Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Psychosociální problémy klientů na Sociálním odboru

Psychosociální problémy klientů na Sociálním odboru

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Aneta Kissová
Šetření:31. 03. 2011 - 07. 04. 2011
Počet respondentů:70
Počet otázek (max/průměr):14 / 14
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:61,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:49
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážená paní, vážený pane,


obracím se na vás s prosbou o vyplnění tohoto jednoduchého dotazníku, který je zaměřen na zjištění míry spokojenosti občanů se službami sociálního odboru.

Dotazník je anonymní, výsledky budou použity ke zpracování mé bakalářské práce na téma „Psychosociální problémy klientů a jejich řešení v přístupu ke klientům na Sociálním odboru“ v rámci studia na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné.

Za Vaši ochotu a strávený čas věnovaný dotazníku děkuji.
 

Odpovědi respondentů

1. Využíváte nebo jste příjemce v současné době sociálních služeb? Pokud ano! Jak Vám vyhovují?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevyužívám4361,43 %61,43 %  
jsou celkově spíše vyhovující 1622,86 %22,86 %  
spíše nevyhovující 912,86 %12,86 %  
zcela nevyhovující11,43 %1,43 %  
jsou naprosto vyhovující 11,43 %1,43 %  

Graf

2. Jak celkově na Vás působí návštěva Sociálního odboru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nemám s tím žádné problémy 2941,43 %41,43 %  
snažím se být klidný/á2231,43 %31,43 %  
jsem nervózní 1115,71 %15,71 %  
cítím se psychicky pod tlakem 45,71 %5,71 %  
smíšené pocity ( zvracení, náhlá bolest hlavy, nevolnost, únava, návaly tepla,… )45,71 %5,71 %  

Graf

3. Dělá Vám problém komunikace s úředníkem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5882,86 %82,86 %  
ano1217,14 %17,14 %  

Graf

4. Jak jste spokojen(a) s ochotou a vstřícností úředníka na Sociálním odboru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ani spokojen(a). ani nespokojen(a)3854,29 %54,29 %  
spíše spokojen(a)1927,14 %27,14 %  
spíše nespokojen(a)1014,29 %14,29 %  
velmi nespokojen(a)22,86 %2,86 %  
velmi spokojen(a)11,43 %1,43 %  

Graf

5. Jak na Vás působí vyřizování Vašich záležitostí. Působí Vám tento proces stres?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4260 %60 %  
ano2840 %40 %  

Graf

6. Upřednostňovali byste spíše elektronický kontakt?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4868,57 %68,57 %  
ne2231,43 %31,43 %  

Graf

7. Jste spokojen s úrovní odborných znalostí úředníka na Sociálním odboru při řešení Vašich záležitostí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4057,14 %57,14 %  
ne3042,86 %42,86 %  

Graf

8. Jste spokojen se srozumitelností předávaných informací?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3752,86 %52,86 %  
ano3347,14 %47,14 %  

Graf

9. Jste pro financování bezbariérových přístupu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím4158,57 %58,57 %  
spíše souhlasím2028,57 %28,57 %  
nevím811,43 %11,43 %  
nesouhlasím11,43 %1,43 %  

Graf

10. Jak na Vás působí prostředí v kanceláří?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
normálně4868,57 %68,57 %  
pozitivně710 %10 %  
příjemně710 %10 %  
stísněně68,57 %8,57 %  
negativně22,86 %2,86 %  

Graf

11. Se kterou službou na Sociálním odboru jste nejvíce spokojen?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
poskytování sociálních služeb a poradenských činností 2130 %30 %  
oddělení sociálních služeb a příspěvku na péči1420 %20 %  
navrhování umísťování občanů do domů s pečovatelskou službou1318,57 %18,57 %  
provádění pravidelných místních šetření v rodinách pobírajících sociální dávky1014,29 %14,29 %  
oddělení pomoci v hmotné nouzi710 %10 %  
řídicí činnost pečovatelské služby710 %10 %  
oddělení sociálně právní ochrany dětí710 %10 %  

Graf

12. Se kterou službou na Sociálním odboru jste nejvíce spokojen?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
oddělení sociálních služeb a příspěvku na péči1622,86 %22,86 %  
poskytování sociálních služeb a poradenských činností 1622,86 %22,86 %  
navrhování umísťování občanů do domů s pečovatelskou službou1420 %20 %  
provádění pravidelných místních šetření v rodinách pobírajících sociální dávky1217,14 %17,14 %  
oddělení pomoci v hmotné nouzi1217,14 %17,14 %  
oddělení sociálně právní ochrany dětí68,57 %8,57 %  
řídicí činnost pečovatelské služby57,14 %7,14 %  

Graf

13. Jaké je Vaše pohlavý?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5578,57 %78,57 %  
muž1521,43 %21,43 %  

Graf

14. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19-306390 %90 %  
31-4257,14 %7,14 %  
43-5411,43 %1,43 %  
55 a více11,43 %1,43 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Využíváte nebo jste příjemce v současné době sociálních služeb? Pokud ano! Jak Vám vyhovují?

2. Jak celkově na Vás působí návštěva Sociálního odboru?

3. Dělá Vám problém komunikace s úředníkem?

4. Jak jste spokojen(a) s ochotou a vstřícností úředníka na Sociálním odboru?

5. Jak na Vás působí vyřizování Vašich záležitostí. Působí Vám tento proces stres?

6. Upřednostňovali byste spíše elektronický kontakt?

7. Jste spokojen s úrovní odborných znalostí úředníka na Sociálním odboru při řešení Vašich záležitostí?

8. Jste spokojen se srozumitelností předávaných informací?

9. Jste pro financování bezbariérových přístupu?

10. Jak na Vás působí prostředí v kanceláří?

11. Se kterou službou na Sociálním odboru jste nejvíce spokojen?

13. Jaké je Vaše pohlavý?

14. Jaký je Váš věk?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Využíváte nebo jste příjemce v současné době sociálních služeb? Pokud ano! Jak Vám vyhovují?

2. Jak celkově na Vás působí návštěva Sociálního odboru?

3. Dělá Vám problém komunikace s úředníkem?

4. Jak jste spokojen(a) s ochotou a vstřícností úředníka na Sociálním odboru?

5. Jak na Vás působí vyřizování Vašich záležitostí. Působí Vám tento proces stres?

6. Upřednostňovali byste spíše elektronický kontakt?

7. Jste spokojen s úrovní odborných znalostí úředníka na Sociálním odboru při řešení Vašich záležitostí?

8. Jste spokojen se srozumitelností předávaných informací?

9. Jste pro financování bezbariérových přístupu?

10. Jak na Vás působí prostředí v kanceláří?

11. Se kterou službou na Sociálním odboru jste nejvíce spokojen?

13. Jaké je Vaše pohlavý?

14. Jaký je Váš věk?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kissová, A.Psychosociální problémy klientů na Sociálním odboru (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://psychosocialni-problemy-klie.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.