatně na jako...maminku,doktorku,řidiče,atd...?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím750 %50 %  
souhlasím535,71 %35,71 %  
spíše souhlasím17,14 %7,14 %  
spíše nesouhlasím17,14 %7,14 %  

Graf

12. Umí dítě jezdit samostatně na tříkolce, odrážedle, apod.?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1071,43 %71,43 %  
ne428,57 %28,57 %  

Graf

13. Pozorujete u dítěte v jeho psychomotorickém vývoji výrazné zlepšení, oproti původnímu stavu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím1285,71 %85,71 %  
spíše souhlasím214,29 %14,29 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Janečková Preislerová, L.Psychomotorický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči ve věku 1-3 roky. (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://psychomotoricky-vyvoj-ditete.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.