Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Psychosociální dopad nezaměstnanosti na životní situaci rodiny-rodiče

Psychosociální dopad nezaměstnanosti na životní situaci rodiny-rodiče

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Monika Nováková
Šetření:10. 02. 2014 - 12. 03. 2014
Počet respondentů:70
Počet otázek (max/průměr):20 / 19.3
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:46,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:23
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

právě máte před sebou anonymní dotazník k mé bakalářské práci, ve které se zabývám dopadem nezaměstnanosti na rodinu. Dotazník je určen rodičům, kteří se v současnosti potýkají nebo v minulosti potýkali s nezaměstnaností. Chci Vás poprosit o vyplnění krátkého dotazníku. Získané informace budou sloužit výhradně jako podklad praktické části mé práce.

Pokud není uvedeno jinak, označte vždy jen jednu odpověď.

Děkuji za Váš čas

Monika Nováková, studentka 3. ročníku oboru Sociální pedagogika Univerzity Tomáše Bati

Odpovědi respondentů

1. Vaše pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena4970 %70 %  
Muž2130 %30 %  

Graf

2. Váš věk

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
22811,43 %11,43 %  
24710 %10 %  
2368,57 %8,57 %  
2145,71 %5,71 %  
2845,71 %5,71 %  
3645,71 %5,71 %  
4345,71 %5,71 %  
4034,29 %4,29 %  
4634,29 %4,29 %  
4422,86 %2,86 %  
ostatní odpovědi 26
37
41
38
29
50
48
59
56
39
42
30
32
54
49
25
34
20
18
2535,71 %35,71 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:32.19
Minimum:21
Maximum:50
Variační rozpětí:29
Rozptyl:88.06
Směrodatná odchylka:9.38
Medián:29
Modus:22

Graf

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední s maturitou3550 %50 %  
Vysokoškolské1622,86 %22,86 %  
Střední s výučním listem912,86 %12,86 %  
Vyšší odborné912,86 %12,86 %  
Základní11,43 %1,43 %  

Graf

4. Váš současný stav

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Svobodný/á3651,43 %51,43 %  
Ženaný/vdaná2535,71 %35,71 %  
Rozvedený/á811,43 %11,43 %  
Vdovec/vdova11,43 %1,43 %  

Graf

5. V jak velké obci bydlíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do 1 000 obyvatel2332,86 %32,86 %  
Více jak 50 001 obyvatel1825,71 %25,71 %  
10 001 až 50 000 obyvatel1724,29 %24,29 %  
1 001 až 5 000 obyvatel811,43 %11,43 %  
5 001 až 10 000 obyvatel45,71 %5,71 %  

Graf

6. Jaký je/byl důvod Vaší nezaměstnanosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nadbytečnost2231,43 %31,43 %  
Úpadek společnosti1724,29 %24,29 %  
Vlastní žádost1115,71 %15,71 %  
Neshody se šéfem/vedoucím710 %10 %  
Lenost11,43 %1,43 %  
Dohoda11,43 %1,43 %  
invalidita11,43 %1,43 %  
sezonní práce11,43 %1,43 %  
sezoní práce11,43 %1,43 %  
na mé místo chtěli zaměstnant známého a tak mi dělali zle a navhli dohodu11,43 %1,43 %  
Porušení pracovních předpisů11,43 %1,43 %  
po ukončení studia11,43 %1,43 %  
nic11,43 %1,43 %  
skončení smlouvy na dobu určitou11,43 %1,43 %  
Kousnul mě zmutovanej křižák11,43 %1,43 %  
nemoc11,43 %1,43 %  
koniec podnikania11,43 %1,43 %  

Graf

1 - velmi špatně, 2 - špatně, 3 - nevím, 4 - dobře, 5 - velmi dobře

7. Jak jste se cítil/a, když jste přišel/la o místo?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
12535,71 %35,71 %  
21825,71 %25,71 %  
4912,86 %12,86 %  
3912,86 %12,86 %  
5912,86 %12,86 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.36
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.79
Směrodatná odchylka:1.34
Medián:2
Modus:1

Graf

8. Jaká byla reakce partnera/ky na ztrátu Vašeho zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Podpora, povzbuzení2941,43 %41,43 %  
Neutrální2028,57 %28,57 %  
Šok912,86 %12,86 %  
Hněv34,29 %4,29 %  
Radost34,29 %4,29 %  
Obviňování22,86 %2,86 %  
nemám partnerku11,43 %1,43 %  
to není možné, co budeme dělat11,43 %1,43 %  
neměla jsem partnera11,43 %1,43 %  
nic11,43 %1,43 %  

Graf

9. Jaká byla reakce Vašich dětí na ztrátu zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žádná (např. neví, co to pro ně/j znamená)3042,86 %42,86 %  
Zklamání (např. nebudou si moci koupit věc, po které touží)1420 %20 %  
Nemám děti912,86 %12,86 %  
Radost45,71 %5,71 %  
Hněv34,29 %4,29 %  
podpora34,29 %4,29 %  
nemáme děti22,86 %2,86 %  
nepříjemné překvapení, strach11,43 %1,43 %  
Obava11,43 %1,43 %  
soucit11,43 %1,43 %  
žádná - bezdětná11,43 %1,43 %  
nic11,43 %1,43 %  

Graf

10. Jaké jsou z Vašeho pohledu pozitivní dopady Vaší nezaměstnanosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Více času na sebe či blízké2738,57 %38,57 %  
Pán svého času2332,86 %32,86 %  
Žádné2231,43 %31,43 %  
Více finančních prostředků57,14 %7,14 %  
Nové možnosti22,86 %2,86 %  
Možnost vymyslet a zrealizovat vlastní cestu k práci11,43 %1,43 %  
čas na školu11,43 %1,43 %  
místo se slušným zacházením11,43 %1,43 %  

Graf

11. Jaké jsou z Vašeho pohledu negativní dopady Vaší nezaměstnanosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nedostatek finančních prostředků5984,29 %84,29 %  
Odloučení od specifického pracovního prostředí2130 %30 %  
Psychické obtíže2028,57 %28,57 %  
Zhoršení vztahů v rodině1217,14 %17,14 %  
Zdravotní obtíže34,29 %4,29 %  
Nic22,86 %2,86 %  
žádné11,43 %1,43 %  
zklamání jak mohou fungovat negativní vztahy v marketu Globus11,43 %1,43 %  

Graf

12. Omezuje/omezovala Vás nezaměstnanost nějak?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 13, Neotázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3651,43 %51,43 %  
Ne3448,57 %48,57 %  

Graf

13. Jestliže jste odpověděl/a ano, uveďte v čem

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Časté chození na úřad a hledání nové práce

člověk musí šetřit, počítat každou korunu, nemůže si nic dovolit, ani dětem. Doma není klid, je tam nervozita z budoucnosti.

díky nedostatku finančních prostředků omezení aktivit (např. kultura, sport)

finace, psychika

Finance

finance

Finance

finance na koníčky

finance, nedostatek seberealizace

finančně

finančně, komunikace s ostatními známými lidmi, zvýšená nemocnost

finančně, nemožnost jet na dovolenou, obavy si něco dražšího koupit, obavy z budoucnosti, určitý pocit vyloučení mezi zaměstnanými známými

Finanční omezení.

finanční stránka

kompletní omezení viz 11

málo financí

méně financí

méně finančních prostředků

Nedostatek financi

nedostatek financí na koníčky, základní věci

nedostatek finančních prostředků

Nedostatek finančních prostředků - omezení kroužků pro děti, výletů s dětmi

nedostatek finančních prostředků, snížení sebevědomí

nedostatek peněz, finanční závislost

nedostatek seberealizace, nedostatek finančních prostředků

nemohla jsem si koupit, co jsem chtěla. Veškeré nákupy se shrnuly v to, co je JEN nezbytně nutné. Žádná dovolená, výlety, nic jsem si nemohla našetřit ani přispět na domácnost. Na podporu v nezaměstnanosti jsem nárok neměla (neměla jsem odpracovaný rok)

neshody v rodině neustálé pohovory

Nevím

obmedzené finančné zdroje-znížená nákupná schopnosť

peníze

špatné finanční prostředky

trávení času s hledáním zaměstnání, nejistota, nedostatek financí

v plánech do budoucna

V pravidelném kontaktu s druhými lidmi. Nemoci si koupit, co chci.

Velké psychické problémy, které přechází ve zdravotní, stále se s tím nedokáži vyrovnat. Po zranění mě dali v srpnu výpověď z nadbytečnosti a řekli, že mám jít marodit na firmu, stále jsem na neschopence.

Život rodiny je velmi omezený, nemůžeme dělat, co bychom chtěli, nemůžeme dělat ani některé základní věci, cokoli, za co se vydávají peníze, je problém, nese to i sociální omezení, okruh lidí, se kterými se stýkáme, je jiný, menší

14. Jak dlouho Vaše nezaměstnanost trvá/trvala?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4 - 8 měsíců2231,43 %31,43 %  
2 - 3 měsíce1724,29 %24,29 %  
Méně než 1 měsíc1217,14 %17,14 %  
1 - 2 roky912,86 %12,86 %  
9 - 11 měsíců710 %10 %  
3 - 6 let34,29 %4,29 %  

Graf

15. Kolikrát u Vás došlo ke ztrátě zaměstnání s nádledkem nezaměstnanosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jednou3854,29 %54,29 %  
Dvakrát1724,29 %24,29 %  
Pětkrát57,14 %7,14 %  
Třikrát57,14 %7,14 %  
Čtyřikrát45,71 %5,71 %  
Vícekrát11,43 %1,43 %  

Graf

16. Hledáte/ hledal/a jste si nové místo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 17, Neotázka č. 18].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5984,29 %84,29 %  
Ne1115,71 %15,71 %  

Graf

17. Pokud jste odpověděl/a ano, uveďte jak

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Internet4885,71 %68,57 %  
Známí3969,64 %55,71 %  
Nabídka ÚP3257,14 %45,71 %  
Denní tisk1933,93 %27,14 %  
Agentury1425 %20 %  
Vymýšlení vlastního podnikání11,79 %1,43 %  
kontaktování firem přímo11,79 %1,43 %  
oslovení konkrétních společností11,79 %1,43 %  

Graf

18. Jaký je Váš současný status?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pracující4057,14 %57,14 %  
Aktivně si hledající zaměstnání2130 %30 %  
Pasivní nezaměstnaný912,86 %12,86 %  

Graf

1 - velmi špatně, 2 - špatně, 3 - nevím, 4 - dobré, 5 - velmi dobré

19. Jaké je Vaše současné citové rozpoložení?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
43347,14 %47,14 %  
51724,29 %24,29 %  
3912,86 %12,86 %  
268,57 %8,57 %  
157,14 %7,14 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.8
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:0.99
Směrodatná odchylka:0.99
Medián:4
Modus:4

Graf

20. Uveďte, co se změnilo v sociální interakci (ve vašich vztazích) s okolím?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Nedůvěra známých, že si opravdu aktivně hledám novou práci, nedůvěra známých že mě nikdo nechce zaměstnat, začali mě považovat za neschopnou. Nechuť známých komunikovat s dlouhodobě nezaměstnanou - už na mě neměli čas. Pokud jsem je požádala o pomoc s hledáním nového pracovního místa, tak teprve začali zjišťovat, že sehnat volné pracovní místo není jednoduché a komunikace ustávala - ani oni nebyli úspěšní v hledání volného pracovního místa které by mě mohli navrhnout.

.

cítím se méně vyloučena, jsem klidnější a sebejistější, zlepšil se můj psychický stav

Domnívám se, že slovní spojení ,,sociální interakce", je nesmysl!!

doufám, že nic

finace, psychika

chodím méně do společnosti - to ale hlavně kvůli nemoci

již nedůvěřuji lidem tolik a rozhodně nevejdu ani nakupovat do žádného marketu Globus a nikomu tam nedoporučuji pracovat

jsem podrážděná

Jsem více uzavřená, velice citlivá, všechno mě rozhodí.

komunikativnost

Kontakty se změnily

lépe komunikuji a více komunikuji s okolím

Lidé si myslí, že jsem Elvis.

Mám méně času a stresující práci - plnou hlavu starostí, nemám čas na to, na co bych potřebovala

menší návštěvy přátel

myslím že nic

náladovost

Naprosto nic. Z práce jsem odešla, protože jsem měla přislíbené jiné místo. Nezaměstnanost mé vztahy vůbec nijak nepoznamenala.

nc

Nebyla jsem ve styku s kolegy, kteří byli mí přáteké, spousta nevyužitého volného času.

neco jenom

Nedůvěra, zklamání...

nechodim tak casto do spolecnosti-nejsou na to finance, s pritelem castejsi hadky-kvuli penezum

nevím

nevím

nevím

nevím, nic

Nezaregistroval jsem žádné změny

nezměnilo

nic

nic

Nic

nic

Nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

Nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

nic

Nic

Nic

nic se nezměnilo

nic se nezměnilo

nic zvláštního

nic, možná větší poptávka po pracovních příležitostech mezi známými.

Nic, okolí to pochopilo. Prozatím to beru jako neutrální fakt, pokud bych ani po státnicích nenašel práci, byl bych nucen hledat práci v zahraničí.

poznání nových kolegů

prakticky vše, protože jsem spokojen asama se sebou - to se pak odráž do všech oblastí života

při nezaměstnání špatná nálada,finanční závislost na rodičích,nesamostatnost dětí,nedostatek seberealizace,nepochopení partnera,že se nedá najít práce

Seznámení s novými lidmi.

sgsgdfgdfgysdgfydfg

Téměř nic

Téměř nic, protože pracuji z domova, ale psychicky se cítím o něco lépe.

tichá domácnost neustálé dotazy od okolí, zda již mám práci

viac chodím do spoločnosti

vše

Vše

Začli mě brát vážněji

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Váš současný stav

  • odpověď Svobodný/á:
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 18 - 23 > na otázku 2. Váš věk

12. Omezuje/omezovala Vás nezaměstnanost nějak?

  • odpověď Ne:
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Méně než 1 měsíc na otázku 14. Jak dlouho Vaše nezaměstnanost trvá/trvala?

15. Kolikrát u Vás došlo ke ztrátě zaměstnání s nádledkem nezaměstnanosti?

  • odpověď Jednou:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Méně než 1 měsíc na otázku 14. Jak dlouho Vaše nezaměstnanost trvá/trvala?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vaše pohlaví

2. Váš věk

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

4. Váš současný stav

5. V jak velké obci bydlíte?

6. Jaký je/byl důvod Vaší nezaměstnanosti?

7. Jak jste se cítil/a, když jste přišel/la o místo?

8. Jaká byla reakce partnera/ky na ztrátu Vašeho zaměstnání?

9. Jaká byla reakce Vašich dětí na ztrátu zaměstnání?

10. Jaké jsou z Vašeho pohledu pozitivní dopady Vaší nezaměstnanosti?

11. Jaké jsou z Vašeho pohledu negativní dopady Vaší nezaměstnanosti?

12. Omezuje/omezovala Vás nezaměstnanost nějak?

14. Jak dlouho Vaše nezaměstnanost trvá/trvala?

15. Kolikrát u Vás došlo ke ztrátě zaměstnání s nádledkem nezaměstnanosti?

16. Hledáte/ hledal/a jste si nové místo?

17. Pokud jste odpověděl/a ano, uveďte jak

18. Jaký je Váš současný status?

19. Jaké je Vaše současné citové rozpoložení?

20. Uveďte, co se změnilo v sociální interakci (ve vašich vztazích) s okolím?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vaše pohlaví

2. Váš věk

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

4. Váš současný stav

5. V jak velké obci bydlíte?

6. Jaký je/byl důvod Vaší nezaměstnanosti?

7. Jak jste se cítil/a, když jste přišel/la o místo?

8. Jaká byla reakce partnera/ky na ztrátu Vašeho zaměstnání?

9. Jaká byla reakce Vašich dětí na ztrátu zaměstnání?

10. Jaké jsou z Vašeho pohledu pozitivní dopady Vaší nezaměstnanosti?

11. Jaké jsou z Vašeho pohledu negativní dopady Vaší nezaměstnanosti?

12. Omezuje/omezovala Vás nezaměstnanost nějak?

14. Jak dlouho Vaše nezaměstnanost trvá/trvala?

15. Kolikrát u Vás došlo ke ztrátě zaměstnání s nádledkem nezaměstnanosti?

16. Hledáte/ hledal/a jste si nové místo?

17. Pokud jste odpověděl/a ano, uveďte jak

18. Jaký je Váš současný status?

19. Jaké je Vaše současné citové rozpoložení?

20. Uveďte, co se změnilo v sociální interakci (ve vašich vztazích) s okolím?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Nováková, M.Psychosociální dopad nezaměstnanosti na životní situaci rodiny-rodiče (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://psychosocialni-dopad-nezames.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.